Anda di halaman 1dari 11

JADUAL WAKTU

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


AMALAN PROFESIONAL (INTERNSHIP)
(28 SEP 2015- 23 OKT 2015)

SENARAI SEMAK

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


AMALAN PROFESIONAL (INTERNSHIP)
(28 SEP 2015- 23 OKT 2015)

BIODATA
GURU PELATIH

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


AMALAN PROFESIONAL (INTERNSHIP)
(28 SEP 2015- 23 OKT 2015)

KERTAS CADANGAN
PROJEK

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


AMALAN PROFESIONAL (INTERNSHIP)
(28 SEP 2015- 23 OKT 2015)

LAPORAN
PELAKSANAAN
INTERNSHIP

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


AMALAN PROFESIONAL (INTERNSHIP)
(28 SEP 2015- 23 OKT 2015)

AMALAN REFLEKSI

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


AMALAN PROFESIONAL (INTERNSHIP)
(28 SEP 2015- 23 OKT 2015)

TINDAKAN HASIL
DARIPADA
REFLEKSI

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


AMALAN PROFESIONAL (INTERNSHIP)
(28 SEP 2015- 23 OKT 2015)

BUKTI / DOKUMEN
MELAKSANAKAN
SESUATU TUGASAN
/ AKTIVITI

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


AMALAN PROFESIONAL (INTERNSHIP)
(28 SEP 2015- 23 OKT 2015)

PENILAIAN
PENGAJARAN
PEMBELAJARAN

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


AMALAN PROFESIONAL (INTERNSHIP)
(28 SEP 2015- 23 OKT 2015)

PENGLIBATAN
KOKURIKULUM

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


AMALAN PROFESIONAL (INTERNSHIP)
(28 SEP 2015- 23 OKT 2015)