Anda di halaman 1dari 4

Pelan Makmal Matematik

Senarai inventori inventori atau kelengkapan makmal Matematik


Bil.
1

Inventori

Meja Guru berserta


komputer

Catatan/Kegunaan
Lokasi meja guru yang terletak di hadapan tersebut adalah untuk
memudahkan guru untuk mengawal/memerhati pelajar di
samping apabila guru hendak membuat sesuatu aktiviti yang
memerlukan bahan/ABM, guru boleh menyediakan bahan
tersebut sebelum P&P bermula dengan meletakkannya di atas
meja guru.

2.

Meja murid, komputer


dan kerusi.

3.

Bilik Setor

4.

Tong sampah diletakkan berdekatan dengan pintu keluar masuk


kelas untuk memudahkan pelajar membuang sampah dan tidak
menggangu trafik di dalam kelas di samping pelajar mudah untuk
membuang sampah ke tempat pembuangan sampah.

Almari ini bertujuan untuk meletakkan bahan-bahan


manipulatif/alat bantu mengajar/ pameran seperti kiub, kubus,
bahan maujud, hasil kerja pelajar.

IWB ini digunakan oleh guru untuk mengajar. Di mana ianya


digunakan dalam kebanyakan masa untuk tujuan P&P.

Papan putih digunakan oleh guru untuk mengajar.


Papan ini juga digunakan semasa aktiviti pengajaran dan
pembelajaran contohnya : membuat soalan matematik.

Untuk menyimpan alatan generik seperti tube,dan sebagainya.


Untuk menyimpan alat hitung seperti abakus, kalkulator, lidi, guli,
batu
Untuk menyimpan alat ukur seperti pembaris, set jangka lukis,
timbangan, pembaris besi dan banyak lagi.

Almari bercermin
kaca(rendah)
6.
IWB (Interactive
white Board)
7.
Papan Putih
8.

Bilik ini bertujuan/digunakan untuk meletakkan/menyimpan alatan


seperti LCD projecter, CD,DVD (matematik), pembesar suara.
Selain itu, untuk meletakkan OHP dan juga printer.
Bilik ini terletak di belakang makmal untuk memudahkan guru
untuk mengambil, menggunakan dan mengembalikan alatan ke
tempat asal.

Tong sampah

5.

Meja pelajar ini dapat menampung seramai tiga orang pelajar.


Komputer tersebut merupakan komputer meja di mana dikongsi
seramai tiga orang untuk sebuah komputer.
Tujuan susunan atau penggunaan meja seperti ini ialah bertujuan
untuk memudahkan kerja kumpulan, perbincangan dan
sebagainya.

Almari kabinet

9.
Papan
kenyataan/sudut
peraturan, rutin,
jadual, buletin harian,
sejarah matematik,
info matematik.

Bil.
10.

Inventori
Troli ABM

Catatan/Kegunaan
Troli ABM ini digunakan untuk memudahkan guru untuk
mendapat/ menggunakan ABM untuk mengajar. Hal ini disokong
dengan adanya tayar troli tersebut yang bermaksud troli tersebut
boleh dibawa ke mana-mana sahaja di dalam kelas.
Guru mudah menyediakan ABM sebelum bermulanya P&P
Kedudukan torli ABM ini tidak menggangu trafik di dalam kelas.

11.
Almari buku,
jurnal buku
rujukan dan
majalah
matematik

12.

Meja Bulat

13.

Papan kenyataan ini dilekatkan peraturan makmal,jadual


bertugas membersihkan makmal dan juga rutin pelajar.
Papan kenyataan ini terdiri daripada sudut pembelajaran muridmurid seperti sejarah matematik, penerangan mudah berkaitan
dengan matematik. Di samping itu, buletin harian juga tampal di
permukaan papan kenyataan.
Menampalkan banyak info-info matematik (yang berkaitan
dengan subjek yang dipelajari.

Almari ini digunakan untuk menyimpan buku-buku matematik,


jurnal, buku rujukan dan juga majalah mengikut kategori yang
telah dilevelkan pada almari.
Almari (almari kayu) membolehkan guru mendapatkan buku
rujukan dengan mudah dan juga bahan bacaan yang lain seperti
buku-buku matematik. Buku panduan untuk guru mengajar di
dalam kelas.
Meja bulat ini sebenarnya bertujuan untuk guru berbincang
dengan setiap pelajar mengikut kumpulan. Sebagai contoh, guru
ingin memangil satu atau dua kumpulan untuk menerangkan
bagaimana menggunakan alatan mengira ( abakus ) dan lain-lain
lagi sementara pelajar yang lain membuat kerja/aktiviti yang
diarahkan oleh guru.
Meja ini juga memudahkan guru untuk meletakkan bahan bantu
mengajar di mana ianya terletak berhadapan dengan almari kaca
berisi BBM dan sebagainya.
Penyudaraan dan cahaya matahari yang baik.

Tingkap
14.

Permaidani disediakan untuk murid duduk diatas lantai semasa


menjalani aktiviti kumpulan.

Permaidani