Anda di halaman 1dari 3

RUBRIK PEMARKAHAN

Bidang

: Kraf Tradisional

Tajuk

: Wau Tradisional

Teknik

: Lipatan dan Guntingan

Tema

: Floral

GRED/
MARKAH
Kriteria

CIRI JAWAPAN
Penyediaan
Pengwujuda
Alat/Bahan

Menggunaka

Idea
Sangat

lebih menepati

80-100%

daripada lima tema

jenis warna

Intreprestasi

Fungsi

Dapat

Menghasilkan

Dapat

mewujudkan

hasil

yang hasil

diberikan

kerja yang

sangat dengan

dengan tajuk menarik

dan sangat baik

sesuai

bersesuaian
Sederhana

mengikut tema
Menghasilkan Dapat

n empat jenis dalam

dalam

hasil

warna

mewujudkan

yang

Sederhana
menepati

tema

yang hasil

diberikan

kerja tetapi

Menggunaka
n

tiga

Tidak

kerja berfungsi
sesuai dengan baik
kurang

mengikut tema

bersesuaian
dapat Tidak dapat Kurang dalam Dapat

jenis memahami

warna

serta

dengan tajuk menarik


yang

60-69%

kerja berfungsi

yang
Menggunaka
70-79%

Gubahan

tema
diberikan

memahami

yang dalam

menghasilkan
hasil

mewujudkan

kerja dengan

yang

sederhana

hasil

kerja bersesuian

dan

tajuk serta

yang

berfungsi

baik

tidak

mengikut tema

bersesuain
Menggunaka

Kurang

Kurang

Kurang

jelas Dapat

n karya dua memahami


warna

tema

40-59%

faham dalam hasil

yang mewujudkan

diberikan

hasil

kerja berfungsi

yang

dengan

kerja dihasilkan dan kurang baik

yang

tidak mengikut

dihasilkan

tema

dan

tidak

mengikut
Menggunaka

Tidak

tema
dapat Tidak

n satu warna memahami


0-39%

sahaja

tema

dapat Tidak

memahami

yang dalam

diberikan

menghasilkan
hasil

mewujudkan
hasil

dapat Tidak

dapat

berfungsi

kerja langsung

mengikut tema

kerja

dengan tajuk
yang
bersesuaian

GRED/
MARKAH
Kriteria

CIRI JAWAPAN
Dan Keaslian

Kemahiran

Proses

Menggunaka

Teknik
Menghasilkan

lebih kerja

Menunjukkan

Kemasan

Sangat kreatif Hasil

kerja

keaslian idea dalam

yang

yang sangat pemilihan

dihasilkan

80-100%

daripada lima mengikut

jenis

proses

dan baru

kemahiran

teknik

telah hasil

Menggunaka

ditetapkan
Menghasilkan

70-79%

Kreativiti

dan warna

dan tersusun dan

yang penambahan

sangat

tersendiri
Sederhana

corak
kemas
Kreatif dalam Hasil
kerja

n empat jenis kerja

dalam

pemilihan

kemahiran

menunjukkan

warna

mengikut
system

dan idea

prosedur

hasil

Menghasilkan

dan dihasilkan

dan penambahan
kerja corak

yang
Menggunaka

yang

tersendiri
Kurang

teratur tetapi
kurang
kemas

Kurang kreatif Hasil

kerja

n
60-69%

tiga

jenis kerja

kemahiran

yang dalam

sederhana

menunjukkan

mengikut

idea

system

Menggunaka
n
40-59%
D

dan hasil

kerja corak

Menghasilkan

tersendiri
Kurang jelas Kurang
menunjukkan

dan idea

prosedur

hasil

Menghasilkan

n satu jenis kerja


0-39%

kemahiran

mengikut

sahaja

sistem
prosedur

sederhana
teratur

dan

kemas

kurang dalam

mengikut

dan dihasilkan

dan penambahan

yang

system

Menggunaka

warna

prosedur

dua jenis kerja

kemahiran

dan pemilihan yang

jelas Hasil

kerja

dalam

yang

meluahkan

dihasilkan

dan kreativiti
kerja

kurang
teratur

dan

yang

kurang

tersendiri
Tidak dapat Tidak

kemas
Hasil
kerja

tidak menunjukkan
idea
dan hasil

menunjukkan

dan kreativiti
kerja langsung

yang
dihasilkan
tidak

yang

dan

tersendiri

kemas

teratur
tidak