Anda di halaman 1dari 15

MODUL 1 g-cakna Ekonomi

Rumahtangga kertas 2
2

SULIT
Bahagian A

[ 30 markah ]
Jawab semua soalan
1

Rajah 1 menunjukkan bahawa rakyat Malaysia terdiri daripada berbilang


kaum dan menganuti agama yang berbeza.

Rajah 1
(a)

Selain daripada faktor agama, huraikan enam faktor lain yang


mempengaruhi pengambilan diet seseorang individu.
[ 12 markah ]

( b ) Nyatakan tiga kegunaan RDA


[ 3 markah ]

3758/2 Hak Cipta Terpelihara JPN Kelantan 2014

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

MODUL 1 g-cakna Ekonomi


Rumahtangga kertas 2
3

(a)
Faktor

Keterangan

( b ) Tiga kegunaan RDA


(i)
(ii)
(iii)..

3758/2 Hak Cipta Terpelihara JPN Kelantan 2014

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

MODUL 1 g-cakna Ekonomi


Rumahtangga kertas 2
4

SULIT

2 Rajah 2 menunjukkan susun atur perabot dan alatan di ruang dapur rumah
Puan Lela. Susun atur itu didapati tidak sesuai dan mengganggu kerjanya di
dapur.

Rajah 2
( a ) Huraikan ketidaksesuaian susun atur perabot dan alatan pada ruang
dapur itu.
[ 4 markah ]
( b) Lakarkan susun atur perabot dan alatan yang sesuai untuk dapur itu.
Mengapakah anda memilih susun atur itu ? Gunakan Rajah 3 untuk
menjawab soalan ini.
[ 8 markah ]

3758/2 Hak Cipta Terpelihara JPN Kelantan 2014

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

MODUL 1 g-cakna Ekonomi


Rumahtangga kertas 2
5

SULIT

( c ) Namakan tiga bentuk susun atur perabot dan alatan.


[ 3 markah ]
( a) Ketidaksesuaian susun atur perabot dan alatan diruang dapur :

(b)

Lakaran susun atur perabot dan alatan :

Rajah 3

3758/2 Hak Cipta Terpelihara JPN Kelantan 2014

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

MODUL 1 g-cakna Ekonomi


Rumahtangga kertas 2
6

Sebab memilih susun atur perabot dan alatan :


.
.
.
.
..
..
..
..
(c)

Tiga bentuk susun atur perabot dan alatan di ruang dapur :


(i)

(ii)

(iii)

3758/2 Hak Cipta Terpelihara JPN Kelantan 2014

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

MODUL 1 g-cakna Ekonomi


Rumahtangga kertas 2
7

SULIT

Bahagian B
([15 markah ]
Jawab satu soalan sahaja.
3

Jadual 1 menunjukkan sajian yang diambil oleh Zalina untuk makan


tengahari.
Porsi
makanan

%EP

Kandungan
yang boleh

nutrient bagi
dimakan.

100 bahagian

Lemak (g)
5.9

Karbohidrat(g)
11.9

32.8

56.0

200g Soto
Ayam

97

Protein(g)
1.5

150g Coklat
susu

100

7.4

Dipetik dan diubahsuai daripada Buku Komposisi Zat Makanan 1998, Kuala
Lumpur: ASEAN Food Habits Project National Sub- Committee on Protein
Food Habits Research and Development, Malaysia.
Jadual 1
(a)

Berdasarkan maklumat dalam Jadual 1, hitungkan nilai tenaga dalam


kilojoule bagi makanan tersebut.
[ 13 markah ]

(b)

Nyatakan dua fungsi protien yang terdapat dalam sajian itu.


[ 2 markah ]

3758/2 Hak Cipta Terpelihara JPN Kelantan 2014

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

(a)

Pengiraan jumlah nilai tenaga

(b)

Fungsi protein :

MODUL 1 g-cakna Ekonomi


Rumahtangga kertas 2
8

(i)..

3758/2 Hak Cipta Terpelihara JPN Kelantan 2014

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

MODUL 1 g-cakna Ekonomi


Rumahtangga kertas 2
9

SULIT

(ii)..
4

Rajah 2 menunjukkan pandangan hadapan dan pandangan belakang


sepasang pakaian yang dijahit oleh Puan Salwa.
Jadual 2 menunjukkan senarai bahan, kuantiti dan kos seunit bagi membuat
pakaian itu.

Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bahan
Fabrik bercorak
Fabrik tanpa corak
Butang
Benang untuk fabrik bercorak
Benang untuk fabrik tanpa corak
Renda
Zip
Lapik pinggang
Cangkuk dan palang

Kuantiti
1.5/ meter
1.5/meter
4 biji
buku
buku
1.5meter
1 keping
meter
1 pasang

Kos seunit (RM)


7.80/meter
12.00/meter
0.30/biji
0.80/buku
0.80/buku
1.20/meter
0.40/keping
1.20/meter
0.20/pasang

Jadual 2
(a)
(i)

Hitungkan kos bahan bagi blaus

(ii)

Hitungkan kos bahan bagi skirt

[4 markah]
[7 markah]
3758/2 Hak Cipta Terpelihara JPN Kelantan 2014

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

MODUL 1 g-cakna 10
Ekonomi Rumahtangga kertas 2

(b)

Kos sepuluh pasang pakaian itu jika kos upah ialah RM 200.00 dan kos
sampingan RM 15.00
[4 markah]
( a ) (i)
kos bahan bagi blaus:

(ii)

kos bahan bagi skirt:

3758/2 Hak Cipta Terpelihara JPN Kelantan 2014

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

(b)

MODUL 1 g-cakna 11
Ekonomi Rumahtangga kertas 2

Kos sepuluh pasang pakaian

3758/2 Hak Cipta Terpelihara JPN Kelantan 2014

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

MODUL 1 g-cakna 12
Ekonomi Rumahtangga kertas 2

SULIT

Bahagian C
[ 15 markah ]
Jawab satu soalan sahaja.
5

Rajah 4 menunjukkan keratan rentas struktur vilus.

W
X
Y

(a)

Nyatakan nama bahagian yang berlabel W, X, Y dan Z.


[ 4 markah ]

(b)

Senaraikan tiga hasil akhir pencernaan yang diserap di X


[ 3 markah ]

(c)

Huraikan proses yang berlaku di Y.


[ 8 markah ]

3758/2 Hak Cipta Terpelihara JPN Kelantan 2014

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

(a)

(b)

W
X
Y
Z

MODUL 1 g-cakna 13
Ekonomi Rumahtangga kertas 2

:
:
:
:

Hasil akhir pencernaan yang diserap di X


(i) ..
(ii) ..
(iii)

(c)

Proses yang berlaku di Y.

Pernyataan di bawah menerangkan tentang Taman Sepakat dan aktiviti ahli


jawatankuasa di taman itu.

Taman Sepakat terletak berhampiran sungai dan sering dilanda banjir


pada musim tengkujuh. Ahli jawatankuasa taman tersebut bercadang
membentuk pasukan sukarelawan bagi menghadapi kemungkinan banjir
yang akan berlaku.

(a)

Terangkan langkah langkah mengikut turutan yang betul bagi ahli


jawatankuasa taman itu untuk membentuk pasukan sukaralawan.

3758/2 Hak Cipta Terpelihara JPN Kelantan 2014

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

MODUL 1 g-cakna 14
Ekonomi Rumahtangga kertas 2

[ 10 markah ]

(b)

Nyatakan lima kepentingan pembentukan pasukan sukarelawan itu.


[ 5 markah ]

( a ) Langkah membentuk pasukan sukarelawan :

3758/2 Hak Cipta Terpelihara JPN Kelantan 2014

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

MODUL 1 g-cakna 15
Ekonomi Rumahtangga kertas 2

.
.
.
.
.
.
.
.
.

(b)

Lima kepentingan membentuk pasukan sukarelawan


(i)

(ii)

..
..

(iii)

.
.

(iv)

.
.

3758/2 Hak Cipta Terpelihara JPN Kelantan 2014

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT
(v)

MODUL 1 g-cakna 16
Ekonomi Rumahtangga kertas 2

.
..

KERTAS SOALAN TAMAT

3758/2 Hak Cipta Terpelihara JPN Kelantan 2014

[ Lihat halaman sebelah


SULIT