Anda di halaman 1dari 2

Analisis KERTAS 1 Percubaan SPM Bahasa Melayu 2015

Negeri / Soalan
MRSM

Bahagian A
Langkahlangkah
memelihara
alam sekitar
sebagai
tanggungjawa
b bersama
Nilai-nilai
murni yang
perlu
diamalkan oleh
rakyat
Malaysia
Cara
perbelanjaan
dan cara
menambah
baik
perbelanjaan
Ciri-ciri murid
yang berkualiti

Soalan 1
Kesan-kesan tabiat
mementingkan jenama
produk kepada remaja

Soalan 2
Tanggungjawab ahli keluarga
dalam menangani ancaman
demam denggi

Soalan 3
Rencana: punca-punca dan
usaha-usaha menangani
penyebaran berita melalui
laman sembang yg
menimbulkan pelbagai
masalah kepada
masyarakat
Rencana: langkah-langkah
memupuk semangat
patriotik

Soalan 4
Faktor-faktor yang menarik
pelajar luar negara untuk
melanjutkan pelajaran di
negara ini berbanding
dengan negara-negara lain.

Kepentingan
mengamalkan
semangat kejiranan

Peranan ibu bapa dalam


memupuk sikap mencintai alam
sekitar dalam kalangan anakanak

Kemahiran yg perlu
dikuasai remaja
sebagai persediaan
untuk menghadapi
cabaran era globalisasi

Peranan ibu bapa untuk


memastikan ahli keluarga
mereka mengamalkan gaya
hidup sihat

Kemasukan TMK ke negara


kita membawa pelbagai
implikasi. Huraikan
pernyataan tersebut

Kebanjiran pendatang asing


di beberapa buah negara
dunia menimbulkan pelbagai
masalah, bincangkan

Berat sama dipikul, ringan


sama dijinjing: huraikan
kepentingan perpaduan atau
semangat kerjsama dalam
kalangan rakyat di negara kita

Huraikan pendapat
anda tentang usaha
menghargai jasa guru
di sekolah

Pidato: Peranan Ibu Bapa dalam


memupuk semangat patriotic
dalam diri anak-anak

Huraikan kerjasama yg
dapat dilakukan antara
negara untuk meningkatkan
industri pelancongan

Berdasarkan petikan sajak Di


perpustakaan terangkan
faedah membaca kepada
masyarakat

Faedah media
massa

Laporan program
gotong-royong perdana
yg dilaksanakan di
sekolah anda

Peranan yg perlu dimainkan


oleh pelbagai pihak untuk
menangani gejala sosial yg
melanda masyarakat

Bincangkan langkahlangkah untuk


menyuburkan semangat
kejiranan yg semakin
dipinggirkan dalam
kalangan masyarakat
Peribahasa bersatu
teguh, bercerai roboh
Kepentingan perpaduan
kepada negara kita

N9

Usaha-usaha yg perlu
dilakukan oleh negara
anggota PBB untuk
mewujudkan keamanan di
dunia

Pantun: saya budah baru


belajar, kalau salah tolong
tunjukkan.
Cara-cara belajar yang
berkesan

Perlis

Kepentingan
hidup berjiran

Huraikan cara-cara
remaja memanfaatkan
laman sosial

Rencana: usaha-usaha
anggota masyarakat
dalam menangani demam
denggi

Pelaburan asing merupakan


satu sumber penting kepada
pembangunan sesebuah
negara. Bincangkan

Biar mati anak, jangan mati


anak
Jelaskan kepentingan
mempertahankan adat warisan

KEDAH

Faedah
berjimat
cermat dalam
kehidupan
seharian
Ciri-ciri sekolah
yang selamat
kepada warga
sekolah

Implikasi penggunaan
alat komunikasi
(telefon bimbit) kepada
pelajar

Ibu bapa merupakan insan yang


banyak berkorban dan
memainkan peranan yg penting
dalam melahirkan anak yang
mengenang budi. Ulaskan
Peranan institusi keluarga
dalam membendung gejala
penderaan kanak-kanak

Tulis Rencana tentang


langkah memupuk
semangat kejiranan dalam
kalangan masyarakat

Tulis sebuah cerita berdasarkan


peribahasa berakit-rakit ke
hulu, berenang-renang ke
tepian

Kos sara hidup memerlukan


pengurusan kewangan yang
bijak daripada setiap ahli
keluarga. Jelas pernyataan
tersebut
Kepentingan amalan membaca

Usaha-usaha oleh pelbagai


pihak untuk mewujudkan
dan mengekalkan
perpaduan di negara ini

Aktiviti pemerdagangan
manusia di peringkat global
membimbangkan dan
mendatangkan kesan
negatif. bincangkan
Jelaskan faedah kerjasama
dan perkongsian Malaysia
dengan negara-negara
serantau seperti ASEAN

Rencana: menjaga sumber


alir tanggungjawab
bersama

Kepentingan tenaga mahir


kepada pembangunan
negara

Rencana: peranan ibu bapa


dalam mendidik anak-anak
supaya dapat membantu
meringankan bebanan yang

Bincangkan kepentingan
majlis-majlis ilmu yang
dianjurkan oleh pihak
pihak untuk menjayakan

Langkah-langkah yang perlu


dilakukan oleh negaranegara serantau bagi
menangani masalah

Lirik lagu Malaysia Tanah


Airku . usaha yg boleh
dilakukan untuk menunjukkan
rasa cinta akan negara
Sarankan aktiviti-aktiviti yg
boleh dilaksanakan untuk
melahirkan penulis yang
berjaya dalam kalangan

Perak

SBP

PULAU PINANG

TERENGGANU

Kelantan

Melaka

Langkah
memupuk
semangat
kejiranan
Kesan-kesan
buruk
penggunaan
alat

Laporan tentang
kejadian banjir dan
aktiviti yang dilakukan
untuk membantu
mangsa banjir
Peranan yg perlu
dimainkan untuk
melahirkan remaja
yang bersahsiah mulia
Ciri-ciri sahabat yang
baik yang dapat
membantu anda
menjadi pelajar yang

Kerjasama Malaysia dengan


negara serantau dalam
menangani aktiviti
pemerdagangan manusia

Soalan 5
Sediakan payung sebelum
hujan. Huraikan pendapat
tentang kepentingan
mengamalkan sikap
berwaspada sebelum ditimpa
kesusahan dalam kehidupan
masyarakt pada hari ini
Jelaskan peranan pelbagai
pihak dalam menggalakkan
pelajar terlibat dalam penulisan
kreatif

Tulis sebuah cerita berdasarkan


peribahasa genggam bara api
biar sampai jadi arang

komunikasi
kepada pelajar
pada masa ini

cemerlang

ditanggung oleh keluarga

wawasan 2020

kebanjiran pendatang asing


di rantau Asean

masyarakat.