Anda di halaman 1dari 9

SJK(C) LOK KHOON

KEMASEK KEMAMAN
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5
NAMA GURU MATA PELAJARAN : CIK PONG KUAN LIAN

Kelas : 5 MERAH

SISTEM
RANGKAIAN
DUNIA
DAN DUNIA
PANGKALAN
NO. SURAT
INTERNET
DATA
JANTINA
BERANAK
SRDI SRDI SRDI DPD1. DPD2 DPD3
1.0 2.0 3.0
0
.0
.0

BIL

NAMA MURID

###

LIM SI SEAN

###

###

SAW JIN CHENG

###

###

THAM JIA LE

###

###

LEE YEN NIE

###

###
###
###
###

SJK(C) LOK KHOON


KEMASEK KEMAMAN
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5
NAMA GURU MATA PELAJARAN : CIK PONG KUAN LIAN

BIL

###
###
###
###
###
###
###

NAMA MURID

Kelas : 5 MERAH

SISTEM
RANGKAIAN
DUNIA
DAN DUNIA
PANGKALAN
NO. SURAT
DATA
JANTINAINTERNET
BERANAK
SRDI SRDI SRDI DPD1. DPD2 DPD3
1.0 2.0 3.0
0
.0
.0

SJK(C) LOK KHOON


KEMASEK KEMAMAN
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5

##
Nama Murid
No. Surat Beranak
Jantina
Kelas
Nama Guru TMK
Tarikh Pelaporan

:
:
:
:
:
:

SAW JIN CHENG


30928100672
L
5 MERAH
CIK PONG KUAN LIAN
10/1/2015

Berikut adalah pernyataan bagi Standard Kandungan yang telah dikuasai:

Standard Kandungan

SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET


Tahap Penguasaan
TAFSIRAN
Menjelaskan medium wayar dan tanpa wayar serta 3 contoh
kegunaan rangkaian

1.0

Menunjuk, menama dan menyatakan fungsi 4 peranti rangkaian


apabila diminta
2.0

Err:508
3.0

Menyenaraikan laman web mengikut kategori yang betul melalui


carian yang dibuat.

Err:508
Err:508
Standard Kandungan

DUNIA PANGKALAN DATA


Tahap Penguasaan

TAFSIRAN
Err:508

Menjelaskan setiap jenis data yang sesuai untuk kegunaan sesuatu


maklumat
1.0

Err:508
Err:508
Memberi contoh pangkalan data yang murid pernah lihat atau tahu
2.0

2
Err:508
Err:508

3.0

Menerangkan secara ringkas fitur dan fungsi yang terdapat dalam


aplikasi pangkalan data yang dipelajari

Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
..............
CIK PONG KUAN LIAN
(Guru Kelas)

Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508

SRDI SK1.0

BAND
BIL

SRDITP3SK1.0
TP4

TP1

TP2

1.2

TP5

TP1

TP2

TP3

TP4

TP6

0.8
0.6

BILANGAN MURID

0.4
0.2
0

TP5
0

TP6
0

SRDI SK3.0
1.2
1

0.8
BILANGAN MURID

BAND
BIL

0.6

SRDI SK3.0

0.4

TP1

0.2
0

TP2

TP3

1
TP1

TP4

1
TP2

TP3

TP5

1
TP4

TP6

0
TP5
0

0
TP6
0

DPD SK3.0
1.2
1

0.8

BILANGAN MURID

0.6
0.4

DPD SK2.0

0.2

BAND
BIL

TP1
0

TP2

1TP1

TP3

TP2

TP4

TP3

TP5

TP4

TP5
0

TP6

TP6
0

SRDI SK2.0

BAND
BIL

SRDI TP3
SK 2.0
TP4

TP1

TP2

1.2

TP5

TP1

TP2

TP3

TP4

TP6

0.8
BILANGAN MURID

0.6
0.4
0.2
0

TP6
0

TP6
0

DPD SK1.0
1.2
1
0.8

BILANGAN MURID

0.6
0.4

TP5
0

TP6
0

1.2
1

0.8

BILANGAN MURID

BAND
BIL

0.6

DPD SK1.0

0.4
TP1
0.2
0

TP2

TP3

TP1

TP4

TP2

TP3

TP5

TP4

TP6

TP5
0

TP6
0

DPD SK2.0
1.2
1

0.8

BILANGAN MURID

0.6
0.4

DPD SK3.0

0.2

TP6
0

BAND
BIL

TP1

TP2

1 TP1

TP3

1TP2

TP4

1
TP3

TP5

1
TP4

TP5
0 0

TP6
TP6
0

TP6
0

TP6
0

TP6
0