Anda di halaman 1dari 12

BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI

Nama Guru: ____________________________


Nama Pelajar:

____________________________

No KP:

____________________________

Kelas:

____

MATEMATIK PBS TINGKATAN 2


CAPAI
TAK CAPAI
Tarikh : _____________

B2D11E1 - Menyatakan ciri geometri bagi prisma, piramid, silinder, kon dan sfera
1. Nyatakan ciri-ciri geometri bagi setiap bentuk geometri berikut:
Bilangan Muka
Bilangan
PEPEJAL GEOMETRI
Rata
Melengkung
tepi

Bilangan
bucu

SFERA

SILINDER

PIRAMI
D

PRISMA

KON

B2D11E2 - Menyatakan luas permukaan bagi prisma, piramid, silinder dan kon

BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI

MATEMATIK PBS TINGKATAN 2


CAPAI
TAK CAPAI
Tarikh : _____________

Nama Guru: ____________________________


Nama Pelajar:

____________________________

No KP:

____________________________

Kelas:

____

PEPEJAL

LUAS PERMUKAAN
Luas bagi
+ luas bagi

SILINDER

muka berbentuk bulatan


segi empat tepat

(luas muka melengkung)

Luas bagi

muka berbentuk segi tiga

PIRAMID

Luas bagi
+luas bagi

muka berbentuk segi tiga


muka berbentuk segi empat tepat.

PRISMA

Luas bagi
+ luas bagi

muka berbentuk bulatan


sektor (luas muka melengkung)

KON

B3D13E1 - Menyatakan jenis pepejal apabila sesuatu bentangan diberi


Nyatakan jenis pepejal geometri bagi setiap bentangan yang diberi.

BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI

MATEMATIK PBS TINGKATAN 2


CAPAI
TAK CAPAI
Tarikh : _____________

Nama Guru: ____________________________


Nama Pelajar:

____________________________

No KP:

____________________________

Kelas:

____

BENTANGAN

PEPEJAL GEOMETRI

BENTANGAN

(a)

(c)
(d)

(b)

B3D13 - Menentukan luas permukaan bagi prisma, piramid, silinder dan kon

PEPEJAL
GEOMETRI

BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI

MATEMATIK PBS TINGKATAN 2

Nama Guru: ____________________________


Nama Pelajar:

____________________________

No KP:

____________________________

Kelas:

____

CAPAI
TAK CAPAI
Tarikh : _____________

Cari luas permukaan bagi setiap pepejal geometri berikiut:


Luas permukaan
=

Luas permukaan
=

Luas permukaan
=

Luas permukaan
=

B3D13E3 [Menentukan luas permukaan bagi sfera menggunakan rumus piawai]


Luas permukaan
=
diameter = 14cm

B4D12E1 - Melukis Bentangan bagi prisma, piramid, silinder dan kon


Lukis bentangan bagi setiap pepejal geometri berikut:

BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI


Nama Guru: ____________________________
Nama Pelajar:

____________________________

No KP:

____________________________

Kelas:

____

(a) PRISMA
5cm
3cm
4cm

( 1 unit = 1 cm )

(b) KON

2cm

MATEMATIK PBS TINGKATAN 2


CAPAI
TAK CAPAI
Tarikh : _____________

BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI


Nama Guru: ____________________________
Nama Pelajar:

____________________________

No KP:

____________________________

Kelas:

____
5cm

6cm

( 1 unit = 1 cm )

(c) SILINDER

MATEMATIK PBS TINGKATAN 2


CAPAI
TAK CAPAI
Tarikh : _____________

BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI


Nama Guru: ____________________________
Nama Pelajar:
No KP:
Kelas:

____________________________

____________________________
____
3cm

8cm

( 1 unit = 1 cm )

(d) PIRAMID

MATEMATIK PBS TINGKATAN 2


CAPAI
TAK CAPAI
Tarikh : _____________

BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI


Nama Guru: ____________________________
Nama Pelajar:

____________________________

No KP:

____________________________

Kelas:

____

MATEMATIK PBS TINGKATAN 2


CAPAI
TAK CAPAI
Tarikh : _____________

5cm

6cm
6cm

( 1 unit = 1 cm )

B4D12E2 [Membina model pepejal apabila sesuatu bentangan diberi]

BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI

MATEMATIK PBS TINGKATAN 2

Nama Guru: ____________________________


Nama Pelajar:

____________________________

No KP:

____________________________

Kelas:

____

CAPAI
TAK CAPAI
Tarikh : _____________

Bina model pepejal seperti bentangan yang diberikan di bawah.

10cm
16cm

B5D11E1 - (a) Menentukan


i)
Panjang sisi
ii)
Tinggi

iii)
iv)

Tinggi sendeng
Jejari

BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI


Nama Guru: ____________________________
Nama Pelajar:

____________________________

No KP:

____________________________

Kelas:

____

v)

Diameter

MATEMATIK PBS TINGKATAN 2


CAPAI
TAK CAPAI
Tarikh : _____________

vi)
Bagi suatu pepejal apabila luas permukaan dan maklumat lain yang berkaitan
diberi.

vii)

Cari nilai l bagi setiap pepejal berikut: (

viii)

Guna

22
7 )

x)

7cm
l

ix)

Luas
permukaan
= 836 cm2

xi)

xiii)

14cm

xii)

Luas
permukaan
= 374 cm2

xiv)

a) cari nilai l
b) cari diameter bagi sfera tersebut.

xv)

Luas
permukaan
= 154 cm2

xvi)

xviii)

l
10cm
10cm

xvii)

xix)

Luas
permukaan
= 340 cm2
B5D11E1 - (b) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas permukaan.

xx)

xxi)
xxii)

Cari jumlah luas permukaan bagi pepejal geometri di atas. : (


Guna

xxiii)
xxiv)
xxv)
xxvi)
xxvii)
xxviii)
xxix)

22
7 )