Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SUBJEK: Bahasa MELAYU


TAHUN / TINGKATAN: Kelas Pemulihan Khas

a) Tingkatan / Tahun
( Form / Year )

Pemulihan Khas

b) Pengetahuan Sedia Ada


( Prior Knowledge )

Murid telah menguasai suku kata KV.


Contoh : mu, pi, ka, si, ja, ki, ri

2.

Peruntukan Masa
( Time Allocation )

60 minit

3.

Tema Pelajaran / Topik


( Lesson Theme / Topic )

Perkataan suku kata terbuka.

Pada akhir sesi pembelajaran murid dapat:


1. Menyebut perkataan suku kata terbuka
.

Objektif Pembelajaran
( Learning Objectives )

2. Mengeja perkataan yang mengandungi

suku kata

terbuka.
3. Menulis perkataan yang mengandungi suku

kata

terbuka.

Nilai Murni

Kebersihan
Menghargai diri

1.
Set induksi

Murid melihat gambar yang ditunjukkan oleh guru.

2. Murid melihat anggota badan sendiri.

Aktiviti pembelajaran
1. Guru menunjukkan gambar anggota badan dan murid
menyebut gambar berkenaan.
2. Guru

membimbing

murid

mengeja

perkataan

berdasarkan gambar yang dipaparkan.


3. Murid mengeja perkataan secara kumpulan.
4. Murid membuat latih tubi membaca bersama rakan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SUBJEK: Bahasa MELAYU
TAHUN / TINGKATAN: Kelas Pemulihan Khas
5. Permainan bahasa memadankan perkataan dengan
gambar.
6. Latihan bertulis
i.

Menuliskan perkataan berdasarkan gambar

ii

Melengkapkan suku kata akhiran berpandukan


akhiran berpandukan gambar yang diberi.

Iii. Memadankan perkataan dengan gambar.

Murid menyanyikan perkataan yang telah dipelajari


Penutup

mengikut rentak lagu .

Anda mungkin juga menyukai