Anda di halaman 1dari 1

ANALISIS SOALAN KERTAS 2 PERCUBAAN SPM BAHASA MELAYU 2015

Negeri /
Soalan
Kelantan

Rumusan

Cerpen/Drama

Prosa Tradisional

Sajak/ Puisi

Tatabahasa

Novel

Kepentingan menguasai
pelbagai bahasa
Usaha menyemarakkan
budaya inovasi & kreativiti
Langkah kerajaan
meringankan beban rakyat

Cerpen T4:
Ibu dan Ceper
Cerpen T5:
Idola
Cerpen T5:
Penanggungan

T4: Pelayaran
Penuh Perisitiwa
T4: Pelayaran
penuh perisitwa
T4: Pelayaran
Penuh Peristiwa

Jenis ayat

SBP

Punca-punca jenayah
pemerdagangan manusia

Cerpen T4:
Ibu dan Ceper

T4: Pelayaran
Penuh Perisitiwa

T5: Gurindam
Tonggak 12
T5: Gurindam
Tonggak 12
T5; Sajak Di
bawah langit yang
sama
T5; Sajak Pasar
Perasaan

PULAU
PINANG
SELANGOR

Kelebihan permainan
tradisional
Kaedah membendung
kenaikan harga barangan

Cerpen T5:
Idola
Cerpen T5:
Penanggungan

T4: Pelayaran
Penuh Peristiwa
T4: Pelayaran
Penuh Peristiwa

T4: Gurindam
Fasal ke-12
T5: Gurindam
Tonggak 12

Aktif ke Pasif

4a) perwatakan satu watak sampingan


4b) 2novel: tema
4a) 2 teknik plot
4b)2novel: kritikan sosial
4a) 1 novel 2 peristiwa yg menunjukkan persoalan ketabahan
4b) 2 novel 1 pengajaran yg menggambarkan semangat
kerjasama
4a) 2 masalah kehidupan dalam 1 novel, berikan komen tentang
cara masalah itu diselesaikan
4b)2 novel - 1 perisitwa yg menunjukkan wujud nilai kasih
sayang antara watak
4a) 1 novel pengajaran
4b)2 novel- 1 nilai positif pada watak utama
4a) 1 novel 2 peristiwa yg menunjukkan nilai kasih sayang
4b)2 novel- 1 peristiwa yg menimbulkan unsur saspens

KEDAH

Kepentingan pokok dalam


kehidupan manusia

T4: pelayaran
Penuh Peristiwa

T5: Gurindam
Tonggak 12

TERENGGA
NU

Kesan-kesan kemurungan

T4: Pelayaran
Penuh Peristiwa

T5: Pantun 8
Kerat

Jenis ayat

Perlis

Langkah mewujudkan tabiat


pemakanan yg sihat dlm
kalangan anak
Usaha-usaha menangani
kejadian jenayah

Cerpen T4:
Biarkan
Samudera
Cerpen T5:
Pahlawan
Buntung
Cerpen T4:
Mellisa

T5: Hikayat Siak

T5: Gurindam
Tonggak 12

Aktif ke Pasif

Cerpen T5:
Tanggar Amanat

T4: Merah Silu

Cerpen T5:
Tanggar Amanat

T4: Pelayaran
Penuh Peristiwa

T5: syair
pemberontakan
pattani
T5: Gurindam
Tonggak 12

Ayat aktif
transif/ayat aktif
tak transitif
Ayat majmuk ke
ayat tunggal

N9
Perak

MRSM

Melaka

Langkah penjimatan minyak


dalam pemanduan

Cerakinkan ayat
Ayat penyata ke
ayat tanya
Jenis ayat
perintah

Kata kerja aktif


transitif dan objek
dalam petikan
Pisahkan ayat

4a) 1 novel 2 perisitiwa pada peringkat peleraian


4b)2 novel persoalan tentang semangat kerjasama
4a) 1 novel 2 nilai kemanusiaan
4b) 1 novel 2 tindakan watak utama yang anda tidak bersetuju
dengannya
4a) 1 novel 2 nilai pengorbanan
4b) 2 novel 1 latar tempat
4a) 1 novel 2 peristiwa yg menunjukkan usaha watak watak
saling membantu dlm menyelesaikan masalah
4b)2novel 1 perisitwa yg menunjukkan unsur saspens
4a) 1 novel 2 kritikan sosial
4b) 2 novel Bandingkan 1 persoalan