Anda di halaman 1dari 2

Peralihan Keluk Permintaan Agregat Dan Keluk Penawaran Agregat

Soalan
Terangkan secara ringkas kesan yang berikut terhadap keluk
permintaan agregat (AD) atau keluk penawaran agregat
(a) Kenaikan perbelanjaan kerajaan
[4]
(b) Peningkatan harga bahan mentah / peningkatan upah buruh
[3]
(c) Perkembangan teknologi
[3]
Jawapan Cadangan
Terangkan secara ringkas kesan yang berikut terhadap keluk permintaan
agregat (AD) atau keluk penawaran agregat
(a) Kenaikan perbelanjaan kerajaan
[4]
Keluk AD asal
ialah keluk AD0.
Pada
tingkat
harga P0,
pendapatan
negara
benar
ialah Y0
Pertambahan
perbelanjaan kerajaan akan meningkatkan perbelanjaan agregat dan
permintaan agregat.
Pada tingkat harga yang sama (P0), keluk AD beralih
dari AD0 ke AD1 dan pendapatan negara benar meningkat dari Y0 ke Y1
(b) Peningkatan harga bahan mentah / peningkatan upah buruh
Peningkatan
harga
bahan
mentah
/
peningkatan
upah buruh akan
meningkatkan
kos pengeluaran
Pada
tingkat
harga
yang sama (P0),
firma akan mengurangkan pengeluaran.

[3]

Penawaran agregat berkurang, keluk AS beralih dari AS0 ke AS1 dan


pendapatan negara benar berkurang dari Y0 ke Y1
(c) Perkembangan teknologi

[3]

Perkembangan
teknologi akan
meningkatkan
daya
pengeluaran dan
mengurangkan
kos
seunit
keluaran.
Pada
tingkat
harga
yang sama (P0), firma dapat menambahkan pengeluaran.
Penawaran agregat bertambah, keluk AS beralih dari AS0 ke AS1 dan
pendapatan negara benar meningkat dari Y0 ke Y1