Anda di halaman 1dari 3

Ad soyad:

No
:
Snf

- BAL KARAATA ANADOLU LSES


2014 - 2015 RETM YILI II. DNEM II.SINAV TARH - 9 TEST

DKKAT!
1. Bu testte her biri 5 puan deerinde 20 soru olup cevaplama sresi 30 dakikadr.
2. Cevaplarn arka sayfadaki cevap formuna iaretlenmesi ZORUNLUDUR.

1.
I. Bedir Sava
nclnde fetheII. Nihavent Sava
III. Yermk Sava
Yukardaki olaylarn kronolojik sralamas hangi kta
doru olarak verilmitir?
C) Hz. Hamza
Tayyar
A) I, II, III
B) I, III, II C) II, III, I
D) II, I, III
E) III, I, II
fizik, fi-

7. spanya hangi mslman komutan


dilerek Endls adyla bir slam vatan haline getirilmitir?
A)Tark Bin Ziyad B) Musa bin Nusayr
D) Halid bin Velid

E) Cafer bin

8. 870 - 950 yllar arasnda yaam, felsefe,

loloji, psikoloji, siyaset, mzik gibi alanlarda sz sahibi


2. Abbasilerde adalet ilerine bakan st dzey devlet kuolmu, Medinet'l-Fzla ve
hsau'l-Ulum kitaplarnn
rumu aadakilerden hangisidir?
yazar nl slam dnr ve bilim
adam kimdir?
A) Divan- Mezalim B )Divan- na C) Divan'l- Cey
C) Farabi
D) Divan- Beyt'l Mal E) Divan- Hmayun

A) Gazali

B) bn-i Sina

D) Taberi
E) Cabir bin Hayyan
3. Emevilerin dnemindeki;
I. lk slam parasn bastrlmas,
II. Arapann resmi dil ilan edilmesi,
9. Aadakilerden hangisi Trklerin slam
dnyasna olan
III. Arap olmayan mslmanlara ynetimde yer verilmemesi
katklarndan biri deildir?
uygulamalarndan hangisinin/hangilerinin rkl yanstt
savunulabilir?
A) Abbasiler dneminde slam Devleti'ni
Bizans'a kar
korumalar
A) Yalnz I
B) Yalnz II
C) Yalnz III
B) Endls Emevileri dneminde slam'
spanya'da
yaymalar
D) II, III
E) I, III
C) slam dnyasn Hallara kar korumalar
D) Hat, mimari, ebru, minyatr gibi sanatlar gelitirmeleri
4. Hangi Emevi halifesi dneminde mslmanlar stanbul'u
E) Farabi, Biruni, bn-i Sina gibi
bilginler yetitirmeleri
2 kez kuatmtr?
10. Aadakilerden hangisi Msr'da
kurulan ilk Trk devletidir?
A) Abdulmelik B) mer bin Abdulaziz C) Muaviye
A) hidiler
B) Fatimiler
C) Emeviler
D) II. Mervan
E) I.Velid
D) Abbasiler
E) Tolunoullar

5. Mete Han in'i yenmesine ramen egemenlik altna almayp


balangta byk bir
vergiye balamakla yetinmitir.
in'in hangi zelliinin Mete Han'n byle bir siyaset izleyarglardan hangisine ulamesine neden olduu savunulabilir?
A) Ekonomik ynden gl olmas
sonucudur
B) pek Yolu'nun balad lke olmas
geerlidir
C) Trk boylarn birbirine drmeye almas
snr vardr
D) Farkl hanedanlklar tarafndan ynetilmesi
belirleyici etkendir
E) Kalabalk bir nfusa sahip olmas
zordur
6. slamiyet ncesi Trklerde gelenek ve greneklerden
mriklerin, Hicret'ten
oluan yazsz hukuk kurallarna tre denirdi. Kaanlar
mslmalar Bir
dahil herkes bu kurallara uymak zorundayd.
kant deildir?
Bu durumun aadakilerden hangisini engelledii sylenebilir?

11. Hz. Muhammed slam' yayarken


tepkiyle, bask ve zulmle karlamtr.
Bu duruma bakarak aadaki
labilir?
A) Toplumsal gelimeler ehirlemenin bir
B) Din, dnce ve ynetimde eski uygulamalar
C) nsan hak ve zgrlklerinin belirli bir
D) Toplumsal gelimelerde ekonomi en
E) Toplumlarn alkanlklarn deitirmek

12. Aadakilerden hangisi Mekkeli


sonra Medine'de slam Devleti'ni kuran
g olarak kabul ettiklerini gsteren bir

A) Mslmanlara kar Bedir Sava'n


yapmalar
A) Kaanlarn snrsz yetkilerinin olmasn
B) Mslmanlarn Kabe'yi ziyaretlerini
engellemeye almalar
B) Veraset sisteminin yaygnlamasn
C) Hz.Muhammed'le Hudeybiye Antlamasn
imzalamalar
C) Gk Tanr inacnn yaygnlamasn
D) Kervan ticaretini devam ettirmeleri
D) Yeni yurtlar edinmeyi
E) Mslmanlara kar yahudilerle ibirlii yapmalar
E) Devletin idari olarak dou - bat eklinde ikiye ayrlmasn
17. Aadakilerdenlerden hangisi Mekke'nin fethinin soI. Trk topluluklarnn farkl boylardan olumas,
nularndan biri deildir?
II. Trk topluluklarnn yerleik hayata ge gemeleri,
III. Trk topluluklarnn dini inanlar
A) Hz. Muhammed'in Mekkeliler iin genel af
ilan etmesi
Orta Asya'daki Trk devletlerinin balangta, ekonomiB) Kabe'nin putlardan
temizlenmesi
lerinin temelini hayvancln oluturmasnda yukardakiC) slam'n Hicaz'n byk
blmne yaylmas
lerden hangisinin/hangilerinin etkili olduu savunulabilir?
D) Mslmanlarn Arap
yarmadas'nn en byk gc haline
gelmesi
A) I, II, III
B) II, III
C) I, III
E) Yahudilerin Medine'den karlmas
D) Yalnz I
E) Yalnz II
18. Ynetim bakmndan Hz. Muhammed'in vekili ve slam
14.Aadakilerden hangisi Gk Tanr dinine ait bir kavram
Devleti'nin bakan olan
kiiye ne ad verilir?
deildir?
A) Halife B) Padiah C) Mderris D) Fakih E) Vezir
A) Yu B) Kurgan C) Balbal D) Uma(k) E) Cihad
19.
I. Kur'an- Kerim'in mushaf (kitap) haline getirimesi,
15. Trk tarihiyle ilgili aada verilen bilgilerden hangisi
II. Yalanc peygamberlerin
13.

ortadan kaldrlmas,
dorudur?

III. ran'n fethedilmesi

A) Orta Asya'da kurulan ilk Trk devleti Gktrklerdir


hangisi/hangileri Hz. Ebubekir
B) Avrupa Hun Devleti'nin kurucusu Mete Han'dr
C) Uygurlarn kendilerine ait alfabeleri vardr
D) Kavimler G sonunda Asya Hun Devleti kurulmutur
Yalnz III
E) slamiyeti kabul eden ilk Trk topluluu Krgzlardr

Yukardaki gelimelerin
dneminde olmamtr?
A) Yalnz I
D) I, III

16. slamiyet ncesi Trk devletlerinde lke sorunlarnn


Hicret balang yl kagrld danma meclisine ne ad verilir?
A) Kurultay
Osman
D) Boy

B) Ayuk

E) Yalnz II

bul edilerek yeniden dzenlenmitir?


A) Hz Ebubekir
D) Hz. Ali

B) Hz mer

E) Harun Reid

ADL ELK
Tarih retmeni

CEVAP FORMU
Doru seenei ember iine alarak da tarmadan
.
1. A B C D E 6. A B C D E 11. A B C
2. A B C D E 7. A B C D E 12. A B C
3. A B C D E 8. A B C D E 13. A B C

C)

20. Hicri Takvim kim tarafndan,

C) Buyruk

E) Kut

B) I, II, III

doldurunuz.
D E 16. A B C D E
D E 17. A B C D E
D E 18. A B C D E

4. A B C D E 9. A B C D E 14. A B C D E 19. A B C D E
5. A B C D E 10. A B C D E 15. A B C D E 20. A B C D E

C) Hz.