Anda di halaman 1dari 2

PETA MINDA

Hamparan Elektronik
(Spreadsheet)

Penyunting Grafik

Corel draw, Adobe


Illustrator, Publisher

CONTOH PERISIAN
ICT

Perisian Persembahan
(Presentation)

Adobe Photoshop,
Microsoft Paint
Microsoft PowerPoint,
Harvard Graphic dan
Lotus Freelance.

Microsoft Excel, Lotus


123 dan FoxPro

Pemprosesan
Perkataan (Word
Processing)

Microsoft Word, Lotus AMI


Pro, Star Office Writer, Corel
WordPerfect dan TexMaker

Fungsi Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT) dalam Pengajaran dan


Pembelajaran (PdP) Pendidikan Seni Visual (PSV)

Corel draw, Adobe


Illustrator, Publisher
1. Menghasil,
melukis,mengimbas,
menyunting imej, dan
gambar.
2. Menciptakan design
logo atau symbol.

Adobe Photoshop,
Microsoft Paint
Menghasil,
melukis,mengimbas,
menyunting imej, dan
gambar.

Microsoft PowerPoint,
Harvard Graphic dan
Lotus Freelance.

Microsoft Excel, Lotus


123 dan FoxPro

Menarik minat
penonton/pengguna

Mencipta, menyimpan,
memadam atau mengedit
rekod.

Memberi motivasi kepada


penonton/pengguna.

Menyusun dan menyisih rekod.

Mudah difahami oleh


penonton/pengguna.

Membuat pengiraan matematik,


statistik, kewangan dan
kejuruteraan berdasarkan
formula.
Memaparkan maklumat dalam
bentuk jadual dan carta.

Microsoft Word, Lotus AMI


Pro, Star Office Writer, Corel
WordPerfect dan TexMaker

Mencipta dokumen dan


menyunting semula.
Mencetak teks bersama grafik
seperti surat, notis, kertas kerja.
Menyimpan memo atau dokumen
yang telah ditaip ke dalam cakera.

Mencipta di lain masa,


mengubahnya, mencetak semula
dll dengannya.