Anda di halaman 1dari 11

Nama Anggota:

1. Ajar Budiarji
(02)
2. Erico Danielo S ( )
3. Mauludin Indra S (16)
4. Rahmat Miswantoro (23)

PURWAKA
Puji syukur kita aturaken dhumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha asih,
ingkang sampun maringi rahmat lan hidayahipun dhumateng kita sedaya. Saengga kita saged
ngrampungaken makalah ingkang dipun kangge mata kuliah bahasa jawa.
Makalah punika ngrembag babagan Pranatacara Temanten. Wonten makalah babagan
pinika, kita ngrampungaken miturut bab piwulangan ingkang dipun aturan.
Kita sedaya dipun ndamel makalah punika, ingkang kamampuan kita. Kita mangertos
menawi makalah punika mboten tansah sae. Amergi punika kita dipun nywun kritik lan saran
sedaya pihak ingkang kagungan sifat mbangun.
Cekap semanten kita aturaken matur nuwun dhumateng sedaya pihak ingkang sampun
kaggungan peran serta wonten penyusunan makalah menika wiwit awal ngantos ing
pungkasan. Mugi-mugi Allah SWT maringi rindha ing sedaya usaha. Amin.

Prembun , 19 September 2015

Urutan Adat Mantu Jawa


Nontoni

Ing tataran iki peran akeh-needed saka perantara. Perantara iki utusan saka
kulawarga calon ngresiki kanggo ketemu karo kulawargan putri. Patemon iki
dimaksudak kanggo nontoni, utawa ningali calon munggah cedhak. Biasane,
utusan teka ngarep kulawarga bebarengan karo calon putri ngresiki. Ing omah,
putri bisa ketemu langsung sanadyan mung sedhela. Manggih fleeting iki dumadi
nalika calon penganten sijine metu ombenan lan cemilan minangka nedha bengi.
Tamu dipun tampi dening kulawarga manten dumadi saka tuwan saka putri lan
dheweke kulawarga, biasane Pakdhe utawa paklik.
Nakokake/Nembung/Nglamar

Sadurunge obah menyang tahap sabanjure, perantara bakal takon sampeyan


sawetara iku pribadi kaya wis ana calon putri. Yen ora ana calon, banjur utusan
calon kakung marang sing kulawarga calon kakung semangat kanggo
berbesanan. Banjur putri diundang kanggo ketemu karo calon kakung takon
pejah dados garwanipun. Nalika putri setuju, punika perlu kanggo langkah luwih.
Ing langkah sabanjure dina rawuh nemtokake utusan kanggo kekancingan
rembag (peningset).

Peningset Iki simbol sing putri wis disambungake munggah secara mboten sah
dening calon kakung. Peningset biasane Kalpika (Cincin), jumlah dhuwit, lan oleh
oleh arupa dhaharan khas daerahl. Peningset bisa gegandhengan karo tukon
sumber acara, yaiku panentu saka barang kayata gedhang sanggan (jinis
gedhang raja setangkep), perangkat saka sandhangan kanggo putri lan Upakarti
utawa pitulungan nalika upacara manten bakal dianakak kayata beras, gula,
sayuran, bumbon, lan sawetara dhuwit.
Nalika kabeh wis mlaku lancar, iku ditemtokake tanggal lan dina pesta. Biasane
tanggal netepake lan diatur weton dina manten (dina lahir adhedhasar petungan
Jawa) loro putri lan ngresiki. Iku dimaksudak sing nikahan iki mengko nggawa
rasa seneng lan kamakmuran kanggo kulawarga wutuh.

Pasang Tarub

Yen tanggal lan dina pesta wis disetujoni, banjur langkah sabanjure punika
masang Tarub sadurunge dina nikahan. Tarub digawe saka godhong palem kang
wis sadurunge wis dirajut lan diwenehi kerangka saka pring lan palem utawa
welat minangka tali. Tarub supaya masang aman, upacara prasaja dilakokak ing
wangun saka carane ngajekake lengkap conthong beras. Bebarengan karo
masang Tarub, dipasang uga Tuwuhan. Apa temenan dening Tuwuhan iki
Pasangan saka wit Gedhang sing woh, dipasang ing salah siji sisih ngleboke. Wit
gedhang artine kemegahan lan makna ing wangun saka pangarep-arep sing
kulawarga anyar iki bakal cukup kasugihan lan turunane. Biasane ing salah siji
sisih ngleboke uga diwenehi godhong kelor sing dimaksudak kanggo ngusir
sembarang pengaruh jahat sing bakal lumebu ing panggenan upacara, uga janur
kang simbol saka keagungan.
Siraman

Tegese yaiku njaluk berkah dateng tuhan supoyo calon mempelai di resiake lahir batin lan ngresiake
saka pengaruh buruk.
Kanti siraman ndadeake awak seger ati seger,ssaengga bisa nglakoni tugas-tugas anyar kang arep
tekan.
Midodareni

Rangkaian upacara midodareni diawali dengan upacara siraman. Upacara siraman dilakukan
sebelum acara midodareni. Tempat untuk siraman dibuat sedemikian rupa sehingga nampak seperti
sendang yang dikelilingi oleh tanaman beraneka warna. Pelaku siraman adalah orang yang dituakan
yang berjumlah tujuh diawali dari orangtua yang kemudian dilanjutkan oleh sesepuh lainnya. Setelah
siraman, calon pengantin membasuh wajah (istilah Jawa: raup) dengan air kendi yang dibawa oleh
ibunya, kemudian kendi langsung dibanting/dipecah sambil mengucapkan kata-kata: cahayanya
sekarang sudah pecah seperti bulan purnama. Setelah itu, calon penganten langsung dibopong oleh
ayahnya ke tempat ganti pakaian.
Setelah berganti busana, dilanjutkan dengan acara potong rambut yang dilakukan oleh orangtua
pengantin wanita. Setelah dipotong, rambut dikubur di depan rumah. Setelah rambut dikubur,
dilanjutkan dengan acara dodol dawet. Yang berjualan dawet adalah ibu dari calon pengantin wanita
dengan dipayungi oleh suaminya. Uang untuk membeli dawet terbuat dari kreweng (pecahan genting)
yang dibentuk bulat. Upacara dodol dhawet dan cara membeli dengan kreweng ini mempunyai makna
berupa harapan agar kelak kalau sudah hidup bersama dapat memperoleh rejeki yang berlimpahlimpah seperti cendol dalam dawet dan tanpa kesukaran seperti dilambangkan dengan kreweng yang
ada di sekitar kita.
Menginjak rangkaian upacara selanjutnya yaitu upacara midodareni. Berasal dari kata widadari, yang
artinya bidadari. Midadareni merupakan upacara yang mengandung harapan untuk membuat
suasana calon penganten seperti widadari. Artinya, kedua calon penganten diharapkan seperti
widadari-widadara, di belakang hari bisa lestari, dan hidup rukun dan sejahtera.
Akad Nikah

Upacara perkawinan punika resepsi nikah. Biasane upacara wis rampung


sadurunge resepsi. Upacara perkawinan iki sekseni dening pinisepuh / tuwane
saka calon penganten lan wong sepuh. Kangge ngadepi upacara ningkahan
dilakoni dening perwira saka pejabat sipil utawa agama.
Panggih

Upacara Panggih wiwit karo ijol-ijolan Mayang kembar, Kalpataru Dewadaru kang
liya saka seri Panggih. Sawis iku ngiring dening supaya Balangan, ngidak
endhog, lan mijiki.

Balangan suruh

Balangan Upacara dileksanakake dening putri lan ngresiki marang gantian.


Gantal nggawa kanthi uncalan ing putri lan ngresiki dening putra putri kang
disebut gondhang katresnan, kang dianakak gantal ngresiki disebut gondhang
ngandika. Teges supaya Balangan ing wangun saka pangarep-arep sing kabeh
bakal ilang nggoda lan sakelekekan adoh minangka asil saka gantal ing. Gantal

digawe saka godhong suruh sing mbengkongaken kanggo mbentuk bunderan


(istilah Jawa: mbalek) kang banjur disambungake karo putih thread / tenunan.
Godhong suruh iku simbol sing putri wis samesthine kanggo nyawiji kreatifitas,
inisiatif, lan karya.
Ngidak endhok

Upacara ngidak endhog sadurung dening Paes juru, wong ing pangisian daya
kanggo pengantin dandanan lan ngagem klambi pengantin, dening njupuk
endhog saka mangkoke, banjur ma ing bathuk saka calon kakung lan banjur
calon kakung iki takon kanggo langkah ing endhog. Ngidak endhog duwe makna
seksual, putri lan ngresiki wis bejat pamornya
Wiji dadi

Upacara dilakoni sawise acara ngidak endhok. Sawise acara ngidak endhog, langsung wisuh
sikil ngresiki putri nggunakake banyu sing wis diwenehi kapentingan setaman. Sikil ngumbah
artine pangarep-arep sing "wiji" sing bakal tugasaken adoh saka bebaya lan turunane apik.

Timbangan

Timbangan biasane rampung sadurunge upacara putri lan ngresiki njagong ing
kursi pengantin. Upacara iki dilakoni karo timbangan minangka nderek: rama
putri lungguh ing antarane putri lan ngresiki. Ngresiki lungguh ing rama sikil
tengen putri, nalika putri lungguh ing wentis kiwa. Tangan Dirangkulkan rama ing
pundak saka putri lan ngresiki. Bapak banjur ngandika yen sing imbang, bobot
padha ing teges konotatif. Tegesipun upacara timbangan iku ing wangun saka
pangarep-arep sing antarane putri lan ngresiki bisa tansah bebarengan imbang
ing rasa, kreatifitas, lan inisiatif.
Kacar-kucur

Carane ngresiki ngecurake Nara sugih tas kain, nalika putri njupuk iku karo
sindur kain diselehake ing puteran. Dhuwit tas kain ngandhut dhuwit recehan,
bras kuning, kacang buncis Kawak, Dhele Kawak, kara, lan kembang telon
(mawar, melati, Kenanga utawa Kanthil). Teges Kacar Kucur wis menehi tandha
sing ngresiki bakal tanggung jawab kanggo urip kanggo kulawarga. Sang Prabu
sugih sing diwutahake ana ngirim ora tiba ing kabeh, tegesipun sing putri wis
samesthine kanggo duwe alam Gemi, Nastiti, Surtini, lan ati-ati ing ngatur rejeki
sing wis diwenehi dening bojone.
Dulangan

Dulangan punika upacara dilakokak dening penganten loro menehi mangan


saben pangan lan ngombe. Dulangan Tegesipun minangka simbol seksual, saling
menehi lan panampa.

Sungkeman

Upacara sungkeman iku dilakokak dening penganten loro lungguh nyekeli lan
ngambung patrap jengkeng karo tuwane nyuda, loro putri lan tuwane ngresiki
lan tuwane putra putri kang. Tegesipun upacara sungkeman iku simbol saka
pawujudan bab tuwane anak
Kirab

Upacara kirab ing wangun saka prosesi dumadi saka Domas, cucuk lampah, lan
sederek cedhak untu njemput utawa ngancani putri dadi metu saka panggonan
utawa bab nglebokna Panggih. kirab iku simbol saka bab loro putri sing dianggep
minangka raja ing dina kang wis samesthine mengko bisa kanggo mimpin lan
kulawargan pawitan uga.
Jenang Sumsuman

Upacara jenang Sumsuman dilakoni sawise kabeh upacara perkawinan wis


rampung. Ing tembung liyane, jenang sumsuman punika raos sukur acara uga
lunga lan aman, ora kurang saka siji wae, lan kabeh ing becik kesehatan.
Sumsuman jenang biasane dianakake ing wayah wengi, ing wengi sabanjure
sawise pesta.
Boyongan/Ngunduh Manten

Boyongan disebut amarga putri lan putra ngresiki kang dikawal dening
kulawarga putri kanggo kulawarga putra ngresiki kang bebarengan. Ngunduh
manten dianakak ing ngarep saka pengantn. Biasane acara ora lengkap ing
resepsi nikah dianakak ing panggonan putri kang senajan uga bisa rampung
minangka lengkap resepsi nikah Panggih biasanipun. Iku gumantung ing wishes
saka kulawarga ngresiki. Biasane, ngundhuh manten sepasar dicekel sawise
resepsi nikah
Tegesipun diwenehake utawa simbol ing Unsur Perkawinan Upacara
* Ubarampe Tarub (gedhang, beras, gula , gadhing sawit, lan godhonggodhongan enom): tegese penganten loro sing samesthine mengko sawise terjun
ing masyarakat, tansah ing negara kelangan jantung, tansah tentrem (simbol
godhong-godhongan enom), supaya alangan, bisa nampa jurusan dhuwure
(simbol Gedhang raja), njaluk rejeki KALUBRAN supaya ora butuh pangan lan
sandhangan (simbol beras), wis dogged wong ing prau lelayaran ngarep (simbol
tebu), gampang regejegan, kang tegese ing pawitan ngarep lan tansah
kasepakatan (simbol saka palm gadhing ing siji stalk), lan liya-liyane.

* Banyu lan pembangunan: tegese dimurnkak poto kanggo putri lan ngresiki sadurunge
nyawiji.
* nglereni Rambut: wiwitan migunani minangka jenis tumindak ritual upacara miturut

konspsi yakin lawas ing wangun pemotongan awak.


* Dodol dhawet: migunani, yen wis nikah entuk rejeki KALUBRAN lan ono gunane
kanggo urip nikah.
* Supaya Balangan: migunani nggoda mugia kabeh bakal ilang lan dibuwang minangka asil
saka gantal ing.
* Midak endhog: prawan tegese pamor lan putri bakal rauh ilang sapisan dianut dning
pangantene muani. Sawise nyatu samesthine rauh nampa bayi kaya endhog sing wis bejat.
* Timbangan: tegese penganten loro lan ngresiki duwe hak-hak lan kewajiban
sing padha lan ana prabdan ing ngarsane tuwane utawa ing-hukum.
* Kacar-Kucur: tegese lanang bakal layak kanggo urip lahir batin kanggo putri lan
pengantn digunakake ngatur urusan dhuwit lan njaga imbangan saka
kluwarga.
* Dulangan: migunani harmoni lan harmoni punika bakal samesthine sawise
omah, bisa menehi lan nampa.
* Sungkeman: mangga mberkahi migunani kanggo tuwane lan ing-hukum supaya
mbangun kluwarga njaluk kaslametan, lan supaya resiko.