Anda di halaman 1dari 36

DATA PNS YANG AKAN NAIK PANGKAT

dari IVa ke IVc


Data diri
1. Nama PNS yg akan naik pangkat
NIP Lama
NIP Baru
No Seri Karpeg
Tempat, Tgl Lahir
Jenis Kelamin
Pendidikan yg telah
diperhitungkan angka
kreditnya
Pangkat, Gol.Ruang/ TMT
Jabatan Pengawas Sekolah/
TMT
Lama
Masa Kerja
Golongan
Baru
Unit Kerja
Jenis Pengawas Sekolah
Tugas

:
:
:
:
:
:

: S-1 / Akta IV
: Pembinam IV a /
: Pengawas Sekolah Madya /
:
:
:
:
:

Kantor :
Alamat
Nilai PAK
Terakhir
Masa Penilaian

Drs.H.Akhmadun
150227706
195709241986031001
E.202145
Kebumen, 24 September 1957
Laki-laki

Rumah :
Utama
:
Penunjang :
Jumlah
:
:

2. Nama Ketua POKJAWAS


NIP
Pangkat, Gol.Ruang
Jabatan
Unit Kerja

:
:
:
:
:

3. Nama Kankemenag Klaten


NIP
Pangkat, Gol.Ruang

:
:
:

Jabatan

Unit Kerja

01 Oktober 2011
01 Oktober 2011

25 Tahun 07 Bulan
29 Tahun 02 Bulan
Kantor Kementerian Agama Kab.Klaten Prov.Jawa Tengah
Pengawas Madrasah tingkat MA dan MTs
Pengawas Madrasah tingkat MA dan MTs Kab.Klaten
Prov.Jawa Tengah
Kankemenag Jl.Ronggowarsito Klaten Jawa Tengah
Ngemplak Asem, Rt.01 /Rw.26, Umbulmartani,Ngemplak
Sleman
452
12,90
464,90
Tgl; 01 Januari 2007
s/d Tgl; 30 Desember 2010
.
Drs.Sholeh,M.Pd.I
195611161984051001
Pembina, IV/a
Pengawas Sekolah Madya/ Ketua POKJAWAS
Kantor Kementerian Agama Kab.Klaten Prov.Jawa Tengah
.
Drs.H.Mustari, M.Pd.I
195808031989031001
Pembina Tk.I, IV b
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Klaten Prov.Jawa
Tengah
Kantor Kementerian Agama Kab.Klaten Prov.Jawa Tengah

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama


Kabupaten Klaten
Nomor : Kd.11.10/1/KP.07.5/8389/2014
Tanggal : 15 Desember 2014
Tentang : Penetapan Tempat Tugas Pengawas

NO

NAMA/NIP

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH /


MADRASAH YANG DIAWASI

KET

1.

Drs. H. Akhmadun
NIP.19570924198603 1 001
Pembina, IV/a
Pengawas Sekolah Madya
Tingkat Madrasah Aliyah

I. Tugas Utama.
Madrasah Binaan :
1. MAN Klaten
2. MA Muhammadiyah Klaten
3. MTs N Prambanan
4. MTs N Gantiwarno
5. MTs Muhammadiyah Wedi, Wedi
6. MTs Muhammadiyah Krakitan
7. MTs N Mlinjon Filial Srebegan
8. MTs N Filial Trucuk
9. MTs Maarif Kemalang
10. MTs N Filial Tegalarum

II.Tugas Tambahan.
Sekolah Binaan :
Kecamatan Gantiwarno
1. SMPN 1
2. SMPN 2
3. SMPN 3
4. SMK Berbudi
5. SMP Muhammadiyah 21
6. SMAN 1
7. SMA Berbudi
8. SMKN
Kecamatan Jogonalan :
1. SMPN 1
2. SMPN 2
3. SMAN 1
4. SMKN 1
5. SMK Wasis
6. SMP Muhammadiyah 11 Jogonalan
Kecamatan Prambanan
1. SMPN 1
2. SMPN 2
3. SMP Muhammadiyah 17
4. SMAN 1
5. SMK Pemula

NO

NAMA/NIP

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH /


MADRASAH YANG DIAWASI

KET

6. SMK Widya Kusuma


Kecamatan Manisrenggo
1. SMPN 1
2. SMPN2
3. SMPN 3
4. SMP Muhammadiyah 6
5. SMK Tunggal Cipta
Kecamatan Kemalang
1. SMPN 1
2. SMPN 2
3. SMPN Muhammadiyah 23
4. SMP PGRI 12
Kecamatan Karangnongko
1. SMPN 1
2. SMPN 2
3. SMAN 1
4. SMP Pandanaran
5. SMP PGRI
Kecamatan Klaten Tengah
1. SMPN 5 Klaten
2. SMPN 2 Klaten
3. SMAN 1 Klaten
4. SMAN Padmawijaya Klaten
5. SMKN 3 Klaten
6. SMA Muhammadiyah 13 Klaten
7. SMK. Swadaya Klaten
Kecamatan Kebonarum
1. SMPN 1
2. SMP Muhammadiyah

Kepala

Drs.H.Mustari, M.Pd.I
NIP. 19580803 198903 1 001

DATA GURU MA dan MTS Kab.Klaten TP.2014/ 2015


PENGAWAS : Drs H.Akhmadun
No

Nama Guru dg Gelar

Dra. Siti Fathonah

Widodo, S. Pd.

Sriyono, S. Pd.

Taufiqurrahman, S. Ag.

Drs. Choiril Hana Mustofa, M.Pd

Sri Murniningsih, S. Pd

Hartoyo, S. Pd

Dwi Fatmawati, S. Pd

Indah Suminar Puspito Sari, SE

10

Amik Maryani, ST

11

Fahrudin Sasmita, LC

12

Muh. Zaenuri Fatakh, SHI

13

Muhammad Musa, SThI

14

Pratmi Sumastri

15

Indri Nurwiyati

16

Slamet Raharjo

17

Drs. H. Muslih, M.Pd.

18

Drs. Widada

19

Dra. Siti Wuryani

NIP
19671113199403
2002
19550517198401
2001
13123310000106
0001
13123310000108
0002
13123310000115
0003
13123310000117
0004
13123310000111
0005
13123310000119
0006
13123310000119
0007
13123310000129
0008
13123310000103
0009
13123310000102
0010
13123310000130
0011
13123310000100
0001
13123310000100
0002
13123310000100
0003
19650205199503
1001
19630102199203
1002
19600903198603
2001

L/
P
P
L
L
L
L
P
L
P
P
P
L
L
L
P
P
L

Nama Madrasah
MA Muhammadiyah
Klaten
MA Muhammadiyah
Klaten
MA Muhammadiyah
Klaten
MA Muhammadiyah
Klaten
MA Muhammadiyah
Klaten
MA Muhammadiyah
Klaten
MA Muhammadiyah
Klaten
MA Muhammadiyah
Klaten
MA Muhammadiyah
Klaten
MA Muhammadiyah
Klaten
MA Muhammadiyah
Klaten
MA Muhammadiyah
Klaten
MA Muhammadiyah
Klaten
MA Muhammadiyah
Klaten
MA Muhammadiyah
Klaten
MA Muhammadiyah
Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

Alamat Madrasah
Jl. Sersan Sadikin No.1 Klaten Jawa Tengah

Ket
Kepala
Madrasah

Jl. Sersan Sadikin No.1 Klaten Jawa Tengah


Jl. Sersan Sadikin No.1 Klaten Jawa Tengah
Jl. Sersan Sadikin No.1 Klaten Jawa Tengah
Jl. Sersan Sadikin No.1 Klaten Jawa Tengah
Jl. Sersan Sadikin No.1 Klaten Jawa Tengah
Jl. Sersan Sadikin No.1 Klaten Jawa Tengah
Jl. Sersan Sadikin No.1 Klaten Jawa Tengah
Jl. Sersan Sadikin No.1 Klaten Jawa Tengah
Jl. Sersan Sadikin No.1 Klaten Jawa Tengah
Jl. Sersan Sadikin No.1 Klaten Jawa Tengah
Jl. Sersan Sadikin No.1 Klaten Jawa Tengah
Jl. Sersan Sadikin No.1 Klaten Jawa Tengah
Jl. Sersan Sadikin No.1 Klaten Jawa Tengah
Jl. Sersan Sadikin No.1 Klaten Jawa Tengah
Jl. Sersan Sadikin No.1 Klaten Jawa Tengah
Jl. Ki Ageng Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Tengah
Jl. Ki Ageng Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Tengah
Jl. Ki Ageng Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Tengah

Kepala
Madrasah

No

Nama Guru dg Gelar

20

Drs. Slamet Haryanto

21

Dra. Partiyem

22

Misbahul Munir, S.Ag.

23

Bambang Lesmanayuda, S.Pd.

24

Dra. Siti Kustiyah

25

Drs. Hidayat Jati

26

Drs. Bambang Sri Sunarto

27

Drs. Wahyu Tri Nugroho

28

Hanafi Hatta, S.Ag.

29

Dra. Setyasih Parwati

30

Dra. Sudarti

31

Drs. Siswaka

32

Widodo, M.P.Fis.

33

Drs. Jaka Wiyana

34

Drs. Wildan Taufiq

35

Dra. ANI FATMAWATI

36

Dra. SRI HARTI

37

Dra. Rosmiyatun Purnaningsih M.A.

38

Drs. Djaparin

39

Dra. Siti Sholikhatun

40

Dra. Wahyu Isworowati

NIP
19560227199203
1001
19650906199203
2002
19630412198603
1003
19630309198703
1004
19650511199103
2002
19650903199303
1001
19660212199303
1001
19670820199303
1003
19590925198703
1004
19600512199403
2001
19620911199303
2001
19670921199412
1002
19660513199403
1004
19671106199403
1002
19671204199403
1003
19680507199403
2002
19680816199403
2002
19690211199503
2003
19581228199603
1001
19650403198603
2003
19660529199512
2001

L/
P

Nama Madrasah

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

Alamat Madrasah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah

Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa


Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa

Ket

No

Nama Guru dg Gelar

41

Sri Mulyono, S.Pd.

42

Siti Mutmainah M.Pd.I

43

Naini Astuti, S.Ag.

44

Drs. Miftah Subiyakta

45

Esti Nugraheni, S.Pd.

46

Hasanah, S.Pd.

47

Wawan Sriwiyono, S.Pd.

48

Dra. Ani Rohayati

49

Dra. Siti Chotimah

50

Anton Toto Priyanto, S.Pd.

51

Drs. Purwono

52

Sahri David Miladi, M.Si.

53

Dwi Retno Astutiningsih, S.Pd.

54

Wasisno, S.Pd.

55

Dra. Sumi Khomsah

56

Siti Musfirotul Masfufah S.Pd.

57

Any Tri Sulistyaningrum, S.S.

58

Hamidah Budhiyati, S.Sos.

59

Endah Mardiyani, S.S.

60

Bambang Sadono, S.Pd.

61

Sri Hidayati

NIP
19670102199703
1003
19690904199603
2002
19620925198803
2002
19670402199403
1004
19710503199703
2001
19670207199803
2001
19690607200012
1002
19680522200003
2001
19680423199803
2002
19780129200312
1001
19651119200312
1001
19790326200501
1003
19750118200312
2002
19761202200501
1003
19651004200501
2001
19690516200501
2002
19730406200501
2002
19690520200501
2002
19710913200312
2001
19730914200501
1005
19580602198603
2001

L/
P

Nama Madrasah

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

Alamat Madrasah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah

Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa


Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa

Ket

No

Nama Guru dg Gelar

62

Drs. Widodo

63

Fadjar Pudji Nirmala, S.S.

64

Joko Rohmat S.Pd.

65

Muhammad Saiful Muchtar, S.E.


M.Pd.

66

Drs. Slamet Mulya

67

Wahyudi, S.Pd.

68

Dra. Maryanti

69

Sutrisno, S.Pd.

70

Elia Wulandari, S.Pd.

71

Roymiyatun, S.Pd.

72

Arif Budiono A.Md.

73

Khotim Zainal Arifin

74

Fitri Wahyuningsih

75

Nurohman

76

M. Zainurrohman

77

Anik Murwati, S.Pd.

78

Suratno S.Pd.

79

Susanto S.Pd.

80

Agus Rohmadi S.Pd.I.

81

Widi Utari S.Pd.

82

Slamet Haryo Mulyanto S.Pd.

NIP
19631010200604
1002
19691227200604
2008
19680327200701
1028
19730415200701
1037
19660221200701
1018
19700306200710
1001
19680118200710
2001
19711130200710
1001
19740603200710
2001
19820614200901
2012
19730530199803
1002
19790429200501
1005
19751007200710
2005
19820511200910
1004
13113310000119
7005
13113310000119
7010
13113310000119
7410
13113310000119
7101
13113310000119
8404
13113310000119
8312
13113310000119
8004

L/
P

Nama Madrasah

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

Alamat Madrasah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah

Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa


Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa

Ket

No

Nama Guru dg Gelar

83

Ari Sudaryati S.Pd.

84

Joko Badarudin A.Md.

85

Hasim As`ari S.Pd.I.

86

Rina Sandra Puspita A.Md.

87

Fithriyana Yuliati S.Pd.I.

88

Budirismanta, S.Pd.I

89

Endang Setyowati, A.Md.

90

Sehono

91

Komarun

92

Habib Marjuki

93

Trimo

94

Drs. Tri Pujiyanto

95

Isnaini Widayati, S.Pd.

96

Rusanta,S.Pd

97

Dra Siti Khoeriyah

98

Sri Haryuni, S.Pd

99

Sri Rohati, S.Pd

10
0
10
1
10
2
10
3
10

Rohmat Tri Utami, S.Pd

NIP
13113310000119
7408
13113310000119
8403
13113310000119
8406
13113310000119
8303
13113310000119
8307
13113310000119
7805
19761208200312
2001
13113310000119
5701
13113310000119
5312
13113310000119
7405
13113310000119
5907
13113310000119
5508
19820927200604
2017
1961122219851210
01
1967112219940320
02
1959061419900320
01
1972122219989329
92
1986041320110120
10

L/
P

Nama Madrasah

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MAN Klaten

MTs Ma`arif NU Kemalang

MTs Ma`arif NU Kemalang

MTs Ma`arif NU Kemalang

MTs Ma`arif NU Kemalang

MTs Ma`arif NU Kemalang

Alamat Madrasah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah
Jl. Ki Ageng
Tengah

Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa


Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa
Gribig, Bareng Lor Klaten Jawa

Rt/Rw 011/03
Jateng
Rt/Rw 011/03
Jateng
Rt/Rw 011/03
Jateng
Rt/Rw 011/03
Jateng
Rt/Rw 011/03
Jateng

Desa Keputran Kemalang Klaten


Desa Keputran Kemalang Klaten
Desa Keputran Kemalang Klaten
Desa Keputran Kemalang Klaten
Desa Keputran Kemalang Klaten

Drs Wiyadi

1212331000160500
06

MTs Ma`arif NU Kemalang

Rt/Rw 011/03 Desa Keputran Kemalang Klaten


Jateng

Drs Karsana

1212331000160800
07

MTs Ma`arif NU Kemalang

Rt/Rw 011/03 Desa Keputran Kemalang Klaten


Jateng

MTs Ma`arif NU Kemalang

MTs Ma`arif NU Kemalang

Ariyanto Kurniawan, S.Kom


Dra Sri Suharti

1212331000162800
08
1212331000160600

Ket

Rt/Rw 011/03 Desa Keputran Kemalang Klaten


Jateng
Rt/Rw 011/03 Desa Keputran Kemalang Klaten

Kepala
Madrasah

No
4
10
5
10
6
10
7
10
8
10
9
11
0
11
1
11
2
11
3
11
4
11
5
11
6
11
7
11
8
11
9
12
0
12
1
12
2
12
3
12
4
12

Nama Guru dg Gelar

NIP

L/
P

Nama Madrasah

09

Alamat Madrasah
Jateng

Jumiroh, S.Pd

1212331000160700
10

MTs Ma`arif NU Kemalang

Rt/Rw 011/03 Desa Keputran Kemalang Klaten


Jateng

Sunarti, S.Pd

1212331000161200
11

MTs Ma`arif NU Kemalang

Rt/Rw 011/03 Desa Keputran Kemalang Klaten


Jateng

Sukardi, S.Pd

1212331000161100
12

MTs Ma`arif NU Kemalang

Rt/Rw 011/03 Desa Keputran Kemalang Klaten


Jateng

Muh Wahyudin, BA

1212331000163100
13

MTs Ma`arif NU Kemalang

Rt/Rw 011/03 Desa Keputran Kemalang Klaten


Jateng

Miyanta

1212331000162700
14

MTs Ma`arif NU Kemalang

Rt/Rw 011/03 Desa Keputran Kemalang Klaten


Jateng

Sulastri

1212331000160400
15

MTs Ma`arif NU Kemalang

Rt/Rw 011/03 Desa Keputran Kemalang Klaten


Jateng

Drs Amirudin

1212331000160200
16

MTs Ma`arif NU Kemalang

Rt/Rw 011/03 Desa Keputran Kemalang Klaten


Jateng

Lasono, S.Pd

1212331000163000
17

MTs Ma`arif NU Kemalang

Rt/Rw 011/03 Desa Keputran Kemalang Klaten


Jateng

Drs Purwono

1212331000163000
18

MTs Ma`arif NU Kemalang

Rt/Rw 011/03 Desa Keputran Kemalang Klaten


Jateng

H.Abu Shobariman

1212331000162900
19

MTs Ma`arif NU Kemalang

Rt/Rw 011/03 Desa Keputran Kemalang Klaten


Jateng

Ismiyati, S.Pd

1212331000160000
20

MTs Ma`arif NU Kemalang

Rt/Rw 011/03 Desa Keputran Kemalang Klaten


Jateng

Sulistyani Hidayati, S.Pd

1975012720050120
01

MTs Ma`arif NU Kemalang

Rt/Rw 011/03 Desa Keputran Kemalang Klaten


Jateng

Erfak Udin, S.Pd

1212331000160900
22

MTs Ma`arif NU Kemalang

Rt/Rw 011/03 Desa Keputran Kemalang Klaten


Jateng

Sukardi

1212331000160000
23

MTs Ma`arif NU Kemalang

Rt/Rw 011/03 Desa Keputran Kemalang Klaten


Jateng

Mulyani, S.Pd

1973091120070120
16

MTs Ma`arif NU Kemalang

Rt/Rw 011/03 Desa Keputran Kemalang Klaten


Jateng

Joko Sunarta,S.Pd

1212331000121600
12

MTs Muhammadiyah 6
Bayat

Jl,Masjid Agung,Krakitan,Bayat,Klaten Jateng

Dewi Widayati,S.Pd

1212331000120700
01

MTs Muhammadiyah 6
Bayat

Jl,Masjid Agung,Krakitan,Bayat,Klaten Jateng

Turut Hantara,S.Pd

1212331000120300
02

MTs Muhammadiyah 6
Bayat

Jl,Masjid Agung,Krakitan,Bayat,Klaten Jateng

Tri Pujiati,S.Pd

1212331000121300
03

MTs Muhammadiyah 6
Bayat

Jl,Masjid Agung,Krakitan,Bayat,Klaten Jateng

Endang Tri Wahyuni,S.Pd


Puji Lestari,S.Pd

1212331000120700
04
1212331000121100

Ket

P
P

MTs Muhammadiyah 6
Bayat
MTs Muhammadiyah 6

Jl,Masjid Agung,Krakitan,Bayat,Klaten Jateng


Jl,Masjid Agung,Krakitan,Bayat,Klaten Jateng

Kepala
Madrasah

No
5
12
6
12
7
12
8
12
9
13
0
13
1
13
2
13
3
13
4
13
5
13
6
13
7
13
8
13
9
14
0
14
1
14
2
14
3
14
4
14
5
14

Nama Guru dg Gelar

NIP

L/
P

05

Nama Madrasah

Alamat Madrasah

Bayat

Wahyuni,S.Pd

1212331000121400
06

MTs Muhammadiyah 6
Bayat

Jl,Masjid Agung,Krakitan,Bayat,Klaten Jateng

Syamsiatun,S.Pd

1212331000120400
07

MTs Muhammadiyah 6
Bayat

Jl,Masjid Agung,Krakitan,Bayat,Klaten Jateng

Suranto,S.Pd

1212331000120600
08

MTs Muhammadiyah 6
Bayat

Jl,Masjid Agung,Krakitan,Bayat,Klaten Jateng

Hasan Ismail,S.Pd

1212331000120800
09

MTs Muhammadiyah 6
Bayat

Jl,Masjid Agung,Krakitan,Bayat,Klaten Jateng

Suratmi,S.Pd

1212331000120900
10

MTs Muhammadiyah 6
Bayat

Jl,Masjid Agung,Krakitan,Bayat,Klaten Jateng

Bambang Yulianto

1212331000122400
11

MTs Muhammadiyah 6
Bayat

Jl,Masjid Agung,Krakitan,Bayat,Klaten Jateng

Wahyuniati

1212331000123300
13

MTs Muhammadiyah 6
Bayat

Jl,Masjid Agung,Krakitan,Bayat,Klaten Jateng

Nardi Suwarno

1212331000123300
14

MTs Muhammadiyah 6
Bayat

Jl,Masjid Agung,Krakitan,Bayat,Klaten Jateng

Drs. H. Mukarobin, M. Pd

1963011019980310
01

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Dra. Subiyanti

1961102819880320
02

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Siti Najiyatun, S.Pd. I

1957070819820320
02

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Gandung Gunaryo, S. Ag

1969070819980310
02

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Sri Hartanto, S. Pd

1962051819990310
01

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Ngadimo, M. Pd

1970060619990310
02

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Umi Azizah, S. Pd

1973111219990320
02

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Dra. Mustaqimah

1968080820000320
02

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Munasir S, S.Pd. I

1955101219930310
01

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Bakdiyati, S. Ag

1968091220021220
02

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Tri Susanto, S. Pd

1974032820050110
03

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Kelik Kurniawan Tulus Widagdo, M. Pd


Novita Damayanti, S. Pd

1981051220050110
02
1981110620050120

Ket

Kepala
Madrasah

No
6
14
7
14
8
14
9
15
0
15
1
15
2
15
3
15
4
15
5
15
6
15
7
15
8
15
9
16
0
16
1
16
2
16
3
16
4
16
5
16
6
16

Nama Guru dg Gelar

NIP

L/
P

Nama Madrasah

Alamat Madrasah

03
Dyah Indrija, S. Pd

1970091620050120
02

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Budi Santoso, S. Pd

1971041220050110
02

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Umi Kalsum, S. Pd

1973021620050120
02

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Mahfud Khoirul, S. Pd

1978041820050110
03

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Dra. Sri Budiyati

1963051520060420
01

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Drs. Janang Suseno

1966061620060410
15

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Suhartono, S. Pd

1968100520070110
56

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Dra. Suwarsi

1963101020070120
15

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Bambang Supriadmadja, S. Pd

1968040320070110
25

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Dra. Sofiah Atik Yuniari

1966061920070120
21

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Mamik Junaidah, S. Pd

1976071820070120
01

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Insiyah Nur Indah, S. Ag

1972021320071020
03

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Mochamad Nurhadi, S. Pd

1975042020071010
02

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Purwanto, SS

1974021620090110
04

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Amin Suwarni, S. Pd. I

1967050519910320
04

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Nanik Marini, S. Sos

1973112120091020
01

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Mulyani, S .Pd

1973091120070120
16

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Natsir, S. Pd. I

1979010520110110
10

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Susanto

1959012219980310
01

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Asih Sari Utami


Supini

1984102920050120
02
1969070820070120

Ket

No
7
16
8
16
9
17
0
17
1
17
2
17
3
17
4
17
5
17
6
17
7
17
8
17
9
18
0
18
1
18
2
18
3
18
4
18
5
18
6
18
7
18

Nama Guru dg Gelar

NIP

L/
P

Nama Madrasah

Alamat Madrasah

Ket

49
Sutarjo

1972030820090110
06

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Muhammad Mustofa Ariyanto, SS

1211331000070800
01

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Yuni Isnawati, S. Pd

1211311000070600
02

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Ferry Era Widiastuti, S. Pd

1211311000071100
03

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Verawati, S. Pd

1211311000072900
04

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Anis Naseha, SE

1211311000071900
05

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Fachrudin Abdul Ghanni, S. Pd. I

1211311000070400
06

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Effendi, S. Kom

1211311000072800
07

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Arif Rahmawan Nugroho, S. Pd. I

1211311000070300
08

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Sukirno

1211311000070300
09

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Paerah

1211311000070300
10

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Sugit

1211311000070300
11

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Sarjono

1211311000070300
12

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Dalsuki

1211311000070300
13

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Sri Rohati

1972122219980320
02

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Alit Trisiani, S. Pd

1976091820060420
07

MTs N Gantiwarno

Towangsan Gantiwarno Klaten Jateng

Masyhudi Mukhlis,S.Ag

1967051220070110
53

MTs Fillial Tegalarum

Tegalarum Kunden Kr Anom Klaten Jateng

Dra Siti Faizah

1967040819920320
01

MTs Fillial Tegalarum

Tegalarum Kunden Kr Anom Klaten Jateng

Drs. Darmoko

1965051819990310
02

MTs Fillial Tegalarum

Tegalarum Kunden Kr Anom Klaten Jateng

MTs Fillial Tegalarum

Tegalarum Kunden Kr Anom Klaten Jateng

MTs Fillial Tegalarum

Tegalarum Kunden Kr Anom Klaten Jateng

Drs. Dyatmiko Setyo Waspodo


Sulimah,S.Pd

1969040519950310
03
1968081019920320

Kepala
Madrasah

No
8
18
9
19
0
19
1
19
2
19
3
19
4
19
5
19
6
19
7
19
8
19
9
20
0
20
1
20
2
20
3
20
4
20
5
20
6
20
7
20
8
20

Nama Guru dg Gelar

NIP

L/
P

Nama Madrasah

Alamat Madrasah

Ket

01
M.Muhtar Khumaidi,S.Ag

1968122820070110
38

MTs Fillial Tegalarum

Tegalarum Kunden Kr Anom Klaten Jateng

Ida Nurul Hasanah

1979071220071020
02

MTs Fillial Tegalarum

Tegalarum Kunden Kr Anom Klaten Jateng

Eny Rahmawati

1977092820071020
01

MTs Fillial Tegalarum

Tegalarum Kunden Kr Anom Klaten Jateng

Maryanto

1212331000082800
09

MTs Fillial Tegalarum

Tegalarum Kunden Kr Anom Klaten Jateng

Lasno

1212331000082900
10

MTs Fillial Tegalarum

Tegalarum Kunden Kr Anom Klaten Jateng

Dzuriyatun Nafi'ah,S.Pd

1212331000081400
11

MTs Fillial Tegalarum

Tegalarum Kunden Kr Anom Klaten Jateng

Nur Aini Zakiyyah,S.Pdi

1212331000080800
12

MTs Fillial Tegalarum

Tegalarum Kunden Kr Anom Klaten Jateng

Niasari Rachmawati,S.Pd

1212331000082500
13

MTs Fillial Tegalarum

Tegalarum Kunden Kr Anom Klaten Jateng

Lanjar Mindarti, S.Pd

1965071219890320
13

MTs Muhammadiyah 10
Wedi

RT 03 / RW 04 Gadungan Wedi Klaten Jateng

Sri Handayani Setyoningsih, S.Pd

1972100319990320
06

MTs Muhammadiyah 10
Wedi

RT 03 / RW 04 Gadungan Wedi Klaten Jateng

Tri Haryono, S.Pd

1976110720021210
02

MTs Muhammadiyah 10
Wedi

RT 03 / RW 04 Gadungan Wedi Klaten Jateng

Indah Hayati, S.Pd.I

1981030620050120
07

MTs Muhammadiyah 10
Wedi

RT 03 / RW 04 Gadungan Wedi Klaten Jateng

Alit Trisiani, S.Pd

1976091820060420
07

MTs Muhammadiyah 10
Wedi

RT 03 / RW 04 Gadungan Wedi Klaten Jateng

Siti Zuzinah, S.Pd

1973122020091020
01

MTs Muhammadiyah 10
Wedi

RT 03 / RW 04 Gadungan Wedi Klaten Jateng

Mujiyati, S.Pd

1997102020091220
02

MTs Muhammadiyah 10
Wedi

RT 03 / RW 04 Gadungan Wedi Klaten Jateng

Drs Hartono

1212331000170300
01

MTs Muhammadiyah 10
Wedi

RT 03 / RW 04 Gadungan Wedi Klaten Jateng

Sirod Taufiq, S.Ag

1212331000170400
02

MTs Muhammadiyah 10
Wedi

RT 03 / RW 04 Gadungan Wedi Klaten Jateng

Binti Khoiriah, S.Pd

1212331000170900
05

MTs Muhammadiyah 10
Wedi

RT 03 / RW 04 Gadungan Wedi Klaten Jateng

Dwi Purnami, S.Pd

1212331000171600
04

MTs Muhammadiyah 10
Wedi

RT 03 / RW 04 Gadungan Wedi Klaten Jateng

Novi Wijayanti, S.E


Sri Suyeni, S.P

1212331000171600
06
1212331000170700

P
P

MTs Muhammadiyah 10
Wedi
MTs Muhammadiyah 10

RT 03 / RW 04 Gadungan Wedi Klaten Jateng


RT 03 / RW 04 Gadungan Wedi Klaten Jateng

Kepala
Madrasah

No
9
21
0
21
1
21
2
21
3
21
4
21
5
21
6
21
7
21
8
21
9
22
0
22
1
22
2
22
3
22
4
22
5
22
6
22
7
22
8
22
9
23

Nama Guru dg Gelar

NIP

L/
P

03

Nama Madrasah

Alamat Madrasah

Wedi

Noor Faizah, S.Pd

1212331000171100
07

MTs Muhammadiyah 10
Wedi

RT 03 / RW 04 Gadungan Wedi Klaten Jateng

Dra Sofiah Atik Yuniar

1966061920070120
21

MTs Muhammadiyah 10
Wedi

RT 03 / RW 04 Gadungan Wedi Klaten Jateng

Muh Asyrofan, S.Pd.I

1212331000170800
08

MTs Muhammadiyah 10
Wedi

RT 03 / RW 04 Gadungan Wedi Klaten Jateng

Prapto Mulyono

1212331000171800
09

MTs Muhammadiyah 10
Wedi

RT 03 / RW 04 Gadungan Wedi Klaten Jateng

Sriyanto, M.Ag.

1960032019860310
02

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Suwardiyono B.A.

1957100819800310
09

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Haryati Chasanah S.Ag.

1955120119790120
01

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Muh Aswadi B.A.

1957050619950310
13

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Dra. Sri Umiati

1961012219930320
01

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Agus Alip Mulyono S.Pd.

1961081719990310
02

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Endang Wahyuningsih,S.Pd

1962070519870320
03

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Eni Nuraini Mardliyah S.Pd.

1963091719870320
01

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Azis Budiyanta S.Pd.

1965060619941210
06

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Dra. Cahaya Nasuha

1967022719930320
01

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Dra. Surajiyah

1968022119941220
03

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Sri Yatun S.Ag.

1968032519980320
02

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Himda Norika S.Ag.

1968091919930320
01

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Purwanti,S.Pd

1963050219870320
11

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Dra. Eni Rasnawati

1962111819900320
02

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Indrayanto Hapsoro B.A.


Yuto Sujarwo ,S.Pd

1963020219930310
03
1967032619930310

Ket

Kepala
Madrasah

No
0
23
1
23
2
23
3
23
4
23
5
23
6
23
7
23
8
23
9
24
0
24
1
24
2
24
3
24
4
24
5
24
6
24
7
24
8
24
9
25
0
25

Nama Guru dg Gelar

NIP

L/
P

Nama Madrasah

Alamat Madrasah

01
Rina Nuryanti S.Pd.

1969101220050120
02

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

St.Sumyati S.Ag.

1978051120021220
12

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Dra. Tri Isti Mufarochah

1965073020070120
07

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Dra. Ismiyati Mahmudah

1968071020070120
34

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Hetti Tri Wiyatni S.Pd.

1977040920071020
03

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Wahyu Mustikawati S.Pd.

1975080120071020
02

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Umi Rahmawati S.Pd.I.

1978050420071020
07

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Wartini,S.Pd

1968100720071020
01

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Mursidah,S.Pd

1980040120071020
07

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Sri Purwaningsih,S.Pd

1977071920071020
03

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Masruri,S.Ag

1972061120071010
02

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Sri Hartini,S.Pd,M.Pd

1968062820050120
01

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Suratmi,S.Pd

1968021219950320
01

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Nurul Hasanah,S.Pd

1976103020011220
02

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Siti Zulaikho,S.Pd.I

1977071320031220
02

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Ismargiyanta,S.Pd

1980080320050110
04

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Edris Ernawan, S.Pd S.Pd.

1211331000030700
42

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Subiyati S.Pd.

1211331000030600
43

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Nurul Huda,S.Sos.I

1211331000032800
44

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Siti Nurusani Uswatun Hasanatun Milah


S.S.
Haryanto B.A.

1211331000030800
46
1211331000032700

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Ket

No
1
25
2
25
3
25
4
25
5
25
6
25
7
25
8
25
9
26
0
26
1
26
2
26
3
26
4
26
5
26
6
26
7
26
8
26
9
27
0
27
1
27

Nama Guru dg Gelar

NIP

L/
P

Nama Madrasah

Alamat Madrasah

Ket

47
Fita Yuli Kisworo Wati S.Pd.

1211331000033100
48

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Ani Sartika Sari,S.Pd

1211331000030900
57

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Kuncoro Putra

1967012819910310
01

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Siswanto

1963040819900310
02

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Muhdi Hartono

1968070519920310
02

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Sri Rahayu Murwani S.Pd.

1972062919990320
02

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Sarwo Edi

1963042119860310
04

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Surono

1976111520090110
09

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Samsiyah

1211331000030000
49

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Warsilah

1211331000030000
50

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Sarjita

1211331000030000
51

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Triyana

1211331000030000
52

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Maryani

1211331000030000
53

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Suharno

1211331000030000
54

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Suparjo

1211331000030000
55

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Suroso

1211331000030000
56

MTs N Prambanan Klaten

Jl.Manisrenggo Km.2 Prambanan Klaten Jateng

Drs. Hanafi

1964111419910310
05

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Pantiyem S.Ag.

1955071119790320
03

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

1956122419830320
03

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Sri Harsini S.Pd.I.


Priya Sucipta S.Pd.
Kurnun Nikmah S.Pd.

1959032419880310
01
1959061919850320

Kepala
Madrasah

No
2
27
3
27
4
27
5
27
6
27
7
27
8
27
9
28
0
28
1
28
2
28
3
28
4
28
5
28
6
28
7
28
8
28
9
29
0
29
1
29
2
29

Nama Guru dg Gelar

NIP

L/
P

Nama Madrasah

Alamat Madrasah

06
Mutia Nur Isfandari S.Ag.

1959071619820320
01

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Muhadiri B.A.

1960041819870310
05

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Ati Baroroh B.A.

1963032719920320
01

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Tarmuji

1964011220070110
31

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Agus Setiyana

1964060519900310
02

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Drs. Suparno

1964111620060410
04

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Dra. Wiwik Arfiatun

1966080119940320
02

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

SITI ZUBAIDAH A.Md.

1966081419940320
01

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Yulian Esti Hastuti S.Pd.

1966113020031220
01

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

1967050720031220
01

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Sri Lestari S.Pd.

1967071220070120
31

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

SUGIYANTA

1967081920070110
24

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Isniatun S.Pd.

1967101911990320
06

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

JARWANTO A.Md.

1968031119951210
02

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

ROHATI S.Pd.

1969011820070120
13

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Sugiyoto S.Pd.

1969060719941210
05

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Sukotjo S.Pd.

1969100719970310
02

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Sayidah S.Ag.

1970082219980320
01

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Primarwani Koesmartuti S.Pd.

1971051120050120
05

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Dra. Suratmi

Sri Hidayati Mukaromah S.Ag.


Ana Trisnawati S.Pd.

1971051420070102
4
1971121320050120

Ket

No
3
29
4
29
5
29
6
29
7
29
8
29
9
30
0
30
1
30
2
30
3
30
4
30
5
30
6
30
7
30
8
30
9
31
0
31
1
31
2
31
3
31

Nama Guru dg Gelar

NIP

L/
P

Nama Madrasah

Alamat Madrasah

01
1972081120071010
03

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

1973073120071010
02

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Tri Febrienti M.M.

1974020220050120
01

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Asih Wiyati S.Pd.

1974031720090120
04

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Bekti Kusumowati S.Pt.

1975042320071020
04

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Anna Muslikah S.Pd.

1975051220050120
02

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Murtiningsih S.Pd.

1977112320050120
02

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Fauziah Rohmawati S.Pd.

1978042120071020
05

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Zarkasi Arifin S.Pd.

1978071420071010
02

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Nanik Rosita S.Pd.

1981050920071020
04

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Lili Jumali

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Sarining Sekar Andasih S.Pd.I.

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Endang Sundari S.E.

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Misrati A.Md.

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Ifta Istiani S.Pd.

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Nanik Kusdianti S.Pd.

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Kusnul Chotimah A.Md.

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Surgiyanto

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Muhammad Qoharudin, S.Pd

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Didik Sulaiman

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Wahab Abdullah S.Ag.


Sarohni S.Ag.

Ibnu Ikhwanto, M.Hum

1972113020050110
01

Ket

NIP

L/
P

Drs. SRIYADI

1964072519941210
01

MTsN Mlinjon

Gumulan Klaten Jawa Tengah

Sungkono, S.Pd.

1966030719941210
01

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

Kasno, S.Pd. I

1960031919870310
05

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

Erni Hartanti, S.Pd.

1968051120050120
02

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

Sri Kundari, S.Pd.

1966121620070120
13

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

Parma, S.Pd.

1962040220060410
14

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

Sekhen Triyanah, S.Pd.

1975051220071020
04

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

Ema Hari Rohmatun, S.Pd

1975093020071020
04

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

Tsulis Fatmawati, S.Pd.

1979041320071020
04

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

Rini Esti Nurniyati, A.Md.

1979041320071020
04

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

Sri Purwaningsih, S.Pd.

1968071720071020
01

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

Suparno

1974082320071020
02

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

Sri Budini, S.Pd.

1212331000021100
01

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

Sugeng Sanyoto, S.Pd. I.

1212331000020400
02

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

Juwarna, B.A.

1212331000022300
03

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

Muh. Nasiri, S.Pd. I.

1212331000020200
04

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

Eny Kustini, S.E.

1212331000021600
05

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

Umi Khoirul Barriyah, S.Ag.

1212331000020800
06

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

Novi Hendrastuti, S.Pd.

1212331000021200
07

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

No
4
31
5
31
6
31
7
31
8
31
9
32
0
32
1
32
2
32
3
32
4
32
5
32
6
32
7
32
8
32
9
33
0
33
1
33
2
33
3
33
4
33

Nama Guru dg Gelar

Ratih Rahayu, S.Pd


Nanang Khoirudin, S.PdI

1212331000020900
08
1212331000020300

Nama Madrasah

Alamat Madrasah

Ket

Kepala
Madrasah

No
5
33
6
33
7
33
8
33
9
34
0
34
1
34
2
34
3
34
4
34
5

Nama Guru dg Gelar

L/
P

NIP

Nama Madrasah

Alamat Madrasah

09
Yunanda Putra Yudha

1212331000021200
10

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

Muhamad Fauzi

1212331000022700
11

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

Tri Harjanto, S.Pd

1212331000022300
12

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

Nur Hidayah Sari, S.Pd

1212331000020700
13

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

Sri Kadiwiyati, S.Pd

1212331000021200
14

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

Fitria Citra P W, S.Pd

1212331000022900
15

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

Drs. Ahmad Edris

1212331000022300
16

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

M. Qoharuddin

1212331000021000
17

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

Tunggal

1212331000020000
18

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

Gandung Nawasarif

1212331000020000
19

MTs Fillial Srebegan

Santren, Srebegan Ceper Klaten Jateng

DATA GURU PAIS SMA + SMP KAB.KLATEN TP.2014/ 2015


PENGAWAS : Drs H.Akhmadun
N
o

Nama Guru dg Gelar

Agus Suadak S.Pd.I.

Drs. Ridwan

Drs. Sumanto

Titik Suryani S.Ag.

Istanto Rosyid Effendi S.Pd.I.

Suharno S.Ag.

NIP
330906130976000
2
19580517
198611100
195609101985031
014
331005660675000
2
198109182011011
013
195408051982031
001

L/
P

Nama Sekolah

Alamat Sekolah

SMAN 1 Klaten

JL.Merbabu N0.13 Klaten Tengah Klaten

SMAN 1 Klaten

JL.Merbabu N0.13 Klaten Tengah Klaten

SMAN 1 Klaten

JL.Merbabu N0.13 Klaten Tengah Klaten

SMAN 1 Klaten

JL.Merbabu N0.13 Klaten Tengah Klaten

SMAN 1 Jogonalan

Prawatan Jogonalan Klaten

SMA Berbudi

JL. Gaswangi, Jabung, Gantiwarno Klaten

Ket

N
o

Nama Guru dg Gelar

Sirod Taufiq S.Ag.

Ja`far S.Ag.

Bambang Istiarso B.A.

10

Sri Wahyuni S.Ag.

11

Drs. Sadjimo M.Pd

12

Slamet S.Ag, M.A.

13

Masruro, S.Pd.I

14

Rohmat Wijayanto, S.Pd.I.

15

H. Romdhoni, S.Ag., MM

16

Suranto, S.Pd.

17

Sukarsono, S.Pd.I.

18

Sugiyono, S.Pd.I.

19

Gunarta, S.Ag.

20

Amiruddin, S.Ag.

21

Ruwidiati, S.Ag.

22

Dra. Milyatun

23

Muh Masruron, S.Ag.

24

Iskandar Fanani, S.Ag.

25

Suramto

26

Nunuk Dwi Rahayu, S.Ag.

27

Suwignyo, S.Ag.

NIP
331003120271000
2
195607131984051
001
195506281982031
006
192008198703200
6
195206041983031
007
196404251998021
001
198412192011011
000
331008041188000
1
195309091978021
003
195506261978021
002
195907191986031
006
331024050580000
1
331007050363000
1
195403081982011
002
340409690166000
2
195609291983032
009
197006132009021
001
196810141999031
002
331021120880000
4
331008460874000
2
195707081983041
002

L/
P

Nama Sekolah

Alamat Sekolah

SMA Padmawijaya
Klaten

Jl. Tentara Pelajar No. 1 Klaten Selatan


Klaten

SMA N 1 Karangnongko

SMA N 1 Karangnongko

SMAN 1 Jogonalan

SMAN I Klaten

SMAN 1 Gantiwarno

SMA N 1 Prambanan

SMPN 2 Klaten

Jl. Pemuda No. 4 Klaten Tengah Klaten

SMPN 2 Klaten

Jl. Pemuda No. 4 Klaten Tengah Klaten

SMPN 5 Klaten

Jomboran Klaten Tengah Klaten

SMPN 5 Klaten

Jomboran Klaten Tengah Klaten

SMPN 1 Kebonarum

Pluneng, Kebonarum, Klaten

SMPN 1 Kebonarum

Pluneng, Kebonarum, Klaten

SMPN 1 Prambanan

SMPN 1 Prambanan

SMPN 1 Prambanan

SMPN 2 Prambanan

Pereng Prambanan Klaten

SMPN 1 Jogonalan

Plawikan, Jogonalan, Klaten

SMPN 1 Jogonalan

Plawikan, Jogonalan, Klaten

SMPN 1 Jogonalan

Plawikan, Jogonalan, Klaten

SMPN 2 Jogonalan

Tambakan, Jogonalan, Klaten

Somokaton Karangnongko Klaten


Somokaton Karangnongko Klaten
Prawatan Jogonalan Klaten
Jl. Merbabu No. 13 Klaten Tengah Klaten
JL. Bungasan Gantiwarno Klaten
Jl. Manisrenggo Km. 2,5 Prambanan Klaten

Jl. Raya Solo-Yogya KM 47 Prambanan


Klaten
Jl. Raya Solo-Yogya KM 47 Prambanan
Klaten
Jl. Raya Solo-Yogya KM 47 Prambanan
Klaten

N
o

Nama Guru dg Gelar

28

Mulyana, S.Pd.I.

29

Shofiyyah, S.Ag.

30

Muh Nurul Huda, S.Ag.

31

Muhtar Hadi, S.Pd.I.

32

Sihono, S.Ag.

33

Asih Puji Utami, S.Pd.I.

34

Dra. Jumaliyah

35

Drs. M. Nurrohman

36

Siti Munawaroh, S.Pd.I.

37

Siti Nurhasanah, S.Pd.I.

38

Yuli Supatmi, S.Ag.

39

Suroso, S.Ag.

40

Joko Purnomo

41

Agus Hartono

42

Aini Qolbiyati

NIP
195807211983041
002
197410122005012
004
331010250875000
1
195711271984031
001
195703081981031
005
198305032007102
003
195404141986032
002
196806261999031
005
195702131982122
001
197806122010012
017
331002540775000
3
196804241998021
001
331008111268000
1
331007100870000
1
3310 0246 0989
0002

L/
P

Nama Sekolah

Alamat Sekolah

SMPN 1 Kemalang

Jl. Deles Indah KM 18 Kemalang Klaten

SMPN 1 Kemalang

Jl. Deles Indah KM 18 Kemalang Klaten

SMPN 2 Kemalang

Jl. Deles Indah KM 20 Kemalang Klaten

SMPN 1 Manisrenggo

Tanjungsari Manisrenggo Klaten

SMPN 1 Manisrenggo

Tanjungsari Manisrenggo Klaten

SMPN 2 Manisrenggo

Barukan, Manisrenggo, Klaten, 57485

SMPN 3 Manisrenggo

Sapen, Manisrenggo, Klaten

SMPN 2 Gantiwarno

Muruh Gantiwarno Klaten

SMPN 2 Gantiwarno

Muruh Gantiwarno Klaten

SMPN 3 Gantiwarno

Kragilan, Gantiwarno, Klaten

SMPN 3 Gantiwarno

Kragilan, Gantiwarno, Klaten

SMPN 2 Karangnongko

Logede, Karangnongko, Klaten

SMP Muh 11 Jogonalan

Ngendo, Prawatan, Jogonalan

SMP Muh 11 Jogonalan

Ngendo, Prawatan, Jogonalan

SMP Muh 17 Prambanan

JL. Perkutut 1, Tlogo, Klaten