Anda di halaman 1dari 4

BULAN AKADEMIK SAINS 2015

TEKA SILANGKATA TAHUN 5


NAMA : .

KELAS : ..

3
11

13
12

14

15

16

17

18

10

19

20

MELINTANG
11. Proses bertelur

atau beranak dala

haiwan.

MENEGAK
1. Berpindah ke tempat lain disebabkan cuaca melampau untuk mencari makanan ; contoh
burung.
2. Proses membuang bahan buangan yang tidak diperlukan oleh haiwan dan tumbuhan.
3. Proses pembuangan najis atau tinja.
4. Haiwan yang makan haiwan lain sahaja.
5. Planet ke 4 dalam sistem suria.
6. Organ perkumuhan manusia yang mengeluarkan air kencing.
7. Ribuan ketulan batuan logam yang beredar mengelilingi matahari di antara planet
Marikh dan Musytari.
8. Planet yang terbesar dalam sistem suria.
9. Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dan haba.
10. Besarnya satu ruang.

12. Proses perkembangan hidupan dari kecil hi


dewasa.
13. Haiwan yang makan haiwan dan tumbuhan.
14. Besarnya suatu kawasan.
15. Tempat tinggal semulajadi haiwan dan tumb
16. Satu siri hubungan makanan antara haiwan.
17. Salah satu jenis mikroorganisma.
18. Proses di mana tumbuhan membuat makan
sendiri dengan kehadiran cahaya matahari, klor
dan karbon dioksida.
19. Alat yang digunakan untuk melihat hidupan y
sangat kecil.
20. Proses ini berlaku apabila bahan besi terded
kepada air dan udara.

10. Besarnya satu ruang.

MELINTANG
11. Proses bertelur

atau beranak dalam

haiwan.
12. Proses perkembangan hidupan dari kecil hingga
dewasa.
13. Haiwan yang makan haiwan dan tumbuhan.
14. Besarnya suatu kawasan.
15. Tempat tinggal semulajadi haiwan dan tumbuhan.
16. Satu siri hubungan makanan antara haiwan.
17. Salah satu jenis mikroorganisma.
18. Proses di mana tumbuhan membuat makanan
sendiri dengan kehadiran cahaya matahari, klorofil, air
dan karbon dioksida.
19. Alat yang digunakan untuk melihat hidupan yang
sangat kecil.
20. Proses ini berlaku apabila bahan besi terdedah
kepada air dan udara.

Anda mungkin juga menyukai