Anda di halaman 1dari 7

SJK(C) CHUNG HWA SIPITANG

UJIAN FORMATIF (2), TAHUN 2015


BAHASA MALAYSIA TAHUN 4
NAMA: _________________________
KELAS: ________________

MARKAH: ______

Bahagian A
[10 markah]
[Masa dicadangkan: 15 minit]
Gambar di bawah menunjukkan suasana membersihkan kelas.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang lima suasana ketika membersihkan kelas itu.
Picture
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_

Bahagian B
[30 markah]
[Masa dicadangkan: 40 minit]
Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak
kurang daripada 60 patah perkataan.
1.

Tulis sebuah karangan yang bertajuk Rumah Saya.


ATAU

2. Tulis sebuah cerita yang berakhir dengan ayat di bawah.


... Aku berasa menyesal dan menangis terharu dengan sikap sahabatku.
ATAU
3. Aku Seutas Rantai Emas.
Tulis sebuah karangan tentang tajuk di atas.
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________

_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_

__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_

Bahagian C
[20 markah]
[Masa dicadangkan: 20 minit]
Tulis empat nilai murni yang kamu peroleh daripada petikan di bawah. Berikan contoh yang
sesuai berdasarkan petikan tersebut.
Panjangnya jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 40 patah perkataan.
Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.
Setiap pagi, Faridah akan pergi ke sekolah dengan menunggang basikal
bersama-sama rakannya. Walaupun ayah Faridah ingin menghantarnya ke
sekolah dengan kereta mewah, tetapi Faridah enggan. Dia rela berbasikal
dengan dua sahabat baiknya, Emy dan Priya.
Mereka selalu sampai awal ke sekolah. Mereka akan membersihkan kelas
dan memastikan kelas berada dalam keadaan yang bersih sebelum tiba waktu
belajar.
Faridah juga selalu membantu rakan-rakan yang susah. Dia suka memberi
mereka pelbagai alat tulis, buku dan sebagainya. Pada setiap petang, Faridah
akan bermain bola jaring dengan kawan-kawannya.
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________

_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_