Anda di halaman 1dari 5

Regu

Kayu

CU

L01/L02

P01/P02

T01/T02

Kayu 1

5.10
5.25
5.18
5.12
5.03
5.08
10.16
10.16
10.16

10.18
10.12
10.15
10.17
10.16
10.19
9.94
9.97
9.96

1.00
1.07
1.04
1.81
1.81
1.81
1.10
1.11
1.11

RATA2
Kayu 2
12

JABON
RATA2
Kayu 3
RATA2
Kayu 1
RATA2
Kayu 2

MAHONI
RATA2
Kayu 3
RATA2

5.40
5.40
5.40
5.02
5.03
5.03
9.58
9.60
9.59

10.20
10.55
10.38
10.30
10.50
10.40
10.11
10.15
10.14

V awal
(V0)
54.68

93.70

111.32
0.78
0.77
0.76
2.03
2.05
2.04
1.04
1.01
1.03

43. 139

106.61

99.58

L11/L12

P11/P12

4.87
4.89
4.88
4.89
4.88
4.89
9.53
9.52
9.53

10.01
10.09
10.05
10.18
10.19
10.19
10.18
10.20
10.19

5.34
5.31
5.33
4.84
4.83
4.84
9.08
9.10
9.09

9.80
10.00
9.90
9.70
9.80
9.75
9.83
9.91
9.87

T11/T12
1.02
1.00
1.01
1,77
1.77
1.77
1.01
0.97
1.04
0.75
0.74
0.75
1.90
2.01
1.96
0.99
0.93
0.96

V akhir
(V1)

B0

B1

B2

B3

B4

B5

BKT

49.53

35.8

27.59

27.14

21.08

19.76

19.63

19.43

88.20

54.52

33.52

28.1

27.88

27.62

27.42

27.12

101.00

53.96

29.87

28.13

28.04

26.9

26.55

26.2

39.27

39.51

29.75

27.67

27.03

26.97

26.77

26.6

92.16

64.04

53.23

52.34

51.12

50.95

50.85

50.1

70.83

56.45

55.66

54.18

53.49

53.27

53.25

86.13

Regu
12

Jenis
Kayu
JABON

MAHONI

CU
KAYU
KAYU
KAYU
KAYU
KAYU
KAYU

KA B0
(%)
84.25
101.03
105.95
48.53
27.82
33.01

1
2
3
1
2
3

KA B1
(%)
42.00
23.60
14.01
11.84
6.25
6.01

KA B2
(%)
39.68
3.61
7.37
4.02
4.47
4.53

120.00
100.00
80.00

UKUR

60.00

UKUR

UKUR

40.00
20.00
0.00
1

Grafik 1. Grafik hubungan kadar air kayu jabon dengan waktu

KA B3
(%)
8.49
2.80
7.02
1.62
2.04
1.75

KA B4
(%)
1.70
1.84
2.67
1.39
0.70
0.45

KA B5
(%)
1.03
1.11
1.34
0.64
1.50
0.04

UKURAN 1X5X10
UKURAN 2X5X10
UKURAN 1X10X10

ir kayu jabon dengan waktu

BJ
0.36
0.29
0.24
0.62
0.57
0.43

kerapatan basah
(gram/cm)
0.65
0.58
0.48
0.92
0.60
0.61

kerapatan kering
(gram/cm)
0.39
0.31
0.26
0.68
0.54
0.62

Susut
9.41
6.23
10.23
8.96
13.55
13.50

Laju pengeringan
(%/jam)
0.69
0.83
0.87
0.40
0.22
0.27

60
50
40
UKURAN 1X5X10

30

UKURAN 2X5X10
UKURAN 1X10X10

20
10
0
KA BO

KA B1

KA B2

KA B3

KA B4

KA B5

Grafik 2. grafik hubungan kadar air kayu mahoni dengan waktu