Anda di halaman 1dari 4

Tarikh

:
Tingkatan
:
Waktu
:
Bilangan Murid
:
Mata pelajaran
:
Bidang
:
Tajuk
:
Pengetahuan sedia ada :
Kemahiran Objektif :

30 Julai 2015 (Khamis)


1 Ruby, 2 Ruby
3.10 4.30 p.m.
33 orang
Pendidikan Muzik ( Seni Muzik)
Nyanyian dan gerakan
Akustik
Pelajar boleh menyanyi dan bermain alat muzik
Di akhir pengajaran ini, pelajar dapat membuat persembahan serta

Konsep Muzik
:
Penerapan nilai
:
Penggabung jalinan :
Bahan Bantu Mengajar:

merasai pengalaman bermain secara berkumpulan


Ensembel akustik
Bekerjasama dan keyakinan diri
Pendidikan Moral
Alat muzik, Lirik dan kord

Langkah Dan
Masa

Isi pelajaran

Set Induksi

Langkah 1

Lirik dan kord

Langkah 2

Penutup

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


Aktiviti Pengajaran
Aktiviti Pembelajaran
(Guru)
(Murid)
Guru memainkan
Pelajar melihat
beberapa buah lagu
persembahan guru.
yang sesuai dimainkan
untuk ensembel akustik.
Guru mengedarkan
Pelajar terus berlatih
beberapa contoh lagu
dan diiringi oleh guru.
semasa yang sesuai dan
senang dimainkan.
Guru menyuruh pelajar Pelajar memberi idea
untuk membuat
dan terus buat dalam
kereativiti dalam
persembahan tersebut.
persembahan.
Menyuruh pelajar untuk Pelajar mendengar
teruskan membuat
nasihat daripada guru.
latihan secara individu
dan berkumpulan.

Catatan

KBKK:
mengesahkan
maklumat
KBKK:
menyelesaikan
masalah.
KBKK:
menyelesaikan
maslah
KBKK:
kesimpulan
dan refleksi.

Refleksi Kendiri :
Kekuatan
Hampir 80% pelajar dapat apa yang guru sampaikan serta ghairah

dalam bermain alat muzik.

Kelemahan

Tidak semua murid mendengar lagu-lagu lama dan terkini.

Kekangan

Guru terpaksa memperdengarkan mereka dengan lagu tersebut


terlebih dahulu.

Peluang

Guru perlu membuat latihan dengan lebih kerap.

Komen/Catatan Pensyarah Penyelia/Guru Pembimbing:

Tarikh
:
Tingkatan
:
Waktu
:
Bilangan Murid
:
Mata pelajaran
:
Bidang
:
Tajuk
:
Pengetahuan sedia ada :
Kemahiran Objektif :

31 Julai 2015 (Jumaat)


1 Ruby, 2 Ruby
3.40 4.40 p.m.
35 orang
Pendidikan Muzik ( Seni Muzik)
Nyanyian dan gerakan
Akustik
Pelajar boleh menyanyi dan bermain alat muzik
Di akhir pengajaran ini, pelajar dapat membuat persembahan serta

Konsep Muzik
:
Penerapan nilai
:
Penggabung jalinan :
Bahan Bantu Mengajar:

merasai pengalaman bermain secara berkumpulan


Ensembel akustik
Bekerjasama dan keyakinan diri
Pendidikan Moral
Lirik dan kord

Langkah Dan
Masa

Isi pelajaran

Set Induksi

Langkah 1

Lirik dan kord

Langkah 2

Penutup

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


Aktiviti Pengajaran
Aktiviti Pembelajaran
(Guru)
(Murid)
Guru memainkan
Pelajar melihat
beberapa buah lagu
persembahan guru.
yang sesuai dimainkan
untuk ensembel akustik.
Guru mengedarkan
Pelajar terus berlatih
beberapa contoh lagu
dan diiringi oleh guru.
semasa yang sesuai dan
senang dimainkan.
Guru menyuruh pelajar Pelajar memberi idea
untuk membuat
dan terus buat dalam
kereativiti dalam
persembahan tersebut.
persembahan.
Menyuruh pelajar untuk Pelajar mendengar
teruskan membuat
nasihat daripada guru.
latihan secara individu
dan berkumpulan.

Refleksi Kendiri :
Kekuatan
Hampir 80% pelajar dapat apa yang guru sampaikan serta ghairah dalam bermain alat muzik.

Catatan

Kelemahan

Tidak semua murid mendengar lagu-lagu lama dan terkini.

Kekangan

Guru terpaksa memperdengarkan mereka dengan lagu tersebut terlebih dahulu.

Peluang

Guru perlu membuat latihan dengan lebih kerap.

Komen/Catatan Pensyarah Penyelia/Guru Pembimbing: