Anda di halaman 1dari 4

KSSR PEND.

KHAS (BP) Tahun 2 SK GOPENG

RANCANGAN TAHUNAN PENGURUSAN DIRI (PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN)


TAHUN 2

MINGGU
1

1. Urus Diri

1. Urus Diri

1.1 Mengenal bahagian-bahagian


anggota badan

1. Urus Diri

1. Urus Diri

1. Urus Diri

1.2 Mengamalkan cara makan dan


minum
1.2 Mengamalkan cara makan dan
minum
1.2 Mengamalkan cara makan dan
minum

1. Urus Diri

1.2 Mengamalkan cara makan dan


minum

7
8
9
10

1. Urus Diri
1. Urus Diri
1. Urus Diri
1. Urus Diri

1.3 Mengenal jenis pakaian


1.3 Mengenal jenis pakaian
1.3 Mengenal jenis pakaian
1.3 Mengenal jenis pakaian

11

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.1 Mengenal bahagian-bahagian
anggota badan

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.1 Mengenal anggota bahagian
kepala
1.1.2 Mengenal anggota bahagian
badan
1.1.3 Mengenal anggota bahagian
tangan
1.1.4 Mengenal anggota bahagian
kaki
1.2.1 Menamakan alatan yang
digunakan untuk makan
1.2.2 Menamakan alatan yang
digunakan untuk minum
1.2.3 Menunjukkan cara makan yang
betul
1.2.4 Menunjukkan cara minum yang
betul
1.2.5 Mengamalkan cara makan yang
betul
1.2.6 Mengamalkan cara minum yang
betul
1.3.1 Menamakan jenis-jenis pakaian
1.3.1 Menamakan jenis-jenis pakaian
1.3.2 Membezakan jenis-jenis pakaian
1.3.3 Membezakan pakaian mengikut
jantina

CATATAN

CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

Pengurusan Diri (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 2 KSSR

KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 2 SK GOPENG

12

1. Urus Diri

1.3 Mengenal jenis pakaian

13

1. Urus Diri

1.4 Latihan amali berpakaian

14

2. Kebersihan dan
Kesihatan
2. Kebersihan dan
Kesihatan
2. Kebersihan dan
Kesihatan
2. Kebersihan dan
Kesihatan
2. Kebersihan dan
Kesihatan

2.1 Mengamalkan kebersihan diri

2. Kebersihan dan
Kesihatan

2.3 Mengenal alatan kebersihan diri

15
16
17
18
19
20
21

2. Kebersihan dan
Kesihatan

2.1 Mengamalkan kebersihan diri


2.1 Mengamalkan kebersihan diri
2.2 Menjaga kebersihan pakaian
2.2 Menjaga kebersihan pakaian

PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN


2.3 Mengenal alatan kebersihan diri
2.3.2 Menyatakan fungsi alatan
kebersihan diri

22
23
24

1.3.3 Membezakan pakaian mengikut


jantina
1.4.1 Amali cara memakai jenis-jenis
pakaian mengikut jantina
2.1.1 Menyatakan cara-cara
penjagaan kebersihan diri
2.1.2 Melakukan langkah-langkah
penjagaan kebersihan diri
2.1.3 Mengamalkan penjagaan
kebersihan diri
2.2.1 Menamakan alatan kebersihan
pakaian
2.2.2 Menunjukkan cara-cara
menggunakan peralatan
membersihkan pakaian
2.3.1 Menamakan alatan kebersihan
diri

CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN TAHUN


2. Kebersihan dan
Kesihatan

CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN TAHUN


2.3 Mengenal alatan kebersihan diri
2.3.3 Menyatakan cara menggunakan
alatan kebersihan diri

25

2. Kebersihan dan
Kesihatan

2.3 Mengenal alatan kebersihan diri

26

2. Kebersihan dan

2.3 Mengenal alatan kebersihan diri

Pengurusan Diri (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 2 KSSR

2.3.4 Menunjuk cara membersihkan


anggota badan menggunakan
alatan kebersihan diri
2.3.5 Amali menggunakan alatan

KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 2 SK GOPENG

27

Kesihatan
3. Penggunaan Tandas dan
Bilik Mandi

kebersihan diri
3.1.1 Mengenal jenis-jenis tandas dan
bilik mandi

28

3. Penggunaan Tandas dan


Bilik Mandi

29

3. Penggunaan Tandas dan


Bilik Mandi

30

3. Penggunaan Tandas dan


Bilik Mandi

3.1 Mengamalkan peraturan


menggunakan tandas dan bilik
mandi
3.1 Mengamalkan peraturan
menggunakan tandas dan bilik
mandi
3.1 Mengamalkan peraturan
menggunakan tandas dan bilik
mandi
3.2 Menjaga kebersihan tandas dan
bilik mandi

31

3. Penggunaan Tandas dan


Bilik Mandi

3.2 Menjaga kebersihan tandas dan


bilik mandi

32

3. Penggunaan Tandas dan


Bilik Mandi
4. Pengurusan Dalam dan
Luar Bilik Darjah

3.2 Menjaga kebersihan tandas dan


bilik mandi
4.1 Mengamalkan kebersihan dalam
bilik darjah

4. Pengurusan Dalam dan


Luar Bilik Darjah
4. Pengurusan Dalam dan
Luar Bilik Darjah

CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA


4.1 Mengamalkan kebersihan dalam
4.1.2 Menyatakan fungsi alatan
bilik darjah
kebersihan dalam bilik darjah
4.1 Mengamalkan kebersihan dalam
4.1.3 Amali membersihkan bilik darjah
bilik darjah

4. Pengurusan Dalam dan


Luar Bilik Darjah
4. Pengurusan Dalam dan
Luar Bilik Darjah
4. Pengurusan Dalam dan

4.2 Mengamalkan kebersihan luar bilik


darjah
4.2 Mengamalkan kebersihan luar bilik
darjah
4.2 Mengamalkan kebersihan luar bilik

33
34
35
36
37
38
39

Pengurusan Diri (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 2 KSSR

3.1.2 Menyatakan peraturan


menggunakan tandas dan bilik
mandi
3.1.3 Amali menggunakan tandas
duduk dan cangkung
3.1.4 Amali menggunakan bilik mandi
3.2.1 Menamakan alatan untuk
membersihkan tandas dan bilik
mandi
3.2.2 Menyatakan fungsi alatan
kebersihan tandas dan bilik
mandi
3.2.3 Amali menjaga kebersihan
tandas dan bilik mandi
4.1.1 Menamakan alatan kebersihan
dalam bilik darjah

4.2.1 Menamakan alatan kebersihan


luar bilik darjah
4.2.2 Menyatakan fungsi alatan
kebersihan luar bilik darjah
4.2.3 Amali membersihkan luar bilik
3

KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 2 SK GOPENG

40
41
42
43
44
45

Luar Bilik Darjah


5. Pengurusan Tempat
Tinggal
5. Pengurusan Tempat
Tinggal
5. Pengurusan Tempat
Tinggal

darjah
5.1 Mengenal ruang atau bilik dalam
rumah
5.1 Mengenal ruang atau bilik dalam
rumah
5.1 Mengenal ruang atau bilik dalam
rumah

5. Pengurusan Tempat
Tinggal
5. Pengurusan Tempat
Tinggal

PENILAIAN AKHIR TAHUN


5.1 Mengenal ruang atau bilik dalam
5.1.4 Menamakan alatan di bilik tidur
rumah
5.1 Mengenal ruang atau bilik dalam
5.1.5 Menamakan alatan di ruang
rumah
tamu

Pengurusan Diri (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 2 KSSR

darjah
5.1.1 Menyebut ruang atau bilik dalam
rumah
5.1.2 Menamakan perabot di bilik tidur
5.1.3 Menamakan perabot di ruang
tamu