Anda di halaman 1dari 3

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BI
L
1

KELAS DAN SUBJEK

ISU/ KELEMAHAN
PDP

REFLEKSI

1. Mengajar murid menguasai 2M


2. Menyediakan buku latih tubi /bacaan
mudah
3. Ciri-ciri buku: setiap aktiviti disertakan
dengan gambar dan murid perlu
mengeja, menulis kosa kata secara
berulang, dan perlu mengingat ejaan
dan maksud kosa kata tersebut.

1. Lebih separuh drpd murid

Murid tidak mengusai 2M


Murid kurang minat untuk
belajar dalam kelas

1. Murid tidak tidak mengusai 2M


2. Menyediakan aktiviti PdP yang
berorentasikan aktiviti permainan
3. PdP diluar kelas untuk bahagian
Pendidikan Kesihatan.

1. 2 orang murid berjaya

Murid keliru untuk


menjawab soalan
berbentuk subjektif dan
soalan berbentuk KBAT.

1. Menjawab semula soalan ujian.


2. Membuat latihan berbentuk objektif
supaya murid faham untuk buat
pemilihan jawapan.

1. Semua murid dapat


menjawab soalan berbentuk
subjektif dan KBAT dengan
cara yang betul.

Kelas: 1K5
Subjek: Bahasa Melayu
Jumlah murid: 35 orang

Murid tidak dpt ingati dan


beberapa org tidak
mengusai 2M dalam
Bahasa Melayu

Kelas: 3G2
Subjek: Bahasa Melayu
Jumlah murid: 38Norang

Terdapat beberapa org


murid tidak memberi
perhatian ketika pdp
dijalanan.

Kelas: 1KB
Subjek: Sejarah
Jumlah murid: 37 orang

Kelas: 1K5
Subjek: Sejarah
Jumlah murid: 35 orang

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

berjaya menguasai 2M

2. Beberapa org murid kurang


motivasi untuk
melengkapkan tugasan yang
diberi. Tindakan: membuat
latih tubi ejaan di dalam
kelas.

menguasai 2M
2. Murid lebih berminat dan
aktif dalam aktiviti PdP

Kelas: 3KA
Subjek: Sejarah
Jumlah murid: 25 orang

Murid kurang motivasi


dan kurang perhatian
terhadap PdP didalam
kelas ketika PJPK
bahagian Pendidikan
Kesihatan.

1. PdP diluar kelas untuk bahagian


Pendidikan Kesihatan.
2. Menggunakan kaedah I-Think dalam PdP

1. Murid terlibat aktif dalam


aktiviti yang dijalankan dan
mampu memberi pendapat
yang bernas.
2. Murid kurang minat untuk
terlibat dalam aktiviti yang
diberi.
Tindakan: Galakkan murid
bercerita tentang aktiviti
yang dijalankan.

Kelas: 3G1
Subjek: Sejarah
Jumlah murid: 35 orang

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN AKTIVITI PPB GURU

TAHAP KEPERLUAN
BI
L

CADANGAN AKTIVITI PPB

Lawatan Penanda Aras

2.

Bengkel Pengurusan Fail

3.

Kursus Keperluan Khusus - KBAT

4.

FOKUS PPB

1: TIDAK PERLU 2: PERLU 3: SANGAT


PERLU

Pengayaan dan peningkatan kompetensi

Peningkatan pengurusan

Pembangunan kompetensi dan potensi diri

Kursus Elektif Pengurusan database

Pengukuhan kompetensi

5.

Kursus Elektif multimedia

Pengukuhan kompetensi

6.

Kursus Keperluan Khusus Kursus


Semakan Kertas Jawapan

Pembangunan kompetensi dan potensi diri

7.

Lawatan Penanda
Terbaik
Pdp
Instruksional

Pengayaan dan peningkatan kompetensi

Pengukuhan kompetensi

8.

Aras Amalan
/Kepimpinan

PLC : perbincangan ilmiah dengan


sekolah berdekatan/ komuniti online

Anda mungkin juga menyukai