Saraswati

Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang. Para Guru lan Para Siswa sami sane kusumayang lan tresnasihin titing.

Om Swastyastu
Sedurung titiang ngatur ngiring sareng sami ngaturang bakti majeng ring Idha Sang Hyang Widhi Wasa dumadak iraga sareng sami manggih kerahayuan. Rahinane mangkin titiang meled ngawentenang atur ngeninin indik rahina Saraswati sane patut kaelingang olih iraga sami minakadi guru lan siswa SMP 1 Singaraja. Rahina Saraswati nemoning nuju Saniscara Keliwon Watugunung sane rauh nyabrang satak dasa dina patut iraga para siswa sumuyup ngaturang bakti, sumangdene ida masueca nyinarin tur ngicen pemargi sane becik dumugi sida manggih kerahajengan tur sida rahayu sejeroning ngelaksanayang pemargi dados siswa ring SMP 1 Singaraja ne puniki. Ring rahina Saraswati kebawosang nuju Idha Sang Hyang Widhi Wasa nedunang Sang Hyang Aji Sastra pinaka pengewuruh ring manusane sami nika mawinang iraga sami patut nyuciang rahina Saraswati ne puniki. Pengewuruh punika pinaka titi pengancan iraga idup ring jagate santukan melarapan antuk pangewuruh iraga mrasida ngerereh pengupajiwa tur iraga mresida ngayunin sane cen kebawos becik lan sane cen kebawos iwang. Ring rahina Saraswati punika sebina mebakti, naler iraga patut mesuci laksana mulat sarira sumangdene parilaku lan bebawos nganut sekadi Sang Brahmacarin setata ngulati kebecikan antuk melajahan angga tur ten dados piwal sapituduh para guru penuntun ring sekolah miwah guru rupaka ring pekubon. Ring pekubon iraga patut eling naler mabersih-bersih minakadi buku-buku tur genahang ring tongos sane becik lan mangdene prasida ngaturin canang sumangdene Idha Sang Hyang Widhi ngicenin pinuntun tur setata eling ring buku sane keanggen ngulati kaweruhan ring sekolah.

Para guru lan siswa sane kusumayang tur tresnasihin titiang, asapunika atur piuning titiang ngeninin indik rahina Saraswati kirang langkung ngelungsur ampura dumugi wenten pikenohnyane.

Om Shanti Shanti Shanti Om