Anda di halaman 1dari 1

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/SekolahNegeri Selangor Mulai 2014

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAMJPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2015


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit

Bil

Program

Koleksi Modul I
Think
Kursus Dalaman
Guru Bukan Opyen
Ceramah & Pameran
Kesihatan
Ruangan/ Sudut
Khas Kesihatan
Program Mini Games

2
3
4
5

Nama Penilai:

SMK PENDAMARAN JAYA


Akademik PANITIA PJPK

Tempoh
Pelaksanaan

Tarikh
Pemantauan

Feb

Sepanjang
tahun
Sepanjang
tahun
Sepanjang
tahun
Sepanjang
tahun
Sepanjang
tahun

Feb
Sept & Okt
Feb Okt
Jul - Okt

JADUAL 4
JPS/SJK-PS/04

Penilaian
Keberkesanan
Program

Tandatangan Penilai:

Cadangan
Penambahbaikan

Catatan

Tarikh:

Nota Jadual 4:
1. Semua maklumat/catatan dari bahagian kedua pelan operasi perlu ditaip dalam Jadual 4 seperti contoh pada barisan pertama.

1 | Format Perancangan Strategik SekolahNegeri Selangor Mulai 2014