Anda di halaman 1dari 1

Pelan Tindakan

BIL

TEMPOH

PROSES KERJA

1.

14 April 2012

Mendapat tugasan daripada pensyarah.

2.

15 April 2012

Melayari internet untuk mencari maklumat.

3.

16 April 2012

Mencari bahan rujukan di pusat sumber.

4.

17 April 2012

Mengemaskini bahan bahan yang dapat dicari dari


laman web.

5.

19 April 2012

Menghasilkan tugasan mengenai sumner yang dapat


dicari.

6.

19 April 2012

Menyediakan Bibliografi, muka depan dan Isi


Kandungan folio serta menyemak dan membetulkan
kesilapan yang terdapat di folio. Mengumpul semua
maklumat
dan
bahan
dan
akhir
sekali
menggabungkannya sebagai sebuah buku folio.

Anda mungkin juga menyukai