Anda di halaman 1dari 293

1 SJK(C) HING WA

Kod
Sekolah
ABC4102

Bil
Calon
9

2 SJK(C) JERLUN

ABC4096

24

13

2.22

3 SJK(C) KHAI CHEE

ABC4093

2.50

4 SJK(C) KHIU MIN

ABC4094

17

10

2.31

5 SJK(C) LASAH

ABC4107

0.00

Bil

Nama Sekolah

Bil
Bil
Lulus Cemerlang
5
1

GPS
2.78

6 SJK(C) LIMAN

ABC4092

18

11

2.57

7 SJK(C) LINTANG

ABC4106

2.41

8 SJK(C) MANONG

ABC4097

1.95

9 SJK(C) RIMBA PANJANG

ABC4108

33

20

2.42

10 SJK(C) SALAK BAHRU

ABC4101

19

13

2.59

11 SJK(C) SAUK

ABC4091

10

2.00

12 SJK(C) SEY WAH

ABC4100

2.55

13 SJK(C) SHING CHUNG

ABC4104

145

90

16

2.17

14 SJK(C) SIMPANG JALONG

ABC4105

85

45

10

2.40

15 SJK(C) SUNGAI BULOH

ABC4103

27

17

2.07

16 SJK(C) TSUNG WAH

ABC4095

117

87

15

2.25

KESELURUHAN DAERAH

525

332

62

Bil
Ambil

BAHASA CINA PEMAHAMAN


BAHASA CINA PENULISAN
BAHASA INGGERIS - SJK(C)

9
9
9

1
1
1

0
2
2

4
2
4

4
4
2

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN - SJK(C)

BAHASA MELAYU PENULISAN - SJK(C)


MATEMATIK - SJK(C)
SAINS - SJK(C)
Gred Purata Sekolah

9
9
9
63

1
1
1
7

2
3
6
17

3
3
2
22

3
2
0
17

BAHASA CINA PEMAHAMAN


BAHASA CINA PENULISAN
BAHASA INGGERIS - SJK(C)

24
24
24

5
4
5

10
9
7

8
3
4

1
8
8

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN - SJK(C)

24

11

24
24
24
168

5
12
15
51

10
6
6
59

0
4
3
28

9
2
0
30

BAHASA CINA PEMAHAMAN


BAHASA CINA PENULISAN
BAHASA INGGERIS - SJK(C)

4
4
4

1
1
1

1
1
1

2
2
2

0
0
0

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN - SJK(C)

BAHASA MELAYU PENULISAN - SJK(C)


MATEMATIK - SJK(C)
SAINS - SJK(C)
Gred Purata Sekolah

4
4
4
28

1
1
3
10

1
2
0
6

2
1
1
12

0
0
0
0

BAHASA CINA PEMAHAMAN


BAHASA CINA PENULISAN
BAHASA INGGERIS - SJK(C)

17
17
17

4
3
3

3
2
0

10
5
14

0
7
0

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN - SJK(C)

17

17
17
17
119

3
9
7
36

5
3
4
20

9
3
5
53

0
2
1
10

MP

BAHASA MELAYU PENULISAN - SJK(C)


MATEMATIK - SJK(C)
SAINS - SJK(C)
Gred Purata Sekolah

BAHASA MELAYU PENULISAN - SJK(C)


MATEMATIK - SJK(C)
SAINS - SJK(C)
Gred Purata Sekolah

BAHASA CINA PEMAHAMAN


BAHASA CINA PENULISAN
BAHASA INGGERIS - SJK(C)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN - SJK(C)

BAHASA MELAYU PENULISAN - SJK(C)


MATEMATIK - SJK(C)
SAINS - SJK(C)
Gred Purata Sekolah

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

BAHASA CINA PEMAHAMAN


BAHASA CINA PENULISAN
BAHASA INGGERIS - SJK(C)

18
18
18

2
2
3

2
1
2

10
10
7

4
2
5

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN - SJK(C)

18

10

18
18
18
126

4
11
9
34

5
2
5
20

4
2
1
44

5
3
1
22

BAHASA CINA PEMAHAMAN


BAHASA CINA PENULISAN
BAHASA INGGERIS - SJK(C)

6
6
6

1
1
2

1
1
0

3
3
3

1
1
1

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN - SJK(C)

6
6
6
42

3
2
2
13

0
0
2
5

2
3
1
18

1
1
1
6

BAHASA CINA PEMAHAMAN


BAHASA CINA PENULISAN
BAHASA INGGERIS - SJK(C)

3
3
3

1
1
1

1
1
1

1
0
0

0
0
1

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN - SJK(C)

BAHASA MELAYU PENULISAN - SJK(C)


MATEMATIK - SJK(C)
SAINS - SJK(C)
Gred Purata Sekolah

3
3
3
21

1
2
2
9

2
0
0
7

0
1
1
3

0
0
0
1

BAHASA CINA PEMAHAMAN


BAHASA CINA PENULISAN

33
33

6
12

17
7

6
6

4
4

BAHASA MELAYU PENULISAN - SJK(C)


MATEMATIK - SJK(C)
SAINS - SJK(C)
Gred Purata Sekolah

BAHASA MELAYU PENULISAN - SJK(C)


MATEMATIK - SJK(C)
SAINS - SJK(C)
Gred Purata Sekolah

BAHASA INGGERIS - SJK(C)

33

13

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN - SJK(C)

33

11

12

33
33
33
231

5
17
11
59

8
6
13
75

7
6
7
50

5
4
2
35

BAHASA CINA PEMAHAMAN


BAHASA CINA PENULISAN
BAHASA INGGERIS - SJK(C)

19
19
19

2
2
2

5
0
6

10
12
5

2
5
6

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN - SJK(C)

19

12

19
19
19
133

2
7
6
23

4
8
9
32

9
3
3
54

4
1
1
24

BAHASA CINA PEMAHAMAN


BAHASA CINA PENULISAN
BAHASA INGGERIS - SJK(C)

10
10
10

3
5
2

4
2
4

3
0
2

0
3
2

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN - SJK(C)

10

BAHASA MELAYU PENULISAN - SJK(C)


MATEMATIK - SJK(C)
SAINS - SJK(C)
Gred Purata Sekolah

10
10
10
70

2
7
7
30

5
0
1
19

0
2
2
12

3
1
0
9

BAHASA CINA PEMAHAMAN


BAHASA CINA PENULISAN
BAHASA INGGERIS - SJK(C)

8
8
8

2
2
1

0
0
2

2
2
4

4
2
1

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN - SJK(C)

BAHASA MELAYU PENULISAN - SJK(C)


MATEMATIK - SJK(C)
SAINS - SJK(C)
Gred Purata Sekolah

8
8
8
56

3
4
4
18

2
2
2
10

0
1
1
12

1
0
1
11

BAHASA CINA PEMAHAMAN


BAHASA CINA PENULISAN
BAHASA INGGERIS - SJK(C)

145
145
145

37
37
37

51
39
40

54
47
42

3
22
26

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN - SJK(C)

145

39

39

58

BAHASA MELAYU PENULISAN - SJK(C)


MATEMATIK - SJK(C)
SAINS - SJK(C)
Gred Purata Sekolah

BAHASA MELAYU PENULISAN - SJK(C)


MATEMATIK - SJK(C)
SAINS - SJK(C)
Gred Purata Sekolah

BAHASA MELAYU PENULISAN - SJK(C)


MATEMATIK - SJK(C)
SAINS - SJK(C)
Gred Purata Sekolah

145
145
145
1015

48
83
117
398

29
23
18
239

34
32
9
276

34
7
1
102

BAHASA CINA PEMAHAMAN


BAHASA CINA PENULISAN
BAHASA INGGERIS - SJK(C)

85
85
85

32
18
5

17
27
18

24
28
27

12
12
35

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN - SJK(C)

85

12

28

20

25

85
85
85
595

20
32
28
147

19
24
36
169

12
24
18
153

34
5
3
126

BAHASA CINA PEMAHAMAN


BAHASA CINA PENULISAN
BAHASA INGGERIS - SJK(C)

27
27
27

8
9
5

14
11
15

4
6
1

1
1
6

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN - SJK(C)

27

11

BAHASA MELAYU PENULISAN - SJK(C)


MATEMATIK - SJK(C)
SAINS - SJK(C)
Gred Purata Sekolah

27
27
27
189

9
14
9
63

3
7
14
75

5
5
3
26

10
1
1
25

BAHASA CINA PEMAHAMAN


BAHASA CINA PENULISAN
BAHASA INGGERIS - SJK(C)

117
117
117

26
24
25

29
32
28

47
34
43

15
14
21

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN - SJK(C)

117

34

29

46

BAHASA MELAYU PENULISAN - SJK(C)


MATEMATIK - SJK(C)
SAINS - SJK(C)
Gred Purata Sekolah

117
117
117
819

46
65
73
293

20
15
21
174

30
22
12
234

8
15
10
91

BAHASA CINA PEMAHAMAN


BAHASA CINA PENULISAN
BAHASA INGGERIS - SJK(C)

525
525
525

131
122
98

155
135
139

188
160
164

51
85
123

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN - SJK(C)

525

126

145

187

67

BAHASA MELAYU PENULISAN - SJK(C)


MATEMATIK - SJK(C)

525
525

153
267

115
101

117
112

117
44

BAHASA MELAYU PENULISAN - SJK(C)


MATEMATIK - SJK(C)
SAINS - SJK(C)
Gred Purata Sekolah

SAINS - SJK(C)
GRED PURATA DAERAH

525

294

137

69

22

3675

1191

927

997

509

GPMP

0
0
0

3.22
3.00
2.78

55.56
55.56
77.78

2.78

77.78

0
0
0
0

2.89
2.67
2.11
2.78

66.67
77.78
100.00

0
0
0

2.21
2.63
2.63

95.83
66.67
66.67

2.21

91.67

0
0
0
0

2.54
1.83
1.50
2.22

62.50
91.67
100.00

0
0
0

2.25
2.25
2.25

100.00
100.00
100.00

2.00

100.00

0
0
0
0

2.25
2.00
1.50
2.07

100.00
100.00
100.00

0
0
0

2.35
2.94
2.65

100.00
58.82
100.00

2.00

100.00

0
0
0
0

2.35
1.88
2.00
2.31

100.00
88.24
94.12

0
0
0

###
###
###

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

###

#DIV/0!

0
0
0
0

###
###
###
###

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
3
1

2.89
3.17
2.94

77.78
72.22
66.67

2.61

88.89

0
0
2
6

2.56
1.83
2.00
2.57

72.22
83.33
83.33

0
0
0

2.67
2.67
2.50

83.33
83.33
83.33

2.17

100.00

0
0
0
0

2.17
2.50
2.17
2.40

83.33
83.33
83.33

0
1
0

2.00
2.67
2.33

100.00
66.67
66.67

1.67

100.00

0
0
0
1

1.67
1.67
1.67
1.95

100.00
100.00
100.00

0
4

2.24
2.42

87.88
75.76

2.58

72.73

2.70

78.79

8
0
0
12

3.09
1.91
2.00
2.42

60.61
87.88
93.94

0
0
0

2.63
3.05
2.79

89.47
73.68
68.42

3.05

73.68

0
0
0
0

2.79
1.89
1.95
2.59

78.95
94.74
94.74

0
0
0

2.00
2.10
2.40

100.00
70.00
80.00

1.90

100.00

0
0
0
0

2.40
1.70
1.50
2.00

70.00
90.00
100.00

0
2
0

3.00
3.25
2.63

50.00
50.00
87.50

2.50

75.00

2
1
0
5

2.63
2.00
1.88
2.55

62.50
87.50
87.50

0
0
0

2.16
2.37
2.39

97.93
84.83
82.07

2.26

93.79

0
0
0
0

2.37
1.74
1.27
2.08

76.55
95.17
99.31

0
0
0

2.19
2.40
3.08

85.88
85.88
58.82

2.68

70.59

0
0
0
0

2.71
2.02
1.95
2.43

60.00
94.12
96.47

0
0
0

1.93
1.96
2.30

96.30
96.30
77.78

2.11

81.48

0
0
0
0

2.59
1.74
1.85
2.07

62.96
96.30
96.30

0
13
0

2.44
2.66
2.51

87.18
76.92
82.05

2.24

93.16

13
0
1
27

2.33
1.89
1.68
2.25

82.05
87.18
90.60

0
23
1

2.30
2.53
2.60

90.29
79.43
76.38

2.37

87.24

23
1

2.51
1.88

73.33
91.43

1.67

51

2.27

95.24

MENU
Tajuk Programme
Jumlah Permohonan (RM)
Bahagian Pemilik
Person in charge
RINGKASAN PELAN PELAKSANAAN BAGI TAHUN 2014/ 2015
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Aktiviti Utama

Bahagian Bertanggung-jawab

Anggaran Bajet

Tarikh Mula

Aktiviti A
Aktiviti B

JUMLAH

Tarikh Tamat

Milestone

KPI

PELAN PELAKSANAAN KESELURUHAN BAGI TAHUN 2014/2015

Aktiviti Utama (Task)

Bahagian/Unit Bertanggungjawab

Tarikh Mula

Tarikh Tamat

Milestone

Aktiviti A

Bil

Langkah-langkah / Tindakan

Bahagian/Unit/Pegawai Pelaksana
Division/Unit/Officer Responsible
Bahagian

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Sektor/Unit

Pegawai

Tarikh Jangka
Mula

Tarikh Jangka
Tamat

Anggaran Bajet
OS21000

OS24000

OS27000

Deliverables

Catatan

Deliverables

Catatan

OS29000

Aktiviti A.1
Aktiviti A.2
Aktiviti A.3

JUMLAH

Aktiviti Utama (Task)

Bahagian/Unit Bertanggungjawab

Tarikh Mula

Tarikh Tamat

Milestone

Aktiviti B

Bil

Langkah-langkah / Tindakan

Bahagian/Unit/Pegawai Pelaksana
Division/Unit/Officer Responsible
Bahagian

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Aktiviti B.1
Aktiviti B.2
Aktiviti B.3

JUMLAH

Sektor/Unit

Pegawai

Tarikh Jangka
Mula

Tarikh Jangka
Tamat

Anggaran Bajet
OS21000

OS24000

OS27000

OS29000

JADUAL PERANCANGAN TINDAKAN PELAKSANAA


Aktiviti Utama (Task)

Bahagian/Unit Bertanggungjawab

Aktiviti A
BULAN

Bil

1.1 Aktiviti A.1


1.2 Aktiviti A.2
1.3 Aktiviti A.3
1.4
1.5
1.6

TINDAKAN

OKT

NOV

DIS

JAN

FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

Aktiviti Utama (Task)


Aktiviti B

Bahagian/Unit Bertanggungjawab

BULAN
Bil

2.1 Aktiviti B.1


2.2 Aktiviti B.2
2.3 Aktiviti B.3
2.4
2.5
2.6

TINDAKAN

JAN

FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

PELAKSANAAN 2014/2015
Tarikh Mula

Tarikh Tamat

Milestone

CATATAN
BULAN

JUL

OGOS

SEP

OKT

NOV

DIS

(cth:
Bhg/Unit/Pegawai
Pelaksana dll)

Status

Tarikh Mula

Tarikh Tamat

Milestone
CATATAN

BULAN

JUL

OGOS

SEP

OKT

NOV

DIS

(cth:
Bhg/Unit/Pegawai
Pelaksana dll)

Status

SISTEM KAWALAN GPS DAN BAND


PERNGURUSAN HEADCOUNT

MENU
Bil Calon

KOD SEKOLAH : ABA4049


NAMA SEKOLAH : SK POS POI
LULUS

CEMERLANG

Bil

Bil

GPS

TOV

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

OTI 1
(UJIAN 1)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

OTI 2
(PPT)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

OTI 3
(PP)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

ETR

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

BAND

TOV
MP

Bil
Daftar

Ambil

TH

BAHASA INGGERIS

BAHASA MELAYU
PEMAHAMAN

BAHASA MELAYU
PENULISAN

MATEMATIK

SAINS

Gred Purata
Sekolah

OTI 1 (UJIAN 1)
Bil

Bil Lulus

GPMP

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!###

#DIV/0!

0
0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

Daftar

Ambil

OTI 1 (UJIAN 1)

OTI 2
Bil

TH

Bil
Lulus

GPMP

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

Daftar

Ambil

OTI 2 (PPT)
Bil

TH

Bil
Lulus

GPMP

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

Daftar

Ambil

OTI 3 (PP)
A

TH

Bil
Lulus

GPMP

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

ETR
Bil
Daftar

Ambil

TH

Bil Lulus

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

GPMP
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

ANALISA M

KOD SEKOLAH :

NAMA PELAJAR

TOV
2014Hak Cipta PPD Kuala Kangsar
Azmin Ariffin
Pen. PPD Kurikulum
(Teknik dan Vokasional)

ETR
HEADCOUNT
SKOR BAND

NALISA MODUL SPeeD-uP KK EXCELLENT UPSR


DAERAH KUALA KANGSAR
TAHUN :
2015

JAR

ABA4049

NAMA SEKOLAH : SK POS POI

B MELAYU PEMAHAMAN
B MELAYU PENULISAN
B INGGERIS

NT

MATEMATIK

SAINS

ENT UPSR

MODUL 1
MODUL 2
MODUL 3
MODUL 4

ANALISA MODUL SPeeD-uP KK EXC

MENU
KOD & NAMA
SEKOLAH

BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

KOD
SEKOLAH
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049

DAERAH KUALA KANGSAR

ABA4049

NO KPT
BF10909
BD41328
BD41155
30423081058
BF11262
31111081256
BD41725
BD41367
30126080905
BF11381
BF11226
30518080664
30116080346
BD36451
BF10506
31021081228
BD41213
BD36796
31223080282
BD41460
BF11012

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

NALISA MODUL SPeeD-uP KK EXCELLENT UPSR


DAERAH KUALA KANGSAR

SK POS POI

NAMA PELAJAR
AMILLIA BT UDAH
ANING B ABAIN
HASLINDA BT MOHAMAD
HASNAHNI BT ELEY
IZLAN B ZAHARI
JULIA BT ASOD
JURIZA BT ALONG
MILIANA BT SYAMSUDDIN
MOHAMMAD AZHAR B.KOPI
MUHAMMAD FAIZ B OSMAN
NOOR HAYATI BT RAWA @ UDA
NOORMAYANI BT.LAIMAN
NORMASTURA BT.A.RAHMAN ON
NORMITA BT KASIM
NUR LIYANA BT SHAHRUL
NURATIKA BT.RAZALI
RENDIANIZA BT RESA
RIAMILI BT ROZIMAN
ROZITA BT SUDIN
WATINA BT ALONG
ZAZLEZAM B ADNAN

LENT UPSR
2015

KELAS
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID

MENU
KOD & NAMA SEKOLAH :
BIL

KOD SEK

NO KPT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049

BF10909
BD41328
BD41155
30423081058
BF11262
31111081256
BD41725
BD41367
30126080905
BF11381
BF11226
30518080664
30116080346
BD36451
BF10506
31021081228
BD41213
BD36796
31223080282
BD41460
BF11012

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

ANALISA MODUL S

ABA4049
NAMA PELAJAR
AMILLIA BT UDAH
ANING B ABAIN
HASLINDA BT MOHAMAD
HASNAHNI BT ELEY
IZLAN B ZAHARI
JULIA BT ASOD
JURIZA BT ALONG
MILIANA BT SYAMSUDDIN
MOHAMMAD AZHAR B.KOPI
MUHAMMAD FAIZ B OSMAN
NOOR HAYATI BT RAWA @ UDA
NOORMAYANI BT.LAIMAN
NORMASTURA BT.A.RAHMAN ON
NORMITA BT KASIM
NUR LIYANA BT SHAHRUL
NURATIKA BT.RAZALI
RENDIANIZA BT RESA
RIAMILI BT ROZIMAN
ROZITA BT SUDIN
WATINA BT ALONG
ZAZLEZAM B ADNAN

KUALITI (CEMERLANG)

KUANTITI (LULUS)

NALISA MODUL SPeeD-uP KK EXCELLENT UPSR


DAERAH KUALA KANGSAR

SK POS POI
BI

KELAS
MARK
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID

GRED

BM
PEMAHAMAN
MARK GRED

BM
PENULISAN
MARK GRED

MATEMATIK
MARK

BI
DAFTAR
AMBIL
A
B
C
D
E
TH

0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

LULUS

#DIV/0!

GAGAL

GPMP

BM
PEMAHAMAN

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

MATEMATIK

0
0
0
0
0
0

0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0
0
0

#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
0

0
#DIV/0!

#DIV/0!

GPS
LULUS

BM
PENULISAN

#DIV/0!

GAGAL
TH
CEMERLANG
NEARMISS
MISS MATCH
POTENSI
NEARMISS
POTENSI

0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

ENT UPSR
2015
MATEMATIK
GRED

SAINS
MARK

GRED

BIL
MP

STATUS

KEPUTUSAN

GPP

MATEMATIK

SAINS

0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0
0
0

0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

JUMLAH BIL
KATEGORI POTENSI CALON

"TH"
TOV

MENU
KOD & NAMA SEKOLAH ABA4049

BIL

KOD SEK

NO KPT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049

BF10909
BD41328
BD41155
30423081058
BF11262
31111081256
BD41725
BD41367
30126080905
BF11381
BF11226
30518080664
30116080346
BD36451
BF10506
31021081228
BD41213
BD36796
31223080282
BD41460
BF11012

NAMA PELAJAR

AMILLIA BT UDAH
ANING B ABAIN
HASLINDA BT MOHAMAD
HASNAHNI BT ELEY
IZLAN B ZAHARI
JULIA BT ASOD
JURIZA BT ALONG
MILIANA BT SYAMSUDDIN
MOHAMMAD AZHAR B.KOPI
MUHAMMAD FAIZ B OSMAN
NOOR HAYATI BT RAWA @ UDA
NOORMAYANI BT.LAIMAN
NORMASTURA BT.A.RAHMAN ON
NORMITA BT KASIM
NUR LIYANA BT SHAHRUL
NURATIKA BT.RAZALI
RENDIANIZA BT RESA
RIAMILI BT ROZIMAN
ROZITA BT SUDIN
WATINA BT ALONG
ZAZLEZAM B ADNAN

SK POS POI

KELAS

ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

DAFTAR
AMBIL
A
B
C
D
E
TH
LULUS
GAGAL
GPMP

GPS
LULUS
GAGAL
TH
CEMERLANG

KUALITI (CEMERLANG)

NEARMISS
MISS MATCH
POTENSI

KUANTITI (LULUS)

NEARMISS
POTENSI

ANALISA MOD

POS POI
B INGGERIS
TOV
MARK

GRED

BM PEMAHAMAN
ETR

MARK

TOV
GRED

MARK

GRED

BM PENULISAN

ETR
MARK

TOV
GRED

MARK

BI

BM PEMAHAMAN

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0

###

0
0
0
0
0
0

###

0
0

###

0
0

###

TOV
BM
PENULISAN
0
0
0
###
0
0
0
0
0
0
0

###

MATEMATIK

SAINS

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0

###

0
0
0
0
0
0

0
0

###

0
0

#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!

LISA MODUL SPeeD-uP KK EXCELLENT U


DAERAH KUALA KANGSAR

BM PENULISAN
TOV
GRED

MATEMATIK

ETR
MARK

GRED

TOV
MARK

GRED

SAINS

ETR
MARK

GRED

TOV
MARK

GRED

ETR
MARK

ETR

###

0
0
0
0
0
0

###
###
###
###
###
###

BM
PEMAHAMAN
0
0
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!

###

0
###
0
#DIV/0!

0
#DIV/0!
0
#DIV/0!

SAINS

BI

0
0

0
0

BM
PENULISAN
0
0
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!

MATEMATIK

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0!

#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

LLENT UPSR

NS

TOV
ETR
GRED

BIL MP BIL MP
(TOV)
(ETR)

STATUS

KEPUTUSAN

GPP

SAINS

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

DIV/0!
DIV/0!
DIV/0!
DIV/0!
DIV/0!
DIV/0!
DIV/0!
DIV/0!
DIV/0!

TOV

ETR
KATEGORI POTENSI CALON

STATUS

KEPUTUSAN

GPP

ETR
KATEGORI POTENSI CALON

PEJABAT PENDIDIKAN DAER


MENU

SISTEM KAWALAN GP
KOD SEK :
NAMA SEKOLAH :

ABA4049
SK POS POI
PKS SKPM

BAND TAHUN LEPAS :

VERSI 2003/2010

PEMBERAT

89.00

26.70
PKS SKPM

GPS UPSR TAHUN LEPAS :

SASARAN
SKOR PKS SKPM (%) :

1.53

89.00

VERSI 2003/2010

PEMBERAT

89.00

26.70
PKS SKPM

GPS UPSR TAHUN SEMASA :

1.40

VERSI 2003/2010

PEMBERAT

89.00

26.70
PKS SKPM

VERSI 2003/2010

PEMBERAT

89.00

26.70

ETR PKS SKPM


VERSI 2003/2010

PEMBERAT

89.00

26.70

ETR PKS SKPM


VERSI 2003/2010

PEMBERAT

89.00

26.70

ETR PKS SKPM


VERSI 2003/2010

PEMBERAT

89.00

26.70

ETR PKS SKPM


VERSI 2003/2010

PEMBERAT

89.00

26.70

PKS SKPM
VERSI 2003/2010

PEMBERAT

89.00

26.70

Nota :
Band

SM

1
2
3
4
5
6
7

>= 90
80-89.99
70-79.99
60-69.99
50-59.99
40-49.99
<= 39.99

DIKAN DAERAH KUALA KANGSAR

M KAWALAN GPS DAN BAND

GPS TOV
GPS TOV

GPS TAHUN
SEBELUM

PURATA

PERATUS

PEMBERAT

SKOR KOMPOSIT
(%)

#DIV/0!

1.53

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

GPS OTI 1 (UJIAN 1)


GPS UJIAN 1

GPS TAHUN
SEBELUM

PURATA

PERATUS

PEMBERAT

SKOR KOMPOSIT
(%)

#DIV/0!

1.53

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

GPS UJIAN 1

SKOR KOMPOSIT
(%)

GPS PPT

GPS TAHUN
SEBELUM

PURATA

PERATUS

PEMBERAT

SKOR KOMPOSIT
(%)

4.15

1.53

2.84

53.99

37.80

64.50

GPS OTI 2 (PPT)


GPS PP

GPS TAHUN
SEBELUM

PURATA

PERATUS

PEMBERAT

SKOR KOMPOSIT
(%)

#DIV/0!

1.53

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

GPS PPT
GPS ETR

GPS TAHUN
SEBELUM

PURATA

PERATUS

PEMBERAT

SKOR KOMPOSIT
(%)

#DIV/0!

1.53

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

PEMBERAT

SKOR KOMPOSIT
(%)

GPS OTI 3 (PP)


GPS ETR

GPS TAHUN
SEBELUM

PURATA

PERATUS

#DIV/0!

1.53

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

GPS PP
GPS ETR

GPS TAHUN
SEBELUM

PURATA

PERATUS

PEMBERAT

SKOR KOMPOSIT
(%)

#DIV/0!

1.53

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

GPS ETR
GPS ETR

GPS TAHUN
SEBELUM

PURATA

PERATUS

PEMBERAT

SKOR KOMPOSIT
(%)

#DIV/0!

1.53

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

GPS
GPS TAHUN
SEMASA

1.40

GPS TAHUN
SEBELUM

PURATA

PERATUS

PEMBERAT

SKOR KOMPOSIT
(%)

1.53

1.47

88.38

61.86

88.56

SR
>= 85
75-84.99
65-74.99
55-64.99
45-54.99
35-44.99
<= 34.99

BAND
TOV

#DIV/0!

SASARAN
BAND
UJIAN 1

#DIV/0!

BAND
UJIAN 1

BAND
UJIAN 1
4

SASARAN
BAND
PPT

#DIV/0!

BAND
PPT

#DIV/0!

SASARAN
BAND
PP

#DIV/0!

BAND
PP
#DIV/0!

BAND
ETR

#DIV/0!

BAND
ETR

ANALISA MO

MENU

D
KOD & NAMA SEKOLAH : ABA4049
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS
BIL

KOD SEK

NO KPT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049

BF10909
BD41328
BD41155
30423081058
BF11262
31111081256
BD41725
BD41367
30126080905
BF11381
BF11226
30518080664
30116080346
BD36451
BF10506
31021081228
BD41213
BD36796
31223080282
BD41460
BF11012

NAMA PELAJAR
AMILLIA BT UDAH
ANING B ABAIN
HASLINDA BT MOHAMAD
HASNAHNI BT ELEY
IZLAN B ZAHARI
JULIA BT ASOD
JURIZA BT ALONG
MILIANA BT SYAMSUDDIN
MOHAMMAD AZHAR B.KOPI
MUHAMMAD FAIZ B OSMAN
NOOR HAYATI BT RAWA @ UDA
NOORMAYANI BT.LAIMAN
NORMASTURA BT.A.RAHMAN ON
NORMITA BT KASIM
NUR LIYANA BT SHAHRUL
NURATIKA BT.RAZALI
RENDIANIZA BT RESA
RIAMILI BT ROZIMAN
ROZITA BT SUDIN
WATINA BT ALONG
ZAZLEZAM B ADNAN

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Chart Title
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

TOV

OTI 1/U1

OTI 2/PPT
Column I

Column J

OTI 3/PP

ETR

ALISA MODUL SPeeD-uP KK EXCELLENT


DAERAH KUALA KANGSAR
SK POS POI

KELAS
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID

TOV
MARK

GRED

OTI 1
MARK

GRED

AR1 (U1)
MARK
15
48
48
18
16
25
31
54
0
0
11
49
18
49
46
14
43
19
18
18
31

GRED
E
C
C
E
E
D
D
C
TH
TH
E
C
E
C
C
E
C
E
E
E
D

OTI 2
MARK

GRED

AR2 (PPT)
MARK

TOV

OTI 1

AR1 (U1)

OTI 2

AR2 (PPT)

0
0

0
0

21
19

0
0

0
0

DAFTAR
AMBIL
A
B
C
D
E
TH

0
0
0
0
0
0

###

LULUS
GAGAL

0
0

###

GPMP

###

#DIV/0!

0
0
0
0
0
0

###
###
###
###
###
###

0
0
7
3
9
2

0.00
0.00
36.84
15.79
47.37
9.52

0
0
0
0
0
0

###
###
###
###
###
###

0
0
0
0
0
0

0
0

###

7
12

36.84
63.16

0
0

###

0
0

#DIV/0!

4.11

#DIV/0!

#DIV/0!

TOV
OTI 1/U
OTI 2/P
OTI 3/P
ETR

###
###
###
###
###

###
36.84
###
###

TOV
OTI 1/U
OTI 2/P
OTI 3/P
ETR

###
###
###
###

###
4.11
###
###

Ch
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
ETR

0.00
TOV

OTI 1/U1

Colum

ELLENT UPSR

AR2 (PPT)
GRED

OTI 3
MARK

GRED

AR3 (PP)
MARK

GRED

ETR
MARK

GRED

MP 1

AR2 (PPT)

OTI 3

AR3 (PP)

ETR

0
0

0
0

0
0

0
0

###
###
###
###
###
###

0
0
0
0
0
0

###
###
###
###
###
###

0
0
0
0
0
0

###
###
###
###
###
###

0
0
0
0
0
0

###
###
###
###
###
###

###

0
0

###

0
0

###

0
0

###

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Chart Title

OTI 1/U1

OTI 2/PPT
Column M

Column N

OTI 3/PP

ETR

MP 2
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

MP 3
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

ANALIS

MENU
KOD & NAMA SEKOLAH : ABA4049
MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU PEMAHAMAN
BIL

KOD SEK

NO KPT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049

BF10909
BD41328
BD41155
30423081058
BF11262
31111081256
BD41725
BD41367
30126080905
BF11381
BF11226
30518080664
30116080346
BD36451
BF10506
31021081228
BD41213
BD36796
31223080282
BD41460
BF11012

NAMA PELAJAR
AMILLIA BT UDAH
ANING B ABAIN
HASLINDA BT MOHAMAD
HASNAHNI BT ELEY
IZLAN B ZAHARI
JULIA BT ASOD
JURIZA BT ALONG
MILIANA BT SYAMSUDDIN
MOHAMMAD AZHAR B.KOPI
MUHAMMAD FAIZ B OSMAN
NOOR HAYATI BT RAWA @ UDA
NOORMAYANI BT.LAIMAN
NORMASTURA BT.A.RAHMAN ON
NORMITA BT KASIM
NUR LIYANA BT SHAHRUL
NURATIKA BT.RAZALI
RENDIANIZA BT RESA
RIAMILI BT ROZIMAN
ROZITA BT SUDIN
WATINA BT ALONG
ZAZLEZAM B ADNAN

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

ANALISA MODUL SPeeD-uP KK EXCELL


DAERAH KUALA KANGSAR
SK POS POI

KELAS
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID

TOV
MARK

GRED

OTI 1
MARK

GRED

MODUL 1
MARK
30
50
45
30
23
10
28
28
0
0
25
40
18
28
25
33
55
10
30
10
23

GRED
D
C
C
D
D
E
D
D
TH
TH
D
C
E
D
D
D
C
E
D
E
D

OTI 2
MARK

GRED

TOV

OTI 1

0
0

0
0

DAFTAR
AMBIL
A
B
C
D
E
TH

0
0
0
0
0
0

###

LULUS
GAGAL

0
0

###

GPMP

###

#DIV/0!

0
0
0
0
0
0

###

0
0

###

###

#DIV/0!

MODUL 1

0
0
4
11
4
2
4
15

21
19
#DIV/0!

OTI 2
0
0
###

#DIV/0!

0
0
0
0
0
0

21.05
78.95

0
0

###

4.00

###

#DIV/0!

KK EXCELLENT UPSR

MODUL 2
MARK

GRED

OTI 3
MARK

GRED

MODUL 3
MARK

GRED

MODUL 4
MARK

GRED

ETR
MARK

GRED

MODUL 2

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

OTI 3

MODUL 3

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0

###

0
0

###

###

#DIV/0!

0
0
0
0
0
0

###

0
0

###

###

#DIV/0!

MODUL 4

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

ETR
0
0
0
0
0
0
0
0

###

0
0

###

#DIV/0!

MP 1

MP 2
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

MP 3
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

ANALISA

MENU
KOD & NAMA SEKOLAH : ABA4049

MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU PENULISAN


BIL

KOD SEK

NO KPT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049

BF10909
BD41328
BD41155
30423081058
BF11262
31111081256
BD41725
BD41367
30126080905
BF11381
BF11226
30518080664
30116080346
BD36451
BF10506
31021081228
BD41213
BD36796
31223080282
BD41460
BF11012

NAMA PELAJAR
AMILLIA BT UDAH
ANING B ABAIN
HASLINDA BT MOHAMAD
HASNAHNI BT ELEY
IZLAN B ZAHARI
JULIA BT ASOD
JURIZA BT ALONG
MILIANA BT SYAMSUDDIN
MOHAMMAD AZHAR B.KOPI
MUHAMMAD FAIZ B OSMAN
NOOR HAYATI BT RAWA @ UDA
NOORMAYANI BT.LAIMAN
NORMASTURA BT.A.RAHMAN ON
NORMITA BT KASIM
NUR LIYANA BT SHAHRUL
NURATIKA BT.RAZALI
RENDIANIZA BT RESA
RIAMILI BT ROZIMAN
ROZITA BT SUDIN
WATINA BT ALONG
ZAZLEZAM B ADNAN

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

ANALISA MODUL SPeeD-uP KK EXCELLE


DAERAH KUALA KANGSAR
SK POS POI

KELAS
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID

TOV
MARK

GRED

OTI 1
MARK

GRED

MODUL 1
MARK
10
60
51
6
8
6
16
55
0
0
6
42
7
33
16
9
42
4
6
3
11

GRED
E
B
C
E
E
E
E
C
TH
TH
E
C
E
D
E
E
C
E
E
E
E

OTI 2
MARK

GRED

MODUL 2
MARK

TOV

OTI 1

MODUL 1

OTI 2

MODUL 2

0
0

0
0

21
19

0
0

0
0

DAFTAR
AMBIL
A
B
C
D
E
TH

0
0
0
0
0
0

###

LULUS
GAGAL

0
0

###

GPMP

###

#DIV/0!

0
0
0
0
0
0

###

0
0

###

###

#DIV/0!

0
1
4
1
13
2

###

###

###

0
0
0
0
0
0

5
14

26.32
73.68

0
0

###

4.37

###

#DIV/0!

0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!

XCELLENT UPSR

MODUL 2
GRED

OTI 3
MARK

GRED

MODUL 3
MARK

GRED

MODUL 4
MARK

GRED

ETR
MARK

GRED

MODUL 2

OTI 3

MODUL 3

MODUL 4

ETR

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

###

###
###

#DIV/0!

0
0
0
0
0
0

###

0
0

###

###

#DIV/0!

0
0
0
0
0
0

###

0
0

###

###

#DIV/0!

0
0
0
0
0
0

###

0
0

###

###

#DIV/0!

0
0
0
0
0
0

###

0
0

###

#DIV/0!

MP 1

MP 2
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

MP 3
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

ANALISA

MENU
KOD & NAMA SEKOLAH : ABA4049
MATA PELAJARAN : MATEMATIK
BIL

KOD SEK

NO KPT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049

BF10909
BD41328
BD41155
30423081058
BF11262
31111081256
BD41725
BD41367
30126080905
BF11381
BF11226
30518080664
30116080346
BD36451
BF10506
31021081228
BD41213
BD36796
31223080282
BD41460
BF11012

NAMA PELAJAR
AMILLIA BT UDAH
ANING B ABAIN
HASLINDA BT MOHAMAD
HASNAHNI BT ELEY
IZLAN B ZAHARI
JULIA BT ASOD
JURIZA BT ALONG
MILIANA BT SYAMSUDDIN
MOHAMMAD AZHAR B.KOPI
MUHAMMAD FAIZ B OSMAN
NOOR HAYATI BT RAWA @ UDA
NOORMAYANI BT.LAIMAN
NORMASTURA BT.A.RAHMAN ON
NORMITA BT KASIM
NUR LIYANA BT SHAHRUL
NURATIKA BT.RAZALI
RENDIANIZA BT RESA
RIAMILI BT ROZIMAN
ROZITA BT SUDIN
WATINA BT ALONG
ZAZLEZAM B ADNAN

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

ANALISA MODUL SPeeD-uP KK EXCELLE


DAERAH KUALA KANGSAR
SK POS POI

KELAS
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID

TOV
MARK

GRED

OTI 1
MARK

GRED

MODUL 1
MARK
15
41
40
18
25
23
30
43
0
0
23
34
0
30
25
0
30
18
22
18
26

GRED
E
C
C
E
D
D
D
C
TH
TH
D
D
TH
D
D
TH
D
E
D
E
D

OTI 2
MARK

GRED

MODUL 2
MARK

TOV

OTI 1

MODUL 1

OTI 2

MODUL 2

0
0

0
0

21
17

0
0

0
0

DAFTAR
AMBIL
A
B
C
D
E
TH

0
0
0
0
0
0

###

LULUS
GAGAL

0
0

###

GPMP

###

#DIV/0!

0
0
0
0
0
0

###

0
0

###

###

#DIV/0!

0
0
3
10
4
4

###

###

###

0
0
0
0
0
0

3
14

17.65
82.35

0
0

###

4.06

###

#DIV/0!

0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!

XCELLENT UPSR

MODUL 2
GRED

OTI 3
MARK

GRED

MODUL 3
MARK

GRED

MODUL 4
MARK

GRED

ETR
MARK

GRED

MODUL 2

OTI 3

MODUL 3

MODUL 4

ETR

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

###

###
###

#DIV/0!

0
0
0
0
0
0

###

0
0

###

###

#DIV/0!

0
0
0
0
0
0

###

0
0

###

###

#DIV/0!

0
0
0
0
0
0

###

0
0

###

###

#DIV/0!

0
0
0
0
0
0

###

0
0

###

#DIV/0!

MP 1

MP 2
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

MP 3
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

ANALISA

MENU
KOD & NAMA SEKOLAH : ABA4049
MATA PELAJARAN : SAINS
BIL

KOD SEK

NO KPT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049

BF10909
BD41328
BD41155
30423081058
BF11262
31111081256
BD41725
BD41367
30126080905
BF11381
BF11226
30518080664
30116080346
BD36451
BF10506
31021081228
BD41213
BD36796
31223080282
BD41460
BF11012

NAMA PELAJAR
AMILLIA BT UDAH
ANING B ABAIN
HASLINDA BT MOHAMAD
HASNAHNI BT ELEY
IZLAN B ZAHARI
JULIA BT ASOD
JURIZA BT ALONG
MILIANA BT SYAMSUDDIN
MOHAMMAD AZHAR B.KOPI
MUHAMMAD FAIZ B OSMAN
NOOR HAYATI BT RAWA @ UDA
NOORMAYANI BT.LAIMAN
NORMASTURA BT.A.RAHMAN ON
NORMITA BT KASIM
NUR LIYANA BT SHAHRUL
NURATIKA BT.RAZALI
RENDIANIZA BT RESA
RIAMILI BT ROZIMAN
ROZITA BT SUDIN
WATINA BT ALONG
ZAZLEZAM B ADNAN

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

ANALISA MODUL SPeeD-uP KK EXCELLE


DAERAH KUALA KANGSAR
SK POS POI

KELAS
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID

TOV
MARK

GRED

OTI 1
MARK

GRED

MODUL 1
MARK
12
46
60
12
20
10
32
40
0
0
10
40
8
34
16
8
46
10
18
8
26

GRED
E
C
B
E
D
E
D
C
TH
TH
E
C
E
D
E
E
C
E
E
E
D

OTI 2
MARK

GRED

MODUL 2
MARK

TOV

OTI 1

MODUL 1

OTI 2

MODUL 2

0
0

0
0

21
19

0
0

0
0

DAFTAR
AMBIL
A
B
C
D
E
TH

0
0
0
0
0
0

###

LULUS
GAGAL

0
0

###

GPMP

###

#DIV/0!

0
0
0
0
0
0

###

0
0

###

###

#DIV/0!

0
1
4
4
10
2

###

###

###

0
0
0
0
0
0

5
14

26.32
73.68

0
0

###

4.21

###

#DIV/0!

0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!

XCELLENT UPSR

MODUL 2
GRED

OTI 3
MARK

GRED

MODUL 3
MARK

GRED

MODUL 4
MARK

GRED

ETR
MARK

GRED

MODUL 2

OTI 3

MODUL 3

MODUL 4

ETR

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

###

###
###

#DIV/0!

0
0
0
0
0
0

###

0
0

###

###

#DIV/0!

0
0
0
0
0
0

###

###

###

0
0
0
0
0
0

0
0

0.00
0.00

0
0

###

#DIV/0!

###

#DIV/0!

0
0
0
0
0
0

###

0
0

###

#DIV/0!

MP 1

MP 2
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

MP 3
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

ANALISA M

MENU

KOD & NAMA SEKOLAH : ABA4049


BIL

KOD SEK

NO KPT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049

BF10909
BD41328
BD41155
30423081058
BF11262
31111081256
BD41725
BD41367
30126080905
BF11381
BF11226
30518080664
30116080346
BD36451
BF10506
31021081228
BD41213
BD36796
31223080282
BD41460
BF11012

NAMA PELAJAR
AMILLIA BT UDAH
ANING B ABAIN
HASLINDA BT MOHAMAD
HASNAHNI BT ELEY
IZLAN B ZAHARI
JULIA BT ASOD
JURIZA BT ALONG
MILIANA BT SYAMSUDDIN
MOHAMMAD AZHAR B.KOPI
MUHAMMAD FAIZ B OSMAN
NOOR HAYATI BT RAWA @ UDA
NOORMAYANI BT.LAIMAN
NORMASTURA BT.A.RAHMAN ON
NORMITA BT KASIM
NUR LIYANA BT SHAHRUL
NURATIKA BT.RAZALI
RENDIANIZA BT RESA
RIAMILI BT ROZIMAN
ROZITA BT SUDIN
WATINA BT ALONG
ZAZLEZAM B ADNAN

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

KUALITI (CEMERLANG)

KUANTITI (LULUS)

ANALISA MODUL SPeeD-uP KK EXCELLENT UPSR


DAERAH KUALA KANGSAR

MODUL 1
SK POS POI
BM
PEMAHAMAN

BI
KELAS
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID

BM
PENULISAN

MATEMATIK

MARK

GRED

MARK

GRED

MARK

GRED

MARK

GRED

15
48
48
18
16
25
31
54
0
0
11
49
18
49
46
14
43
19
18
18
31

E
C
C
E
E
D
D
C
TH
TH
E
C
E
C
C
E
C
E
E
E
D

30
50
45
30
23
10
28
28
0
0
25
40
18
28
25
33
55
10
30
10
23

D
C
C
D
D
E
D
D
TH
TH
D
C
E
D
D
D
C
E
D
E
D

10
60
51
6
8
6
16
55
0
0
6
42
7
33
16
9
42
4
6
3
11

E
B
C
E
E
E
E
C
TH
TH
E
C
E
D
E
E
C
E
E
E
E

15
41
40
18
25
23
30
43
0
0
23
34
0
30
25
0
30
18
22
18
26

E
C
C
E
D
D
D
C
TH
TH
D
D
TH
D
D
TH
D
E
D
E
D

BI

BM
PEMAHAMAN

BM
PENULISAN

MATEMATIK

21
19

21
19

21
19

21
17

DAFTAR
AMBIL
A
B
C
D
E
TH

0
0
7
3
9
2

0.00
0.00
36.84
15.79
47.37
10.53

0
0
4
11
4
2

0.00
0.00
21.05
57.89
21.05
10.53

0
1
4
1
13
2

0.00
5.26
21.05
5.26
68.42
10.53

0
0
3
10
4
4

0.00
0.00
17.65
58.82
23.53
23.53

LULUS

36.84

21.05

26.32

17.65

GAGAL

12

63.16

15

78.95

14

73.68

14

82.35

GPMP

4.11

4.00

4.37

4.06

4.15

GPS
LULUS
GAGAL
TH
CEMERLANG
NEARMISS
MISS MATCH
POTENSI
NEARMISS
POTENSI

2
17
2
0
0
0
0
3
0

10.53
89.47
9.52
0.00
0.00
0.00
0.00
15.79
0.00

LENT UPSR
2015
SAINS
MARK

GRED

12
46
60
12
20
10
32
40
0
0
10
40
8
34
16
8
46
10
18
8
26

E
C
B
E
D
E
D
C
TH
TH
E
C
E
D
E
E
C
E
E
E
D

BIL
MP

STATUS

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

GAGAL
LULUS
LULUS
GAGAL
GAGAL
GAGAL
GAGAL
GAGAL
TH
TH
GAGAL
GAGAL
GAGAL
GAGAL
GAGAL
GAGAL
GAGAL
GAGAL
GAGAL
GAGAL
GAGAL

KEPUTUSAN
1D4E
1B4C
1B4C
1D4E
3D2E
2D3E
4D1E
4C1D
5TH
5TH
2D3E
4C1D
4E1TH
1C4D
1C2D2E
1D3E1TH
4C1D
5E
2D3E
5E
4D1E

GPP
4.80
2.80
2.80
4.80
4.40
4.60
4.20
3.20
0.00
0.00
4.60
3.20
4.00
3.80
4.20
3.80
3.20
5.00
4.60
5.00
4.20

SAINS
21
19
0
1
4
4
10
2

0.00
5.26
21.05
21.05
52.63
10.53

26.32

14

73.68
4.21

10.53
89.47
9.52
0.00
0.00
0.00
0.00
15.79
0.00

KATEGORI POTENSI CALON

NEARMISS LULUS

NEARMISS LULUS

NEARMISS LULUS

ANALISA

MENU
KOD & NAMA SEKOLAH : ABA4049
BIL

KOD SEK

NO KPT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049

BF10909
BD41328
BD41155
30423081058
BF11262
31111081256
BD41725
BD41367
30126080905
BF11381
BF11226
30518080664
30116080346
BD36451
BF10506
31021081228
BD41213
BD36796
31223080282
BD41460
BF11012

NAMA PELAJAR
AMILLIA BT UDAH
ANING B ABAIN
HASLINDA BT MOHAMAD
HASNAHNI BT ELEY
IZLAN B ZAHARI
JULIA BT ASOD
JURIZA BT ALONG
MILIANA BT SYAMSUDDIN
MOHAMMAD AZHAR B.KOPI
MUHAMMAD FAIZ B OSMAN
NOOR HAYATI BT RAWA @ UDA
NOORMAYANI BT.LAIMAN
NORMASTURA BT.A.RAHMAN ON
NORMITA BT KASIM
NUR LIYANA BT SHAHRUL
NURATIKA BT.RAZALI
RENDIANIZA BT RESA
RIAMILI BT ROZIMAN
ROZITA BT SUDIN
WATINA BT ALONG
ZAZLEZAM B ADNAN

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

KUALITI (CEMERLANG)

KUANTITI (LULUS)

ANALISA MODUL SPeeD-uP KK EXCELLENT UPSR


DAERAH KUALA KANGSAR

MODUL 2
SK POS POI
BI

KELAS
MARK
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID

GRED

BM
PEMAHAMAN
MARK GRED

BM
PENULISAN
MARK GRED

MATEMATIK
MARK

GRED

BI
DAFTAR
AMBIL
A
B
C
D
E
TH

0
0
0
0
0
0

0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

LULUS

#DIV/0!

GAGAL

GPMP

#DIV/0!

BM
PEMAHAMAN

0
0
0
0
0
0

0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

0
#DIV/0!

BM
PENULISAN

MATEMATIK

0
0
0
0
0
0

0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0
0
0

0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

#DIV/0!

GPS
LULUS
GAGAL
TH
CEMERLANG
NEARMISS
MISS MATCH
POTENSI
NEARMISS
POTENSI

0
0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

LLENT UPSR
2015
SAINS
MARK

GRED

BIL
MP

STATUS

KEPUTUSAN

GPP

SAINS

0
0
0
0
0
0

0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

0
#DIV/0!

DIV/0!

DIV/0!
DIV/0!
DIV/0!
DIV/0!
DIV/0!
DIV/0!
DIV/0!

KATEGORI POTENSI CALON

ANALISA

MENU
KOD & NAMA SEKOLAH : ABA4049
BIL

KOD SEK

NO KPT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049

BF10909
BD41328
BD41155
30423081058
BF11262
31111081256
BD41725
BD41367
30126080905
BF11381
BF11226
30518080664
30116080346
BD36451
BF10506
31021081228
BD41213
BD36796
31223080282
BD41460
BF11012

NAMA PELAJAR
AMILLIA BT UDAH
ANING B ABAIN
HASLINDA BT MOHAMAD
HASNAHNI BT ELEY
IZLAN B ZAHARI
JULIA BT ASOD
JURIZA BT ALONG
MILIANA BT SYAMSUDDIN
MOHAMMAD AZHAR B.KOPI
MUHAMMAD FAIZ B OSMAN
NOOR HAYATI BT RAWA @ UDA
NOORMAYANI BT.LAIMAN
NORMASTURA BT.A.RAHMAN ON
NORMITA BT KASIM
NUR LIYANA BT SHAHRUL
NURATIKA BT.RAZALI
RENDIANIZA BT RESA
RIAMILI BT ROZIMAN
ROZITA BT SUDIN
WATINA BT ALONG
ZAZLEZAM B ADNAN

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

KUALITI (CEMERLANG)

KUANTITI (LULUS)

ANALISA MODUL SPeeD-uP KK EXCELLENT UPSR


DAERAH KUALA KANGSAR

MODUL 3
SK POS POI
BI

KELAS
MARK
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID

GRED

BM
PEMAHAMAN
MARK GRED

BM
PENULISAN
MARK GRED

MATEMATIK
MARK

GRED

BI
DAFTAR
AMBIL
A
B
C
D
E
TH

0
0
0
0
0
0

0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

LULUS

#DIV/0!

GAGAL

GPMP

#DIV/0!

BM
PEMAHAMAN

0
0
0
0
0
0

0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

0
#DIV/0!

BM
PENULISAN

MATEMATIK

0
0
0
0
0
0

0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0
0
0

0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

#DIV/0!

GPS
LULUS
GAGAL
TH
CEMERLANG
NEARMISS
MISS MATCH
POTENSI
NEARMISS
POTENSI

0
0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

LLENT UPSR
2015
SAINS
MARK

GRED

BIL
MP

STATUS

KEPUTUSAN

GPP

SAINS

0
0
0
0
0
0

0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

0
#DIV/0!

DIV/0!

DIV/0!
DIV/0!
DIV/0!
DIV/0!
DIV/0!
DIV/0!
DIV/0!

KATEGORI POTENSI CALON

ANALISA

MENU
KOD & NAMA SEKOLAH : ABA4049
BIL

KOD SEK

NO KPT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049
ABA4049

BF10909
BD41328
BD41155
30423081058
BF11262
31111081256
BD41725
BD41367
30126080905
BF11381
BF11226
30518080664
30116080346
BD36451
BF10506
31021081228
BD41213
BD36796
31223080282
BD41460
BF11012

NAMA PELAJAR
AMILLIA BT UDAH
ANING B ABAIN
HASLINDA BT MOHAMAD
HASNAHNI BT ELEY
IZLAN B ZAHARI
JULIA BT ASOD
JURIZA BT ALONG
MILIANA BT SYAMSUDDIN
MOHAMMAD AZHAR B.KOPI
MUHAMMAD FAIZ B OSMAN
NOOR HAYATI BT RAWA @ UDA
NOORMAYANI BT.LAIMAN
NORMASTURA BT.A.RAHMAN ON
NORMITA BT KASIM
NUR LIYANA BT SHAHRUL
NURATIKA BT.RAZALI
RENDIANIZA BT RESA
RIAMILI BT ROZIMAN
ROZITA BT SUDIN
WATINA BT ALONG
ZAZLEZAM B ADNAN

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

KUALITI (CEMERLANG)

KUANTITI (LULUS)

ANALISA MODUL SPeeD-uP KK EXCELLENT UPSR


DAERAH KUALA KANGSAR

MODUL 4
SK POS POI
BI

KELAS
MARK
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID
ORKID

GRED

BM
PEMAHAMAN
MARK GRED

BM
PENULISAN
MARK GRED

MATEMATIK
MARK

GRED

BI
DAFTAR
AMBIL
A
B
C
D
E
TH

0
0
0
0
0
0

0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

LULUS

#DIV/0!

GAGAL

GPMP

#DIV/0!

BM
PEMAHAMAN

0
0
0
0
0
0

0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

0
#DIV/0!

BM
PENULISAN

MATEMATIK

0
0
0
0
0
0

0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0
0
0

0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

#DIV/0!

GPS
LULUS
GAGAL
TH
CEMERLANG
NEARMISS
MISS MATCH
POTENSI
NEARMISS
POTENSI

0
0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

LENT UPSR
2015
SAINS
MARK

GRED

BIL
MP

STATUS

KEPUTUSAN

GPP

SAINS

0
0
0
0
0
0

0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

0
#DIV/0!

DIV/0!

DIV/0!
DIV/0!
DIV/0!
DIV/0!
DIV/0!
DIV/0!
DIV/0!

KATEGORI POTENSI CALON

Anda mungkin juga menyukai