Anda di halaman 1dari 2

Contoh karangan yang baik

Tajuk: Manfaat belajar secara berkumpulan


Pendahuluan
- Pelbagai cara belajar secara berkumpulan
pelbagai manfaat
Isi penting
1. Menghilangkan kebosanan gelagat rakan rakan
2. Memberi idea kawan akan member pendapat
3. Yakin mengeluarkan pendapat pendapat
diterima
4. Menyimpan ilmu lama dapat mengingat fakta
peperiksaan cemerlang
Penutup
- Manfaat keputusan cemerlang
Terdapat pelbagai cara sesorang murid untuk
memperolehi keputusan yang cemerlang. Antara cara
yang berkesan ialah belajar secara berkumpulan.
Belajar

secara

berkumpulan

memberikan

banyak

manfaat.
Jika kita belajar secara berkumpulan, kita dapat
menghilangkan kebosanan. Semasa belajar secara

berkumplan, kita pasti tidak bosan kerana dapat


bertukar-tukar pandangan dan gelagat rakan-rakan
yang mencuit hati.
Selain itu, kita juga dapat memberikan apa-apa
sahaja idea dan pengetahuan tanpa memikirkan betul
atau salah. Jika jawapan kita salah, rakan akan
membetulkan kesalahan kita.
Belajar

secara

berkumpulan

juga

akan

menyebabkan kita berasa yakin akan dirinya sendiri.


Semasa berbincang, murid pasti akan mengeluarkan
pendapat. Jika pendapat diterima, maka sudah pasti
menambahkan keyakinan kita.
kita juga aka dapat mengingati ilmu yang telah
dipelajari secara berkumpulan dengan lebih lama. Kita
akan dapat mengingati semula hamper semua fakta
yang

dibincangkaqn

apabila

belajar

secara

berkumpulan.
Kesimpulannya, belajar secara berkumpula lebih
banyak

memberikan

manfaat

dan

memberikan

keputusan cemerlang dalam peperiksaan.


(120 patah perkataan)