Anda di halaman 1dari 3

LEMBARAN KERJA

NAMA : ..

TARIKH : ..

KELAS :

HARI : .

Arahan : Lengkapkan peta buih di bawah dengan kesan pencemaran sungai


berdasarkan kepada petikan yang diberi..
Pencemaran sungai di negara kita agak serius. Banyak sungai didapati telah tercemar.
Banyak punca yang telah menyebabkan berlakunya pencemaran sungai.
Antara puncanya ialah pembuangan sampah-sarap ke dalam sungai yang dilakukan
oleh segelintir masyarakat. Tindakan anggota masyarakat yang tidak bertanggungjawab ini
menyebabkan air sungai menjadi kotor.
Selain itu, pembuangan sisa toksik dari kilang juga menyebabkan pencemaran sungai.
Ada pihak kilang membuang dan mengalirkan sisa toksik ke dalam longkang, parit dan
seterusnya ke dalam sungai. Tindakan ini telah menyebabkan air sungai menjadi kotor dan
seterusnya menjejaskan hidupan air.
Aktiviti pembinaan seperti kawasan perumahan yang berhampiran juga menyumbang
kepada pencemaran sungai. Hal yang demikian kerana tanah lumpur akan memasuki sungai
terutamanya ketika hujan lebat. Keadaan ini boleh menyebabkan air sungai tercemar dengan
lumpur dan menjadi cetek.
Oleh itu, setiap anggota masyarakat haruslah bertanggungjawab untuk menjaga
kebersihan air sungai. Hal ini demikian kerana kita memerlukan bekalan air yang bersih untuk
kehidupan seharian kita.
NAMA : ..

Kesan
pencemaran
sungai

TARIKH : ..

LEMBARAN KERJA

KELAS :

HARI : .

Arahan : Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.


Pencemaran sungai di negara kita agak serius. Banyak sungai
didapati telah tercemar. Banyak punca yang telah menyebabkan
berlakunya pencemaran sungai.
Antara puncanya ialah (1) _______________________________
________________________________________________. Tindakan
anggota masyarakat yang tidak bertanggungjawab ini menyebabkan air
sungai menjadi kotor.
Selain itu, (2) ______________________________________juga
menyebabkan pencemaran sungai. Ada pihak kilang membuang dan
mengalirkan sisa toksik ke dalam longkang, parit dan seterusnya ke
dalam sungai. Tindakan ini telah menyebabkan air sungai menjadi kotor
dan seterusnya menjejaskan hidupan air.
(3) __________________________________________________
yang berhampiran juga menyumbang kepada pencemaran sungai. Hal
yang demikian kerana tanah lumpur akan memasuki sungai
terutamanya ketika hujan lebat. Keadaan ini boleh menyebabkan air
sungai tercemar dengan lumpur dan menjadi cetek.
Oleh itu, setiap anggota masyarakat haruslah bertanggungjawab
untuk menjaga kebersihan air sungai. Hal ini demikian kerana kita
memerlukan bekalan air yang bersih untuk kehidupan seharian kita.
pembinaan seperti
kawasan perumahan

pembuangan sampahsarap ke dalam sungai

pembuangan sisa toksik


dari kilang

LEMBARAN KERJA

NAMA : ..

TARIKH : ..

KELAS :

HARI : .

Arahan : Buat perbincangan dan hasilkan satu karangan lengkap


berdasarkan maklumat yang diberi.

Kita mestilah menjaga alam sekitar. Lantaran, _________________________


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________