Anda di halaman 1dari 23

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

JABATAN PELAJARAN PAHANG


SENARAI SEMAK
TUNTUTAN PERJALANAN DAN IKHTISAS

Nama
Jawatan
Pusat
Tahun
Bulan
Bil

:
:
:
:
:
Perkara

(P) Jika
Lengkap

Borang Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri LPM/AM 18 Pin 1/04


1.1 Nama
1.2 Nombor Kad Pengenalan
1.3 Email, No. Fax & No. Tel. Bimbit
1.4 Gaji & Elaun Memangku
1.5 Nama dan alamat bank
1.6 Jenis/ Model Kenderaan/ Kuasa Kuda
1.7 Kelas Tuntutan : A/B/C/D/E
1.8 Dokumen Sokongan betul dan Lengkap
a. Surat Lantikan / Surat Panggilan Mesyuarat (telah diminitkan)
b. Slip Gaji
c. Salinan Buku Akaun/ Penyata Bank Gaji
d. Resit Tol / Parking
e. Resit Minuman/Makanan (jika berkenaan)
f. Akuan Penerimaan Bayaran Pengemas Bilik (jika berkenaan)

Borang Tuntutan IKH LPM / AM 17A


a.

Ruangan NO. GAJI wajib diisi

b.

Surat Lantikan (telah diminitkan oleh ketua jabatan)

MAKLUMAN PENTING !!!


Penggunaan Pemadam Putih (Liquid Paper) tidak dibenarkan sama sekali

Tuntutan yang asal sahaja dibenarkan (salinan fotokopi tidak diterima)

KSAAN
G

n sama sekali

k diterima)

(LPM/AM 18 PIN 1

Lampiran " A"

KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI


Bagi

SEPTEMBER

2014

(Bulan )

(Tahun )

MAKLUMAT PEGAWAI
Nama ( Huruf Besar) : JOHA BIN IDRIS
No.Fax

Sekolah : 09-4863039

750414-08-6389

No. Kad Pengenalan :

Sekolah : 09-4862311
No.Telefon
E-mail
Gred/Kategori/
[ Kumpulan ( * ) ]
Jawatan

Bimbit

matkarai@gmail.com

: 019-9210195

: DGA32
: GURU PENOLONG
Gaji

Elaun-elaun

Jumlah

3683.42 No. Gaji


235.00 No. Akaun

: 09813106
: 156057319104

Pendapatan

3918.42 Nama Bank : MALAYAN BANKING BERHA


Alamat Bank : TEMERLOH

Jenis/Model

: TOYOTA ALTIS

No. Pendaftaran

: WUH 1283

Kuasa (C.C)

: 1600

Kelas Tuntutan

Kenderaan

A/ B / C / D / E

SK FELDA JENGKA 22

Alamat Pejabat

26400 BANDAR TUN ABDUL


RAZAK, JENGKA
PAHANG DARUL MAKMUR

Jarak dari pejabat ke tempat mesyuarat / kursu

C2-1 KUARTERS INSITUSI


PENDIDIKAN JENGKA 18

Alamat Rumah

26400 BANDAR TUN ABDUL


RAZAK, JENGKA
PAHANG DARUL MAKMUR

Jarak dari rumah ke tempat mesyuarat / kursus

25

(LPM/AM 18 PIN 1/04 )

Lampiran " A"

N ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI

MAKLUMAT PEGAWAI

IS
09-4863039
09-4862311
019-9210195

ONG
09813106
156057319104
MALAYAN BANKING BERHAD

TEMERLOH
TOYOTA ALTIS
WUH 1283
1600

A/ B / C / D / E
Jarak dari pejabat ke tempat mesyuarat / kursus

kilometer.

Jarak dari rumah ke tempat mesyuarat / kursus

kilometer.

KENYATAAN TUNTUTAN

Tarikh

Waktu
Bertolak

Jumlah Elaun

Jarak
(Km)
Tujuan/Tempat

Sampai

Yang Dituntut
E

Uijan Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)


09,10 dan 11 September 2014
Lantikan Pengawas
Ruj :JPNP. SPP.600-1/9/1 (3)
Dari rumah ke Pusat Peperiksaan

08.09.2014 7:45 am
8:20 am

SK LKTP Jengka 21 (CM045) untuk menghadiri

25

taklimat pengawasan UPSR


09.09.2014 6:30 am

Dari rumah ke bilik kebal


SMK Jengka Pusat untuk mengiringi
7:00 am

Ketua Pengawas
Pergi dan balik

10.09.2014 6:30 am

11.09.2014 6:30 am

30.09.2014 6:30 am

26

Dari rumah ke bilik kebal


SMK Jengka Pusat untuk mengiringi
7:00 am Ketua Pengawas
Pergi dan balik
Dari rumah ke bilik kebal
SMK Jengka Pusat untuk mengiringi
7:00 am Ketua Pengawas
Pergi dan balik
Dari rumah ke bilik kebal
SMK Jengka Pusat untuk mengiringi
7:00 am Ketua Pengawas
Pergi dan balik

26

26
26

26
26

26
26

Jumlah 233

KENYATAAN TUNTUTAN
Jumlah Elaun
Yang Dituntut
Tambang
Teksi

0
0

TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN


atau (b) Elaun Perjalanan Kenderaan

Jarak

km

Bagi

500 km pertama

233 km X

0.70 0.60 0.50 .0.45 0.40

501 km hingga 1,000 km

km X

0.65 0.55 0.45 '0.40 0.35

1,001 km hingga 1,700 km

km X

0.55 0.50 0.40 0.35 0.30

1,701 km dan seterusnya

km X

0.50 0.45 0.35 0.30 0.25


Jumlah

TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM


Teksi

Resit

Bas

Resit

Kereta Api

Resit

Feri/Motor Bot

Resit

Lain-lain

Resit

]
Jumlah

TUNTUTAN ELAUN MAKAN / ELAUN HARIAN

Elaun Makan sebanyak

RM

/ hari

1X

Elaun Harian sebanyak

RM

1 / hari
Jumlah

TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH) / ELAUN LOJING


X

BSH sebanyak

RM

/ hari

[ Resit No :
Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan atas sewa hotel
X

Elaun Lojing sebanyak

RM

/ hari
Jumlah

TUNTUTAN PELBAGAI

Tol

Resit

Tempat Letak Kereta

Resit

Dobi

Resit

Pos

Resit

Telefon, Teleks, Faks

Resit

Kerugian pertukaran matawang asing ( @ 3% )


[Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimatan dan Brunei Darussalam sahaja]
Jumlah
JUMLAH TUNTUTAN

RM

163.1

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

20

RM

20

RM

RM

RM

163.1

RM

RM

RM

RM

RM

RM

183.10

RM

183.10

PENGAKUAN
Saya mengaku bahawa :
(a)
(b)

perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi;
tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan-peraturan
bagi pegawai bertugas rasmi dan/atau pegawai berkuatkuasa semasa ;

(c)

Perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM


dibayar oleh saya ;

(d)

panggilan telefon sebanyak RM

(e)

butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.

183.10 telah sebenarnya dilakukan d

dibuat atas urusan rasmi; dan

..
Tandatangan Pegawai yang menuntut

..
Tarikh

PENGESAHAN

Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi.

..
Tandatangan dan Cop Rasmi Ketua Jabatan
Pegawai yang membuat Pengesahan

..
Tarikh

PENDAHULUAN DIRI (jika ada)


Pendahuluan Diri diberi
Tolak Tuntutan sekarang

: RM
: RM

Baki dituntut / Baki dibayar balik

: RM

Catatan :
(*)
(**)

jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB.


potong mana yang tidak berkenaan

PENGAKUAN

syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan-peraturan


egawai berkuatkuasa semasa ;
telah sebenarnya dilakukan dan

as adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.

..
Tarikh

PENGESAHAN

..
Tarikh

DAHULUAN DIRI (jika ada)

BORANG CADANGAN LAWATAN


BULAN :
NAMA PEGAWAI

: JOHA BIN IDRIS

JENIS KENDERAAN

: TOYOYA ALTIS

NO. KP

: 750414-08-6389

NOMBOR

: WUH 1283

KEPADA KETUA
JABATAN

: Sektor Penilaian dan Peperiksaan

KUASA

: 1600

KELAS

:A

Saya dengan ini memohon kebenaran tuan untuk menggunakan kereta saya sendiri dalam menjalankan
tugas rasmi ke tempat-tempat berikut dan menuntut elaun hitungan di atas
Tarikh

Tempat Dilawati

08.09.2014 SK LKTP JENGKA 21


09.09.2014 (CM045)
10.09.2014
11.09.2014
30.09.2014

Jenis Tugas

Hitungan KM
Pergi dan Balik (RM)

1. TAKLIMAT PENGAWASAN UPSR


2. MENGAWASA PEPERIKSAAN
UPSR

Sebab-sebab mengapa kereta saya digunakan adalah :


1) Membawa / mengambil bahan / dokumen sulit peperiksaan
2) Jangkamasa lama dan perlukan pergerakan segera dari satu tempat ke satu tempat

Tandatangan pegawai

Tarikh

( Dipenuhkan oleh Ketua Jabatan )


Saya mengaku bahawa adalah mustahak bagi pegawai ini menggunakan kereta beliau dalam perjalanan
tersebut di atas .

Ketua Jabatan

Tarikh

Nama :
Cop Rasmi :

HITUNGAN KILOMETER, KELAS DAN KEKUATAN KENDERAAN


BERDASARKAN KEPADA PEKELILING PERKHIDMATAN
BIL.7 TAHUN 2007
Kelas

A
B
Tidak Kurang RM Tidak Kurang
Gaji Pokok
2625.45
RM2333.00
Tidak Kurang dari Tidak Kurang
Ukuran Silinder
1400ss
dari 1000ss
500 KM Pertama
70 sen
60 sen
501 KM - 1000 KM
65 sen
55 sen
1001 KM - 1700 KM
55 sen
50 sen
1701 KM dan seterusnya
50 sen
45 sen

C
Tidak Kurang
RM1820.75
Kurang dari
1000ss
50 sen
45 sen
40 sen
35 sen

Sektor Penilaian dan Peperiksaan


Jabatan Pelajaran Pahang

D
Kurang dari
RM1820.75
Tidak Kurang dari
175ss
45 sen
40 sen
35 sen
30 sen

TER, KELAS DAN KEKUATAN KENDERAAN


KEPADA PEKELILING PERKHIDMATAN
BIL.7 TAHUN 2007

ektor Penilaian dan Peperiksaan


Jabatan Pelajaran Pahang

E
Kurang dari
RM1820.75
di bawah 175ss
40 sen
35 sen
30 sen
25 sen

Lampiran B

SENARAI NAMA BANK YANG DIBENARKAN DALAM TUNTUTAN PERJALANAN


JADUAL KOD BANK
UNTUK BAYARAN BB MANUAL & e-SPKB EFT
HAD MINIMA EFT (RM) 0.00
(Untuk Setiap Penerima Bayaran)
Bil

Bil. digit no.


akaun

13

2
3

No. siri bank

Kod Bank GFMAS

AMBANK BERHAD

010

ARBKMYKL

12

AFFIN BANK BERHAD

087

PHBMMYKL

16

AFFIN BANK BERHAD - SPI

088

PHBM9999

Perihal Bank

AFFIN ISLAMIC BANK

AIBBMYKL

15

ALLIANCE BANK (M) BERHAD

064

MFBBMYKL

14

BANK ISLAM MALAYSIA

017

BIMBMYKL

16

BANK SIMPANAN NASIONAL

12

BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD

BSNAMYK1
-

BKRMMYK1

BANK MUAMALAT (M) BHD

BMMBMYKL

10

HONG LEONG BANK

HLBBMYKL

HONG LEONG ISLAMIC BANK

HLIBMYKL

11

14

12

CIMB Bank Berhad

012

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD

CIBBMYKL
CTBBMYKL

13

CITIBANK

CITIMYKL

14

CITIBANK - SPI

032

CITI9999

15

13

EON BANK

037

EOBBMYKL

16

12

HONG KONG BANK

041

HBMBMYKL

17

HSBC BANK MALAYSIA BERHAD

HBMBMYKL

18

HSBC ISLAMIC

HMABMYKL

19

12

MALAYAN BANKING

059

MBBEMYKL

20

MALAYAN BANKING BERHAD (SPI)

060

MBISMYKL

21

10

OCBC BANK

073

OCBCMYKL

22

10

PUBLIC BANK

082

PBBEMYKL

23

24

14

RHB BANK BERHAD

034

RHBBMYKL

25

RHB ISLAMIC BANK

RHBAMYKL

26

12

092

SCBLMYKX

PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD

STANDARD CHARTERED BANK

PIBEMYK1

Anda mungkin juga menyukai