Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH / HARI : 31 Julai 2015


MASA / SLOT
DAN MODUL
(TERAS /
BERTEMA)
Nyatakan bahasa
0730 0740
(10 MINIT)
RUTIN PAGI
(BM)
0740 0800
(20 MINIT)
PERBUALAN
PAGI
(BM)

(Jumaat)

TUNJANG DAN
STANDARD
KANDUNGAN

TEMA : Hari Raya Aidilfitri


SP DAN OBJEKTIF

ISI / AKTIVITI / STRATEGI


(Gunakan aktiviti kumpulan di mana sesuai)

Berkumpul, merekod kehadiran, menyanyikan lagu kebangsaan (Lagu Negaraku & Lagu Ibu Pertiwiku)
Melafazkan ikrar, menyatakan hari dan tarikh serta cuaca.

Bahasa Malaysia
Standard kandungan :
BM 1.1
Mendengar dengan
penuh perhatian

Standard Pembelajaran
BM 1.1.13
Mendengar dan memberi
respons terhadap
perbualan, permintaan,
cerita, lagu
Objektif :
Beberapa orang
kanak-kanak dapat
mendengar dan
memberi respon
dalam perbualan pagi
bersama guru.

0800 0840
(40 MINIT)
MODUL ASAS
AKTIVITI LUAR
(BM)

SUB TEMA : Kad Ucapan Hari Raya

Perkembangan Fizikal
dan Estetika
Standard kandungan :
PFK 1.2
Melakukan kemahiran
kordinasi mata tangan
adalam perkembangan
kemahiran motor halus.

Standard Pembelajaran :
PFK 1.2.12
Menuang air dari jug ke
dalam bekas pelbagai
bentuk.
Objektif :
Beberapa orang kanakkanak dapat menuang air
dari jug ke dalam bekas

PERMULAAN :
Guru menunjukkan gambar sebagai bahan rangsangan
perbualan dan soal jawab.
PERKEMBANGAN (LANGKAH PENGAJARAN) :
1. Kanak-kanak memberi respon terhadap gambar yang
ditunjukkan.
2. Kanak-kanak mendengar dengan baik soal yang
diberikan guru.
3. Guru menyoal kanak-kanak berdasarkan gambar yang
ditunjukkan.
PENUTUP :
Kanak-kanak dibimbing membuat kesimpulan akan
topik perbualan mereka iaitu mengenai Hari Raya.
TRANSISI :
Kanak-kanak menyanyi lagu 1 labah-labah.
PERMULAAN :
Guru memberi penerangan kepada kanak-kanak akan
aktiviti yang akan mereka jalani.
PERKEMBANGAN (LANGKAH PENGAJARAN) :
1. Kanak-kanak berdiri dalam kumpulan di tempat yang
telah ditetapkan oleh guru.
2. Kanak-kanak akan membawa jag ke bahagian yang
guru tetapkan.
3. Di tempat tersebut, kanak-kanak akan menuang air dari
jag ke dalam beberapa bekas seperti mangkuk dan

SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DILAKSANAKAN SECARA BERPASANGAN

BAHAN / CATATAN

BAHAN : CD lagu.

KESEPADUAN TUNJANG :
Pendidikan Moral
Kemanusiaan
PSA :
Perayaan hari raya
KEMAHIRAN BERFIKIR :
Mengenal pasti
FOKUS MI :
Bahasa
NILAI :
Hormat menghormati
BAHAN BANTU :
Kad bergambar
KOSA KATA :
Hari raya aidilfitri
KESEPADUAN TUNJANG :
Pendidikan Moral
Ketrampilan diri
Sains dan teknologi
Komunikasi bahasa Malaysia
PSA :
Menuang air
KEMAHIRAN BERFIKIR :
Membanding beza
FOKUS MI :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

dengan baik.

botol air mineral.


Kanak-kanak bergilir mengisi air mengikut ahli
kumpulan masing-masing sehingga bekas penuh.
PENUTUP :
Guru dan murid membuat rumusan aktiviti mereka pada
hari tersebut. Rumusan dari aktiviti tersebut ialah,
permukaan bekas yang besar lebih mudah dituang air
iaitu mangkuk berbanding permukaan bekas yang kecil
iaitu botol.
TRANSISI :
Kanak-kanak menyanyi lagu 1 labah-labah.
PERMULAAN :
Guru menunjukkan video kepada kanak-kanak, Upin
Ipin : Raya yang bermakna.
PERKEMBANGAN (LANGKAH PENGAJARAN) :
1. Berdasarkan video tersebut, guru bersoal jawab dengan
kanak-kanak.
2. Kanak-kanak menyatakan makanan dan pakaian yang
mereka tengok melalui video tersebut.
3. Kanak-kanak menamakan pakaian dan makanan yang
dilihat.
PENUTUP :
Kanak-kanak dibimbing membuat rumusan berdasarkan
perbincangan yang dibuat.
TRANSISI :
Kanak-kanak menyanyi lagu 1 Labah-labah.

Kinestetik
NILAI :
Kerjasama
BAHAN BANTU :
Baldi
Jug air
Botol mineral kecil
Mangkuk
KOSA KATA :
Hari raya aidilfitri

PERMULAAN :
Guru menunjukkan kad perkataan kepada kanak-kanak.
PERKEMBANGAN (LANGKAH PENGAJARAN) :
1. Kanak-kanak dibimbing membaca ayat dengan
bimbingan guru.
2. Kanak-kanak membaca ayat dengan bimbingan guru.
3. Kanak-kanak membaca tanpa bimbingan guru.
PENUTUP :

KESEPADUAN TUNJANG :
Pendidikan moral
Kemanusiaan
PSA :
Mengeja suku kata
KEMAHIRAN BERFIKIR :
Pemerhatian

4.

0840 0920
(40 MINIT)
MODUL
BERTEMA
SOSIOEMOSI
(BM)

0920 0950
(30 MINIT)
MODUL ASAS
BAHASA
MALAYSIA
(BM)

Sosioemosi
Standard
Kandungan :
PSE 3.1
Memahami keperluan,
perasaan dan
pandangan orang lain

Standard Pembelajaran :
PSE 3.1.6
Menyatakan kelainan dan
kepelbagaian keperluan
dalam masyarakat seperti
makanan, pakaian, tempat
tinggal dan lain-lain

Bahasa Malaysia
Standard
Kandungan :
BM 3.8
Membaca ayat dalam
konteks.

Objektif :
Beberapa kanakkanak dapat
menyatakan
makanan dan
pakaian dalam
masyarakat melayu
yang menyambut
Hari Raya Aidilfitri
Standard Pembelajaran :
BM 3.8.1
Membaca ayat-ayat dalam
konteks dengan intonasi
yang betul dengan
bimbingan.

SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DILAKSANAKAN SECARA BERPASANGAN

KESEPADUAN TUNJANG :
Pendidikan Moral
Kemanusiaan
Komunikasi bahasa Malaysia
PSA :
Perayaan hari raya
KEMAHIRAN BERFIKIR :
Mengenal pasti
FOKUS MI :
Bahasa
NILAI :
Hormat menghormati
BAHAN BANTU :
Video
KOSA KATA :
Baju kurung, Baju melayu,
Ketupat, Serunding, Rendang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Objektif :
Beberapa orang kanakkanak dapat membaca
ayat yang ditunjukkan
dengan betul dengan
bimbingan guru.

0950 1020
(30 MINIT)
REHAT
1020 1120
(60 MINIT)
MODUL ASAS
(BM)

1120 11300
(10 MINIT)
REFLEKSI

Beberapa kanak-kanak diuji untuk membaca sendirian.


TRANSISI :
Kanak-kanak menyanyi lagu 1 Labah-labah.

CUCI TANGAN / BERGERAK TERTIB KE TEMPAT SARAPAN / MENGAMBIL SARAPAN / BACAAN DOA /
MEMPELAWA GURU DAN RAKAN MAKAN BERSAMA / MAKAN DENGAN TERTIB / DOA SELEPAS MAKAN /
MENYIMPAN ALATAN MAKAN / MENCUCI TANGAN / MEMBERUS GIGI / AKTIVITI BEBAS.
Bahasa Malaysia
Standard Pembelajaran : PERMULAAN :
Standard kandungan : BM 4.2.7
Guru menyusun kad perkataan yang dibaca sebelum
BM 4.2
Menyalin ayat dengan
rehat di papan putih.
Menguasai kemahiran
cara yang betul
PERKEMBANGAN (LANGKAH PENGAJARAN) :
menulis.
Objektif :
1. Kanak-kanak membaca kad perkataan tersebut sekali
Beberapa orang kanaklagi.
2. Guru memberikan lembaran kerja kepada kanak-kanak.
kanak dapat menyalin
3. Dalam lembaran kerja diberikan, kanak-kanak akan
ayat yang ditunjukkan
menyalin ayat yang mereka baca.
oleh guru dengan betul.
4. Kanak-kanak mewarnakan gambar yang terdapat dalam
lembaran kerja tersebut selepas selesai menyalin
perkataan.
PENUTUP :
Kanak-kanak menghantar lembaran kerja kepada guru
dan kanak-kanak membaca sekali lagi ayat yang
mereka salin tanpa bimbingan.
TRANSISI :
Kanak-kanak menyanyikan lagu 1 Labah-labah.
REFLEKSI PEMBELAJARAN :
Murid mengimbas kembali aktiviti yang dilaksanakan pada hari tersebut.
Murid menyatakan perasaan mereka dalam melaksanakan aktiviti.
RUMUSAN :
Murid dibimbing membuat rumusan pembelajaran mereka pada hari tersebut.
Kesimpulan, perayaan Hari Raya Aidilfitri disambut oleh umat islam dengan penuh kemeriahan.

REFLEKSI

SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DILAKSANAKAN SECARA BERPASANGAN

FOKUS MI :
Linguistik
PENERAPAN NILAI :
Hormat-menghormati
BAHAN BANTU :
Kad perkataan
KOSA KATA :
Hari Raya Aidilfitri, zahir, batin

KESEPADUAN TUNJANG :
Pendidikan Moral
Kemanusiaan
Komunikasi bahasa Malaysia
PSA :
Menyalin suku kata
KEMAHIRAN BERFIKIR :
Pemerhatian
FOKUS MI :
Linguistik
NILAI :
Hormat menghormati
BAHAN BANTU :
Video
KOSA KATA :
Hari Raya Aidilfitri, zahir, batin

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

KENDIRI

ULASAN GURU /
PENSYARAH
PEMBIMBING

SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DILAKSANAKAN SECARA BERPASANGAN

Anda mungkin juga menyukai