Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh
Masa
Kelas
Bilangan Murid
Bidang
Tajuk
Standard Kandungan
Standard Pembelajaran

:
:
:
:
:
:
:
:

14 September 2015 (Isnin)


9:50-10:50 (60 minit)
3B
28 orang
Sukatan Dan Geometri
Masa Dan Waktu
10.4 Menolak masa.
i)
Menolak masa melibatkan:
(a) Jam dan minit.
Pengetahuan Sedia Ada
:
i. Murid telah berupaya untuk menyatakan waktu
dalam jam dan minit.
ii.
Murid telah berupaya untuk menyatakan
perkaitan antara jam dengan minit.
iii.
Murid telah berupaya menolak masa yang
melibatkan jam dengan jam, minit dengan
minit.
iv. Murid pernah belajar operasi tolak.
Hasil Pembelajaran
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,
murid dapat :
i. Menolak masa melibatkan jam dan minitmenjawab sekurang-kurangnya 3 betul dalam
Lembaran Kerja 1.
Kemahiran Berfikir
: Membuat kaitan dan perhubungan (murid dapat
menukar jam kepada minit dengan betul).
Elemen Merentasi Kurikulum
: Kreativiti dan Inovasi (murid diminta menolak dua
masa yang didapati daripada pusingan putaran
tersebut)
Nilai murni
: Berani mencuba, teliti, bekerjasama.
Bahan Bantu Mengajar
: Kertas Manjong, jam, kad ayat matematik, putaran,
batang aiscream, kad tulis, kertas, Lembaran Kerja 1.
Fasa
Cadangan Aktiviti
Cadangan
Catatan
Komunikasi
1. Persediaan
1. Murid memerhatikan
i.Bila Asthon pergi ke Bahan Bantu
(5 minit)
jadual yang dipaparkan
sekolah?
Mengajar:
ii.Asthon balik ke
pada permukaan papan
Kertas
rumah pada
tulis.
manjong, jam
2. Berdasarkan jam yang
pukul berapa?
iii.Berapa lama
dipaparkan, murid diminta
Asthon berada
menyatakan masa Asthon
di sekolah?
pergi ke sekolah dan

masa balik ke rumah.


3. Murid diminta menyatakan
tempoh masa Asthon
berada di sekolah.
4. Murid mendengar
penjelasan guru sambil
melihat pergerakan jarum
jam.
5. Murid diperkenalkan tajuk
Menolak masa- jam dan
minit.
2. Imaginasi
(18 minit)

Menolak jam dan minit:


1. Berdasarkan kedua-dua

i.

Bahan Bantu
Mengajar:

jam yang dipaparkan pada

jam, kad ayat

papan tulis, murid diminta

matematik.

menyatakan kedua-dua
masa tersebut.
2. Murid dibimbing mengira
ii.

perbezaan masa tersebut


dalam bentuk lazim.
3. Murid diminta menyatakan
perkaitan masa antara jam
dengan minit.
4. Murid dibimbing menjawab
contoh 2 dan contoh 3
dalam bentuk lazim,
manakala seorang murid
diminta menjawab contoh
4 dalam bentuk lazim.

iii.

iv.

3. Perkembangan
(20 minit)

Aktivti Berpasangan: Main dan


Fikir

Arahan:
i.Sila dapatkan

Bahan bantu
mengajar:

1. Murid mendengar arahan

pasangan kamu

putaran, kad

cikgu.
2. Murid memerhatikan

dan berbaris di

tulis, kertas,

demostrasi guru terlebih


dahulu.
3. Pasangan yang mendapat
sticks yang bertanda
berpeluang untuk
memusing putaran dan
menjawab soalan tersebut
di papan tulis.
4. Pasangan lain akan
menerima kertas untuk
menjawab soalan yang
ditulis pada papan tulis di
tempat duduk mereka
masing-masing.

sini.
ii.Hantar seorang
wakil dari setiap
pasangan untuk
mencabut
batang
aiscream. Orang
yang mendapat
batang aiscream
yang bertanda
diberi
peluang untuk
memusing
putaran.
iii.Pasangan pertama
memusing

batang
aiscream.

putaran
tersebut,
manakala
pasangan lain
perlu membuat
soalan tersebut
di tempat duduk
sendiri.
iv.Seterusnya,
pasangan kedua
dan ketiga
memusing
putaran
mengikut giliran,
manakala
pasangan lain
menjawab
soalan tersebut
di tempat duduk
mereka.
4. Tindakan
(12 minit)

5. Penutup
(5 minit)

1. Jawapan bagi soalan 1

i.Mari kita bincang

Bahan bantu

hingga 3 dibincang dan

dan semak

mengajar:

disemak bersama dengan

jawapan

Kad tulis

cikgu.

bersama-sama.

1. Seorang murid diminta


memusing putaran lalu
membuat tanda.
2. Seorang murid lagi diminta
memusing putaran lalu
membuat tanda.
3. Murid ketiga perlu
menggunakan kedua-dua

i.Sila gunakan

Bahan bantu

kedua-dua

mengajar:

masa ini untuk

Putaran,

tolak. Apa tolak

Lembaran

dengan apa?
ii.Sila siapkan
Lembaran Kerja

Kerja 1

masa tersebut untuk


menjalankan operasi tolak.
4. Murid diberi lembaran kerja
Pentaksiran

1 di rumah dan
hantar esok.

1 sebagai kerja rumah.


Berpasangan: Berdasarkan kepada keupayaan murid untuk
menjawab soalan yang didapati daripada pusingan putaran (aktiviti
kumpulan). Murid perlu bekerjasama dan betul sekurang-kurangnya
2 soalan.
Individu: Berdasarkan kepada keupayaan murid untuk menjawab
soalan di Lembaran Kerja 1. Murid perlu betul sekurang-kurangnya 3
soalan sebelum bergerak ke kemahiran yang berikutnya.