Anda di halaman 1dari 12

Penaksiran Dan Penilaian

AHLI KUMPULAN :
1. FATIN NAZIRAH BINTI YAAKOB
2. NURFATIN BINTI IDRUS
3. NURUL AMIRAH NADIA BINTI
MAS`UD

Membantu guru mendapatkan


maklumat ttg apa yang murid
telah belajar dan tahap
penguasaan pelajar.

Penaksiran

Berpusatkan
guru
Berasaskan
konteks
pembelajaran
spesifik

Arahan
Guru
Ciri-ciri
Penaksiran

Manfaat
Bersama

Berterusan

Formatif

Penaksiran
Prestasi

Penaksiran
Elektronik

Perkembangan Dalam
Penaksiran Pembelajaran

Penaksiran
Kendiri

Penaksiran
Portfolio

Penaksiran Prestasi
(Penaksiran Autentik)

Menilai keupayaan pelajar dalam

melakukan sesuatu atau


menggunakan sesuatu kemahiran
dalam menghasilkan sesuatu yang
baharu dan kreatif.
Dibuat melalui pemerhatian,
pencerapan serta hasil produk.

Satu bentuk penaksiran yang

melibatkan pelajar beraktiviti atau


menyediakan tugasan yang asli.
Membuat kajian sendiri
Mengaplikasikan kemahiran berfikir
aras tinggi
Menghasilkan sesuatu yang kreatif
dan berseni.

Merekodkan apa yang


diketahui dan dapat
dilakukan oleh pelajar.

Kelebihan

Menilai keupayaan pelajar:


Berfikir
membuat analisis, sintesis dan
penilaian
memindahkan fakta dan idea

Boleh mendapatkan maklumat


yang tepat dan terperinci
tentang pembelajaran pelajar.

Membolehkan guru:
membuat penaksiran secara individu berdasarkan
pemerhatian secara berterusan sepanjang proses belajar.
Membolehkan guru merancang pengajaran berdasarkan
kecenderungan dan keupayaan pelajar.
Menguruskan penilaian pengajaran dan pembelajaran
dengan lebih bermakna.

1. Senarai semak

perkembangan
pembelajaran

2. Portfolio
pembelajaran

KomponenKomponenkomponen
komponen
3. Laporan
pembelajaran

Ciri-ciriTugasan
TugasanPrestasi
Prestasi
Ciri-ciri
Kajian atau aktiviti yang
berbentuk autentik
(asli dan kreatif)
Keupayaan berbahasa
amat diperlukan.
Menekankan kedalaman
pemahaman dalam
melaporkan kajian bukan
kepada keluasan kajian.

Dua bentuk:
1. berasaskan proses
2. berasaskan produk

Bermakna,berbentuk
aplikasi kemahiran dan
pengetahuan serta
integrasi kemahiran
berfikir aras tinggi.

Perananguru
gurudalam
dalammelaksanakan
melaksanakan
Peranan
penaksiranprestasi
prestasi
penaksiran
1. Tentukan matlamat prestasi tugasan.
2. Sediakan hasil pembelajaran secara terperinci.
3. Sediakan tugasan real-world, mencabar tetapi
realistik.
4. Sediakan tugasan yang lengkap dan dapat
memandu pelajar.
5. Bina penaksiran pembelajaran dalam tugasan.
6. Gunakan borang penilaian yang boleh
membantu guru membuat penaksiran prestasi
pelajar secara adil dan tepat.

SEKIAN,
TERIMA KASIH