Anda di halaman 1dari 14

SULIT

Sejarah
Kertas 1
Ogos 2015
1 Jam

1249/1

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH


DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015


PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
SEJARAH
Kertas 1
Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Arahan:
1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B C dan D. Pilih satu
jawapan yang terbaik bagi setiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada
kertas jawapan objektif anda.
4. Jika anda hendak menukar jawapan, sila padamkan lorekan yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawapan yang baharu.

______________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak.
1249/1 2015 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah


SULIT

SULIT

1249/1

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.


Jawab semua soalan.

Gambar 1 adalah pokok papyrus yang terdapat di Tamadun Mesir Purba

Gambar 1
1.

2.

Apakah kepentingan pokok papyrus tersebut?


A
Penciptaan roda
B
Pembinaan pengairan
C
Pembinaan Piramid
D
Penciptaan kertas
Bagaimanakah pemerintah Tamadun Hwang Ho dapat meningkatkan ekonomi pertanian
penduduk setempat?
A

Mengenakan cukai yang rendah

Memberi tanah yang luas

Memberi subsidi

Membina terusan

1249/1 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

1249/1

Gambar 2 adalah binaan Zigurat Tamadun Mesopotamia.

Gambar 2
3.

Apakah fungsi binaan tersebut?


A
B
C
D

Kubu pertahanan
Pusat pendidikan
Pusat keagamaan
Kawalan banjir

Jadual 1 berkaitan dengan tokoh yang telah menyumbang terhadap perkembangan tamadun.
Tokoh

Tamadun

Alexander The Great

Yunani

Shih Huang Ti

China
Jadual 1

4.

Apakah sumbangan tokoh di atas?


A
B
C
D

Membentuk empayar pemerintahan


Memperkenalkan pemerintahan monarki
Mengasaskan pentadbiran secara birokrasi
Melaksanakan sistem pemerintahan republik

1249/1 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

5.

Melahirkan pedagang yang berjaya


Mewujudkan kawasan perdagangan
Memberi pinjaman kewangan
Mengawal kualiti barang

Kedah Tua berjaya menjadi pelabuhan entrepot.


Mengapakah keadaan ini berlaku?
A
B
C
D

7.

1249/1

Sresthin merupakan persatuan perdagangan dan perusahaan yang wujud dalam tamadun
India.
Apakah matlamat persatuan tersebut?
A
B
C
D

6.

Kekayaan hasil hutan


Kekuatan tentera
Penduduk yang ramai
Hubungan dengan kuasa luar

Rajah 1 berkaitan dengan kerajaan Angkor.

Kerajaan Angkor

Terletak di Lembah Sungai Mekong


Rajah 1

Mengapakah Angkor menjadi kerajaan agraria yang kuat pada zaman tamadun awal
Asia Tenggara?
A
B
C
D

Tentera yang setia


Empayar yang luas
Berhampiran Tasik Tonle Sap
Rakyat jelata pelbagai keturunan

1249/1 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT
8.

1249/1

Mengapakah Nabi Muhammad SAW tidak mengikut penduduk Islam Makkah berhijrah ke
Habsyah?
A
B
C
D

9.

Menjaga keselamatan orang Islam Makkah


Mengurus perniagaan di Makkah
Dihalang pemerintah Habsyah
Ditentang pihak Quraisy

Maklumat berikut berkaitan dengan Perjanjian Aqabah.


Tahun

Peristiwa

622 Masihi

Memeterai Perjanjian Aqabah Pertama

Apakah tindakan Nabi Muhammad SAW selepas memeterai perjanjian tersebut?


A
B
C
D

10.

Memansuhkan sistem kabilah di Madinah


Menghantar Musab Usman ke Madinah
Memerangi musuh Islam di Madinah
Mengarahkan penduduk Madinah berhijrah

Bagaimanakah kedudukan orang Islam yang memihak kepada Makkah dalam perjanjian
Hudaibiyah?
A
B
C
D

Diberi hukuman yang setimpal


Perlu dipulangkan ke Madinah
Diiktiraf sebagai penduduk Makkah
Tidak perlu dipulangkan ke Madinah

1249/1 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

11.

12.

1249/1

Antara yang berikut, yang manakah sumbangan Khalifah Uthman bin Affan kepada kerajaan
Islam Madinah?
I
II
III
IV

Meluaskan wilayah Islam


Melaksanakan gerakan al-Riddah
Menubuhkan Jabatan Kehakiman
Membina angkatan laut Islam

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

Maklumat berikut berkaitan dengan tokoh falsafah Islam pada abad ke-14.
Tokoh

Keterangan

Ibn Rushd

Hasil karya beliau menjadi rujukan di Eropah sehingga abad ke 19

Mengapakah karya beliau menjadi rujukan di Eropah?


A
B
C
D

Menekankan ilmu mantik


Mengembangkan puisi syair
Membangunkan ilmu pelayaran
Menekankan kepelbagaian teknik

13.
Konsep Daulat
Mengapakah konsep tersebut digunakan oleh raja-raja Melayu di Asia Tenggara setelah
kedatangan Islam?
A
B
C
D

Melambangkan kemakmuran kerajaan


Menimbulkan penghormatan rakyat
Mengekalkan warisan tradisi
Memelihara hak penduduk

1249/1 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

14.

1249/1

Bagaimanakah pertapakan Islam di Melaka menyebabkan pengislaman wilayah Aru, Rokan,


Siak, Kampar dan Inderagiri?
A
B
C
D

15.

Pendidikan dipergiat
Penguasaan kawasan
Perdagangan diperluas
Hubungan luar diperkukuh

Rajah 2 menunjukkan pengubahsuaian sistem pemerintahan berasaskan Islam di Asia


Tenggara pada abad ke-15 Masihi.

Institusi Kesultanan
Rajah 2
Mengapakah pengubahsuaian tersebut berlaku?
A
B
C
D
16.

Bagaimanakah Syahbandar membantu perkembangan Islam di Asia Tenggara pada abad ke16?
A
B
C
D

17.

Pengaruh proses Baiah


Perubahan pemimpin
Mengikut cara Turki
Keinginan pemerintah

Menjaga keselamatan kawasan perairan


Mengawal keamanan dalam negeri
Memastikan kesejahteraan istana
Mengetuai bandar pelabuhan

Mengapakah golongan petani di Eropah mencari perlindungan dari golongan Baron pada
Zaman Gelap?
A
B
C
D

Kehidupan tidak selamat


Peluang mengelak cukai
Terikat dengan bangsawan
Bergiat dalam perdagangan

1249/1 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

18.

1249/1

Rajah 3 menunjukkan sumber tenaga di Eropah sebelum abad ke-18.


Manusia
Binatang
Tenaga Air
Rajah 3
Apakah sumber tenaga yang digunakan selepas abad ke-18 di Eropah?
A
B
C
D

19.

Pada abad ke-19, British telah memperkenalkan undang-undang tanah berkonsepkan sistem
Barat di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan
Mengapakah British memperkenalkan undang-undang tanah tersebut?
A
B
C
D

20.

Solar
Gasolin
Elektrik
Wap

Melahirkan tenaga mahir


Menyatukan pelbagai kaum
Memudahkan kerja pentadbiran
Membanteras ancaman komunis

Jadual 2 berkaitan dengan mata wang yang digunakan di Tanah Melayu sebelum kedatangan
penjajah Barat.
Negeri
Kelantan
Pahang
Terengganu

Mata Wang
Dinar emas
Jongkong tampang
Kupang emas
Jadual 2

Mengapakah mata wang tersebut digunakan di negeri-negeri Melayu tersebut?


A
B
C
D

Memajukan pentadbiran negeri


Memudahkan pembayaran ufti
Menggalakkan pembelian tanah
Melicinkan urusan perdagangan

1249/1 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

21.

Ekonomi sara diri terjejas


Menindas penduduk pribumi
Perusahaan tradisional terancam
Perdagangan tukar barang terganggu

Mengapakah British menggunakan nama sultan Terengganu ketika menghantar tiga orang
pembesar untuk menawan semula Kuala Berang dari pejuang tempatan?
A
B
C
D

24.

Menambah kuasa raja


Mengekalkan kemerdekaan
Menghalang penentangan rakyat
Mengetepikan tradisi bangsa

Penjajah Belanda memperkenalkan Sistem Tanaman Paksa di Indonesia.


Mengapakah penduduk Indonesia tidak berpuas hati terhadap sistem tersebut?
A
B
C
D

23.

1249/1

Raja Mongkot dan Chulalongkorn telah memperkenalkan sistem Birokrasi Barat di Thailand
Mengapakah sistem tersebut diperkenalkan?
A
B
C
D

22.

Pembesar sangat berpengaruh


Sultan berkuasa mutlak
British menghormati sultan
Rakyat tidak menderhaka kepada sultan

Rajah 4 berkaitan dengan pembesar di Negeri Sembilan yang menentang British.


Pembesar

Yam Tuan Antah

Dato Syahbandar

Rajah 4
Mengapakah mereka menentang British?
A
B
C
D

Pembinaan balai polis


Penguasaan British di Sungai Ujong
Pengenalan sistem perdagangan bebas
Pelaksanaan pendidikan sekular

1249/1 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

25.

Kekuatan pegangan agama


Kebijaksanaan pemimpin
Sokongan semua bangsa
Kerjasama dengan Perancis

Apakah peranan Majlis Mesyuarat Kerajaan dalam sistem pentadbiran di Terengganu?


A
B
C
D

28.

Mengenepikan perbezaan warna kulit


Menyatukan masyarakat majmuk
Menggunakan kaedah realpolitik
Menerima pelbagai bangsa

Mengapakah Itali berjaya menewaskan Austria pada tahun 1860?


A
B
C
D

27.

1249/1

Kedua-dua negara berikut merupakan negara bangsa di Eropah pada abad ke-19.
Jerman
Itali
Apakah persamaan penyatuan kedua-dua negara tersebut?
A
B
C
D

26.

10

Membantu Sultan
Melantik Menteri Besar
Melantik pembesar istana
Mentadbir daerah

Senarai berikut adalah tindakan British yang menyebabkan orang Melayu menentang
Malayan Union.
Pemberian kerakyatan yang longgar
Dasar sama rata
Mengapakah tindakan tersebut menyebabkan orang Melayu menentang Malayan Union?
A
B
C
D

Mencampuri adat istiadat penduduk tempatan


Menjejaskan status quo orang Melayu
Menghalang perpaduan kaum
Mengubah sempadan negeri

1249/1 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

29.

11

1249/1

Rajah 5 merujuk kepada struktur pentadbiran peringkat negeri di Tanah Melayu pada tahun
1948.
Sultan
Menteri Besar
Majlis Eksekutif Negeri
Majlis Perundangan

Majlis Perundangan Negeri


Rajah 5

Apakah bidang kuasa Sultan?


A
B
C
D
30.

Mengetuai angkatan tentera


Mengetuai upacara rasmi
Melantik Menteri Besar
Melantik Exco

Maklumat berikut berkaitan dengan Suruhanjaya Reid.


Tarikh

Mac 1956

Ahli
Lord Reid (Pengerusi)
Sir Ivor Jennings
Sir William McKell
Tuan B. Malik
Tuan Abdul Hamid

Apakah tugas Suruhanjaya Reid?


A
B
C
D
31.

Menubuhkan Jawatankuasa Antara Kaum


Menetapkan syarat mendapatkan kerakyatan
Merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
Melaksanakan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan

Pada 27 Mei 1961, Tuanku Abdul Rahman telah mencadangkan pembentukan Malaysia di
Hotel Adelphi, Singapura.
Mengapakah beliau bertindak demikian?
A.
B.
C.
D.

Mewujudkan kerjasama ekonomi


Mengimbangi pengaruh kuasa pembesar
Memperkasa sistem raja berperlembagaan
Mengamalkan pengagihan kuasa

1249/1 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

32.

Mengadakan rundingan
Mengadakan pungutan suara
Mendapatkan sokongan luar
Mengadakan rundingan dengan komunis

Mengapakah Parti Rakyat Brunei di bawah pimpinan A.M.Azahari menentang gagasan


Malaysia?
A
B
C
D

34.

1249/1

Apakah yang dilaksanakan oleh pemimpin Tanah Melayu pada tahun 1950-an agar
kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu dicapai tanpa pertumpahan darah?
A
B
C
D

33.

12

Membentuk gagasan Melayu Raya


Menubuhkan Persekutuan Borneo
Bimbang ancaman komunis
Bekerjasama dengan Filipina

Pernyataan berikut berkaitan dengan Perkara 24 dalam Perlembagaan Malaysia.


Seseorang yang mempunyai kerakyatan negara lain akan
dilucutkan kewarganegaraannya.
Mengapakah perkara tersebut digubal dalam Perlembagaan Malaysia?
A
B
C
D

35.

Menjamin kesetiaan rakyat kepada negara


Menjamin hak istimewa kaum bumiputera
Mengawal penghijrahan rakyat ke luar negara
Mengawal kemasukan pendatang asing ke negara ini

Pernyataan berikut berkaitan dengan Perkara 153 dalam Perlembagaan Malaysia.

Peranan Yang di-Pertuan Agong dalam menjaga dan memelihara hak istimewa
serta kedudukan orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak
Apakah hak istimewa orang Melayu dan bumiputera yang dimaksudkan dalam pernyataan
tersebut?
A
B
C
D

Menjadi ahli Dewan Rakyat


Penerimaan pangkat kebesaran
Jawatan dalam perkhidmatan awam
Kebebasan menganuti mana-mana agama

1249/1 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

36.

Perdana Menteri
Menteri Pertahanan
Yang di-Pertuan Agong
Mahkamah Persekutuan

Melalui Rancangan Malaya Pertama, kerajaan telah memperkenalkan Lembaga


Pembangunan Industri Desa (RIDA).
Apakah tujuan agensi tersebut ditubuhkan?
A
B
C
D

38.

1249/1

Undang-undang darurat di bawah Undang-undang X boleh diisytiharkan jika keselamatan


negara terancam.
Siapakah yang berkuasa mengisytiharkan undang-undang tersebut?
A
B
C
D

37.

13

Membangunkan masyarakat luar bandar


Menggalakkan kemasukan pelabur
Mengawal kemasukan buruh luar
Mengurangkan beban kerajaan

Cabaran Keenam Wawasan 2020 ialah membina masyarakat yang maju dan saintifik.
Bagaimanakah matlamat tersebut dapat dicapai?
A
B
C
D

Penghayatan prinsip Rukun Negara


Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan
Menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Mengukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai kaum

1249/1 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

39.

14

1249/1

Gambar 3 adalah senjata yang memusnahkan bandar Hiroshima dan Nagasaki.

Gambar 3
.
Mengapakah tindakan mengebom bandar tersebut dilakukan oleh Amerika Syarikat?
A
B
C
D

40.

Membanteras ancaman komunis


Menguji keberkesanan teknologi moden
Mengalihkan perhatian Kuasa Bersekutu
Mengelakkan tempoh peperangan yang lama

Negara-negara Selatan atau Negara Dunia Ketiga masih bergantung kepada negara maju dalam
pemasaran bahan mentah.
Mengapakah keadaan ini berlaku?
A
B
C
D

Ketandusan pemimpin berwibawa


Kehabisan bahan mentah
Kekurangan kepakaran
Ketiadaan sokongan negara berjiran

KERTAS SOALAN TAMAT

1249/1 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT