Anda di halaman 1dari 20

CONTOH SOALAN-SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 1

Arahan: Jawab 4 daripada 6 soalan yang diberikan semasa


peperiksaan berlangsung. Setiap soalan diberikan peruntukkan
markah sebanyak 20 markah satu soalan.
TEMA 1: MASYARAKAT
BAB 1: MASYARAKAT FEUDAL DI ENGLAND & JEPUN ABAD KE-16 & 17
1.

Terangkan struktur susun lapis masyarakat feudal di England pada abad


ke-16 dan 17.

2.

Bincangkan ciri-ciri masyarakat feudal di Jepun pada zaman Kesyogunan


Tokugawa pada abad ke-17.

3.

Huraikan struktur masyarakat feudal Jepun dalam era pemerintahan


Kesyogunan Tokugawa dari tahun 1603 hingga tahun 1868.

4.

Huraikan ciri-ciri masyarakat feudal di England pada abad ke-16 & 17.

5.

Terangkan langkah-langkah yang diambil oleh Tokugawa Ieyasu untuk


mengukuhkan kedudukan dan kekuasaannya.

6.

Bandingkan masyarakat feudal di England & Jepun pada abad ke-16 & 17.

BAB 2: MASYARAKAT AGRARIA DI BELANDA & CHINA ABAD KE-16 & 17


Page 20

1.

Menjelang abad ke-16 & 17, masyarakat agraria memainkan peranan dalam
pertumbuhan ekonomi di Belanda. Merujuk kepada perkara di atas,
huraikan ciri-ciri masyarakat agrarian di Belanda.

2.

Bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan Belanda mencapai kemajuan


dalam bidang pertanian pada abad ke-16 & 17.

3.

Dengan memberikan contoh-contoh yang relevan, bincangkan ciri-ciri


masyarakat agraria di China pada abad ke-16 & 17.

4.

Jelaskan ciri-ciri masyarakan agraria di Belanda dari segi kegiatan


ekonomi.

BAB 3: MASYARAKAT MARITIM DI PORTUGAL & JEPUN ABAD KE-16 & 17


Page 20

1.

Bincangkan faktor kemunculan Portugal sebagai kuasa maritim pada abad


ke-15 & 16. [ SOALAN SEBENAR 2014/S1 ]

2.

Dengan memberikan contoh-contoh yang relevan, bincangkan ciri-ciri


masyarakat maritim di Jepun pada abad ke-16 & 17.

3.

Bandingkan ciri-ciri masyarakat maritim di Portugal dan Jepun pada


abad ke-16 & 17.

4.

Terangkan sumbangan masyarakat maritim di Portugal pada abad ke-16 &


17.

5.

Bincangkan faktor kemunculan masyarakat maritim di Jepun pada abad ke16 & 17.

6.

Jelaskan sumbangan yang diberikan oleh masyarakan maritim di Jepun


pada abad ke-16 & 17.

BAB 4: MASYARAKAT INDUSTRI DI ENGLAND & JERMAN ABAD KE-18 & 19


Page 20

1.

Sejauh manakah kegiatan ekonomi merkantilisme merupakan faktor utama


yang menyebabkan tercetus Revolusi Perindustrian di England pada abad
ke-18?

2.

Huraikan faktor-faktor kemunculan Revolusi Perindustrian di Jerman


pada abad ke-18 & 19?

3.

Bincangkan kesan Revolusi Perindustrian di Jerman pada abad ke-18 & 19


dalam bidang ekonomi.

4.

Terangkan ciri-ciri masyarakat industri di England.

5.

Sejauh manakah Revolusi Perindustrian di England meninggalkan kesan


yang mendalam dalam bidang ekonomi & bidang sosial.

6.

Jelaskan kesan Revolusi Perindustrian di Jerman dalam bidang sosial


pada abad ke-18 & 19.

7.

Perincikan kesan dalam bidang ekonomi akibat daripada Revolusi


Perindustrian yang berlaku di England.

8.

Huraikan kesan Revolusi Perindustrian di England dalam bidang sosial.

9.

Bincangkan faktor yang menyebabkan tercetusnya Revolusi Perindustrian


di England.

TEMA 2: PEMERINTAHAN & PENTADBIRAN


BAB 5: INSTITUSI PEMERINTAHAN CHINA
Page 20

1.

Bincangkan peranan pembesar dalam sistem pemerintahan beraja di China


pada abad ke-16 hingga 20.

2.

Jelaskan peranan yang dimainkan oleh maharaja China dalam bidang


eksekutif pada abad ke-16 hingga 20.

3.

Huraikan sistem pentadbiran pusat yang diamalkan di China pada abad


ke-16 hingga 20.

4.

Terangkan peranan yang dimainkan oleh maharaja China pada abad ke-16
hingga 20.

BAB 6: PEMERINTAHAN BERAJA DI RUSIA PADA ABAD KE-16 HINGGA 20


Page 20

1.

Huraikan peranan maharaja Rusia sehingga Revolusi Rusia pada tahun


1917. [ SOALAN SEBENAR 2015/S2 ]

2.

Huraikan dasar liberal yang diamalkan oleh Tsar Alexander I (1801


1825) semasa pemerintahannya.

3.

Jelaskan peranan pembesar dalam sistem pemerintahan beraja yang


diamalkan di Rusia pada abad ke-16 hingga 20.

4.

Terangkan pembaharuan yang dilakukan oleh Tsar Peter Agung semasa


pemerintahannya.

5.

Bincangkan pembaharuan yang telah dilaksanakan oleh Tsar Alexander I


(1801 1825).

6.

Galurkan pembaharuan yang dilakukan oleh Tsar Nicholas I (1825 1855)


semasa pemerintahannya.

7.

Huraikan pembaharuan-pembaharuan yang diperkenalkan oleh Tsar


Alexander II semasa pemerintahannya.

8.

Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Tsar Alexander III bagi


menyekat perkembangan golongan revolusioner di Rusia.

9.

Terangkan perkembangan yang berlaku di Rusia semasa pemerintahan Tsar


Nicholas II.

BAB 7: PEEMERINTAHAN RAJA MUTLAK & RAJA BERPERLEMBAGAAN DI


EROPAH BARAT
Page 20

1.

Huraikan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dinasti Tudor


untuk mempertahankan monarki mutlak di England.

2.

Bincangkan sumbangan Cardinal Richelieu dalam mengukuhkan sistem


pemerintahan raja mutlak di Perancis semasa pemerintahan Raja Louis
XIII.

3.

Galurkan rentetan peristiwa yang menyebabkan muncul pemerintahan raja


berperlembagaan di England semasa pemerintahan raja-raja dari dinasti
Stuart.

4.

Bincangkan langkah-langkah yang diambil oleh Raja Louis XIV untuk


mengukuhkan sistem pemerintahan beraja di Perancis.

5.

Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan pemerintahan


beraja mutlak di Perancis pada abad ke-17.

BAB 8: KEMUNCULAN KERAJAAN REPUBLIK DI PERANCIS

Page 20

1.

Galurkan rentetan peristiwa yang mendorong penubuhan kerajaan republik


pertama di Perancis pada tahun 1789.

2.

Terangkan secara kronologi peristiwa yang berlaku dari tahun 1870


1875 yang menyebabkan pembentukan kerajaan republik ketiga di
Perancis.

3.

Huraikan reformasi yang dilakukan oleh kerajaan republik ketiga di


Perancis dalam bidang sosial dan ekonomi.

4.

Jelaskan struktur pemerintahan kerajaan republik ketiga di Perancis


pada tahun 1875.

5.

Bincangkan dasar kerajaan republik kedua di Perancis semasa


pemerintahan Lamartine.

6.

Huraikan peristiwa yang menyebabkan pembentukan kerajaan republik di


Perancis.

BAB 9: PEMBENTUKAN NEGARA PERSEKUTUAN AMERIKA SYARIKAT

Page 20

1.

Huraikan faktor-faktor yang mendorong orang Inggeris mengasaskan


koloni di Amerika Syarikat.

2.

Huraikan faktor-faktor yang meletakkan asas kepada pembentukan Negara


Persekutuan Amerika Syarikat.

3.

Bincangkan ciri-ciri sistem pentadbiran kerajaan Persekutuan Amerika


Syarikat pada abad ke-18 & 19.

4.

Terangkan faktor-faktor yang mendorong tercetusnya perang saudara di


Amerika Syarikat pada tahun 1861.

5.

Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan Perang Kemerdekaan Amerika


berlaku.

6.

Bincangkan struktur organisasi kerajaan persekutuan Amerika Syarikat


selepas tahun 1783.

7.

Jelaskan punca-punca pembangunan ekonomi di Amerika Syarikat.

BAB 10: PENYATUAN NEGARA BANGSA ITALI DAN JERMAN

Page 20

1.

Huraikan langkah-langkah provokasi yang diambil oleh Count Camillo


Benso de Cavour untuk memulakan peperangan dengan Austria pada tahun
1859.

2.

Bincangkan strategi yang digunakan oleh Otto Von Bismarck untuk


menyatukan negara bangsa Jerman.

3.

Jelaskan dasar pemerintahan Otto Von Bismarck bagi mengukuhkan proses


penyatuan Jerman pada tahap kedua.

4.

Huraikan langkah-langkah yang diambil oleh Count Cavour untuk


menyatukan Itali.

5.

Jelaskan langkah-langkah sosiopolitik yang diambil dalam penyatuan


Jerman selepas tahun 1871.

6.

Huraikan proses penyatuan bahagian Selatan dengan Utara Itali selepas


tahun 1860.

7.

Galurkan proses penyatuan Jerman tahap pertama antara tahun 1864


hingga 1870.

TEMA 3: KEMAJUAN DAN PEMBANGUNAN


BAB 11: SISTEM EKONOMI FEUDALISME DAN KAPITALISME
Page 20

1.

Huraikan perkembangan sistem ekonomi feudalism di Jepun pada abad ke16.

2.

Nilaikan secara kritis perubahan-perubahan yang berlaku ekoran


perkembangan ekonomi kapitalisme pada zaman Revolusi Perindustrian di
England.

3.

Bincangkan faktor-faktor perkembangan kapitalisme di Amerika Syarikat


pada abad ke-18 & 19.

BAB 12: PERKEMBANGAN EKONOMI

Page 20

1.

Dengan memberikan contoh-contoh yang relevan, terangkan kegiatan


ekonomi agraria yang diamalkan di Belanda pada abad ke-17 & 18.

2.

Bincangkan faktor-faktor yang mendorong perkembangan pesat dalam


bidang pertanian di England pada abad ke-17 & 18.

3.

Sejauh manakah dasar kerajaan Meiji mendorong perkembangan


perindustrian di Jepun pada abad ke-18 hinggan abad ke-20?

4.

Jelaskan faktor-faktor yang mendorong perkembangan perindustrian di


Jerman.

5.

Jelaskan faktor-faktor perkembangan perdagangan di Belanda menjelang


abad ke-17.

6.

Terangkan faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan sektor perdagangan


di Portugal pada abad ke-16.

7.

Bincangkan perkembangan aktiviti perdagangan antara Belanda dengan


negara-negara Eropah pada abad ke-16 hingga 18.

8.

Huraikan perkembangan sektor pertanian di Belanda pada abad ke-17 &


18.

9.

Jelaskan perkembangan yang berlaku dalam sektor perindustrian di


Jepun.

BAB 13: PERKEMBANGAN INTELEKTUAL

Page 20

1.

Sejauh manakah gerakan renaisans meletakkan asas bagi kelahiran zaman


pencerahan di Eropah pada abad ke-18?

2.

Jelaskan idea yang dikemukakan oleh Rousseau mengenai sistem


pendidikan awal dalam karyanya yang berjudul Emile.

3.

Sejauh manakah zaman pencerahan pada abad ke-18 membawa perubahan


landskap politik, ekonomi, dan sosial di Eropah.

4.

Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Zaman


Pencerahan di Eropah pada abad ke-17 & 18.

5.

Terangkan idea-idea utama yang disumbangkan oleh Adam Smith dalam


bidang ekonomi.

6.

Nyatakan sumbangan ilmu pada Zaman Pencerahan dalam bidang politik dan
ekonomi.

7.

Nilaikan pandangan yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam karyanya


yang bertajuk The Wealth of Nation.

BAB 14: KEMAJUAN PENDIDIKAN

Page 20

1.

Huraikan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan Jerman untuk


melahirkan sistem pendidikan kebangsaan pada abad ke-18 & 19.

2.

Bincangkan institusi pendidikan yang ditubuhkan di Perancis pada abad


ke-18 & 19.

3.

Huraikan usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk memantapkan sistem


perguruan di Jerman pada abad ke-18.

4.

Huraikan sistem pendidikan yang diamalkan di Jerman pada abad ke-18 &
19.

5.

Terangkan perubahan dalam institusi pendidikan di Perancis pada abad


ke-18.

6.

Bincangkan sistem pendidikan yang diamalkan di Perancis pada abad ke18 & 19.

TEMA 4: NASINALISME DAN PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA


BAB 15: REAKSI MASYARAKAT TEMPATAN TERHADAP PELUASAN KUASA BARAT
DAN KESAN PENJAJAHAN BARAT
Page 20

1.

Sejauh manakah isu candu merupakan faktor utama yang menyebabkan


tercetusnya Perang Candu Pertama (1839 1842) di China?

2.

Gerakan Pembaharuan Ching (1901 1911) merupakan usaha kerajaan


Manchu bagi mempertahankan negara daripada imperialism Barat.
Bincangkan.

3.

Bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan tercetusnya Pemberontakan


Boxer di China pada tahun 1899.

4.

Jelaskan kesan-kesan sosioekonomi Perang Candu Pertama.

5.

Huraikan kesan-kesan Pemberontakan Boxer di China.

6.

Huraikan langkah-langkah yang diambil oleh China dalam usahanya untuk


menguatkan diri dari tahun 1861 hingga 1895.

7.

Huraikan kesan-kesan Peristiwa Dahagi yang berlaku di India pada tahun


1857.

8.

Jelaskan kesan-kesan Perang Candu Pertama yang berlaku di China.

9.

Perincikan kesan yang berlaku akibat daripada Perang Candu Pertama


dari segi politik.

10.

Bincangkan faktor yang mencetuskan Perang Candu Kedua (1856 1860).

11.

Terangkan faktor-faktor kegagalan Gerakan Menguatkan Diri di China


bermula tahun 1861 hingga 1895.

12.

Huraikan pembaharuan-pembaharuan yang diperkenalkan oleh Lord William


Bentick (1828 1835).

13.

Apakah dasar dan pembaharuan yang dilakukan oleh Lord Dalhousie di


India yang merupakan Gabenor Jeneral India pada tahun 1848.

14.

Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tercetusnya Peristiwa Dahagi


India 1857.

15.

Bincangkan faktor-faktor kegagalan Dahagi India 1857.

BAB 16: PERANG DUNIA PERTAMA (1914 1918)

Page 20

1.

Sejauh manakah krisis Balkan merupakan faktor utama yang menyebabkan


tercetusnya Perang Dunia Pertama?

2.

Bincangkan implikasi Perang Dunia Pertama terhadap kedaulatan Jerman.

3.

Bincangkan kesan Perang Dunia Pertama dalam bidang ekonomi dan sosial.

4.

Terangkan kesan-kesan daripada tercetusnya Perang Dunia Pertama.

5.

Perincikan kesan dari segi politik akibat daripada Perang Dunia


Pertama.

6.

Galurkan peristiwa Perang Dunia Pertama (1914 1918).

BAB 17: PERANG DUNIA KEDUA (1939 1945)

Page 20

1.

Bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan penyertaan Jerman dalam


Perang Dunia Kedua.

2.

Huraikan faktor-faktor yang mendorong penglibatan Jepun dalam Perang


Dunia Kedua.

3.

Huraikan kesan Perang Dunia Kedua terhadap Jerman.

4.

Jelaskan kesan-kesan politik Perang Dunia Kedua.

5.

Jelaskan faktor-faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939.

6.

Terangkan peristiwa Perang Dunia Kedua.

BAB 18: PERANG DINGIN (1945 1955)

Page 20

1. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan hubungan antara Amerika


Syarikat dengan Soviet Union menjadi renggang semasa Perang Dingin.
2. Galurkan peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa Perang Dingin di
Eropah dari tahun 1945 1955.
3. Perang Dingin meningkatkan kerjasama ketenteraan dalam kalangan negara
Eropah Timur dan Eropah Barat. Bincangkan.
4. Huraikan sebab-sebab berlaku Perang Dingin.
5. Jelaskan kesan-kesan Perang Dingin selepas tahun 1945.
6. Terangkan perkembangan pengaruh komunis di Eropah Timur.
7. Jelaskan perkembangan Perang Dingin di benua Asia.

BAB 19: DEKOLONISASI DAN PENGEMBALIAN KEDAULATAN

Page 20

1.

Sejauh manakah gerakan pembaharuan Islah memainkan peranan dalam


kemunculan Revolusi China pada tahun 1911?

2.

Bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan tercetusnya Gerakan 4 Mei


1919 di China.

3.

Dasar pentadbiran British telah meletakkan asas kepada kebangkitan


semangat nasionalisme di India. Bincangkan.

4.

Jelaskan sumbangan Dr. Sun Yat Sen dalam memimpin dan menggerakkan
pergerakan revolusi di China.

5.

Huraikan masalah yang dihadapi oleh China semasa pemerintahan Yuan


Shih-Kai (1912 1925).

6.

Bincangkan kesan-kesan Gerakan 4 Mei.

7.

Huraikan perkembangan Kongres Kebangsaan India (1885 1919).

8.

Jelaskan perkembangan Gerakan Kebangsaan daripada tahun 1919 1935.

9.

Terangkan perkembangan Gerakan Kebangsaan India antara tahun 1935


1947.

BAB 20: PERHUBUNGAN LUAR

Page 20

1.

Bincangkan matlamat asas penubuhan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu


pada tahun 1945.

2.

Dengan memberikan contoh-contoh yang relevan, bincangkan sumbangan


Komanwel terhadap negara anggotanya.

3.

Bincangkan matlamat penubuhan Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara


(NATO).

4.

Jelaskan kejayaan penting yang dicapai oleh Komanwel.

5.

Huraikan peranan dan fungsi badan-badan utama dalam Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu (PBB).

6.

Terangkan pencapaian yang telah dicapai oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa


Bersatu (PBB).

Page 20