Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh
Masa
Kelas
Bilangan Murid
Bidang
Tajuk
Standard Kandungan
Standard Pembelajaran

:
:
:
:
:
:
:
:

Pengetahuan Sedia Ada

Hasil Pembelajaran

Kemahiran Berfikir

Elemen Merentasi Kurikulum

Nilai murni
Bahan Bantu Mengajar

:
:

Fasa
1. Persediaan
(5 minit)

28 Julai 2015 (Selasa)


9:50-10:50 (60 minit)
3B
27 orang
Nombor dan Operasi
Peratus
8.1 Mengenal peratus.
i) Menama dan menyebut peratus.
ii) Mengenal simbol peratus.
i. Murid pernah nampak peratus dalam
kehidupan seharian.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,
murid dapat :
i. Menama dan menyebut peratus dengan
betul.
ii.
Menulis simbol peratus dengan betul.
i. Membanding beza (murid dapat
membandingbezakan simbol peratus
yang betul dan salah.
ii.
Mneterjemahkan (murid dapat menama
dan menyebut peratus dengan betul)
i. Kreativiti dan Inovasi (murid diberi kotak
beracun yang bertujuan untuk membuat
pengukuhan)
Teliti, berani mencuba
Kotak, kad arahan, muzik, pembesar suara

Cadangan Aktiviti

Cadangan
Komunikasi
1. Murid
i. Pernahkah
memerhatikan
kamu
beberapa contoh
nampak ini?
ii.
Biasanya di
peratus yang
mana kamu
diberi oleh guru.
2. Murid disoaljawab
akan
tentang peratus
nampak ini?
iii.
Biasanya
yang mereka
kita akan
nampak dalam
nampak ini
kehidupan
di
mereka.
3. Murid diberi
supermarket

Catatan
Nilai murni:
teliti

2. Imaginasi
(20 minit)

penjelasan
iv.
ringkas tentang
kegunaan peratus
dalam kehidupan
seharian.
4. Murid belajar
tajuk baru iaitu
Peratus.

, sekolah.
Kegunaan
peratus:
potongan
harga,
kenaikan
harga, beri
markah.

1. Murid cuba
menyebut
peratus yang
ditunjukkan pada
fasa 1 di bawah
bimbingan guru.
2. Murid menyebut
peratus lain yang
ditulis oleh guru.
3. Murid mengenali
simbol peratus.
4. Murid
memerhatikan
beberapa simbol
peratus yang
ditulis oleh guru.
Murid diminta
untuk memilih
peratus yang
betul.
5. Beberapa orang
murid diminta
menulis peratus
di papan tulis.
6. Murid
memerhatikan
cara guru
menulis peratus
dalam bentuk
perkataan.
7. Beberapa orang
murid diminta
menulis peratus

Apakah
persamaan
keempatempat
nombor ini?
Mana satu
simbol
peratus
yang betul?

i.

ii.

Nilai murni:
teliti, berani
mencuba

dalam bentuk
perkataan, murid
lain diminta
membuat
semakan.
3. Perkembangan
(15 minit)

4. Tindakan
(15 minit)

Permainan Kotak
beracun.
1. Murid disuruh
berdiri dalam satu
bulatan.
2. Murid mendengar
arahan dan
penjelasan
sebelum
permainan ini
dijalankan.
3. Salah satu murid
akan diberi kotak.
4. Semasa muzik
dimainkan, murid
tersebut perlu
mengedarkan
kotak tersebut
kepada rakan
mengikut arah
jam.
5. Sebaik sahaja
muzik dihentikan,
murid terakhir
memegang kotak
akan memilih satu
kad arahan untuk
dijawab.

Bahan Bantu
Mengajar:
Kotak, kad
arahan, muzik,
pembesar
suara

1. Murid diminta
membuat buku
aktiviti muka surat
77.
2. Murid diminta
menyiapkan

Nilai murni:
teliti

Nilai murni:
teliti

3.

4.

5. Penutup
(5 minit)

1.
2.

Pentaksiran

latihan tersebut
yang ditetapkan.
Murid yang lebih
lemah
menyelesaikan
latihan tersebut di
bawah bimbingan
guru.
Murid
menghantarkan
buku aktiviti
mereka.
Murid diberi
penilaian.
Murid disuruh
membuat latihan
dalam buku kerja
sebagai kerja
rumah.

i.

Sila
hantarkan
buku kerja
kamu hari
esok.

Nilai murni:
teliti

Berdasarkan sesi soaljawab, murid dapat menama dan


menyebut peratus dengan betul.
Berdasarkan latihan dalam buku kerja, murid harus
melengkapkan latihan tersebut dengan betul.

Gambar Bahan Bantu Mengajar

Kotak

Kad arahan