Anda di halaman 1dari 1

Kajian Tentang Masa Yang Akan Diambil Oleh Pelajar Tersebut Untuk

Pergi Ke Tempat Destinasi (Giant) Dari Pintu Utama SM LOK YUK LIKAS
Bergantung Kepada Berat Badan Pelajar Tertentu
Soal selidik
Tingkatan : __________________
Bil
1

Soalan
Apakah berat badan anda ?

Berapakah lama masa anda mengambil

Jawapan
Kilogram

untuk berjalan kaki ke tempat destinasi


(Giant) dari pintu utama SM LOK YUK
LIKAS.
* Badan yang sihat
* Kelajuan berjalan kaki yang biasa

Minit

Anda mungkin juga menyukai