Anda di halaman 1dari 61

- aEaWan 3 HOaMaran .

HOanWan
- aOan '
RNWRr la000
.
RWa %KarX
0 RGXO 3. HOanWan.
HFXWan

$NaGHP LN

0 $7+ ( 0
$7,&S
U PSR
http://gudangsoalan.blogspot.com

JAWATANKUASA PERANCANGAN PELAKSANAAN KURIKULUM MATEMATIK RENDAH


PANEL PENGGUBAL MODUL PECUTAN AKADEMIK MATEMATIK UPSR 2011

PENYELARAS
En. Saharuddin Bin Abdullah
Penolong Pengarah (Matematik Rendah)
Sektor Pengurusan Akademik
Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan

PENOLONG PENYELARAS
Tn. Hj. Daud Bin Hj. Yusoff
Penyelia Pelajaran Kanan (Matematik Rendah)
Sektor Pengurusan Akademik
Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan
Tn. Hj. Mohd Husaini Bin Husain
Penyelia Pelajaran Kanan (Matematik Rendah)
Sektor Pengurusan Akademik
Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan
PANEL PENGGUBAL
Tuan Aneeda Zariani Bt. Tuan Sulaiman
SK Bukit Marak,
Bachok.

Zulkifle Bin Razali


SK Kampong Sireh,
Kota Bharu.

Abllah Zawawi Bin Mamat


SK Bendang Nyior,
Tanah Merah.

Yusni Bin Hj. Ahmad


SK Islah,
Kota Bharu.

Wan Azhar Bin Wan Ibrahim


SK Telaga Ara,
Bachok.

Shaidan Bin Che Man,


SK Tanjong Mas,
Kota Bharu.

Norhisham Bin Taib,


SK Gual Periok,
Rantau Panjang.

Abdul Manan Bin Mohd Ali,


SK Kampong Sireh,
Kota Bharu.

Che Minah Bt. Mamat,


SK Pulai Chondong,
Machang.

Anua Bin Muhamad,


SK Pangkal Kalong,
Kota Bharu.

Razlan Bin Ibrahim,


SK Sri Kiambang,
Pasir Mas.

NAMA :..................................

TAHUN :

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

015/1
Matematik
TAHUN 6
Kertas 1
1 Jam
MATEMATIK
Kertas 1
Satu jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Rajah yang mengiringi masalah dalam kertas soalan ini dimaksudkan untuk memberi
maklumat yang berguna bagi menyelesaikan masalah. Rajah tidak semestinya
dilukiskan mengikut skala.
4. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja.
5. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang
telah dibuat itu. Kemudian hitamkan jawapan anda yang baru.
6. Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 27 halaman bercetak.

015/1

2
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 1 menunjukkan menunjukkan empat kad nombor yang disusun dalam urutan
menurun.Nombor pada kad M tidak ditunjukkan.

23 079

84 913

208 581

Rajah 1
Nombor yang manakah diwakili oleh M ?
A
B
C
D

61 834
74 899
146 747
246 647

Rajah 2 menunjukkan suatu garis nombor.

1
4

1
3

Y
Rajah 2

5
6

Cari nilai Y
A
B
C
D

2
3
11
12
1
3
1
12

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

015/1

3
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Nombor perpuluhan yang manakah apabila dibundarkan kepada perseratus yang


terdekat menjadi 57 ?
A 55.025
B 56.998

4.

C 56.729
D 57.247

Rajah 3 menunjukkan masa pada suatu pagi.

Rajah 3
Muka jam manakah menunjukkan waktu suku jam selepas waktu yang ditunjukkan
dalam Rajah 3 ?

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

015/1

4
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Penukaran manakah yang betul ?


A 303 ml = 0.303 l
B 303 ml = 3.03 l
C 3030 ml = 3.3 l
D 3030 ml = 30.3 l

Rajah 4 menunjukkan sebuah piramid.

Rajah 4

Apakah cirri-ciri yang betul bagi piramid itu ?

Bilangan satah Bilangan satah


Segi empat
segitiga
sama

Bilangan tepi

Bilangan bucu

A
4

B
C
D

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

2
3

A 1

5
12

8
9

5
9

9
=
12

7
12

B 3

015/1

5
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

2
3

11
12

5
12

11
12

1
1
+ 1
=
6
12

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

015/1

6
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

20.81 + 25 + 7.6 =
A

21.06

28.66

45.81

53.41

10

( 79 - 15 ) = 705
Apakah nombor yang ditulis di dalam

itu ?

A 45 120
B 44 020
C 45 825
D 44 415
11

55.9 26 =
A
B
C
D

12

2.10
2.151
2.15
2.115

( RM203 3 ) ( 95 sen 9 ) =
A
B
C
D

RM605.40
RM600.45
RM1 369.00
RM533.00

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

13

0.6 juta - 6 ribu - 8 ratus =


A
B
C
D

14

650 200
605 200
593 200
598 200

2.05 3 =
A 6

15
100

B 6

75
100

C
D
15

15
1000

75
1000

Nilai yang manakah paling besar ?


A 80 %
B 70 %
C 45 %
D 15 %

16

015/1

7
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

100
150
120
180

RM60 - RM27.35 - 505 sen =


A
B
C
D

RM27.65
RM27.20
RM27.60
RM27.15

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

17

18

3 jam + 3 jam 59 minit =


4

A
B
C
D

6 jam
6 jam
6 jam
6 jam

6 710 m
7 430 m
6 035 m
5 835 m

17.08 l - 9.86 l =
A
B
C
D

20

4 minit
34 minit
43 minit
44 minit

1.55 km + 80 m + 5 km 80 m =
A
B
C
D

19

015/1

8
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

7
7
8
8

l
l
l
l

22 ml
220 ml
120 ml
202 m

Jadual 1 menunjukkan isi padu air dalam bekas Q, R, S dan T.


Bekas

Isipadu

800 ml

2.05 l

0.3 l

2750 ml
Jadual 1

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

015/1

9
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Hitung purata isi padu air, dalam ml, dalam sebuah bekas.
A
B
C
D

21.

1 500
1 445
1 475
1 520

Jadual 2 menunjukkan markah tiga orang murid dalam suatu ujian . Markah mariam
dan Muthu tidak ditunjukkan.

Murid

Markah

Aminah

50

Rahim

82

Mariam
Ah Lim

38

Muthu
Jadual 2
Jumlah markah Aminah, Rahim, dan Ah Lim adalah sama dengan jumlah markah
Mariam dan Muthu. Markah Mariam dan Muthu adalah sama.
Berapakah markah Muthu?
A

38

45

80

85

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

22.

015/1

10
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

1
Siew Ling membeli sebiji kek. Dia memberi daripada kek itu kepada Ahmad dan 2
daripada baki kek itu kepada Lina.
Berapakah pecahan kek itu yang masih tinggal?.
A
B
C
5
10

23.

Rajah 5 terdiri daripda beberapa segi empat sama yang sama saiz .

Rajah 5
Hitungkan peratusan kawasan berlorek daripada seluruh rajah
A

38

40

80

85

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

24.

015/1

11
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 6 menunjukkan harga tiga barang.


Bola

RM 24.00

Baju Hujan

daripada harga sebiji


bola

Topi Keledar

2 kali harga sebiji


bola

Rajah 6
Ali membeli 2 helai baju hujan dan sebuah topi keledar.
Berapakah jumlah harga yang perlu Ali bayar ?
A

RM 60.00

RM 65.00

RM 78.00

RM 75.00

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

25.

015/1

12
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 7 menunjukkan waktu Amran memulakan perjalanan dari Kelantan ke Kuala


Lumpur, pada suatu pagi.

Rajah 7
Keseluruhan perjalanan

itu biasanya

mengambil masa

jam 10

minit

.Walaubagaimanapun , Amran telah berhenti rehat selama 15 minit semasa dalam


perjalanan itu.
Pada pukul berapakah Amran tiba di Kuala Lumpur?
A

2.40 a.m

2.40 p.m

2.25a.m

2.25 p.m

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

26.

015/1

13
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 8 menunjukkan kedudukan rumah Johan , sekolahnya dan sebuah kedai buku.

Sekolah

Kedai buku
680 m
Rumah
Johan
Rajah 8
Jarak dari rumah Johan ke sekolahnya ialah 680 m. Jarak dari sekolah k ekedai buku
ialah

3 kali jarak dari rumahnya ke sekolah. Johan berbasikal dari rumahny ke

kedai buku .

Kemudian dia berbasikal balik dari kedai buku ke sekolahnya.

Hitungkan jumlah jarak, dalam km, dia berbasikal


A

1.363

2.040

2.72

4.760

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

27.

015/1

14
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 9 menunjukkan harga empat barang.

RM 2120.00

RM 1431.00

RM 4250.00

RM 1862.00

Rajah 9
Encik Roslan mempunyai RM4 213 dan isterinya mempunyai RM1 200.
Barang manakah yang boleh dibeli oleh mereka?

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

28.

015/1

15
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 10 menunjukkan jisim dua jenis buah-buahan.

kg

1.5 kg
1 ikat langsat

1 ikat rambutan
Rajah 10.

Hitungkan jumlah jisim 6 ikat rambutan dan 3 ikat langsat.

5kg 450 g

5kg 870 g

7 kg 500 g

9kg

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

29.

015/1

16
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 11 menunjukkan sebuah bekas kosong. Bekas itu boleh diisi penuh dengan
air.

Rajah 11
Basri menuangkan 3.9 l air kedalam bekas itu. Kemudian Susan menuangkan 1160 ml
air ke dalam bekas itu.
Berapakah isi padu, dalam ml, air yang perlu diisi lagi supaya bekas itu penuh?
A
B
C
D

1020
1140
2100
3624

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

30.

015/1

17
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 12 menunjukkan kubus R dengan tepi 4 cm.

Rajah 12
Berapakah bilangan kubus R yang perlu untuk membentuk sebuah kubaoid yang
mempunyai panjang 32 cm , lebar 10 cm dan tinggi 6 cm
A

20

48

120

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

31.

015/1

18
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 13 menunjukkan gabungan bentuk segi empat tepat RSUV dan segi tiga STU.
VUT ialah garis lurus dan VU=2 UT.

30 m

36 m

Rajah 13.
Perimeter seluruh rajah itu ialah 147 m.
Cari panjang, dalam m , RV.
A

10

13

27

30

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

32.

015/1

19
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Berikut ialah perbualan antara seorang guru dengan 3 orang murid .

Guru

: Berapakah tinggi kamu Ahmad?

Ahmad

:Tinggi saya ialah 1.52 m

Guru

: Tinggi kamu , Bob?

Bob

: Tinggi saya ialah 15 cm lebih daripada Ahmad.

Guru

: Berapakah tinggi kamu Lee?

Lee

: Tinggi saya adalah sama dengan Bob.

Berdasarkan perbualan itu, hitung purata tinggi , dalam m , seorang murid


A

1.42

1.51

1.60

1.62

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

33.

015/1

20
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Jadual 3 menunjukkan bilangan belon belon berlainan warna.

Warna

Bilangan Belon

Hijau

90

Kuning

120

Merah

60

Unggu

30
Jadual 3

Carta pai yang manakah mewakili dengan betul peratusan belon berlainan warna
A

B
Hijau
10 %
Unggu
30 %

Unggu
Merah
10 %
20 %
Hijau
30 %
Kuning

Merah
20 %
Kuning
40 %

40 %
D

Unggu
Hijau
10 %
20 %
Kuning
30 %
Merah
40 %

Unggu
Merah
10 %
20 %
Kuning
30 %
Hijau
40 %

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

34.

015/1

21
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 14 ialah piktograf yang menunjukkan jualan aiskrim bagi tiga hari. Jualan pada
hari Rabu tidak ditunjukkan.

Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Mewakili 50 aiskrim
Rajah 14.
Bilangan aiskrim yang dijual pada hari rabu ialah 20% daripada jumlah jualan tiga
hari itu.
Cari beza antara bilangan aiskrim yang dijual pada hari Isnin dan hari Rabu
A

200

350

400

450

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

35.

015/1

22
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 15 menunjukan gabungan bentuk sebuah segi empat sama dan sebuah segi tiga.
12 cm

5 cm

16 cm
8 cm

Rajah 15
Antara segi empat tepat berikut , yang manakah mempunyai perimeter yang sama
dengan

Rajah 15 ?

A
2cm
21 cm
B
2cm
12cm
C
5cm

10 cm
D
5cm
15 cm
[ Lihat halaman sebelah
05/1
SULIT

36.

015/1

23
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 16 menunjukkan gabungan bentuk dua buah segi empat sama dan sebuah segi
tiga . RSTU ialah garis lurus.
10 cm
3 cm

4 cm

6 cm

Rajah 16
Hitung luas , dalam cm, seluruh rajah itu .

51

98

137

142

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

37.

015/1

24
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 17 menunjukkan gabungan bentuk dua kuboid yang sama saiz.

6 cm

3cm

3 cm
8 cm

Rajah 17.

Hitung jumlah luas , dalam cm, satah yang berlorek .


A

72

80

95

102

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

38.

015/1

25
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 18 ialah bil yang tidak lengkap yang menunjukkan maklumat barang yang
dibeli oleh Siti.
Kuantiti

Barang

Harga seunit

Jumlah Harga

Tuala

RM 12.50

RM 25.00

Kemeja

RM 23.00

RM 69.00

Seluar

RM8.00

RM 40.00

Jumlah

RM 158.00

Harga sebuah topi ialah

daripada harga sehelai kemeja.

Berapakah helai kemeja yang Siti beli.


A

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

39.

015/1

26
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 19 menunjukkan harga sebuah radio dan sebuah televisyen . Harga kipas tidak
ditunjukkan.

RM 200
RM
960
Rajah
19.

Raju ada RM1200. Dia membeli televisyen itu dengan diskaun sebanyak 20%. Dia
menggunakan semua wang bakinya untuk membeli radio dan kipas itu.
Berapakah harga kipas itu?

RM 180

RM 185

RM 210

RM 232

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

40.

015/1

27
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 20 menunjukkan dua bekas , M dan N , yang berisi air.

5.2 m
Rajah 20.

Jumlah isipadu air dalam bekas M dan bekas N dituang sama banyak ke dalam 10 biji
botol.
Berapakah isi padu dalam m , air setiap botol?
A

400

550

800

880

KERTAS SOALAN TAMAT.

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

015/
1

SUL
IT
NAMA :
TAHUN:
....................................

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

015/1
Matematik
TAHUN 6
Kertas 1
1 Jam

MATEMATIK
Kertas 1
Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Rajah yang mengiringi masalah dalam kertas soalan ini dimaksudkan untuk memberi
maklumat yang berguna bagi menyelesaikan masalah. Rajah tidak semestinya
dilukiskan mengikut skala.
4. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja.
5. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang
telah dibuat itu. Kemudian hitamkan jawapan anda yang baru.
6. Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 22 halaman bercetak.

http://gudangsoalan.blogspot.com

SUL
IT

1.

015/
1

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

Rajah 1 menunjukkan 4 keping kad nombor P, Q, R dan S

1.0
6

jut
a

jut
a

jut
a

1.7
5
jut
a

Rajah 1

Antara kad-kad di atas pasangan kad yang manakah sama nilai ?


A.
B.
C.
D.
2.

P=Q
Q=S
R=S
P=R

Rajah 2 menunujukkan satu garis nombor

0.6

1.4

4.6

Rajah 2
Berapakah jumlah nilai P dan nilai Q ?
A.
B.
C.
D.

3.

Hitungkan 48.606 6. Bundarkan jawapan kepada dua tempat perpuluhan.


A.
B.
C.
D.

05/
1

2.2
3.8
5.8
6.0

8.10
8.11
8.12
8.13

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman
sebelah
SUL

SUL
IT

4.

015/
1

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

Rajah 3 menunjukkan waktu Suzi selesai mengulangkaji pelajaran pada waktu malam.

Rajah 3
Suzi mula mengulangkaji pelajarannya 3 jam sebelum waktu yang ditunjukkan
dalam Rajah 3. Pukul berapakah Suzi mula mengulangkaji pelajarannya?
A.
B.
C
D
5.

Penukaran manakah yang tidak betul ?


A.
B.
C
D

6.

Jam 19 00
Jam 19 30
Jam 20 00
Jam 20 30

2008 m = 2.008
1140 m = 1
1040 m = 1 40 m
480 m = 0.48

Rajah 4 menunjukkan ciri-ciri beberapa bentuk tiga matra


Bentuk tiga matra

Bilangan tepi

Bilangan bucu

Kuboid
Kiub
Piramid
Silinder

12
12
8
2

8
6
5
0

Rajah 4
Ciri-ciri bentuk tiga matra manakah yang tidak betul ?
A.
B.
C.
D.
05/
1

Kuboid
Kiub
Piramid
Silider
http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman
sebelah
SUL

SUL
IT

015/
1

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

7.

A.

B.

C.

D.

8.

10 -

A.

B.

C.

D.

9.

18 0.42 + 3.543
A.
B.
C.
D.

05/
1

14.037
17.058
21.123
12.324

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman
sebelah
SUL

SUL
IT

10.

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

jam +

+ 3 jam =

Apakah nombor yang mesti ditulis di dalam

11.

12.

13.

05/
1

015/
1

A.

40 minit

B.

45 minit

C.

50 minit

D.

55 minit

itu ?

76 425 24
A.

318 baki 5

B.

318 baki 10

C.

3184 baki 9

D.

3184 baki 19

( 247 x 30 ) ( 1045 5 ) =
A.

582

B.

7201

C.

7381

D.

7619

60 000 + 0.4 juta =


A.

0.46

B.

1.00

C.

4.60

D.

10.00

juta

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman
sebelah
SUL

SUL
IT

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

14.

15.

x 525
A.

2 625

B.

2 850

C.

3 150

4 280

Nilai manakah yang paling besar ?


A.
B.

16.

420 m x 2
x 2700 m

C.

2 + 600 m

D.

8000 1000

RM 250 RM 149.05 + 15 sen =


A.

RM 85.95

B.

RM 100.80

C.

RM 101.01

D.

RM 101.10

17.

05/
1

015/
1

tahun - 3 tahun 5 bulan =


A.

1 tahun 8 bulan

B.

1 tahun 9 bulan

C.

1 tahun 10 bulan

D.

1 tahun 11 bulan

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman
sebelah
SUL

SUL
IT

18.

19.

20.

015/
1

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

8 km 50 m 750 m
A.

55 km

B.

550 km

C.

7.3 km

D.

73 km

2 + 200 m +
A.

1225 m

B.

1450 m

C.

2225 m

D.

2450 m

Jadual 5 menunukkan bilangan guli yang dapat dikumpulkan oleh Mimi dan Nani.
Bilangan yang dapat dikumpul oleh Bibi dan Lili tidak ditunjukkan.
Nama
Bibi
Mimi
Lili
Nani

Bilangan guli yang dapat dikumpul


112
156
Jadual 5

Purata bilangan guli yang dapat dikumpulkan oleh keempat-empat orang budak
perempuan di atas ialah 132 biji. Bilangan guli Bibi adalah 12 biji kurang daripada
bilangan guli Lili. Berapakah bilangan guli yang dikumpul oleh Bibi ?

05/
1

A.

112

B.

118

C.

124

D.

236

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman
sebelah
SUL

SUL
IT

21 .

015/
1

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

Jadual 2 menunjukkan markah tiga orang murid dalam satu ujian. Markah Aisyah dan
Arshad tidak ditunjukkan .

Murid
Salmah
Rohani
Aisyah
Johan
Arshad

Markah
70
69
53
Jadual
2

Jumlah markah Salmah, Rohani dan Johan adalah sama dengan jumlah markah
Aisyah dan Arshad. Markah Aisyah dan Arshad adalah sama .
Berapakah markah Aisyah?

22 .

48

64

96

192

Fatehah membeli sebiji kek. Dia memberi

1
1
daripada kek itu kepada Hilmi dan
3
4

daripada baki kek itu kepada Lina.


Berapakah pecahan kek yang tinggal?

05/
1

5
12

1
2

7
12

2
3

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman
sebelah
SUL

SUL
IT

015/
1

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

23 .

Rajah 5 terdiri daripada beberapa segi empat sama yang sama saiz.

Rajah
5

Hitung peratusan kawasan berlorek daripada seluruh rajah itu .


A
8
B

35

40

65

24 . Rajah 6 menunjukkan harga tiga barang .


Kipas meja

RM 128.00

Cerek elektrik

1
daripada harga sebuah
2
kipas meja

Radio

3 kali harga sebuah kipas meja

Rajah
6

Mazli membeli sebuah cerek elektrik dan sebuah radio .


Berapakah jumlah harga yang perlu Mazli bayar ?

05/
1

RM 64.00

RM 192.00

RM 384.00

RM 448.00

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman
sebelah
SUL

SUL
IT

015/
1

1
0

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR
25 .

Rajah 7 menunjukkan waktu Shukri memulakan perjalanan dari Kuala Lumpur ke


Kota Bharu pada suatu pagi.

Rajah 7

Keseluruhan perjalanan itu biasanya mengambil masa 8 jam 45 minit.Walau


bagaimanapun , Shukri telah berhenti rehat selama 25 minit semasa dalam perjalanan
itu.
Pada pukul berapakah dia tiba di Kota Bharu?

26 .

7.40 a.m.

9.15 a.m.

7.40 a.m.

7.40 p.m.

Rajah 8 menunjukkan kedudukan rumah Aliff, sekolahnya dan sebuah kedai buku .
Sekol
ah

Rumah
Alif

Kedai
buku

1.4
km
Rajah
8

Jarak dari rumah Aliff ke sekolahnya ialah 1.4 km. Jarak dari sekolahnya ke kedai
buku ialah 3 kali jarak dari rumahnya ke sekolah. Aliff berbasikal dari rumahnya ke
kedai buku.Kemudian dia berbasikal balik dari kedai buku ke sekolahnya.
Hitungkan jumlah jarak, dalam km, dia berbasikal.

05/
1

9.8

5.6

8.4

4.2

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman
sebelah
SUL

SUL
IT

015/
1

1
1

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR
27 .

Rajah 9 menunjukkan harga empat barang.

RM 2 300

RM 3 450

RM 1 700
RM 1 400
Rajah
9

Encik Ruzaidi mempunyai RM 2 410 dan isterinya mempunyai RM 1 385. Barang


manakah yang boleh dibeli noleh mereka ?

C
C

05/
1

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman
sebelah
SUL

SUL
IT

015/
1

1
2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

28

Rajah 10 menunjukkan jisim dua jenis buah-buahan .

1.1
kg

4
k
5 g
Hitung jumlah jisim 3 ikat rambutan dan 6 ikat langsat .
A

1 kg

500 g

2 kg 400 g

6 kg 600 g

9 kg

29 . Rajah 11 menunjukkan sebuah bekas kosong. Bekas itu boleh diisi penuh dengan
6

3
l air.
5

Rajah
11

Bahar menuang 2.95 l air ke dalam bekas itu. Kemudian Suzi menuang 970 ml air ke
dalam bekas itu. Berapakah isi padu, dalam ml, air yang perlu diisi lagi supaya bekas
itu penuh ?

05/
1

2 430

2 680

3 650

10 520

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman
sebelah
SUL

SUL
IT

015/
1

1
3

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR
30 .

Rajah 12 menunjukkan kubus R dengan tepi 3 cm.

3
cm

Rajah
12

Berapakah bilangan kubus R yang diperlukan untuk membentuk sebuah kuboid yang
mempunyai panjang 18 cm, lebar 12 cm dan tinggi 9 cm?

31 .

27

62

72

216

Rajah 13 menunjukkan gabungan bentuk segi empat tepat RSUV dan segi tiga STU.
VUT ialah garis lurus dan VU = 2UT
R

18
cm

22
cm

U
Rajah
13

05/
1

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman
sebelah
SUL

SUL
IT

015/
1

1
4

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR
Perimeter seluruh rajah itu ialah 95 m.
Cari panjang, dalam m, RV.

32 .

11

22

75

Berikut adalah perbualan antara seorang guru dengan 3 orang murid .

Guru

: Berapakah tinggi kamu Zamri?

Zamri

: Tinggi saya ialah 1.31 m.

Guru

: Tinggi kamu Ah Beng?

Ah Beng

: Tinggi saya ialah 6 cm lebih daripada Zamri.

Guru

: Berapa tinggi kamu, Chan?

Chan

Tinggi saya adalah sama dengan Ah Beng .

Berdasarkan perbualan itu , hitung purata tinggi, dalam m, seorang murid.

05/
1

0.12

1.35

1.37

1.38

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman
sebelah
SUL

SUL
IT

015/
1

1
5

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR
33 .

Jadual 3 menunjukkan bilangan bendera-bendera kecil berlainan warna.

Warna
Hijau
Kuning
Merah
Ungu

Bilangan bendera kecil


120
100
140
40

Carta pai yang manakah mewakili dengan betul peratusan bendera bendera kecil
berlainan warna .

Hija Kunin
g
u
30% 35%
Mera Bir
u
h
10
25% %

Hija
Mera
u
h
35%
30%
Kunin Bir
u
g
10
25
%
%

C
Bir
u
30
%
Bir
25
%

05/
1

Mera
h
35%
Kunin Ung
u
g
10
25
%
%
Hija
u
30%

Hija
u
35%
Mera
h
10%

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman
sebelah
SUL

SUL
IT

015/
1

1
6

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR
34 .

Rajah 14 ialah piktograf yang menunjukkan jualan kek bagi tiga hari.Jualan pada hari
Khamis tidak ditunjukkan.

Isnin
Selasa
Rabu
Khamis

Mewakili 20 keping
kek

Rajah
14

Bilangan kek yang dijual pada hari Khamis ialah 25% daripada jumlah jualan bagi
tiga hari itu.
Cari beza antara bilangan kek yang dijual pada hari Isnin dengan hari Khamis.

05/
1

80

100

400

500

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman
sebelah
SUL

SUL
IT

015/
1

1
7

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR
35 .
.

Rajah 15 menunjukkan gabungan bentuk sebuah segi empat sama dan sebuah segi tiga
12
cm
6
cm
16
cm
8
cm

Rajah
15

Antara segi empat tepat berikut, yang manakah mempunyai perimeter yang sama
dengan rajah 15?
A
3
cm
20
cm
B
9
cm
15
cm
C
7
cm
12
cm
D
8
cm

05/
1

14
cm

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman
sebelah
SUL

SUL
IT

015/
1

1
8

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR
36 .

Rajah 16 menunjukkan gabungan bentuk dua buah segi empat sama dan
sebuah segi tiga . RSTU ialah garis lurus.
12
cm
4
cm

5
cm
8
cm

Rajah
16

Hitung luas, dalam cm , seluruh rajah itu .


A

185

201

217

233

37 . Rajah 17 menunjukkan gabungan bentuk dua kuboid yang sama saiz.


4
cm

8
cm

10
cm

Rajah
17

05/
1

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman
sebelah
SUL

SUL
IT

015/
1

1
9

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR
Hitung jumlah luas , dalam cm, satah yang berlorek.
A

120

160

168

320

38. Rajah 18 ialah bil yang tidak lengkap yang menunjukkan maklumat yang dibeli oleh
En. Mazlan.
Kuantiti

Barang

Harga seunit

Jumlah harga

Baju T

RM 15.40

RM 46.20

Kemeja
3

Seluar

RM 35.00

RM105.00

Tali leher

RM 20.50

RM 102.50

Jumlah

RM 376.70

Harga sehelai tali leher ialah

1
daripada harga sehelai kemeja.
2

Rajah
18

Berapakah helai kemeja yang Encik Mazlan beli?

05/
1

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman
sebelah
SUL

SUL
IT

015/
1

2
0

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR
39 .

Rajah 19 menunjukkan harga sebuah kipas siling dan sebuah televisyen. Harga jam
tangan tidak

RM
245

ditunjukkan .

RM 1
000
Rajah
19

Dali ada RM 1050. Dia membeli televisyen itu dengan diskaun sebanyak 30%. Dia
menggunakan semua wang bakinya untuk membeli radio dan kipas itu.
Berapakah harga jam tangan itu?

05/
1

RM 700

RM 350

RM 300

RM 105

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman
sebelah
SUL

SUL
IT

015/
1

2
1

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR
40 . Rajah 20 menunjukkan dua bekas, M dan N, yang berisi air.

3.45
l

M
Rajah
20

Jumlah isipadu air dalam bekas M dan bekas N dituang sama banyak ke dalam 6 biji
botol.
Berapakah isipadu, dalam ml, air dalam setiap botol?
A

825

855

950

955

KERTAS SOALAN TAMAT

05/
1

http://gudangsoalan.blogspot.com

[ Lihat halaman
sebelah
SUL

NAMA MURID : ..........................................


TAHUN
: ..........................
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR
JABATAN PELAJARAN KELANTAN

015/1
Matematik
TAHUN 6
Kertas 1
1 Jam
MATEMATIK
Kertas 1
Satu jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI
SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Rajah yang mengiringi masalah dalam
kertas soalan ini dimaksudkan untuk
memberi maklumat yang berguna bagi
menyelesaikan masalah. Rajah tidak
semestinya dilukiskan mengikut skala.
4. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan
sahaja.
5. Jika anda hendak menukar sesuatu
jawapan,

padamkan

sehingga

bersih

tanda yang telah dibuat itu. Kemudian


hitamkan jawapan anda yang baru.
6. Anda boleh membuat kerja mengira di
tempat kosong di dalam kertas soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman


bercetak.

http://gudangsoalan.blogspot.com

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011

Jawab semua soalan.


A RM120
C RM171
1. Nyatakan lima juta enam puluh tiga dalam
B RM150
D RM210
bentuk angka.
A 5 000 603
C 500 603
8. Terdapat 47 orang murid dalam kelas 6
B 5 000 063
D 500 063
Merah. Pada hari Isnin yang lalu, 28
orang
daripadanya
membawa 7
2. Nilai bagi digit 8 dalam nombor 6 857 329
buah buku teks manakala bakinya
ialah
membawa
C 80 000
A 800
8 buah buku teks. Berapakah jumlah
B 8 000
D 800 000
buku
teks
yang
dibawa
oleh
A
196
buah
C
348
buah
murid- murid kelas 6 Merah pada hari
B 329 buah D 376 buah
3. 724 697 dibundarkan kepada ribu yang
terdekat ialah
C 725 600
5 1
A 724 600
9.
+ =
1
B 725 000
D 726 000
9
3
1
8
A 9
C 2
8
9
4. Cerakinkan 690 203 mengikut nilai digitnya.
A 690 000 + 20 + 3
1
8
B 690 000 + 200 + 3
B 8
D 1
9
9
C 600 000 + 9 000 + 200 + 3
D
600 000 + 90 000 + 200 + 3
7
1
1
10. 3 + + 4 =
2
4
8
3
5. Nombor lima digit terkecil yang dapat
9
A
C
7
8
dibentuk dengan menggunakan digit8
14
digit 0, 2, 9, 1, dan 5 ialah
A 95 210
C 10 295
1
5
B 8
D 8
B 15 920
D 10 259
8
8
6. (47 13) (637 13) =
A 26
B 47

C
D

562
611

11. 2

1
12 =
4
A

14

C 24

1
4

7.
Buku latihan

Harga

Matematik

RM17

Sains

RM13
12.
JADUAL 1

1
4

27

= 480

Apakah nombor yang sesuai ditulis


Jadual 1 menunjukkan harga
dalam petak kosong di atas?
sebuah buku latihan Matematik
A 60
C 1 280
dan Sains. Puan Jamilah membeli
B 160
D 2 400
7 buah buku latihan Matematik
dan 4 buah buku latihan Sains.
Berapakah yang harus dibayar oleh
Puan Jamilah?
http://gudangsoalan.blogspot.com

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011

7
13. 5
100
A
B

19. Tukarkan 15% kepada pecahan dalam bentuk


termudah.

7
=
1 000

3.37
4.000

C 4.063
D 4.693

3
4
1
5

A
B

14. 8 + 0.003 2.749 =


A 5.254
B 5.268

C 9.275
D 10.745

15. 32 5.24 =
A 16.768
B 167.68

C 176.68
D 177.68

RM50
3

RM10
7

RM2
9

3
20
3
25

20. Nyatakan waktu 2 jam 25 minit selepas jam


1130.
A 1.15 p.m.
C 2.15 p.m.
B 1.55 p.m.
D 2.55 p.m.
2l Jadual 2 menunjukkan markah tiga orang
murid dalam suatu ujian. Markah
Radzi dan Nawawi tidak ditunjukkan.

16. RM 8 574.65 + RM 762 354.20


RM 196 873.20 =
A RM570 455
B RM574 045.55
C RM574 055.65
D RM670 456.55
Jenis
wang
kertas
Bilangan
(keping)

50
sen

5
sen

Murid

Markah

Ruzuki

44

Faridah

52

Radzi
Azuan

48

Nawawi

JADUAL 1

Jadual 2

17. Jumlah wang yang ditunjukkan dalam Jadual


1 ialah
A RM 231.15
C RM 241.45
B RM 241.15
D RM 271.15
7
18.
dinyatakan dalam bentuk peratus ialah
20
A 7%
B 14%
C 21%
D 35%

Jumlah markah Ruzuki, Faridah dan Azuan


adalah sama dengan jumlah markah Radzi
dan Nawawi. Markah Radzi dan Nawawi
adalah sama. Berapakah markah Radzi?
A
B
C
D

73
72
67
74

http://gudangsoalan.blogspot.com

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011

22. Dawiah membeli sebiji kek. Dia memberi


daripada kek itu kepada Rashdy dan

2
6

24 Rajah 6 menunjukkan harga tiga barang

1
4

Bola

daripada baki kek itu kepada Azuha


Berapakah pecahan kek itu yang tinggal?
A

1
24

1
3

2
15

RM24.00

Kasut

Baju

1 daripada harga bola 2 kali harga


3
sebiji bola

3
4
Rajah 6

23 Rajah 5 terdiri daripada beberapa segi empat


sama yang sama saiz.

Mohd Nasir membeli 2 helai baju dan


sepasang kasut. Berapakah jumlah harga
yang perlu Mohd Nasir bayar?
A
B
C
D

RM80.00
RM84.00
RM64.00
RM78.00

25 Rajah 7 menunjukkan waktu Hafiz memulakan


perjalanan dari Kota Bharu ke Kuala Perlis,
pada suatu pagi.

Rajah 5
Hitung peratusan kawasan berlorek daripada
seluruh rajah itu.
A
B
C
D

76
12
28
24

Rajah 7
Keseluruhan perjalanan itu biasanya
mengambil masa 4 jam 20 minit.Walau
bagaimanapun, Hafiz telah berhenti rehat
selama 15 minit semasa dalam perjalanan itu.
Pada pukul berapakah Hafiz tiba
di Kuala Perlis?
http://gudangsoalan.blogspot.com

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011

A
B
C
D

2.00 a.m.
2.45 p.m.
1.30 a.m.
1.45 p.m.

27 Rajah 9 menunjukkan harga empat barang.

26 Rajah 8 menunjukkan kedudukan rumah


Che Rohani, sekolahnya dan sebuah masjid

RM1 820

RM2 270

Sekolah

890 m

RM1 650

RM2 750
Rajah 9

masjid

Raidah mempunyai RM 2 690 dan


suaminya mempunyai RM 2 845. Barang
manakah yang paling mahal boleh dibeli oleh
mereka?

A.
Rumah Che Rohani
Rajah 8
Jarak dari sekolahnya ke masjid ialah
890 m. Jarak dari rumahnya ke sekolah
ialah 2 kali jarak dari sekolahnya ke masjid.
Che Rohani berbasikal dari rumahnya
ke sekolah kemudian dia berbasikal pula dari
sekolahnya ke masjid.Hitung jumlah jarak
dalam km, Che Rohani berbasikal.
A
B
C
D

B.

C.

D.

2.60 km
3.67 km
3.067 km
2.67 km

28 Rajah l0 menunjukkan jisim dua jenis


buah-buahan.

Rajah 10
1 biji durian
om

1 biji tembikai
1.6 kg

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011

Hitung jumlah jisim 3 biji durian dan 2 biji


tembikai
A
B
C
D

5 kg 700 g
4 kg 700 g
7 kg 950 g
9 kg 200 g

Berapakah bilangan kubus Z yang diperlukan


untuk membentuk sebuah kuboid yang
mempunyai panjang 16 cm,lebar 12 cm dan
tinggi 8 cm?
A
B
C
D

29 Rajah 11 menunjukkan sebuah bekas kosong.


Bekas itu boleh diisi penuh dengan 4 Liter air.

24
30
48
44

31 Rajah 13 menunjukkan gabungan bentuk segi


empat tepat QRST dan segi tiga PQR. PQ
ialah garis lurus dan PQ = 2 QT
P
15 cm

6 cm
Rajah 11

Hadin menuang 1.5 L air ke dalam bekas itu.


Kemudian Zarifah menuang 680 ml air
ke dalam bekas itu. Berapakah isi padu, dalam
ml., air yang perlu diisi lagi supaya bekas
itu penuh?
A
B
C
D

2670 ml
1820 ml
1670 ml
3300 ml

30 Rajah 12 menunjukkan kubus Z dengan tepi


berukuran 4 cm.

Rajah 13
Perimeter seluruh rajah itu ialah 53 cm
Cari panjang, dalam cm, TS
A
B
C
D

10
14
16
18

32 Berikut ialah perbualan antara seorang guru


dengan 3 orang murid.
Hisham: Berapakah tinggi kamu Yahya
Yahya : Tinggi saya ialah 1.30 m.
Hisham: Tinggi kamu, Syed?

4 cm

Syed : Tinggi saya ialah 15 cm lebih


daripada Yahya .

Rajah 12

Hisham: Berapakah tinggi kamu,


M.Nor?
M.Nor : Tinggi saya adalah sama dengan Syed.
http://gudangsoalan.blogspot.com

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011

Berdasarkan perbualan itu, hitung purata


tinggi, dalam m, seorang murid.
A
B
C
D

34 Rajah 14 ialah piktograf yang menunjukkan


jualan bola bagi tiga hari. Jualan pada hari
Khamis tidak ditunjukkan.

1.05 m
1.20 m
1.40 m
1.56 m

Isnin

33 Jadual 3 menunjukkan bilangan guli-guli


berlainan warna,

Selasa

Warna

Bilangan guli

Rabu

Jingga

70

Biru

60

Putih

40

mewakili 20 biji bola

Merah

30

Rajah 14

Khamis

Jadual 3
Carta pai yang manakah mewakili dengan
betul peratusan guli berlainan warna?

Bilangan bola yang dijual pada hari


Rabu ialah 40% daripada jumlah jualan
bagi tiga hari itu. Cari beza antara bilangan
bola yang dijual pada hari Isnin dengan
hari Rabu.
A
B
C
D

A.

B.

50
20
40
55

35 Raiah 15 menunjukkan gabungan bentuk


2 buah segi empat tepat dan sebuah segi tiga.
2 cm

6 ccm
10 cm
C.

D.
2 cm
4 cm
Raiah 15
http://gudangsoalan.blogspot.com

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011

A
B
C
D

Antara segi empat tepat berikut, yang


manakah mempunyai perimeter yang
sama dengan Rajah 15?
A

79
121
98
85

37 Rajah 17 menunjukkan gabungan bentuk dua


kuboid yang sama saiz.

3 cm
6 cm

3 cm
6cm

4 cm
9 cm
3cm

7cm

5 cm
Rajah 17
7 cm

Hitung jumlah luas, dalam cm2, satah yang


berlorek.

3 cm

A. 75
B. 80
C. 72
D. 74

8 cm
36 Rajah 16 menunjukkan gabungan bentuk dua
buah segi empat tepat dan sebuah segi tiga.
JKLM ialah garis lurus.

38 Rajah 18 ialah bil yang tidak tengkap yang


menunjukkan maklumat barang yang dibeli
oleh Engku Nasir.

4 cm
Kuantiti

5 cm

5 cm
6 cm

Stokin

Harga seunit

Jumlah harga

RM16.00

RM64.00

Seluar

3 cm

Barang

Kemeja

RM 40.00

RM40.00

Tuala

RM 12.00

RM36.00

JUMLAH

Rajah 16

RM 164.00

Rajah 18

Hitung luas, dalam cm2, seluruh rajah itu.

Harga sehelai tuala ialah daripada harga


sehelai seluar. Berapakah helai seluar
yang Engku Nasir beli?

http://gudangsoalan.blogspot.com

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011

A. 2
B. 1
C. 3
D. 4

A
B
C
D

750
800
850
650

39 Rajah 19 menunjukkan harga sebuah mesin


basuh dan sebuah televisyen. Harga peti sejuk
tidak ditunjukkan.

RM 600

RM 800
Rajah 19

Sabariah ada RM 2700. Dia membeli


televisyen itu dengan diskaun sebanyak20%.
Dia menggunakan semua wang bakinya untuk
membeli mesin basuh dan peti sejuk itu.
Berapakah harga peti sejuk itu?
A RM195O
B RM140O
C RM142O
D RM1520
40 Rajah 20 menunjukkan dua bekas, X dan Y
yang berisi air.

4.2 Liter
2.2 Liter

Y
Rajah 20

Jumlah isi padu air dalam bekas X dan


bekas Y dituang sama banyak ke dalam 8 biji
botol.Berapakah isi padu dalam ml air dalam
KERTAS SOALAN TAMAT
setiap botol?
http://gudangsoalan.blogspot.com

. U 0 PU LAN
LU LU S

http://gudangsoalan.blogspot.com

Anda mungkin juga menyukai