Anda di halaman 1dari 5

KE-MUHAMMADIYAH-AN

Presented By:
Mustain Arif, S.Si

Landasan Ideologi
Agar mengerti dan memahami keyakinan
dan cita2 hidup Muhammadiyah
Agar berperan aktif dan ikut mendukung
terwujudnya cita2 hidup Muhammadiyah

Sejarah Perumusan
Sidang Tanwir jelang Muktamar 37 di Jogja
dipandang perlu adanya pembaruan (tajdid)
di segala bidang, termasuk ideologi
Rumusan dari panitia perumus diterima oleh
Muktamar 37.
Rumusan di sempurnakan oleh PP Muh.
(Biro Ideologi)

Ideologi
Muhammadiyah : gerakan berdasar Islam, dan bekerja
u/ terwujudnya masyarakat utama adil makmur yg
diridhai Allah swt u/ melaksanakan fungsi & misi
manusia sbg hamba Allah & khalifah di muka bumi.

MKCH

Islam : agama Allah yg diwahyukan kpd semua RasulNya, sbg hidayah dan rahmat Allah kpd umat manusia
spjng masa & menjamin kesejahteraan materiil-spirituil,
duniawi-ukhrawi

Faham Agama
Dasar gerakan : Al-Quran dan Sunnah
Bidang Kerja : Aqidah, Akhlak, Ibadah & Muamalat

Fungsi dan Misi


Mengajak segenap elemen bangsa u/ menjadikan
suatu negara yg adil, makmur diridhoi Allah swt

How About U Bro?

Apa Tujuan Hidupmu?


Mau Ngapain Saja Engkau di Dunia ini?
Mau Kemana Engkau Pergi?
Apa yg Akan Engkau Perbuat u/
Negerimu?