Anda di halaman 1dari 14

AKTA PENDIDIKAN

DAN
AKTA PENDIDIKAN KHAS
Disediakan oleh:

Akta Pendidikan
Suatu Akta untuk
mengadakan peruntukan
bagi pendidikan dan bagi
perkara-perkara yang
berkaitan dengannya.
[31hb Disember 1997]

Akta Pendidikan
(a) Seksyen 18

Menteri hendaklah menetapkan satu kurikulum


yang dikenali sebagai kurikulum kebangsaan yang
tertakluk kepada subseksyen (3), hendaklah
digunakan oleh semua sekolah dalam Sistem
Pendidikan Kebangsaan.
Kurikulum Kebangsaan yang ditetapkan di bawah
subseksyen (1) hendaklah menentukan
pengetahuan, kemahiran dan nilai akhir tempoh
persekolahan masing-masing dan hendaklah
termasuk mata pelajaran terus yang dinyatakan
dalam jadual dan apa-apa mata pelajaran lain
yang ditetapkan.

Akta Pendidikan

Dalam hal sekolah swasta,


subsyeksyen (1) hendaklah
disifatkan telah dipatuhi jika
mata pelajaran teras Kurikulum
Kebangsaan yang dinyatakan
dalam jadual dan apa-apa
mata pelajaran lain yang
ditetapkan.
Menteri boleh dari semasa ke
semasa melalui perintah yang
disiarkan dalam Warta

Akta Pendidikan Khas

Akta pelajaran 1961 disemak semula dan


digantikan dengan akta Pendidikan 1996.
Satu bab khusus mengenai Pendidikan khas
telah dimasukkan dalam akta tersebut yang
menyarankan bahawa:
40.Menteri hendaklah mengadakan
pendidikan khas di sekolah khas yang
ditubuhkan di bawah perenggan 34(1)(b)
atau mana-mana sekolah rendah atau
menengah yang difikirkan oleh menteri
sesuai manfaat.

Akta Pendidikan Khas

41.1 tertakluk kepada sub seksyen (2)


dan(3) menteri boleh melalui peraturanperturan menetapkan:
Tempoh pendidikan rendah dan menengah yang
sesuai dengan keperluan murid yang menerima
pendidikan khas
Kurikulum yang hendak digunakan berhubung
dengan pendidikan khas
Kategori murid yang memerlukan pendidikan
khas dan kaedah yang sesuai bagi pendidikan
murid dalam kategori sekolah khas dan apa-apa
perkara yang difikirkan oleh menteri
suaimanfaatkan atau perlu bagi maksud topik ini.

Akta Pendidikan Khas

Seksyen 40 dan 41 dalam akta 1996


dilihat sebagai era baru dalam dunia
pendidikan khas kerana Menteri
Pelajaran di kehendaki membuka
kelas jika ada permintaan daripada
masyarakat. Akta ini juga
memperuntukan kuasa kepada
menteri menentukan tempoh
persekolahan dan kandungan
kurikulum untuk keperluan
pendidikan khas. Pada masa ini

Akta Pendidikan Khas


Berdasarkan Akta Pendidikan
1996 peraturan-peraturan
Pendidikan Khas (1997), murid
dengan keperluan khas
bermakna murid yang
mempunyai :
Kecacatan penglihatan atau
Kecacatan pendengaran atau
Masalah pembelajaran

Akta Pendidikan Khas

Akta Pendidikan 1996 juga menyatakan


program pendidikan khas di sekolah
kerajaan layak diikuti oleh murid
keperluan khas yang boleh dididik ;
Jika dia mampu mengurus diri sendiri
tanpa bergantung kepada bantuan orang
lain dan disahkan oleh panel yang terdiri
daripada pengamal perubatan, pegawai
daripada Kementerian Pendidikan dan
pegawai JKM, sebagai berupaya mengikuti
program pendidikan kebangsaan.

Implikasi Akta Pelajaran


1961 dan
Akta Pendidikan 1996

1. Pelaksanaan Pendidikan
inklusif
Pada tahun 1962 kelas ini telah dimulakan
bila 3 pelajar cacat penglihatan telah
belajar di kelas biasa dengan bantuan guru
khas resos. Pada tahun 1993/94 seramai 3
orang pelajar cacat pendengaran telah
ditempatkan ditingkatan enam rendah di
SMK(L) Methodist Kuala Lumpur . Sesi
persekolahan 1994/95 bermulalah projek
rintis 14 buah sekolah di Malaysia bagi
program KKBP.

2. Kewujudan Jabatan
Pendidikan Khas (JPK)
Bagi memantau Perjalanan Program Pendidikan
khas selaras dengan akta pendidikan kerajaan
dengan kuasa menteri telah menubuhkan satu
jabatan yang membolehkan pelajar kurang upaya
terbela dari segi akademik. Peluang belajar telah
dilanjutkan keperingkat lebih tinggi selepas PMR
dan SPM seperti ke Politeknik dan IPTA.
Pada tahun 1999/2000 telah wujud peluang
pelajar khas melanjutkan pelajaran dalam bidang
vokasional melalui kemasukan ke Sekolah teknik
dan vokasional. Wujudnya JPK memudahkan
Kementerian Pelajaran menyalurkan bantuan
kewangan.

3. Peluang Kerjaya dan


Pendidikan
Terlaksananya akta ini membolehkan
ibu bapa mendesak kerajaan
menubuhkan sekolah khas sejak
peringkat pra lagi. Bagi pihak
kerajaan pula akta ini membolehkan
seseorang pelajar khas yang belum
bersedia ditolak penempatannya
setelah tamat tempoh percubaan.

4. Kurikulum Fleksibel
Akta Pendidikan 1996 ( Bah.11/4)
dan akta pelajaran 116
membolehkan guru
mengubahsuai kurikulum ,
kaedah atau teknik p&p
mengikut kesesuaian dan
kemampuan murid. Ini memberi
peluang kepada guru
membentuk dan mereka