Anda di halaman 1dari 10

Contoh Isu

BERNIAGA DI
SEKOLAH KERJAYA
SAMBILAN
Siti Nursyahiirah binti Hasan
Siti Nursyafi qah binti Hasan
Syafi a Syafi naz binti Ahmad Fadzil

Pengenalan
Perniagaan
Perniagaan : Perihal urusan
jual beli yang melibatkan
barangan dan bertujuan untuk
mencari keuntungan.
Peniaga : Aktiviti penjualan
barangan atau perkhidmatan
kepada pengguna. Kerja
Sambilan

Kerja Sambilan
Seseorang yang mempunyai pekerjaan
kedua di mana kebiasaannya dilakukan
pada waktu malam secara rahsia sebagai
tambahan daripada pekerjaan utamanya.
Seseorang yang bekerja sambilan secara
separuh masa namun pada masa yang
sama mempunyai pekerjaan lain yang
utama di mana ia dilakukan secara
sepenuh masa.
Isu ini memfokuskan kepada guru yang
terbabit dengan sebarang kegiatan atau
aktiviti
yang
boleh
mendatangkan
pendapatan sampingan semasa berada di
dalam kawasan sekolah atau sebaliknya
pada bila-bila masa (Parham & Gordon,
2011)

Punca Isu Berniaga Di Sekolah Dan Kerja


Sambilan
Kos Hidup Yang Semakin Tinggi

Terpaksa mengambil beberapa kerja tambahan untuk menampung


perbelanjaan hidup

Keinginan Seorang Guru Mengejar Pendapatan Yang Lumayan

Ketidakpuasan acquisition.
seseorang yang tidak berpuas hati dengan apa yang dimilikinya di mana dia ingin
memiliki lebih banyak kuasa, wang, rumah yang lebih besar, kereta yang lebih mewah
dan sebagainya.
Seseorang guru yang mempunyai ketidakpuasan acquisition akan berusaha
menambahkan pendapatan supaya dapat mengatasi perasaan ketidakpuasan memiliki
sesuatu kebendaan yang diingini.

Punca Isu Berniaga Di Sekolah Dan Kerja


Sambilan

Wujudnya Permintaan Dalam Kalangan Guru


Permintaan yang wujud dalam kalangan guru juga menyumbang kepada berlakunya
guru berurus niaga ataupun membuat kerja sambilan.

Persepsi Guru Terhadap Isu Kerja Sambilan Serta


Berurus Niaga Di Sekolah
Persepsi guru terhadap kedua-dua isu ini adalah tidak bersalah walaupun kegiatan ini
sebenarnya melanggar Kod Etika Profesion Keguruan Malaysia

Peta Buih Berganda : Kesan Isu Berniaga Di Sekolah Dan Kerja Sambilan Terhadap
Proses Pengajaran Dan Pembelajaran
Kekurangan
persediaan
yang rapi

Tempoh
masa P&P
terjejas

Tumpuan
murid belajar
berkurang

Prestasi
akademik
merosot

Berniaga
Di
Sekolah

Kerja
Sambilan
Kualiti
pengajaran
terjejas

Komitmen
profesion
terjejas

Penghormatan
terhadap guru
terjejas

Penutup

Seharusnya guru memberi tumpuan sepenuhnya dalam mengajar


untuk menjayakan matlamat tersebut.

Pemerolehan ilmu murid adalah banyak bergantung kepada


pengajaran guru.

Guru seharusnya sedar bahawa tanggungjawab yang tergalas di


bahu mereka adalah sangat penting supaya kanak-kanak yang
dibentuk dapat menjadi peneraju negara pada masa akan datang

TERIMA KASIH