Anda di halaman 1dari 2

.

Q
T
RAJAH 1

1. Rajah 1 menunjukkan sebuah mesin jahit. Berdasarkan rajah 1, bahagian


manakah yang menjadi punca sekiranya kelim yang dijahit berkedut?

2. Bagaimanakah anda mengatasi masalah mata jahitan mesin melangkau semasa


menjahit sehelai blaus?

3. Rajah 2 menunjukkan sejenis mata jahitan tangan.


i. Namakan mata jahitan itu.
ii. Terangkan kegunaan mata jahitan tersebut dalam penghasilan sebuah projek
jahitan.

Rajah 2