Anda di halaman 1dari 2

CARA MENULIS AWALAN

PER
1. per + semua konsonan dan vokal tetap tidak
berubah.
Contoh:
per + adil

peradilan

per + lawan

perlawanan

per + tahan

pertahanan

per + ijin

perijinan

per + jalan

perjalanan

per + atur

peraturan

per + wakil

perwakilan

per + edaran

peredaran

per + pajak

perpajakan,

dan seterusnya

2 Jika per + konsonan r maka salah satu rnya


luluh.
Contoh:
per + rakit

perakitan (bukan
perrakitan)

per + raw at

perawatan (bukan
perrawatan)

per + rasa

perasaan ( bukan
perrasaan)

per + rusak

perusakan (bukan
perrusakan)

per + rumah

perumahan (bukan
perrumahan),

dan seterusnya.