Anda di halaman 1dari 1

DOA UMAT MISA ARWAH, SABTU 21 MARET 2015

I: Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa, yang telah
membangkitkan Putra-Nya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi
bagi semua orang beriman kita sampaikan doa permohonan kami :
L:Bagi Bapa Uskup dan para Pastor kita yang sudah meninggal dunia:
Ya Bapa, semoga para pemimpin Gereja kami yang telah dipanggil
menghadap Bapa, Kau ikut sertakan dalam Kerajaan Allah bersama
semua orang kudus-Mu di Surga.
Marilah kita mohon:
L:Bagi keselamatan arwah Ibu Hellena Hani Halim yg dipanggil Tuhan 3
tahun yang lalu :
Tuhan Yesus Kristus penyelamat dunia kami percaya Engkau yang memberi
Engkau juga yang memanggil Ibu Hellena Hani Halim untuk kembali ke Rumah
Bapa, terpujilah dan dimuliakanlah nama-Mu selamanya. Perkenankanlah anakMu Ibu Hellena Hani Halim tinggal bersama-Mu dalam kemuliaan kerajaan
sukacita di Surga yang mulia.
Marilah kita mohon :
L: Bagi semua umat beriman yang telah meninggal dunia :
Bapa yang maha pengasih, berilah istirahat kekal, dan pengampunan dosa
kepada semua sanak saudara,sahabat dan semua umat beriman yg telah
meninggal dunia, semoga setelah peziarahan iman mereka di dunia ini telah
berakhir, Kristus memberi pahala hidup bahagia bersama para kudus di surga.
Marilah kita mohon :
L:Bagi anggota keluarga yang ditinggalkan Ibu Hellena Hani Halim
Ya Bapa, dampingilah seluruh anggota keluarga Ibu Hellena Hani Halim yang
masih berziarah di dunia ini, semoga mereka dapat mencontoh teladan doa dan
hidup yang baik dari Ibu Hellena Hani Halim selama hidupnya, sehingga
keluarga ini sungguh dapat menanam dan menaburkan iman, pengharapan dan
kasih baik di dalam keluarga maupun kepada sesama.
Marilah kita mohon :
L: Bagi kita yang hadir di tempat ini :
Semoga kita yang hadir disini senantiasa percaya akan sabda Tuhan dan
menjadikannya pegangan hidup kita, dengan tetap waspada terus berjagajaga siap siaga dalam hidup doa, amal, iman dan kasih menyongsong
kedatangan Kristus
Marilah kita mohon :
I: Demikianlah, ya Bapa, doa-doa tulus yang kami sampaikan kepadaMu. Sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkan permohonan
kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang
masa.
U: Amin