Anda di halaman 1dari 3

CONTOH 1

Refleksi Program Bina Insan Guru (BIG)


berasaskan Analisis SWOC.
Pendahuluan
Seperti program-program Bina Insan Guru terdahulu, kami telah mengenalpasti
Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weeknesses), Peluang (Opportunities) dan
Cabaran (Challenges) bagi program kali ini.

Kekuatan (Strengths)

Kelemahan (Weeknesses)

S1 - Semua ahli kelas IP3H dapat


W1 - Terdapat kecuaian dalam pemberian
memberi kerjasama yang baik antara
tugas, iaitu terlepas pandang
satu sama lain sepanjang persediaan
mengenai penyediaan buku
untuk menjalani BIG dan juga
program. Perkara tersebut hanya
semasa menjalankan program.
disedari sehari sebelum BIG
berlangsung.
S2 - Tutor memberi semangat dan
sokongan yang menggalakkan
W2 - Terdapat kelemahan dari segi
kepada semua peserta BIG. Bantuan
pengurusan masa. Masih ada
yang sepatutnya turut diberikan.
peserta yang kurang menepati masa
walaupun bilangannya sedikit.
S3 - Aktiviti yang disusun berjaya menarik
minat anak-anak di situ dan
W3 - Ada bahan hiasan yang diperlukan
menyeronokkan.
untuk menghias tidak sesuai dan
bahan itu terpaksa dibeli semula
pada hari berlangsungnya BIG ini.

Peluang (Opportunities)

Cabaran (Challenges)

O1 - Kerjasama yang diberikan oleh pihak


Rumah Anak Yatim Yakin Al-Wadi
memudahkan kami melakukan
aktiviti.

C1 - Kawasan terbuka menyebabkan


penggunaan LCD Projector kurang
berkesan.

O2 - Kemesraan dan sifat terbuka mereka


membolehkan kami mengenali
mereka dengan lebih mendalam.

C2 - Kawasan sekitar masih dalam


pembinaan. Langkah keselamatan
perlu diambil bagi mengelakkan
bahaya kecederaan.

O3 - Tempat yang dipilih amat sesuai


untuk kami mencari peluang merasai
kepayahan anak-anak yatim dan
miskin di sini.

C3 - Urusan tempahan bas IPG ambil


masa yang lama, mengakibatkan
program ini terpaksa ditangguh
hampir sebulan lamanya.

CONTOH 2
Refleksi Program Bina Insan Guru (BIG)
berasaskan Analisis SWOC.
Pendahuluan
Seperti program-program Bina Insan Guru terdahulu, kami telah
mengenalpasti Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weeknesses), Peluang
(Opportunities) dan Cabaran (Challenges) bagi program kali ini.

Kekuatan (Strengths)
S1 - Semua ahli kelas IP3H dapat memberi kerjasama yang baik antara satu
sama lain sepanjang persediaan untuk menjalani BIG dan juga semasa
menjalankan program.
S2 - Tutor memberi semangat dan sokongan yang menggalakkan kepada
semua peserta BIG. Bantuan yang sepatutnya turut diberikan.
S3 - Aktiviti yang disusun berjaya menarik minat anak-anak di situ dan
menyeronokkan.

Kelemahan (Weeknesses)
W1 - Terdapat kecuaian dalam pemberian tugas, iaitu terlepas pandang
mengenai penyediaan buku program. Perkara tersebut hanya disedari
sehari sebelum BIG berlangsung.
W2 - Terdapat kelemahan dari segi pengurusan masa. Masih ada peserta
yang kurang menepati masa walaupun bilangannya sedikit.
W3 - Ada bahan hiasan yang diperlukan untuk menghias tidak sesuai dan
bahan itu terpaksa dibeli semula pada hari berlangsungnya BIG ini.

Peluang (Opportunities)
O1 - Kerjasama yang diberikan oleh pihak Rumah Anak Yatim Yakin Al-Wadi
memudahkan kami melakukan aktiviti.
O2 - Kemesraan dan sifat terbuka mereka membolehkan kami mengenali
mereka dengan lebih mendalam.
O3 - Tempat yang dipilih amat sesuai untuk kami mencari peluang merasai
kepayahan anak-anak yatim dan miskin di sini.

Cabaran (Challenges)
C1 - Kawasan terbuka menyebabkan penggunaan LCD Projector kurang
berkesan.
C2 - Kawasan sekitar masih dalam pembinaan. Langkah keselamatan perlu
diambil bagi mengelakkan bahaya kecederaan.
C3 - Urusan tempahan bas IPG ambil masa yang lama, mengakibatkan
program ini terpaksa ditangguh hampir sebulan lamanya.

CATATAN PENSYARAH:1. Pendahuluan terlalu ringkas. Anda boleh buat huraian yang
lebih menyeluruh berkaitan dengan latar belakang program
ini.
2. Pada bahagian akhir refleksi ini anda perlu buat satu rumusan
atau kesimpulan yang padat dan jitu tentang pengalaman,
pengajaran, kebaikan dan harapan anda melalui program yang
telah anda jalani.