Anda di halaman 1dari 4

SJK (T) KAMPONG PANDAN, KUALA LUMPUR.

LAPORAN POST MORTEM PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN(PAT) 2014


KELAS
BIL MURID
MATA PELAJARAN
GURU M/PEL

: 5 BARATHI
: 20 orang murid
: Matematik
: Pn. Letchumy a/p Suppiah

A. ANANLISA PENCAPAIAN MATA PELAJARAN


GRED
ETR
PAT

A
BIL %
-

B
BIL %
1
5
1
5

C
D
E
BIL % BIL % BIL %
10 50 9 45
8 40 8 40 3 15

PERKARA
BIL MENCAPAI SASARAN ( ETR )
BIL TIDAK MENCAPAI

BIL
9
2

LULUS

BIL
11
9

%
55
45

GPMP

3.4
3.85

%
45
10

B. ULASAN
Kekuatan :
1. 17 orang murid dapat menguasai kemahiran asas.
2. Murid boleh membuat soalan soalan kertas kertas mengikut
prosedur yang betul.
3. 8 orang murid yang mendapat gred D boleh memperolehi gred C
sekiranya melebihkan latihan kertas 2.
Kelemahan :
1. Murid masih lemah dalam bacaan dan susah untuk memahami
soalan penyelesaian masalah.
2. Lebih kurang 5 orang murid tidak bersedia untuk menghadapi
peperiksaan.
3. Murid tidak menggariskan kata kunci pada soalan.
4. Murid murid tidak membuat langkah langkah yang lengkap
untuk soalan - soalan 3 markah.
Kekangan :
1. Ketidakhadiran murid - murid
menguasai beberapa kemahiran.

menyebabkan

C. CADANGAN TINDAKAN SUSULAN


1. Memastikan murid mengariskan kata kunci semasa latihan.
2. Mewajibkan murid membuat pembetulan.
3. Memperbanyakkan latihan tubi kertas 2.

RUMUSAN KESELURUHAN

tidak dapat

Pencapaian keseluruhan adalah memuaskan berbanding


pencapaian tahun
sebelumnya. Namun begitu masih ada kelemahan yang perlu diperbaiki untuk
memastikan sekurang-kurannya 5 orang murid lulus gred B dan 10 orang murid lulus
gred C dalam ujian tahun hadapan.
TANDATANGAN GURU

(
)
Guru : LETCHUMY A/P SUPPIAH

TARIKH : 28.11.2014

SJK (T) KAMPONG PANDAN, KUALA LUMPUR.

LAPORAN POST MORTEM PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN(PAT) 2014


KELAS
BIL MURID
MATA PELAJARAN
GURU M/PEL

: 6 kambar
: 18/20 orang murid
: SIVIK
: Pn. Letchumy a/p Suppiah

D. ANANLISA PENCAPAIAN MATA PELAJARAN


GRED
ETR
PAT

BIL
3

%
15

BIL
10

%
50

BIL
7

%
35

22.22

11

61.11

16.67

PERKARA
BIL MENCAPAI SASARAN ( ETR )
BIL TIDAK MENCAPAI

D
E
BIL % BIL %
-

BIL
20
-

LULUS

GPMP

BIL
20

%
100

2.2

18

100

1.97

%
100
-

E. ULASAN
Kekuatan :
1. 18 orang murid dapat menguasai kemahiran asas.
2. Murid boleh menjawab soalan-soalan mengikut
3. 8 orang murid yang mendapat gred D boleh memperolehi gred C
sekiranya melebihkan latihan kertas 2.
Kelemahan :
4.Murid masih lemah dalam bacaan dan susah untuk memahami
soalan penyelesaian masalah.
5. Lebih kurang 5 orang murid tidak bersedia untuk menghadapi
peperiksaan.
6. Murid tidak menggariskan kata kunci pada soalan.
7. Murid murid tidak membuat langkah langkah yang lengkap
untuk soalan - soalan 3 markah.
Kekangan :
2. Ketidakhadiran murid - murid
menguasai beberapa kemahiran.

menyebabkan

tidak dapat

F. CADANGAN TINDAKAN SUSULAN


4. Memastikan murid mengariskan kata kunci semasa latihan.
5. Mewajibkan murid membuat pembetulan.
6. Memperbanyakkan latihan tubi kertas 2.

RUMUSAN KESELURUHAN
Pencapaian keseluruhan adalah memuaskan berbanding
pencapaian tahun
sebelumnya. Namun begitu masih ada kelemahan yang perlu diperbaiki untuk

memastikan sekurang-kurannya 5 orang murid lulus gred B dan 10 orang murid lulus
gred C dalam ujian tahun hadapan.
TANDATANGAN GURU

(
)
Guru : LETCHUMY A/P SUPPIAH

TARIKH : 28.11.2014