Anda di halaman 1dari 94

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

PANDUAN UMUM GURU


PENDAHULUAN
Di bawah ini diperturunkan beberapa Garis Panduan Tugas Guru Mengenai beberapa
perkara tertentu dalam bidang pentadbiran dan pengajaran. Adalah diharapkan kerjasama,
perhatian berat dan tindakan timbal guru bagi bersama-sama melaksanakan, menyelaras,
menyempurnakan dan mengendalikan dengan tujuan supaya jentera pentadbiran dan
pengelolaan sekolah ini akan berjalan dengan teratur, kemas dan licin. Dengan matlamat itu,
maka BUKU PANDUAN TUGAS GURU ini digubal dan disarankan kepada guru sebagai
panduan dan tindakan.
BAHAGIAN A :
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH
1.

Perintah Am
Selaku kakitangan kerajaan, guru-guru adalah tertakluk dengan segala arahan yang
terdapat di dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu, semua guru dikehendaki
membawa, memahami dan juga mematuhi Perintah Am tersebut.

2.

Sikap Guru / Kakitangan Sekolah


Sikap baik guru / kakitangan membantu dalam membina iklim sekolah yang baik.
Antara lain, sikap baik ini dapat dilihat dalam perkara-perkara seperti berikut:2.1.

Menepati Masa sekurang-kurangnya telah menghadirkan diri 10 minit


sebelum masa yang ditentukan untuk memulakan sebarang tugas di sekolah,
memulakan tugas pengajaran sebaik-baik loceng berbunyi / apabila tiba
masanya. Sesuatu tugas yang diberi diselesaikan dalam tempoh yang
ditetapkan tanpa perlu diingat-ingatkan.

2.2

Pakaian Pakaian guru / kakitangan sentiasa sesuai untuk alam sekolah.


Guru lelaki tidak memakai kasut ala selipar, kemeja T, baju bercorak garang,
khasnya semasa bertugas formal. Peraturan-peraturan pakaian rasmi seperti
yang ditentukan oleh pihak Kerajaan Negeri / Kementerian Pendidikan
hendaklah dipatuhi pada ketika-ketika berkenaan. Guru/Kakitangan wanita
berpakaian sesuai dengan sentiasa menyedari hakikat yang sekolah ini
merupakan sekolah menengah campuran.
Guru-guru yang mengajar Pendidikan Jasmani/Sukan wajib memakai pakaian
yang digariskan dalam pekeliling-pekeliling yang berkaitan dengan
pengajaran Pendidikan Jasmani/Sukan.

2.3

Misai / Janggut / Rambut Guru-guru lelaki dan Kakitangan lelaki di sekolah


hendaklah mematuhi garis panduan. Kementerian Pendidikan dalam hal ini
dan sentiasa menjadi teladan yang baik kepada semua murid.

2.4.

Merokok Guru/Kakitangan tidak dibenarkan merokok di kawasan sekolah.

2.5 Budi Bahasa Sentiasa bekerjasama untuk mewujudkan perhubungan yang baik
dengan berbudi bahasa dan sopan di antara semua ahli dalam keluarga
sekolah dan dengan pihak-pihak luar yang berkaitan dengan sekolah.
1

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

2.6

Berusaha dan berikhtiar untuk menjaga kebersihan, keceriaan dan


keselamatan semua bilik, alatan dan kawasan sekolah.

2.7 Segera memahami tugas yang diberi dan melaksanakannya. Mengambil daya
usaha sendiri untuk mengatasi sebarang masalah yang dihadapinya.
Berbincang
dengan guru-guru kanan atau Pengetua apabila menghadapi
sesuatu masalah yang tidak dapat diselesaikan.
2.8

Sifat profesionalisme ditunjukkan dalam setiap tugas yang dipegangnya.


Sentiasa Ingin membaiki kemahiran yang ada pada dirinya untuk menjadi
guru/kakitangan yang lebih berkesan. Memahami Etika Profesion Perguruan.

2.9

Sanggup bertolak ansur dan berkorban masa dan tenaga demi kebajikan
murid/sekolah.

2.10

Menerbitkan nilai-nilai sihat/positif di kalangan murid/rakan sejawat di sekolah


ke arah perpaduan dan terhindar daripada sebarang bentuk prasangka,
kumpulan dan sebagainya.

2.11

Menunjukkan sifat prihatin terhadap semua murid di sekolah tanpa


membezakan antara satu sama lain dari segi keturunan, agama, kedudukan
sosioekonomi dan sebagainya serta mendidik mereka ke arah Falsafah
Pendidikan Negara.

2.12

Mengemukakan cadangan/idea pendapat untuk kebaikan sekolah melalui


saluran-saluran yang ada peti cadangan, perjumpaan sesama guru,
mesyuarat dan sebagainya.

2.13

Sanggup dan ingin menghadiri/menyertai KUDAP/Seminar/Kursus/Program


Perkembangan Staff dan membawa pembaharuan kepada alam sekolah ini.

2.14

Tidak bercuti dari tugas, kecuali atas sebab-sebab yang paling mustahak.
Apabila terpaksa bercuti, rela menghabiskan tugas-tugasnya yang tergendala
itu tanpa sebarang arahan dan memastikan tiada aktiviti di sekolah
tergendala kerana ketidakhadiran dirinya.

2.15

Menyelenggara Buku Persediaan Mengajar, Jadual-Jadual, Rekod Pungutan,


Alatan-Alatan, Bilik-Bilik, Perabot, Buku Stok, Buku Laporan dan sebagainya
mengikut keperluan yang ditetapkan.

2.16

Memastikan segala tindakan adalah menurut peraturan yang ada. Jika tidak
jelas dapatkan bantuan daripada Penolong Kanan atau Pengetua.

2.17

Terbuka kepada idea/kaedah yang baru dalam pendidikan.

2.18

Sanggup menerima cabaran semasa menjalankan tugas termasuk mendidik


murid-murid yang lemah dan menghadapi tugas-tugas yang berbagai-bagai
ragam demi kebajikan pelajar-pelajar sekolah ini.

2.19

Memberi kerjasama/sumbangan kepada guru kanan/ketua kumpulan dalam


mengendalikan sesuatu tugas, meskipun tidak bersetuju dengan sesuatu
keputusan yang diambil oleh kumpulan itu.

2.20

Tidak terlalu menghitung masa dan tugas dalam menjalankan tugas-tugas


sekolah.

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

2.21

3.

Kedatangan / Waktu Bertugas


3.1

4.

5.

6.

Mengutamakan kepentingan sekolah/perkhidmatan apabila bercanggah


dengan kepentingan diri sendiri.

Waktu bersekolah ialah seperti berikut:Isnin Khamis

: 7.20 pagi 2.00 petang (Sidang Pagi)


: 12.50 tengah hari 6.45 petang ( Sidang Petang)

Jumaat

: 7.20 pagi - 12.05 tengah hari (Sidang Pagi)


: 2.30 petang - 6.45 petang ( Sidang Petang)

Kokurikulum

: Mengikut jadual yang ditetapkan

3.2

Guru-guru adalah
persekolahan.

diwajibkan

3.3

Guru-guru dikehendaki datang mengikut ketetapan masa yang dinyatakan di


atas.

3.4

Guru-guru dikehendaki mengetik Punch Card apabila tiba di sekolah dan


balik dari sekolah.

3.5

Jika sekiranya guru-guru terpaksa datang lewat ataupun tidak hadir, mereka
hendaklah memberi kenyataan dan sebab-sebab yang wajar (Guru
hendaklah menghubungi pihak sekolah jika mereka terpaksa datang lewat
ataupun tidak dapat hadir).

hadir

di

sekolah

pada

tiap-tiap

hari

Kebenaran Keluar
4.1

Mana-mana yang guru terpaksa meninggalkan sekolah seketika, hendaklah


mendapat kebenaran Pengetua atau wakilnya ketika Pengetua tiada.

4.2

Selepas diberi kebenaran, buku rekod meninggalkan kawasan sekolah


hendaklah diisi.

Cuti / Keuzuran
5.1

Pihak sekolah diberitahu


kecemasan/ cuti sakit.

segera/lebih

awal

jika

terdapat

keuzuran/

5.2

Sijil Cuti Sakit hendaklah diserahkan sendiri kepada Pengetua dengan kadar
segera.

5.3

Cuti/tidak hadir ke sekolah yang berunsur lebih kepada kepentingan peribadi


adalah tidak dibenarkan.

Tidak Hadir Bertugas Tanpa Kenyataan


6.1

Guru/Kakitangan yang tidak hadir ke sekolah tanpa kenyataan yang


munasabah akan dipotong gajinya mengikut peruntukan dalam Perintah Am.
3

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

6.2.

7.

8.

9.

10.

Guru/Kakitangan yang pada zahirnya ke sekolah, tetapi tidak


menjalankan tugasnya juga boleh dianggap tidak menjalankan tugas dan
diambil tindakan memotong gaji pada hari berkenaan.

Sijil Pendaftaran Guru/ Permit Mengajar


7.1

Peraturan ini tertakluk kepada Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT) sahaja.

7.2

Semua GSTT yang mengajar perlu mempunyai permit mengajar yang


diperbaharui pada tiap-tiap tahun.

Pakaian
8.1

Guru-guru perlu mematuhi kehendak surat pekeliling K.P (B5)859/Jld.11/(36)


bertarikh 9 Mei 1985 mengenai pakaian guru-guru di sekolah. Pakaian guru
perlu kemas dan sesuai dan melambangkan disiplin dan imej profesion
perguruan.

8.2

Guru lelaki dan perempuan yang mengajar Pendidikan Jasmani hendaklah


memakai pakaian yang sesuai untuk menjalankan pengajaran mata pelajaran
tersebut.

8.3

Tanda nama hendaklah sentiasa dipakai semasa bertugas/menghadiri


upacara rasmi.

8.4

Memakai pakaian sukan adalah tidak dibenarkan semasa mengajar di bilik


darjah/menghadiri upacara rasmi.

8.5

Guru lelaki hendaklah memakai tali leher semasa bertugas. Semua guru
dikehendaki berpakaian kemas/lengkap dalam sebarang tugas/upacara
rasmi.

Perhubungan Sesama Guru


9.1

Guru-guru diminta untuk memupuk hubungan peribadi dan profesional yang


baik dan sihat sesama mereka dan sentiasa dapat mengawal tutur kata. Juga
diharap akan wujud perasaan kekitaan di kalangan guru-guru.

9.2

Guru-guru tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksakan pandangan


dan fahaman atau pendapat atau kepercayaan pada guru ataupun murid atau
kakitangan sekolah.

Bilik Rehat
10.1

Sebuah jawatankuasa dilantik untuk menguruskan segala hal yang berkaitan


dengan Bilik Guru. Semua guru secara automatik tertakluk kepada
jawatankuasa ini.

10.2

Kebersihan dan keselamatan Bilik Guru adalah menjadi tanggungjawab


semua guru. Ini termasuklah keselamatan harta benda yang terdapat di
dalam Bilik Guru.

10.3

Guru-guru hanya dibenarkan berada di Bilik Guru semasa mereka tidak


mengajar di bilik darjah. Masa ini hendaklah dianggap sebagai non-teaching
4

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

dan bukannya free period. Oleh itu guru-guru hendaklah menggunakan masa
tersebut (di Bilik Guru) untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan
pengajaran dan pembelajaran sahaja.

11.

12.

13.

10.4

Guru tidak dibenarkan membenarkan murid-murid berada di Bilik guru.

10.5

Guru-guru yang berada di Bilik Guru hendaklah sama-sama


bertanggungjawab untuk memastikan suasana yang sesuai dan tidak
mengganggu ketenteraman sekolah.

Inisiatif Guru
11.1

Guru-guru adalah digalakkan untuk sentiasa mengambil inisiatif bagi


melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik dan berkesan.

11.2

Walau bagaimanapun guru-guru adalah dikehendaki merundingkan/


membincangkan/ memaklumkan mengenainya terlebih dahulu kepada
Pengetua.

Masalah-Masalah Perjawatan Dan Pengajaran


12.1

Jika guru menghadapi sebarang masalah dalam bidang perjawatan, mereka


boleh memberitahu mengenainya sama ada kepada Pembantu Tadbir yang
berkenaan ataupun kepada Pengetua.

12.2

Jika guru menghadapi masalah dalam bidang pengajaran, mereka boleh


memberitahu mengenainya sama ada kepada Guru Kanan Mata Pelajaran,
Penolong Kanan atau pun kepada Pengetua.

Tugas Guru
13.1

Guru-guru akan diberikan tugas-tugas yang berbentuk kurikulum, kokurikulum


dan juga pentadbiran. Mereka hendaklah melaksanakan
tugas-tugas
tersebut dengan dedikasi, cekap, bertanggungjawab dan menunjukkan
semangat serta minat yang mendalam terhadap tugas-tugas tersebut.

13.2

Guru Tingkatan
13.2.1 Sebahagian besar dari guru dilantik untuk menjadi Guru Tingkatan.
Mereka dikehendaki menjalankan tugas-tugas seperti yang telah
ditetapkan dan menjalankannya dengan baik dan cekap. (Sila lihat
senarai tugas tersebut yang dilampirkan bersama di dalam buku ini)

13.3

Guru Bertugas Mingguan/Harian


13.3.1 Semua guru akan diminta menyempurnakan tugas ini secara bergilir
mengikut harian. Dalam tiap-tiap satu minggu persekolahan, dua atau
tiga orang guru akan diminta bertugas.
13.3.2 Laporan-laporan tertentu dicatatkan di dalam Buku Laporan Guru
Bertugas untuk makluman dan perhatian Pengetua/Penolong Kanan
dan guru-guru. Buku ini hendaklah diserahkan kepada Pengetua
5

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

keesokan harinya. (Sila rujuk lampiran mengenai senarai tugas guruguru bertugas).
13.4

Kokurikulum
13.4.1 Semua guru di sekolah mempunyai peranan untuk mengerakkan
kegiatan kokurikulum. Setiap tugas hendaklah difahami benar-benar
dan guru-guru harus menentukan agar kegiatan kokurikulum di bawah
pimpinannya benar-benar mendatangkan faedah kepada pelajarpelajar yang menjadi ahli-ahlinya.
13.4.2 Setiap guru harus memainkan peranan dalam bidang kokurikulum,
tidak kira sama ada mereka terlatih atau tidak dalam bidang tersebut.
Kemahiran
boleh didapati melalui bacaan, menghadiri kursus,
lawatan, perbincangan mahupun dengan cara on the job training. Jika
ada sikap yang positif, setiap guru boleh menjadi serba boleh dalam
bidang kokurikulum.
13.4.3 Sikap murid terhadap kokurikulum dan kecemerlangan/penyertaan
yang bersungguh-sungguh, sebahagian besarnya bergantung kepada
sikap guru itu sendiri.
13.4.4 Anggapan yang gerakan kokurikulum tidak penting harus dikikis di
kalangan guru mahupun murid.
13.4.5 Penilaian terhadap kegiatan kokurikulum dan rekod-rekod penting
mengenainya hendaklah disimpan dalam Buku Rekod berkenaan.
Kad Kegiatan kokurikulum pelajar juga harus diselenggarakan oleh
guru-guru yang menjadi penasihat setiap kegiatan itu.

13.5

Pentadbiran Ikhtisas
13.5.1 Setiap guru perlu terlibat dalam serba sedikit pentadbiran ikhtisas
seperti Guru Kelas, Penyelaras Tingkatan, Guru Perpustakaan, Guru
Pusat Sumber, Guru Bimbingan dan Kaunseling, Guru Disiplin, AJK
PIBG, Bilik Guru, AJK Kebersihan/Keceriaan, AJK Kantin Sekolah,
Inventori, AJK SPBT dan sebagainya.
13.5.2 Bidang kuasa masing-masing mudah difahami dengan sedikit daya
usaha sendiri.
13.5.3 Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum
mahupun kokurikulum sebahagian besarnya bergantung kepada
keberkesanan pentadbiran ikhtisas di sekolah kita. Oleh itu, bidang ini
perlu diberi perhatian yang wajar.

14.

Buku Rekod Mengajar


14.1

Semua guru akan diberi sebuah Buku Rekod Mengajar dan mereka
bertanggungjawab terhadap keselamatan buku tersebut (Pekeliling
Kementerian Pelajaran Bil. 256). Semua kehendak buku itu perlulah
disempurnakan dengan lengkap, teliti kemas dan menurut masa. Buku ini
diserahkan kepada Pengetua atau Penolong Kanan Petang pada tiap-tiap
hari Jumaat untuk diperiksa dan ditandatangani. Jika Pengetua tiada, maka
6

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

buku itu akan diperiksa oleh Guru Penolong Kanan atau Guru Kanan Mata
Pelajaran.
14.2

15.

16.

17.

Jika seseorang guru bercuti, buku itu mestilah diserahkan kepada Pengetua
terlebih dahulu.

Jadual Waktu
15.1

Tiap-tiap guru dikehendaki menyerahkan satu salinan jadual waktu kelas dan
juga persendirian yang kemas kini (mana-mana yang berkaitan) yang telah
disediakan dengan lengkap dan kemas ke pejabat.

15.2

Guru-guru tingkatan juga dikehendaki menyediakan satu salinan jadual waktu


untuk dipamerkan di kelas masing-masing.

15.3

Guru-guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan.

15.4

Jadual Guru Ganti juga adalah tugas rasmi. Guru-guru bertanggungjawab ke


atas kelas/tugas yang ditetapkan.

Buku Rekod Kedatangan Murid


16.1

Tiap-tiap Guru Tingkatan akan diberikan sebuah Buku Rekod Kedatangan


untuk kegunaan tingkatannya. Guru bertanggungjawab untuk memenuhi
maklumat-maklumat yang diperlukan dan hendaklah memahami dan
mematuhi kehendak-kehendak peraturan mengenainya yang ada dicetak di
bahagian dalam kulit hadapan buku tersebut.

16.2

Kedatangan harian murid hendaklah diambil oleh Guru Tingkatan sendiri


pada hari mengajar pada waktu kedua (second period).

16.3

Buku ini diambil dari Bilik Guru Kanan dan hendaklah disimpan semula di
tempat asalnya tidak lewat dari tamatnya waktu yang kedua untuk
membolehkan pihak sekolah mengetahui bilangan murid yang hadir/tidak
hadir pada hari yang berkenaan sebelum waktu rehat. Keselamatan buku ini
semasa di dalam pegangan guru adalah tanggungjawab guru berkenaan.

16.4

Dari masa ke masa, buku ini akan disemak oleh Pengetua/Guru Penolong
Kanan/GPK HEM/Penolong Kanan Petang/guru yang telah ditugaskan oleh
Pengetua khas untuknya.

Menghukum Murid
17.1

Seseorang guru tidak dibenarkan menghukum dan mendera murid-murid.


Guru-guru juga dikehendaki menjaga tutur kata mereka terhadap muridmurid.

17.2

Murid-murid yang difikirkan perlu dihukum hendaklah dibawa kepada


pengetahuan Pengetua/GPK GPK HEM atau Guru Disiplin/JK Disiplin.

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

18.

19.

20.

21.

22.

Kad 001/002
18.1

Semua Guru Tingkatan dikehendaki mengemas kini kad-kad ini pada tiap-tiap
awal tahun.

18.2

Kad ini hendaklah diserahkan kepada Kaunselor apabila diminta.

Buku Teks (SPBT)


19.1

Guru-guru tingkatan dan guru-guru SPBT hendaklah menguruskan Skim


Bantuan Pinjaman Buku Teks selaras dengan arahan dan kehendak biasa
Kementerian atau Jabatan Pendidikan Surat KP. 8772/1979/SP/(29) bertarikh
12 Oktober 1978 dirujuk.

19.2

Semua jenis borang dan keperluan biasa itu hendaklah disempurnakan


dengan lengkap dan teliti mengikut masa yang telah ditetapkan.

Keselamatan Harta Benda Sekolah


20.1

Guru hendaklah memberikan kerjasama sepenuhnya dalam menjaga


keselamatan harta benda sekolah. Murid-murid yang merosakkan harta
benda sekolah sama ada dengan sengaja ataupun tidak, hendaklah dibawa
kepada pengetahuan pihak sekolah untuk tindakan selanjutnya (misalnya
memecahkan cermin tingkap).

20.2

Guru Kanan Mata Pelajaran yang berkenaan hendaklah memastikan ada


peraturan-peraturan mengenai penggunaan bilik-bilik tertentu, misalnya
Makmal Sains, Bilik Kemahiran Hidup dan sebagainya.

Kebersihan
21.1

Tiap-tiap guru mestilah menitikberatkan perkara ini dan adalah menjadi


kewajipan bersama bagi mengawas dan mengawal kebersihan sekolah ini.
Jadual giliran bertugas murid-murid di kelas hendaklah disediakan oleh Guru
Tingkatan. Alatan kebersihan darjah perlulah digunakan dengan rapi dan
disimpan dengan selamat.

21.2

Guru-guru Kanan Mata Pelajaran dan guru-guru yang mempunyai bilik


khas/tempat khas seperti makmal, bengkel seni perusahaan, stor sains
pertanian, stor sukan, bilik kerjaya dan sebagainya adalah bertanggungjawab
untuk menjaga kebersihan dan keceriaan bilik-bilik tersebut.

21.3

Guru yang masuk ke kelas hendaklah memastikan kebersihan kelas tersebut


sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran.

Kutipan Sumbangan Pakej Bayaran Tambahan


22.1

Sumbangan Pakej Bayaran Tambahan yang dikutip untuk sekolah adalah


seperti yang ditetapkan.

22.2

Guru-guru tingkatan akan diberi surat kuasa untuk mengutip yuran tersebut.
Guru-guru tingkatan hendaklah memastikan bahawa resit-resit dikeluarkan
kepada murid-murid yang membayar yuran.
8

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

23.

22.3

Segala wang kutipan, hendaklah diserahkan kepada pihak sekolah pada hari
yang berkenaan juga. Adalah menjadi satu kesalahan mengikut Arahan
Perbendaharaan jika ini tidak dilaksanakan. Guru-guru hendaklah
memastikan mereka diberi resit oleh pihak sekolah dan menyimpan resit-resit
tersebut.

22.4

Guru-guru adalah DILARANG sama sekali mengutip sebarang bentuk


yuran/bayaran dari murid-murid tanpa pengetahuan atau kebenaran daripada
Pengetua.

Surat Menyurat
23.1

24.

Semua surat menyurat guru-guru yang dianggap rasmi mestilah disalurkan


melalui Pengetua untuk disampaikan kepada pihak yang berkenaan.

Surat-Surat Yang Diterima


24.1

Ada surat-surat yang diterima oleh sekolah yang terpaksa diedarkan pada
guru-guru yang berkenaan untuk diambil tindakan. Guru-guru ini hendaklah
mengambil tindakan yang segera terhadap surat-surat tersebut.

24.2

Jika surat itu ditujukan kepada guru yang berkenaan dengan dinyatakan
melalui dan salinan kepada Pengetua surat itu boleh disimpan oleh guru di
dalam fail yang ada padanya, setelah mengambil tindakan mengenainya.

24.3

Jika surat itu ditujukan kepada Pengetua dan Pengetua mengedarkan surat
tersebut untuk tindakan guru yang berkenaan maka, guru itu hendaklah :24..3.1 Mengambil fail yang berkenaan di pejabat, jika fail itu tiada di dalam
simpanannya (jika perlu dan berkaitan)
24..3.2 Mengambil tindakan yang diperlukan.
24..3.3 Memulangkan semua fail tersebut ke pejabat.

24.4

25.

Segala surat dari sekolah yang dihantar keluar hendaklah hanya


ditandatangani oleh Pengetua, kecuali jika beliau sedang bercuti dan
sebagainya. Maka surat itu akan ditandatangani oleh Guru Penolong Kanan
bagi pihak Pengetua.

Pergi Ke Jabatan Pendidikan Negeri Johor


25.1

Dari masa ke masa, mungkin ada guru-guru yang terpaksa ke JPNJ untuk
satu-satu hal yang tertentu yang berkaitan dengan masalah perkhidmatan
dan sebagainya.

25.2

Untuk tujuan ini, guru-guru dikehendaki memenuhkan dan membawa borang


yang khas mengenainya yang boleh didapati di pejabat sekolah.

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

26.

27.

28.

Pelawat
26.1

Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Pengetua atau Guru


Penolong Kanan terlebih dahulu.

26.2

Guru-guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau


penjual-penjual kecuali dengan kebenaran Pengetua.

Membeli Barang
27.1

Guru-guru yang ingin membuat pesanan bagi membeli barang, hendaklah


melengkapkan borang khas mengenainya yang boleh didapati di pejabat.
Borang ini kemudiannya diserahkan kepada pejabat untuk tindakan
selanjutnya.

27.2

Jika barang yang berkenaan dikehendaki dengan kadar yang segera, boleh
memberitahu mengenainya kepada Pengetua dan kebenaran akan diberi
supaya guru boleh membeli tersebut sama ada secara tunai ataupun dibilkan
ke sekolah.

Perpustakaan Sekolah
28.1

29.

Kegiatan Kokurikulum
32.1

30.

31

Disebabkan perpustakaan sekolah ini kecil, guru-guru hendaklah memastikan


terlebih dahulu bahawa tempat duduk adalah mencukupi sebelum
membenarkan murid-murid ke perpustakaan.

Semua guru akan ditugaskan untuk menjadi Penasihat/Guru Penjaga dan


sebagainya untuk kegiatan kokurikulum di sekolah ini. Tugas ini hendaklah
dijalankan dengan cekap dan teratur.

Mengajar Luar Waktu Sekolah


30.1

Kebenaran daripada Pengetua/Pengarah Pendidikan perlu diperoleh terlebih


dahulu sebelum seseorang ingin mengajar di luar sekolah.

30.2

Surat siaran JPJ.S.036/Pt.1(18) dan P.A.D 4(1)/(11),12(2)(iv) dan Rules 20 of


The Assisted School ( Management) Rules 1962 perlu dirujuk.

Perhimpunan Sekolah
31.1

Pihak sekolah mengadakan perhimpunan harian (SelasaJumaat) dan


perhimpunan rasmi (Isnin).

31.2

Semua guru dikehendaki menghadirinya. Guru akan menyanyikan bersamasama dengan murid lagu Negaraku, lagu Bangsa Johor, lagu Sekolah dan
lagu Bahasa Jiwa Bangsa.

10

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

32.

Mesyuarat Guru-Guru
32.1

33.

34.

35.

36.

Dari masa ke masa, Pengetua akan memanggil mesyuarat guru-guru.


Kedatangan bagi mesyuarat ini adalah diwajibkan bagi semua guru.

Mesyuarat Jawatankuasa
33.1

Guru-guru akan dilantik untuk menduduki jawatankuasa yang terdapat di


sekolah. Mereka hendaklah menghadiri sebarang mesyuarat yang dipanggil
dan mengambil bahagian yang aktif di dalam mesyuarat tersebut.

33.2

Guru yang dilantik menjadi setiausaha kepada sebarang jawatankuasa,


hendaklah menyediakan minitnya dan satu salinan hendaklah disampaikan
kepada Pengetua dengan kadar segera.

Latihan Kebakaran
34.1

Arahan khas Pengetua mengenai perkara ini mestilah dipatuhi dengan teliti.
Latihan-latihan mengejut akan diadakan pada bila-bila masa hari
persekolahan.

34.2

Guru-guru mestilah sentiasa bersedia dan mematuhi kesemua arahan yang


terkandung di dalam surat arahan tersebut.

Keahlian Majlis Perhubungan Guru dan Kakitangan serta PIBG


35.1

Semua guru dan kakitangan sekolah secara automatik menjadi ahli kepada
Majlis Perhubungan Guru dan Kakitangan.

35.2

Semua guru adalah menjadi ahli PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai
Besar.

Lawatan Sambil Belajar


36.1

Guru-guru digalakkan menganjurkan lawatan sambil belajar bagi faedah


murid-murid. Walau bagaimanapun, ia harus dibincangkan terlebih dahulu
dengan Pengetua dan persetujuan darinya hendaklah diperoleh. Setelah itu,
segala prosedur mengenainya, seperti mendapatkan surat kebenaran dari ibu
bapa/penjaga hendaklah diuruskan terlebih dahulu. Segala surat
mengenainya hendaklah ditandatangani oleh Pengetua.

36.2

Guru-guru adalah dilarang sama sekali menganjurkan lawatan yang


melibatkan murid-murid sekolah, ataupun menggunakan nama sekolah tanpa
mendapat kebenaran terlebih dahulu atau tanpa pengetahuan Pengetua dan
juga tanpa mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Juga dilarang guru-guru
menganjurkan lawatan yang berbentuk berkelah.

36.3

Semasa lawatan dijalankan guru-guru yang mengiringi hendaklah mengawasi


dan mengawal murid-murid dengan baik.

36.4

Selepas lawatan, guru yang mengetuai rombongan


menyampaikan laporan bertulis mengenainya kepada Pengetua.

hendaklah

11

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

36.5

37.

Guru-guru Unit Beruniform yang ingin membawa murid-murid untuk


berkhemah, hendaklah terlebih dahulu berbincang dengan Pengetua.

Mengiringi Pasukan Sekolah


37.1

Guru-guru yang mengiringi pasukan sekolah untuk satu-satu aktiviti tertentu,


di luar kawasan sekolah, hendaklah menguruskan segala urusan
mengenainya.

37.2Jika terdapat murid-murid lain (penyokong) menyertai rombongan tersebut,


prosedur yang sama seperti di atas hendaklah dipatuhi. Guru hendaklah
mengawasi dan mengawal murid untuk menjaga keselamatan mereka
38.

39.

40.

41.

Kepimpinan Melalui Teladan dan Bersih, Cekap dan Amanah


38.1

Kedua-dua cogan kata tersebut adalah hasrat dan harapan kerajaan


terhadap sikap kakitangannya.

38.2

Guru-guru dikehendaki memahami, menghayati serta mengamalkan dan


menjadikannya sebagai panduan.

Falsafah, Matlamat dan Objektif Sekolah


39.1

Semua guru dikehendaki mengamati, memahami serta menghayati falsafah,


matlamat dan objektif sekolah.

39.2

Oleh itu, mereka hendaklah sama-sama berusaha dengan gigih demi


membolehkan matlamat dan objektif tersebut dicapai serta falsafah tersebut
berfungsi dan bermakna.

Buku Stok
40.1

Mana-mana mata pelajaran dan sebahagian yang perlu mengadakan buku


stok seperti Sains, Kemahiran Hidup, Perpustakaan, Pendidikan Jasmani,
Sukan dan sebagainya.

40.2

Guru Kanan Mata Pelajaran hendaklah memastikan bahawa maklumatmaklumat di dalam buku tersebut adalah tepat, lengkap dan sentiasa kemas
kini. Buku ini akan disemak dari masa ke masa oleh Pengetua/Guru
Penolong Kanan.

Buku Rekod Pengambil Barang Dari Pejabat


41.1

Untuk melicinkan lagi pengurusan stok alatan, guru-guru dikehendaki


mencatatkan di dalam Buku Rekod Pengambilan Barang apabila mereka
memerlukan alatan seperti kertas stensil, kertas dan sebagainya.

41.2

Apabila mengambil barang dari pejabat, guru-guru diharap akan mengambil


dengan mengikut kadar yang diperlukan sahaja demi untuk mengelakkan
pembaziran.

12

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

41.3

42.

guru

hendaklah

Tanda Nama
42.1

43.

Segala
barang/alatan
dipinjam
dari
pejabat,
mengembalikannya semula selepas digunakan.

Semua guru dan kakitangan dikehendaki sentiasa memakai tanda nama


mereka pada hari persekolahan, pada hari-hari keramaian di sekolah dan
juga semasa menghadiri sebarang majlis di luar sekolah.

Kebersihan/Keselamatan dan Perhiasan Bilik Darjah


43.1

Guru-guru tingkatan hendaklah memastikan bahawa murid-murid di dalam


tingkatan di bawah jagaannya menghias dan menjaga kebersihan dan
keselamatan bilik darjah masing-masing.

43.2

Walau bagaimanapun, guru hendaklah memastikan bahawa bahan yang


digunakan untuk menghias kelas adalah sesuai dan berfaedah untuk muridmurid.

43.3

Guru tingkatan adalah bertanggungjawab bagi memastikan kelas mereka


mempunyai perkara-perkara berikut ;
43.3.1 Misi dan Visi Sekolah
43.3.2 Jadual Waktu
43.3.3 Jadual Bertugas
43.3.4 Carta Organisasi Kelas
43.3.5 Pelan Pergerakan Semasa Kecemasan
43.3.6 Pelan Kedudukan Murid
43.3.7 Penyapu
43.3.8 Penyodok Sampah
43.3.9 Baldi Kecil
43.3.10 Kain Lap

13

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

BAHAGIAN B :
PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
1.

Masuk Kelas Menepati Waktu


Guru-guru dikehendaki memasuki kelas untuk mengajar dengan menepati masa.

2.

Kawalan Murid
Kawalan dan disiplin sekolah sangat penting. Semua guru diminta menganggap
bahawa ia adalah tugas kita bersama dan oleh itu perlu memberikan kerjasama yang
sepenuhnya dalam perkara ini dengan pihak sekolah.

3.

Perlakuan Waktu Mengajar


Guru-guru hendaklah berada di dalam keadaan yang cergas supaya membolehkan
mereka mengawal murid dengan baik dan menyampaikan pengajaran dengan
teratur, apabila mereka mengajar sambil duduk/bertenggek adalah tidak sesuai
kecuali dengan sebab-sebab kesihatan.

4.

5.

Alat Mengajar/ Bahan Sumber


4.1.

Guru-guru adalah bertanggungjawab untuk menyediakan alatan mengajar


dan bahan sumber yang sesuai untuk tujuan melicinkan proses pengajaran
dan pembelajaran.

4.2.

Alatan mengajar/bahan sumber yang terdapat di bilik sumber dan sebagainya


hendaklah digunakan di dalam pengajaran.

4.3.

Guru dikehendaki sama-sama bertanggungjawab terhadap keselamatan alatalat tersebut. Bahan-bahan yang tersimpan di bilik sumber hanya boleh
diambil dan disimpan oleh guru-guru sahaja.

Alat Sukan
5.1.

6.

Semua jenis alatan yang disediakan oleh pihak sekolah perlu diawasi dengan
teliti. Hanya guru dan Ketua Murid/Ketua Pasukan dibenarkan mengambil
alatan itu. Stor alatan perlu dijaga dengan sempurna.

Buku Rampaian/Buku Nota Murid


6.1

Guru-guru hendaklah memberitahu murid-murid supaya hanya menggunakan


buku rampaian yang ada dijual di kedai buku sekolah untuk kegunaan
mereka.

6.2

Guru hendaklah mengawasi segala kerja murid supaya dilakukan dengan


bersih, kemas dan teratur.

14

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

6.3

7.

8.

9.

Latihan Bertulis Dan Pemeriksaannya


7.1

Guru hendaklah memberi latihan bertulis kepada murid-murid seberapa kerap


yang mungkin. Mana-mana pelajaran yang sesuai diberi latihan di rumah,
guru hendaklah memberikannya.

7.2

Guru juga diminta untuk memberi kerja rumah berbentuk ujian seberapa
kerap yang boleh.

7.3

Latihan yang diberi hendaklah yang boleh mencabar kebolehan dan


keupayaan murid.

7.4

Pemeriksaan latihan bertulis hendaklah dilakukan oleh guru sendiri dan


dijalankan secepat yang mungkin dan hendaklah sentiasa kemas kini. Guruguru tidak dibenarkan menyimpan satu-satu buku latihan murid-murid lebih
dari satu minggu di Bilik Guru.

7.5

Guru juga dikehendaki memeriksa buku nota murid-murid dari masa ke masa
untuk memastikan nota mereka lengkap, kemas dan teratur.

Ujian Bulanan
8.1

Dari masa ke masa guru-guru akan menjalankan ujian bulanan dan juga ujian
penggal. Sila rujuk kalender sekolah mengenai ujian bulanan dan penggal.

8.2

Bagi ujian bulanan, guru-guru diminta menjalankan pada bulan yang telah
ditetapkan dan markah-markah hendaklah dimasukkan di dalam ruang yang
berkenaan di dalam Buku Rekod Mengajar Guru.

8.3

Bagi Ujian Penggal pula, arahan mengenainya akan dibuat dari masa ke
masa dan guru-guru dikehendaki mematuhi arahan.

Pemantauan Pengetua
9.1

10.

Guru-guru akan dikehendaki menghantar buku-buku rampaian dan bukubuku nota murid ini kepada Guru Kanan Mata Pelajaran/Penolong Kanan
Petang/Guru Penolong Kanan apabila diminta.

Pemantauan ini akan dilakukan pada bila-bila masa dengan tujuan untuk
melihat situasi pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Pemantauan Oleh Nazir Sekolah /Pegawai JPN, PPD


10.1

Dari masa ke masa sekolah ini akan didatangi oleh Nazir Sekolah atau
Pegawai-pegawai lain untuk memeriksa keadaan pengajaran dan
pembelajaran bagi mata pelajaran yang tertentu.

10.2

Guru-guru dikehendaki memberikan kerjasama yang sepenuhnya kepada


mereka. Guru-guru boleh berbincang dengan pegawai-pegawai ini dan bukan
hanya setakat mendengar dan menerima arahan sahaja.

15

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

11.

Guru Ganti
11.1

Guru-guru yang ditugaskan untuk menggantikan bagi guru-guru yang


hadir ke sekolah, hendaklah masuk ke kelas yang berkenaan dan
tersebut hendaklah mengawas dan mengawal murid-murid supaya
mengganggu kelas-kelas yang lain (Sila rujuk bahagian panduan guru
dalam Buku Panduan Guru)

11.2

Tugas-Tugas Pengganti (Guru Ganti)

tidak
guru
tidak
ganti

11.2.1 Penolong Kanan/Guru Jadual waktu akan menyediakan Jadual Waktu


Penggantian bagi guru-guru yang tiada di sekolah pada hari tersebut.
11.2.2 Tugas penggantian ini adalah tugas rasmi dan wajib patuhi.
12.

13.

Perhubungan/Interaksi Guru Murid


12.1

Dalam usaha untuk membolehkan wujudnya situasi dan suasana yang sesuai
untuk proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan baik, guru
hendaklah berusaha untuk mewujudkan perhubungan/interaksi yang baik
dengan murid.

12.2

Hubungan baik ini antara guru dengan murid perlu diwujudkan sama ada di
dalam ataupun di luar bilik darjah. Ini akan membolehkan murid-murid
mempunyai sikap, pandangan dan anggapan yang positif terhadap guru.

Mendenda Murid
13.1

Denda yang dikenakan hendaklah berbentuk positif. Denda yang boleh


merugikan murid-murid di dalam pelajaran tidak dikehendaki dan dilarang.

16

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

BAHAGIAN C :
SENARAI TUGAS PENTADBIR SEKOLAH
1.

PENGETUA
Senarai Tugas
1.0

Pengajaran Dan Pembelajaran

1.1

Merancang pengajaran tahunan dan disiapkan dalam masa 2 minggu


selepas Semester 1 bermula.

1.1

Tugas mengajar 5 - 6 waktu seminggu.

1.2

Rancangan Mingguan disiapkan sebelum hari Isnin tiap-tiap minggu.

1.4

Rancangan Harian mesti disiapkan sehari sebelum pengajaran bermula.

1.5

Menilai secara formatif 1 tugasan setiap minggu.

1.6

Menilai secara berkala 5 kali setahun (termasuk ujian bulanan dan


peperiksaan semester).

1.7 Menyemak dan menandai buku kerja/buku nota murid sekurang kurangnya
dalam masa 2 minggu selepas latihan diberi.
2.0

Pengurusan Kurikulum Sekolah

2.1

Merancang program tahunan sekolah dan siap sebelum 31 Disember.

2.2

Menyemak setiap panitia mempunyai 2 program rutin dan 1 program


pembangunan.

2.3

Menyelia dan menilai pelaksanaan aktiviti-aktiviti program sebulan sekali.

2.4

Menguruskan mesyuarat kurikulum 3 kali setahun

2.5

Mencerap dan menyelia P & P 4 orang guru setiap bulan.

2.6

Menyemak buku latihan pelajar 100 buah buku sebulan.

2.7

Menyemak Buku Persediaan Mengajar semua guru pada hari Jumaat setiap
minggu.

3.0

Pengurusan Kurikulum Daerah

3.1

Menjalankan mesyuarat panitia daerah 2 kali setahun.

3.2

Merancang dan melaksanakan 2 aktiviti program Panitia Daerah Segamat.

3.3

Menyelaras penyediaan soalan-soalan Percubaan PMR, SPM dan akhir


tahun, setahun sekali.

17

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

4.0

Pengurusan Kokurikulum Sekolah

4.1

Merancang program tahunan kokurikulum sekolah dan siap pada 31


Disember.

4.2

Merancang minimum 12 aktiviti setahun.

4.3

Menyelia dan menilai aktiviti-aktiviti kokurikulum 1 kali setiap satu semester.

4.4

Menjalankan mesyuarat kokurikulum 2 kali setahun.

4.5

Menyemak rekod aktiviti-aktiviti dan kehadiran kokurikulum 1 kali setiap 1


semester.

4.6

Mengurus badan-badan beruniform sekolah sepanjang tahun.

4.7

Mengurus kelab/persatuan sekolah sepanjang tahun.

4.8

Mengurus aktiviti permainan/olahraga sekolah sepanjang tahun.

5.0

Pengurusan Kokurikulum Daerah

5.1

Menjalankan mesyuarat Panitia Kokurikulum Daerah 2 kali setahun.

5.2

Merancang dan melaksanakan 2 aktiviti program kokurikulum daerah


setahun.

6.0

Pengurusan Persional

6.1

Menguruskan pengesahan jawatan/kenaikan gaji/setiap guru/kakitangan


tepat pada masanya.

6.2

Mengurus segala cuti/kakitangan menepati Pekeliling Perkhidmatan.

6.3

Mengurus program perkembangan staff 7 hari setahun dengan kehadiran


sekurang-kurangnya 95 peratus.

6.4

Mengurus pendaftaran pelajar, penempatan dan pertukaran sekolah dalam


masa 1 hari dari tarikh permohonan.

6.5

Merancang dan melaksanakan program perkembangan persional pelajar 2


kali setahun.

6.6

Mengambil tindakan semua masalah/kebajikan pelajar seperti yuran


peperiksaan, biasiswa, pengangkutan, cermin mata, kesihatan, SPBT dapat
diselesaikan ke tahap 95 peratus.

6.7

Mengambil tindakan tatatertib menepati Pekeliling Perkhidmatan.

6.8

Menilai semula prestasi tahunan semua guru dan semua pekerja dan siap
sebelum 15 Januari tahun berikutnya.

6.9

Menjelaskan bil-bil kewangan dalam tempoh sebulan dari tarikh pembelian.

18

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

7.0

Pengurusan Fizikal Dan Keselamatan Sekolah/Asrama

7.1

Menguruskan bangunan sekolah selamat digunakan dengan diperiksa oleh


jurutera bertauliah setahun sekali.

7.2

Menyediakan alat pemadam api yang berfungsi 2 unit pada setiap aras dan 1
unit di setiap bilik makmal/bengkel.

7.3

Memeriksa pendawaian elektrik 1 kali setahun.

7.4

Menjalankan kawad kebakaran 1 kali setiap 1 semester.

7.5

Menyelia rekod Pengawal Keselamatan setiap hari.

7.6

Menyelia supaya tiada kes pencerobohan.

7.7

Mengemas kini stok dalam masa seminggu setelah menerima barang


sepanjang tahun.

7.8

Menyemak stok pada akhir tahun.

7.9

Merancang pembangunan dan penyelenggaraan sekolah sekali setahun


sebelum 31 Julai pada setiap tahun.

8.0

Pengurusan Kebersihan Dan Keceriaan Sekolah /Asrama

8.1

Mengurus kebersihan dan keceriaan sekolah setiap hari.

8.2

Memeriksa kebersihan kantin dan penyediaan makanan supaya bersih dan


selamat setiap hari.

8.3

Mengusahakan supaya sekurang-kurangnya ada sebuah taman dan mural.

9.0

Perhubungan Awam

9.1

Mengadakan 3 majlis sekolah setahun.

9.2

Menghadiri semua majlis rasmi luar sekolah sekurang-kurangnya pada tahap


kehadiran 90 peratus.

9.3

Menerima semua perlantikan dan melaksanakan tugas AJK bagi aktiviti di


luar sekolah.

9.4

Ada Piagam Pelanggan dan memberi layanan pada tahap maksimum.

9.5

Menghadiri mesyuarat Jawatankuasa PIBG sekurang-kurangnya pada tahap


kehadiran 90 peratus.

19

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

2.

PENOLONG KANAN
Penolong Kanan bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai matlamat
Dasar Pendidikan Kebangsaan. Dengan itu, Penolong Kanan bertanggungjawab
bagi melicinkan pentadbiran, mempertingkatkan prestasi pengajaran guru dan
pembelajaran murid serta menyediakan khidmat bantu secukupnya supaya matlamat
Dasar Pendidikan tercapai.
Senarai Tugas
1.0

Pengurusan Kurikulum

1.1

Mengajar antara 8 hingga 12 waktu seminggu.

1.2

Menentukan pelaksanaan kursus yang berkaitan dengan kurikulum.

1.3

Menentukan Rancangan Pelajaran Harian, Mingguan, Penggal dan lain-lain.

1.4

Sebagai Naib Pengerusi Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.

1.5

Memastikan perjalanan panitia-panitia mata pelajaran.

1.6

Membantu di dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan,


pusat sumber, makmal dan bengkel.

1.7

Menentukan
pendidikan.

1.8

Membantu dan membimbing dalam latihan mengajar bagi guru-guru pelatih,


guru-guru yang baru mengajar di dalam menjalankan tugas-tugas harian
mereka.

1.9

Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum dan


mencadangkan tindakan susulan.

1.10

Membantu dan merancang serta menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan


ujian, peperiksaan dan penilaian serta mencadangkan tindakan susulan.

1.11

Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan


pemulihan.

1.12

Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah,


Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian
Pendidikan.

1.13

Membantu di dalam penentuan buku-buku teks, bahan Pusat Sumber dan


buku-buku bacaan lain serta kesesuaiannya

1.14

Menyusun Jadual Waktu Kelas dan Guru serta menyediakan Jadual Waktu
Gantian.

1.15

Merancang dan mentadbir perjalanan peperiksaan awam, PMR, SPM, STPM


dan ujian bulanan, ujian penggal dan lain-lain.

1.16

Mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan awam dan ujian bulanan.

penggunaan

dan

penyenggaraan

bahan-bahan

sumber

20

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

1.17

Membantu Pengetua menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran di


sekolah.

2.0

Pengurusan dan Pentadbiran

2.1

Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua

2.2

Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal kurikulum, pentadbiran,


hubungan masyarakat dan keselamatan.

2.3

Membantu menentukan beban tugas guru-guru dan kakitangan bukan guru


sekolah.

2.3

Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan


sekolah.

2.4

Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk guru
serta kakitangan bukan guru.

2.5

Menyemak laporan guru bertugas harian dan mingguan.

2.6

Menyelenggarakan semua Buku Stok Sekolah.

2.7

Merancang dan menyelenggarakan bangunan dan keselamatan harta benda


sekolah.

2.8

Membantu menyenggara dan menyelaras kutipan data/maklumat serta


perangkaan.

2.9

Membantu merancang Takwim Sekolah.

2.10

Membantu menyelia kerja-kerja kakitangan guru dan bukan guru.

2.11

Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah.

2.12

Menyelaras penyediaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan.

2.13

Menjadi Ahli Lembaga Tatatertib Sekolah.

2.14

Menjadi penandatangan kedua cek-cek sekolah.

2.15

Menyelaras semua aktiviti sekolah seperti Hari Ucapan, Mesyuarat Agung


PIBG dan lain-lain.

3.0

Kebersihan, Keceriaan dan Keselamatan

3.1

Membantu di dalam merancang dan menyelia program bagi keindahan dan


kebersihan sekolah.

3.2

Merancang langkah-langkah keselamatan bersama dengan Pengetua.

3.3

Bersama-sama dengan Pengetua, merancang dan melaksanakan Latihan


Mencegah
Kebakaran/Latihan
Kebakaran
serta
kegiatan-kegiatan
seumpamanya.
21

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

3.

4.0

Perpustakaan Pusat Sumber

4.1

Merancang, melaksana dan menyelia perjalanan dan kegiatan perpustakaan


sumber sekolah.

4.2

Memilih dan mengklasifikasikan bahan-bahan, buku;buku dan lain-lain bagi


kegunaan Pusat Sumber Sekolah.

4.3

Mewujudkan satu suasana budaya membaca.

4.4

Menguruskan buku-buku Stok alat-alat Pusat Sumber.

4.5

Menyelaraskan keperluan alat bantuan mengajar termasuk alat/bahan


elektronik semua mata pelajaran.

4.6

Menilai kesesuaian bahan pengajaran. Menyelia penggunaan dan


penyimpanan alat/bahan pengajaran dan mengesan rekod penggunaannya.

4.7

Menyelia Pusat Sumber Sekolah seperti penyediaan Jadual penggunaan.

4.8

Merancang dan mencadangkan pembelian bahan-bahan Pusat Sumber.

4.9

Menyediakan anggaran belanjawan perpustakaan sumber.

4.10

Mengatasi maslah semasa dan lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke
masa.

5.0

Perkembangan Staff

3.6

Merancang, melaksana program perkembangan staff.

3.7

Merancang mengadakan In house training untuk kakitangan.

6.0

Tugas-Tugas Lain

6.1

Menganggotai Ahli Jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari masa


ke masa.

6.2

Melaksanakan arahan-arahan lain dan tugasan-tugasan lain yang diberikan


oleh Pengetua dari masa ke masa

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM)


Penolong Kanan Hal Ehwal Murid bertanggungjawab kepada Pengetua untuk
mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
bertanggungjawab mempertingkatkan kebajikan murid, aktiviti kokurikulum dan
penerapan nilai-nilai murni.
Senarai Tugas
1.0

Pengurusan Kurikulum

1.1

Mengajar antara 10 hingga 16 waktu seminggu.


22

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

1.2

Menentukan Rancangan Pelajaran Harian, Mingguan, Penggal dan lain-lain.

1.3

Sebagai Naib Pengerusi Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.

1.4

Membuat perancangan dan menguruskan hal ehwal berkaitan buku-buku.

1.5

Membantu Pengetua menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran di


sekolah.

2.0

Pembangunan Diri Pelajar

2.1.

Disiplin
1
2.1.1. Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai murn.i
2.1.2. Memastikan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan.
2.1.3. Menjadi guru Penasihat Lembaga Pengawas Sekolah.
2.1.4. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes pelajar yang
melanggar peraturan tatatertib dan salah laku.
2.1.5. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin pelajar dan laporan
pelajar.
2.1.6. Mewujudkan hubungan
bapa/penjaga.

2.2.

2.3.

dua

hala

antara

sekolah

dan

ibu

Bimbingan Dan Kaunseling


2.2.1.

Merancang dan menyelaras pelaksanaan program Bimbingan


dan Kaunseling bersama-sama dengan guru Bimbingan dan
Kaunseling

2.2.2.

Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan


kaunseling pelajar serta menyediakan laporan yang diperlukan

2.2.3.

Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran belajar dalam


kalangan murid.

2.2.4.

Merancang dan melaksanakan program dan prestasi bagi


pelajar-pelajar baru.

dan

Program Pelindungan Pelajar


2.3.1.

Merancang
dan
menyelaras
program
mencegah
penyalahgunaan dadah dan program lain di peringkat sekolah.

2.3.2.

Memastikan langkah-langkah keselamatan pelajar semasa


berada di sekolah dilaksanakan.

23

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

2.4.

Kesihatan
2.4.1
2.4.2.

2.5.

Menguruskan kemudahan rawatan pelajar.


Memastikan program-program kesihatan pelajar dijalankan
dengan sempurna.

2.4.3.

Mengurus kad 001, Kad Tenaga Asas dan lain-lain.

2.4.4.

Menyelaras penyeliaan kantin sekolah.

2.4.5.

Menyelaras aktiviti kesihatan pelajar.

Skim Pinjaman Buku Teks


2.5.1.

Menyelaras pengeluaran,
hapus kira buku teks.

2.5.2.

pengambilan,

pengagihan

dan

Menguruskan kutipan data, mengawal buku stok dan bilik buku


SPBT.

2.5.3.

2.6

3.0

Menyediakan anggaran belanjawan bagi pengurusan skim


pinjaman buku teks.

Biasiswa dan Bantuan


2.6.1.

Menyelenggarakan perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan.

2.6.2.

Mengemaskinikan rekod biasiswa dan bantuan.

2.6.3.

Menguruskan tuntutan dan bayaran biasiswa pelajar.

Pengurusan dan Pentadbiran

3.1.

Menguruskan dan mengemas kini buku rekod pendaftaran pelajar.

3.2.

Menguruskan kemasukan dan pemantauan pelajar.

3.3.

Menguruskan pertukaran pelajar.

3.4.

Menyemak buku kedatangan harian pelajar sidang pagi.

3.5.

Menguruskan surat akuan,


pengedaran sijil berhenti sekolah.

sijil-sijil

pelajar,

pengesahan

3.6.

Menyemak buku/kad kemajuan pelajar/kad 001.

3.7.

Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah.

3.8.

Membantu merancang takwim sekolah.

dan

24

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

4.0

Kokurikulum

4.1.

Sukan dan Permainan

4.2.

4.2

Membantu merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan


permainan di semua peringkat.

4.2

Membantu merancang takwim sukan dan permainan sekolah.

Kelab dan Persatuan


4.2.1

4.3.

4.4.

Unit Beruniform
4.3.1

Merancang
beruniform.

4.3.2

Menyelaras pelaksanaan kegiatan unit beruniform sekolah.

strategi

penglibatan

pelajar

dalam

kegiatan

unit

Koperasi Sekolah
4.4.1

5.0.

Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab yang


bercorak akademik.

Memastikan koperasi sekolah dapat diuruskan mengikut garis


panduan koperasi sekolah.

Pembangunan Organisasi dan Pembangunan Kendiri


(Personal Development)
5.1.1. Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu
bapa/penjaga.
5.1.2. Mengadakan kursus/latihan untuk personal
5.1.3. Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu.
5.1.4. Menghadiri kursus, seminar dan bengkel.
5.1.5. Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R & D).
5.1.6. Menghasilkan artikel-artikel bidang ikhtisas dan pengurusan.
5.1.7. Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada
yang memerlukannya.
5.1.8. Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan
profesion keguruan.

6.0.

Pengawasan Asrama (Jika Ada)


6.1.1. Menentukan sistem kemasukan dan penempatan pelajar ke asrama.
25

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

6.1.2. Membantu di dalam pemilihan dan penyeliaan warden.


6.1.3. Menyelaras hal-hal pembelajaran dan menentukan langkah-langkah
keselamatan asrama.
6.1.4. Menyelaras penyeliaan kebersihan dan mewujudkan keceriaan
asrama.
6.1.5. Menyelaras penyeliaan hal makanan dan dapur.
6.1.6. Menyelaras pengurusan hal-hal kesihatan penghuni asrama.
6.1.7. Membantu dalam urusan sebut harga/tender makanan asrama
sekolah.
6.1.8. Memastikan bahawa kemudahan dan penyertaan penghuni asrama
dalam aktiviti riadah dan kokurikulum.
6.1.9. Menyelaras segala jenis pungutan wang dan pembayaran yang
berkaitan dengan asrama.
6.1.10. Penasihat Lembaga Pengawas Asrama.
7.0.

4.

Tugas-tugas lain
7.1.

Membantu mengenal pasti guru-guru yang berpotensi dalam kegiatan


kokurikulum dan mengadakan latihan untuk mereka.

7.2.

Merancang kegiatan-kegiatan kokurikulum untuk murid-murid semasa


cuti sekolah.

7.3

Melaksanakan arahan-arahan lain dan tugasan-tugasan lain yang


diberikan oleh Pengetua dari masa ke masa.

PENOLONG KANAN PETANG


Penolong Kanan Petang bertanggungjawab kepada Pengetua mentadbirkan sidang
petang sekolah.
Senarai Tugas
1.0.
1.1.

Kurikulum
Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua.

1.2.

Membantu di dalam hal pengajaran dan pembelajaran bagi sidang


petang.

1.3.

Menyusun Jadual Waktu Kelas dan guru serta menyediakan Jadual


Waktu Gantian.

1.4.

Menyelaras penggunaan
Televisyen dan sebagainya.

Pusat

Sumber, Program

Radio

dan

26

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

1.5.

Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan


dan pemulihan.

1.6.

Menyelaras di dalam pengurusan ujian dan peperiksaan sekolah.

1.7.

Membantu merancang program tahunan kurikulum sekolah.

1.8.

1.9.

Merancang aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran seperti Hari


Ucapan dan Penyampaian Hadiah Pelajaran, Sukan Tahunan Sekolah dan
sebagainya.
Menyemak buku-buku persediaan mengajar guru.

1.10.

Menentukan guru-guru mempunyai sukatan pelajaran, buku panduan


mata pelajaran, bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran, buku-buku teks
dan buku-buku panduan yang lain.

1.11.

Mengadakan bahan-bahan pembelajaran asas pelajar bagi pelajar


yang tidak mempunyainya seperti buku latihan, pensel, getah pemadam dan
sebagainya.

1.12.

Menentukan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran


dengan memastikan penggunaan kaedah pengajaran yang betul,
penggunaan bahan-bahan bantu mengajar, pengguna benda-benda maujud
dan lain-lain.

1.13.

Menyemak buku latihan/lembaran kerja pelajar.

1.14.

Membantu penyediaan kemudahan-kemudahan perlu dan asas yang


boleh menggalakkan perwujudan daya membaca di kalangan pelajar.

1.15.

Membantu menyelaras aktiviti-aktiviti, ucapan atau majlis yang


diadakan di sekolah seperti Hari Ucapan dan Penyampaian Hadiah
Pelajaran, Sukan Tahunan Sekolah dan sebagainya.

1.16.

Menyelia pentadbiran Skim Pinjaman Buku Teks.

1.17.

Membantu
pembelajaran.

Pengetua

menyelia

dan

menilai

pengajaran

2.0

Kokurikulum

2.1.

Menyelaras kegiatan kokurikulum,


persatuan dan kelab sukan dan permainan.

2.2.

Membuat jadual kegiatan kokurikulum seperti sukan dan


permainan, pasukan unit beruniform dan persatuan /kelab.

2.3.

Menentukan pelaksanaan kegiatan kokurikulum.

2.4.

Membantu menyediakan segala kemudahan yang diperlukan


bagi menjayakan pelaksanaan segala kegiatan kokurikulum.

3.0

Hal Ehwal Murid

pakaian

dan

seragam,

27

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

3.1.

Menyelaras semua jenis tindakan disiplin.

3.2.

Menyelaraskan aktiviti bimbingan dan kaunseling.

3.3.

Melaksanakan Peraturan-Peraturan dan Undang-Undang


Sekolah serta mengawas Keselamatan murid sidang petang.

3.4.

Menyelaraskan program mencegah penyalahgunaan najis


dadah dan program-program lain di peringkat sekolah.

3.5.

Memastikan langkah-langkah keselamatan murid semasa


berada di sekolah dilaksanakan.

3.6.

Melaksanakan pemilihan dan perlantikan jawatan-jawatan


bertanggungjawab bagi pelajar-pelajar.

3.7.

Mengesan dan menguruskan masalah pembelajaran pelajar.

3.8.

Mengenal pasti dan mengadakan rancangan untuk


menentukan dan menyelesaikan masalah-masalah kesihatan seperti rabun,
pekak, rabun warna, speech defect, malnutrition, physical coordination dan
sebagainya.

3.9.

Menyelaras supaya pelajar-pelajar dapat menggunakan


kemudahan persekolahan di dalam dan di luar bilik darjah seperti
perpustakaan, bilik khas, tv, radio, bilik sembahyang dan lain-lain.

3.10.

Menjauhkan pelajar-pelajar dari pengaruh tidak sihat seperti


penyalahgunaan dadah, tidak sembahyang lima waktu (bagi pelajar-pelajar
Islam), keruntuhan akhlak dan lain-lain.

3.11.

Menyediakan kemudahan-kemudahan dan latihan untuk


menghadapi masa kecemasan seperti kebakaran, banjir, kecemasan seperti
sakit atau pitam, warden lalu lintas, hari hujan (pelajar basah dan lain-lain).

3.12.

Mengadakan kemudahan bilik sakit, ubat rawatan, giliran


membawa pelajar ke hospital dan lain-lain.

3.13.

Menyelidik tentang ketidakhadiran dan kelewatan pelajar serta


mencari jalan untuk memperbaiki keadaan ini.

3.14.

Menolong pelajar yang ingin bertukar sekolah dan mengambil


langkah-langkah yang perlu bagi melicinkan proses pertukaran pelajar.

3.15.

Mengadakan sistem hubungan yang efektif dengan pelajar,


sesama pelajar dan di antara semua pihak (luar dan dalam).

3.16.

Menjaga disiplin pelajar seperti merotan pelajar, memberi


pelajar nasihat dan panduan dan panduan mendampingi pelajar dan lain-lain.

3.17.

Menyelenggarakan pelajar-pelajar yang menerima bantuan


SPBT, Biasiswa, Tabung Amanah dan lain-lain.

3.18.
3.19.

Meneliti dan menilai kerja pelajar.


Menggalakkan daya cipta di kalangan pelajar serta
perkembangan naluri ingin tahu mereka seperti melukis dan mewarnai seperti
28

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

mural sekolah, membina pintu gerbang, menternak, berkebun, membela ikan


dan lain-lain.
3.20.

Melibatkan pelajar secara aktif dalam kegiatan-kegiatan dan


perayaan seperti penerbitan majalah sekolah, Hari Guru, perayaan Maulidur
Rasul, Tadarus al-Quran dan sebagainya.

3.21.

Menggalakkan

pelajar

menggunakan

perpustakaan

sepenuhnya
3.22.

Mengadakan orientasi dan memberi penerangan kepada


pelajar-pelajar mengenai cara menggunakan tandas dengan baik, pakaian
sekolah, perpustakaan dan lain-lain.

3.23.

Menyelaraskan pertandingan kelas bagi siding petang seperti


kebersihan kelas, disiplin kelas, kekemasan pakaian, kerosakan alatan dan
lain-lain.

3.24.

Menyelia pengurusan kantin sebelah petang.

4.0

Pengurusan dan Pentadbiran

4.1.

Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan


Pengetua, Penolong Kanan dan Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid).

4.2.

Bertanggungjawab kepada Pengetua di dalam mentadbir


semua aspek pengurusan sekolah bagi sidang petang.

4.3.

Membantu
pengurusan sekolah.

4.4.

Merekodkan segala jenis cuti yang diambil oleh guru-guru


sidang petang.

4.5.

Pengetua

dalam

aspek

perancangan

dan

Menyelaras pungutan yuran, derma dan jenis pungutan yang


lain.

4.6.

Menyelaras kerja-kerja kakitangan pejabat, makmal/bengkel


dan pekerja am sekolah bagi sidang petang.

4.7.
4.8.

Membantu merancang Takwim Sekolah.


Membantu merancang menyediakan anggaran belanjawan
tahunan sekolah

4.9.

Menyemak buku kedatangan murid sidang petang.

4.10.

Menguruskan hal-hal kemasukan dan pertukaran murid sidang


petang.

4.11.

Menguruskan hal-hal pinjaman buku teks yang berkaitan


dengan pengagihan dan pemulangan.

4.12.

Menguruskan hal-hal
mengedar borang permohonan.

biasiswa

yang

berkaitan

dengan

29

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

4.13.

Membantu di dalam hal-hal yang berkaitan dengan


penyelenggaraan bangunan, keselamatan, kebersihan dan keceriaan sekolah
bagi sidang petang.

4.14.

Menyediakan Penyata Bulanan.

4.15.

Menyelia penyimpanan alat-alat stationary seperti kertas,


kapur, majalah, stensil dan sebagainya.

5.0.

Pentadbiran Kewangan Sekolah

5.1.

Membantu penyediaan Belanjawan Sekolah.

5.2.

Menyelaras pengutipan wang yuran sekolah.

5.3.

Menerima borang-borang pesanan.

5.4.

Membantu penyelenggaraan buku-buku stok sekolah.

5.5.

Membantu pengurusan proses hapus kira barang-barang yang


rosak, hilang atau luput.

6.0

Keadaan Fizikal Sekolah

6.1.

Mengawas bangunan dan kawasan sekolah supaya ianya


bersih.

6.2.

Mengambil langkah untuk menjaga keselamatan harta benda


sekolah.

6.3.

Menolong mengindahkan bangunan dan kawasan sekolah


menerusi usaha kreatif guru-guru, pekerja-pekerja dan pelajar-pelajar seperti
melukis mural, menanam pokok bunga dan sebagainya.

6.4.

Menyelenggarakan pengawasan alatan-alatan dan perabot di


bilik darjah, Bilik Rawatan, Bilik Rawatan, Bilik Guru, Bilik Sumber, Makmal
Sains, Bilik Ekonomi Rumah tangga, Bengkel Seni Perusahaan, Stor
Pertanian, Stor Sukan dan sebagainya.

6.5.

Menyelenggarakan pengawasan alatan-alatan dan perabot di


kantin, dewan, bilik pengawas dan sebagainya.

6.6.

Memeriksa dari masa ke masa alat keselamatan, alat


pemadam api seperti baldi air/pasir, peti kecemasan dan lain-lain.

6.7.

Memeriksa keadaan bangunan, wayar elektrik, paip gas,


mesin-mesin dan lain-lain dari masa ke masa supaya ianya dalam keadaan
yang memuaskan.

6.8.

Menyelaras latihan kawat kecemasan dan memastikan segala


peraturan kecemasan dipatuhi.
30

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

7.0

5.

Perhubungan Luar

7.1.

Menerangkan dasar, aturan dan peraturan sekolah kepada ibu


bapa dan anggota komuniti.

7.2.

Memberitahu ibu bapa mengenai program dan aktiviti sekolah.

7.3.

Dari masa ke masa memberitahu ibu bapa mengenai


kemajuan anaknya.

7.4.

Bekerjasama dengan guru-guru untuk mencari penyelesaian


kepada masalah perhubungan sekolah dan masyarakat.

7.5.

Bekerjasama dengan ibu bapa dan guru-guru untuk memberi


kesedaran di kalangan ibu bapa akan peranan mereka mengawasi
pembelajaran anak mereka.

7.6.

Berusaha untuk mendapatkan bantuan bagi keluarga yang


memerlukan bantuan.

7.7.

Menggalakkan anggota staff dan pelajar-pelajar untuk


memahami dan menghormati kebudayaan suku-suku etnik dalam komuniti
negara.

7.8.

Menggalakkan anggota staff


mengambil bahagian dalam projek komuniti.

7.9.

Menjemput ibu bapa dan orang ramai datang ke sekolah


sewaktu mengadakan perayaan.

7.10.

Bekerjasama
dengan
PIBG
untuk
merangka
dan
melaksanakan program yang bertujuan untuk mencapai matlamat dan objektif
sekolah.

7.11.

Menggalakkan ibu bapa dan guru-guru untuk mengambil


bahagian dalam projek dan aktiviti PIBG.

7.12.

Mewujudkan kerjasama dan perhubungan yang baik antara


sekolah-sekolah.

7.13.

Melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti masyarakat setempat


sesuai dengan etnik perkhidmatan dan tatasusila perguruan seperti
bekerjasama dalam projek-projek masyarakat.

8.0

Tugas-tugas lain

8.1.

Menganggotai
diarah oleh Pengetua.

8.2.

Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang


diberikan oleh Pengetua dari masa ke masa.

dan

pelajar-pelajar

Jawatankuasa-jawatankuasa

tertentu

untuk

yang

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM


31

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

Senarai Tugas
1.0

Pengurusan Kurikulum

1.1

Merancang pengajaran dan pembelajaran bagi matapelajaran yang


diajar.
Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan sebagai
contoh dengan kemahiran yang ada padanya.

1.2
1.3

Menggunakan ABM dengan cara yang betul dan bersistematik.

1.4

Menentukan pelaksanaan pengajaran pendidikan jasmani dan kesihatan


dengan lancar.

1.5

2.0

Merancang program unjuran keluar bilik darjah.

Kokurikulum (Sukan, Permainan, Pasukan Beruniform, Persatuan dan


Kelab)

2.1

Merancang takwim kegiatan sekolah.

2.2

Mengurus pemilihan peserta kumpulan elit sekolah.

2.3

Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program dan aktiviti.

2.4

Mengawal dan menilai setiap kegiatan mencapai matlamatnya.

2.5

Menyesuaikan program yang dirancang mengikut kesesuaian pelajar.

3.0
3.1

Pengurusan
Mengurus dan menyelaras kegiatan setiap bidang kokurikulum.

3.2

Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum.

3.3

Menentukan langkah keselamatan dalam setiap aktiviti kokurikulum telah


diambil penjelasan.

3.4

Membantu dan mengurus segala penerbitan sekolah.

3.5

Menyelaras hari perayaan dan upacara sekolah.

3.6

Menyelaras pembahagian murid dalam kumpulan/ rumah dan meningkatkan


pencapaian prestasi aktiviti setiap rumah.

3.7

Mengurus dan menyelia peralatan dan kemudahan kokurikulum.

3.8

Memastikan rekod-rekod dan data koko disenggarakan dengan baik.

3.9

Mengenalpasti guru/murid yang berpotensi untuk maju dengan mengadakan


program khas untuk mereka.

32

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

4.0
4.1
4.2
4.3

Pembangunan Diri Stafff


Bertindak sebagai pegawai perkembangan sekolah.
Menganggotai JK Kurikulum/kokurikulum yang dibentuk oleh pihak sekolah
bagi kemudahan pelajar.
Bertindak sebagai setiausaha perayaan di peringkat sekolah.

4.4

Menyelaras kurikulum/ kokurikulum bersepadu.

5.0

Pembangunan Diri Pelajar

5.1

Menyertai kursus ko-kurikulum.

5.2

Menyertai kempen/ perkhemahan tahunan yang diadakan oleh badan


luar.

5.3

Menjadi jurulatih dalam bidang-bidang tertentu.

6.0

Sukan dan Permainan

6.1

Membantu, merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan/ permainan


di semua peringkat.

6.2

Merancang takwim sukan dan permainan sekolah.

7.0

Kelab/ Persatuan

7.1

Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak


akademik.

8.0

Pasukan Pakaian Seragam

8.1

Merancang strategi penglibatan murid dalam kegiatan pasukan pakaian


seragam.

8.2

Menyelaras pelaksanaan kegiatan pasukan pakaian seragam sekolah.

9.0

Setiausaha Sukan Sekolah

9.1

Merancang kegiatan sukan untuk dua tahun ke hadapan.

9.2

Menjaga dan membina kemudahan/ kelengkapan peralatan sukan,


mengadakan stor, buku stok, menyimpan rekod kejohanan dan piala
pusingan.

9.3

Mengadakan tabung sukan, kutipan yuran sukan sekolah, MSSM serta


menentukan anggaran perbelanjaan bagi tiap-tiap sesi persekolahan.

9.4

Kegiatan tabung anugerah MSSM dari Tahun 1 serta kutipan yang diarahkan
oleh Jabatan atau Kementerian.
33

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

6.

9.5

Menyertai pertandingan MSS daerah atau negeri.

9.6

Mengadakan jadual latihan sukan/ olahraga/ permainan untuk murid sekolah.

9.7

Menjalankan tugas lain yang berkaitan dengan sukan sekolah/ MSSD/ MSST/
MSSM.

9.8

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari masa ke
masa.

GURU KANAN MATA PELAJARAN


Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai tugas dan tanggungjawab serta
peranan untuk semua Guru Kanan Mata Pelajaran yang dilantik menjawat jawatan
tersebut di Sekolah Menengah. Panduan ini hendaklah dibaca dengan teliti dan
diikuti. Jika perlu, Pengetua hendaklah membuat penyesuaian mengikut keadaan di
sekolahnya.
Guru Kanan Mata Pelajaran hendaklah bertanggungjawab kepada Pengetua dalam
menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, dan memainkan peranan positif
berkaitan dengan jenis mata pelajaran di bawah kawalannya.
Untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan, bersesuaian dengan
aspirasi Falsafah Pendidikan Negara, Guru Kanan Mata Pelajaran wajib memainkan
peranan utama bagi menentukan matlamat dan objektifnya tercapai melalui KBSM.
Guru Kanan Mata Pelajaran bertanggungjawab mempertingkatkan prestasi
pengajaran guru dan pembelajaran pelajar di sekolah serta menyediakan khidmat
bantu yang secukupnya di samping menjadikan iklim dan budaya pengajaran dan
pembelajaran di dalam sistem pendidikan sekolah berjalan lancar.
Mata Pelajaran di bawah bidang kelolaan Guru Kanan Mata Pelajaran adalah seperti
yang berikut:
Mata-Mata Pelajaran Dalam Bidang Bahasa

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Bahasa Arab dan bahasa-bahasa lain yang diajar
Kesusasteraan Melayu
Kesusasteraan Dalam Bahasa Inggeris
Pengajian Am

Mata-Mata Pelajaran Dalam Bidang Kemanusiaan

Geografi
Sejarah
Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
Pendidikan Seni
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
34

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

Mata-Mata Pelajaran Dalam Bidang Sains dan Matematik

Sains
Sains Tambahan
Fizik
Kimia
Biologi
Matematik
Matematik Tambahan

Mata-Mata Pelajaran Dalam Bidang Vokasional dan Teknologi

Kemahiran Hidup Bersepadu


Kemahiran Hidup Menengah Atas
Ekonomi Rumah Tangga
Sains Pertanian
Perdagangan
Prinsip Akaun
Ekonomi Asas
Ekonomi
Lukisan Kejuruteraan
Teknologi Kejuruteraan
Dan mata-mata pelajaran lain yang diperkenalkan

Senarai Tugas
1.0

Kurikulum

1.1. Mengajar sekurang-kurangnya 18 waktu seminggu.


1.2. Memimpin guru-guru menentukan dan merancang Rancangan Pelajaran
Penggal, Mingguan, Harian dan lain-lain yang berkaitan dengan bidangnya.
1.3. Mempengerusikan mesyuarat atau memimpin perjalanan panitia-panitia mata
pelajaran di bawah kawalannya.
1.4. Menjalankan Penyeliaan ke atas aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
1.5. Menentukan bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggarakan
dengan berkesan.
1.6. Membantu dan membimbing guru-guru pelatih dalam latihan mengajar, guruguru yang baru dan guru-guru sandaran dalam menjalankan tugas-tugas
mereka.
1.7. Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan bidangnya dan
mengambil tindakan sewajarnya.
1.8. Menyelaras pengurusan dan perjalanan aktiviti-aktiviti bimbingan, pemulihan
dan pengayaan.
1.9. Membantu dalam perancangan program dan penyelarasan kegiatan kurikulum
yang dijalankan oleh sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah/Bahagian,Jabatan
Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia.
35

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

1.10. Membantu dalam pemilihan buku teks, bahan pusat sumber, alat pandang
dengar dan lain-lain bahan sumber pendidikan.
1.11. Menganggotai Jawatankuasa Kurikulum Sekolah dan lain-lain jawatankuasa
yang diarahkan oleh Pengetua.
1.12. Membantu menjalankan kursus, taklimat, penerangan, dan perjumpaan di
sekolah dalam konteks perkembangan staff.
1.13. Mendapat dan menyebarkan maklumat-maklumat terbaru mengenai kaedah
dan pendekatan-pendekatan pengajaran yang berkesan kepada guru-guru.
1.14. Menjalankan usaha mempertingkatkan dan memperluaskan amalan
menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang merentas
kurikulum.
1.15. Mengenal masalah-masalah kelemahan pelajar dan masalah disiplin serta
mencari langkah-langkah mengatasinya.

2.0

Kokurikulum

2.1.

Merancang, menyelaras dan melaksana segala kegiatan kokurikulum yang


bersifat akademik yang membantu meningkatkan kecemerlangan akademik
berkaitan dengan bidangnya.

2.2.

Merancang, mengawal dan menyelaras segala aktiviti persatuan yang


berkaitan dengan bidangnya.

3.0

Pengurusan dan Pentadbiran

3.1.

Membantu menentukan dan mengagihkan tugas-tugas guru mata pelajaran di


bawah bidang serta kawalannya.

3.2.

Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk guruguru.

3.3.

Membantu menyelenggarakan dan menyelaras kutipan data atau maklumat


dan segala jenis perangkaan yang berkaitan dengan bidangnya.

3.4.

Membantu merancang Takwim Sekolah.

3.5.

Menyelia kerja-kerja guru di bawah bidang dan kawalannya.

3.6.

Menyediakan anggaran belanjawan


perbelanjaan.

3.7.

Membantu menyelaras penyediaan Penyata Kewangan untuk urusan audit


tahunan.

3.8.

Menjaga dan menyemak stok serta inventori segala peralatan, barang atau
bahan yang berkaitan dengan bidangnya.

tahunan sekolah dan mengawal

36

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

7.

3.9.

Menentukan aspek-aspek penyemaian nilai-nilai murni dan amalannya


berlaku di bilik darjah dan di sekolah.

3.10.

Menentukan pelajar-pelajar dilatih melaksanakan tugas-tugas pengurusan


bilik darjah dan menjaga keselamatannya.

4.0

Tugas-tugas lain

4.1.

Berhubung dengan Pusat Kegiatan Guru, Pejabat Pendidikan Daerah /


Bahagian dan pusat sumber Pendidikan Negeri mengenai apa juga maklumat
dan bantuan yang boleh didapati untuk membantu sekolah dan guru-guru.

4.2.

Berhubung dengan Guru Kanan mata pelajaran sekolah lain yang


berhampiran bagi tujuan berkongsi maklumat dan sumber pendidikan bagi
memantapkan keupayaan dan pengetahuan.

4.3.

Melengkapkan Bilik Gerakan Sekolah dengan data atau maklumat mengenai


semua mata pelajaran dan menggunakannya dengan berkesan dan berhasil.

4.4.

Membantu pengetua menyelia dalam hal-hal peperiksaan, kegiatan sukan,


penyediaan jadual waktu sekolah, dan urusan Pusat Sumber.

4.5.

Melaksanakan segala arahan dan tugasan yang diberikan oleh Pengetua dari
masa ke masa.

GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA


Senarai Tugas
1.

Menyelaraskan semua program yang dirancang.

2.

Membentuk Lembaga Pusat Sumber dan perpustakaan serta mengadakan


mesyuarat.

3.

Menyediakan jadual kerja bagi Ahli Jawatankuasa Pusat Sumber dan


Perpustakaan.

4.

Menyediakan undang-undang
Perpustakaan.

5.

Menceriakan PSS.

6.

Memberikan khidmat
memerlukannya.

7.

Membantu melaksanakan program Perkembangan Staff.

8.

Bertindak sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan agensi kerajaan


dan swasta dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aktiviti PSS.

9.

Menyediakan perancangan jangka panjang dan jangka pendek.

10.

Memperbanyakkan koleksi PSS dan Mempertingkatkan kelengkapan PSS.

nasihat

dan

peraturan

Pusat

dan

kepakaran

kepada

Sumber

dan

pihak

yang

37

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

8.

11.

Memastikan kelengkapan PSS mencukupi untuk keperluan pelajar dan guru.

12.

Memastikan keselesaan pengguna PSS.

13.

Memastikan pengurusan PSS berjalan lancar.

14.

Pengagihan beban tugas.

15.

Merancang kursus dan bengkel dalam dan luar untuk guru dan pelajar.

16.

Penyebaran maklumat kepada guru dan pelajar mengenai PSS dan


penggunaannya.

17.

Memastikan buku stok kemas kini.

18.

Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan PSS.

19.

Memastikan peraturan PSS dilaksanakan dan dipatuhi.

20.

Merancang aktiviti dan melaksanakannya.

21.

Menilai perjalanan PSS dan membuat tindakan susulan.

GURU DATA
Senarai Tugas

9.

1.

Menyediakan data kemasukan pelajar mengikut tingkatan, kelas, kaum dan


jantina.

2.

Menyediakan data/maklumat guru mengikut jantina, gred, kategori , opsyen


dan lain-lain.

3.

Menyediakan penyata bulanan pelajar dan penyata butiran guru.

4.

Menyediakan data tentang latar belakang pelajar mengenai ekonomi, tempat


tinggal penjaga dan pendidikan penjaga. jenis pengangkutan ke sekolah,
agama yang dianuti dan lain-lain.

5.

Menyediakan carta atau graf pencapaian akademik pelajar.

6.

Menyediakan data pelajar yang menerima biasiswa.

7.

Menyemak jadual kedatangan kelas pada setiap hujung minggu.

8.

Memastikan buku pendaftaran pelajar dijaga dengan rapi.

9.

Memastikan setiap pelajar baru diberi nombor pendaftaran sekolah.

10.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke


masa.

GURU PENYELARAS BESTARI


Senarai Tugas
38

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

1.

Merancang dan mengajar Matapelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu.

2.

Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak


sekolah.
1.1

3.

Mengurus dan menyenggara kemudahan ICT dan perisian-perisian


aplikasi yang dibekalkan serta menyelesaikan masalah teknikall yang
mungkin timbul.
3.1

Memastikan kemudahan infrastruktur teknologi yang diterima daripada


pembekal atau kontraktor memenuhi spesifikasi seperti ditentukan
oleh Kementerian Pendidikan.

3.2

Mengurus dan memastikan rangkaian LAN dan WAN berjalan baik


setiap hari termasuk peralatan rangkaian seperti pelayan, modem,
router, hub dan sebagainya.

3.3

Memastikan kesemua infrastruktur teknologi berada dalam keadaan


baik.
Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi bilik-bilik
kemudahan infrastruktur teknologi ditempatkan.

.4
4.

5.

6.

Guru Penyelaras Bestari menjadi sumber penting penyalur semua


maklumat dan maklum balas kepada semua perlakuan perisian yang
dibekalkan.

Menyediakan keperluan peralatan ICT untuk guru dan membantu serta


membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan
pembelajaran.
1.1

Memastikan semua aplikasi perisian yang dipasang berfungsi seperti


yang diperlukan oleh pihak pengguna.

4.2

Mengurus keperluan infrastruktur teknologi untuk kegunaan warga


sekolah dan membantu serta membimbing mereka sewaktu
menggunakannya dalam aktiviti-aktiviti sekolah.

4.3

Mengurus kemudahan bahan-bahan multimedia untuk kegunaan guru


seperti sidang video, penggunaan LCD projektor, TV connector dan
sebagainya.

Melatih guru menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping


menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan
pembelajaran.
5.1

Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan


pengetahuan dan kemahiran guru-guru, pelajar-pelajar dan
kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi seperti Bahan
Pengajaran dan Pembelajaran.

5.2

Memastikan audit penggunaan kemudahan ICT dijalankan untuk


menentukan keberkesanan penggunaan tersebut.

Melatih staff menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping


menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan
pentadbiran.
39

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

7.

6.1

Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan


kemahiran mengurus sistem komputer (hardware & software) dan
aplikasi perisian.

6.2

meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dan kakitangan


sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi Sistem Pengurusan
Sekolah Bestari.

6.3

memastikan penggunaan Sistem Pengurusan Sekolah Bestari (Smart


School Management System atau SSMS) dalam pengurusan sekolah
beroperasi dengan baik.

Menyelaras penilaian perisian pendidikan berdasarkan kriteria penilaian


yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan.
7.1

8.

Sebagai pengurus e-mel.


8.1

9.

menilai perisian Bahan Pengajaran-Pembelajaran dan lain-lain


perisian yang dibekalkan.

Mengurus akaun dan e-mel warga sekolah.

Memastikan integriti dan keselamatan data.


9.1

Memastikan supaya ciri-ciri polisi keselamatan (security policies)


dipatuhi seperti yang ditetapkan oleh pihak pengurusan.

9.2

Memastikan keselamatan kemudahan infrastuktur teknologi dengan


langkah-langkah seperti berikut:
9.2.1

Memastikan pemasangan jeriji


ditempatkan banyak komputer.

9.2.2

Memastikan bilik server hanya boleh dimasuki oleh pihak yang


diberi kuasa sahaja.

9.2.3

Memastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi


dengan baik.

9.2.4

Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik


dan berada di tempat-tempat yang telah dikenal pasti.

3.1

10.

besi

di

bilik-bilik

yang

Memastikan keselamatan data melalui langkah-langkah


berikut:
9.3.1

Memastikan konfigurasi sistem beroperasi dengan baik dan


lancar.

9.3.2

Memastikan komputer bebas dari virus.

9.3.3

Membuat backup dan replikasi maklumat mengikut jadual yang


disyorkan.

Sebagai pakar rujuk dan pengawal sumber (resource person) ICT


sekolah dan sentiasa mengikut perkembangan ICT semasa.
40

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

1.1

Memainkan peranan sebagai pakar rujuk kepada pengguna yang


menghadapi masalah dengan sistem pengoperasian, perkakasan dan
perisian seperti Windows, SSMS, MS Office, E-mail, Internet, Printer,
dan lain-lain lagi.

10.2

Mengenalpasti masalah yang timbul sama ada masalah yang


berkaitan perkakasan, sistem pengoperasian, sistem rangkaian atau
perisian-perisian seperti Sistem Pengurusan Sekolah Bestari dan
Bahan Pengajaran-Pembelajaran dan menyelesaikan masalahmasalah yang dihadapi.
10.3 Menentukan kelancaran perjalanan sistem rangkaian secara
keseluruhan dan sentiasa memastikan bahawa pengguna (enduser)
dapat menggunakan sistem dan aplikasi secara optimum.

11.

12.

13.

Menyediakan laporan dan maklumat perkembangan aktiviti sekolah


bestari kepada pihak yang berkenaan.
11.1

Menjalankan Configuration Management Audit mengikut jadual yang


ditetapkan.

11.2

Menjalankan pemantauan dan menyediakan laporan terhadap


kecekapan rangkain tahap penggunaan komponen Penyelesaian
Bersepadu Sekolah Bestari supaya membantu perancangan menaik
taraf kemudahan ICT sekolah.

11.3

Membantu menyediakan belanjawan keperluan ICT untuk sekolah.

Meningkatkan budaya ICT di sekolah.


12.1

Menyediakan garis panduan/ peraturan/


kemudahan infrastruktur teknologi.

tatacara

penggunaan

12.2

Merancang, mengurus dan menyelaras laman web sekolah.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah


dari masa ke masa.
13.1

Memberi penerangan kepada para pelawat sama ada dalam negeri


dan luar negara mengenai Penyelesaian Bersepadu Sekolah Bestari.

41

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

BAHAGIAN D :
SENARAI TUGAS GURU BIASA/GURU PENOLONG
1.

GURU BIASA
Tugas utama bagi seseorang guru adalah untuk mengajar dan mendidik. Walau
bagaimanapun, berikut disenaraikan tugas-tugas lain sebagai panduan guru.
Senarai Tugas
1.0 Tugas Mengajar
1.1

Mengajar mata-mata pelajaran yang layak sejumlah waktu yang


ditetapkan.

1.2.

Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan


sukatan pelajaran dan huraian mata pelajaran yang berkenaan.

1.3.

Memahami dan mematuhi Pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan


dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan
matlamat yang harus dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan
kemahiran yang harus dicapai pada akhir tiap penggal bagi tiap tingkatan.

1.4.

Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemas


menyerahkan kepada Pengetua pada masa yang ditetapkan.

1.5.

Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan


lengkap
untuk
tempoh
setahun/sepenggal/seminggu/harian
dan
melaksanakan pengajarannya mengikut Rancangan Pelajaran yang
disediakan.

kini

dan

42

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

1.6.

Menyediakan dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa


buku latihan pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin.
Menyerahkan/ menunjukkan buku latihan murid kepada Pengetua/wakilnya
pada masa yang dikehendaki.

1.7.

Menjalankan Ujian Bulanan dan penilaian kepada pelajar. Merekodkan


soalan-soalan dan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar.

1.8.

Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan/bimbingan.

1.9.

Menjadi ahli dalam Panitia Mata Pelajaran, menghadiri dan mematuhi serta
melaksanakan keputusan mesyuarat Panitia.

1.10.

Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang
di- keluarkan Kementerian Pendidikan/Jabatan Pendidikan/PPD.

1.11.

Memastikan keselamatan pelajar di makmal/bengkel KH/Bilik ERT/ Sains


Pertanian dan mengawasi penggunaan peralatan.

1.12.

Menghadiri mesyuarat/taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan


sama ada yang dikelolakan oleh Kementerian Pendidikan/Jabatan
Pendidikan Negeri/PPD. Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain
yang mengajar mata pelajaran yang sama.

1.13.

Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik


mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi
dalam pengajaran dan pembelajaran.

1.14.

Melaporkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran tentang masalah pengajaran


dan pembelajaran untuk tindakan selanjutnya.

1.15.

Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang


digunakan dan memastikan bahawa alat-alat bantuan mengajar digunakan
secara meluas. Bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantuan
mengajar bagi memperkayakan Pusat Sumber Sekolah.

1.16.

Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang


diajar.

1.17.

Membantu menguruskan Bank Soalan.

2.0

Pentadbiran bilik darjah:

2.1

Menyimpan daftar kelas.

2.2

Mengawal dan menyelia keadaan di bilik darjah.

2.3

Hubungan surat-menyurat dengan ibu bapa/penjaga.

2.4

Kutipan segala yuran (Yuran Penggal Sekolah, Peperiksaan Dalaman,


Peperiksaan Luaran, MSSJ, Majalah Sekolah, projek sekolah, derma PIBG
dan lain-lain pungutan).

2.5

Kad 001/Fail peribadi pelajar.

2.6

Buku Penyata Kemajuan Pelajar/Kad Ujian Bulanan.


43

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

2.7

Buku Pelaporan Kokurikulum.

2.8

Penyediaan surat-surat akuan sijil.

3.0

Peperiksaan Dalaman:

3.1

Penyediaan soalan-soalan ujian/peperiksaan (Bulanan/penggal/tahunan).

3.2 Pengawasan peperiksaan.


3.3 Memeriksa, memberi markah dan memproses skrip.
3.4 Penggredan markah
3.5 Penganalisisan keputusan.

4.0

Peperiksaan Luaran:

4.1

Borang-borang kemasukan peperiksaan pelajar.

4.2

Kutipan-kutipan yuran.

4.3

Pengawasan peperiksaan.

5.0

Penjagaan Disiplin:

5.1

Membantu pengawasan disiplin pelajar-pelajar pada amnya.

5.2

Perhubungan dengan ibu bapa/penjaga.

5.3

Memeriksa kebersihan peribadi dan pakaian pelajar-pelajar.

5.4

Menasihati dan menunjuk ajar.

5.5

Kebersihan bilik-bilik darjah dan kawasan sekolah.

6.0

Pentadbiran Sekolah:

6.1

Koordinasi skim-skim kerja dalam pelbagai kelas atau mata pelajaran.

6.2

Jadual Waktu.

6.3

Membantu mentadbir bilik-bilik khas (makmal, bengkel, bilik ERT, bilik


Pendidikan Seni, bilik Sukan, bilik rawatan, Pusat Sumber dan lain-lain.

6.4

Buku-buku teks.
44

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

6.5

Biasiswa dan kebajikan.

6.6

Perpustakaan.

6.7

Bimbingan dan kerjaya.

7.0

Aktiviti-aktiviti Ko-kurikulum:

7.1

Menjalankan aktiviti-aktiviti di dalam premis sekolah mengikut peraturanperaturan yang telah ditetapkan.

7.2

Merancang melaksanakan, menyelia, merekodkan dan melaporkan setiap


aktiviti ko-kurikulum.

8.0

Tugas-tugas Separa Profesional:

8.1

Tugas-tugas ini adalah tugas-tugas yang mempunyai hubungan secara tidak


langsung dengan pelajar-pelajar.

8.2

Aktiviti-aktiviti di luar kawasan sekolah (lawatan ke satu-satu tempat,


permainan-permainan/perlawanan sukan, pertandingan di antara sekolahsekolah dan sebagainya).

8.3

MSSD, MSSJ, MSSM, PSKPPJ.

8.4
8.5

Kegiatan-kegiatan pendidikan dan profesional yang diselenggarakan oleh


Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Johor dan Pejabat Pendidikan
Daerah.
Projek-projek pembangunan sekolah.

8.6

Perayaan-perayaan awam/upacara-upacara khas.

8.7

PIBG.

8.8

Menghadiri dan mengambil bahagian dalam hal-hal yang berhubung dengan


profesion dari masa ke masa.

9.0

Tugas-tugas Bukan Profesion:

9.1

Penjagaan bangunan sekolah.

9.2

Pembersihan dan keceriaan sekolah.

9.3

Penyeliaan kerja-kerja pekerja am yang berkenaan.

9.4

Melawat rumah-rumah pelajar jika keadaan memerlukan.


45

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

9.5

Penjualan buku-buku teks/buku-buku latihan kepada pelajar (sekiranya


perlu).

9.6

Pengurusan sekolah.

9.7

Mengawal lalu lintas di luar kawasan sekolah.

9.8

Mengawal keselamatan sekolah dan pelajar-pelajar.

10.0

Tugas-tugas lain:
Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan yang diarahkan oleh Pengetua dari
masa ke masa

2.

GURU TINGKATAN
Senarai Tugas
1.0 Kebajikan Dan Disiplin Pelajar
1.1.

Menjaga kebajikan dan tingkah laku setiap pelajar dalam tingkatan


jagaannya. Harus mengenali setiap pelajar dalam pengawasannya dan
berusaha untuk membantu mereka dalam apa jua bentuk dan cara yang
boleh memajukan kedudukan akademik, kokurikulum, perwatakan, kelakuan,
personaliti dan sahsiah mereka.

1.2.

Menanamkan semangat kerjasama dan sepunya dalam diri pelajar,


menghormati guru-guru, menyayangi rakan dan sekolah secara
keseluruhannya.

1.3.

Memastikan pelajarnya berdisiplin di dalam dan di luar kelas.

1.4.

Menjaga keselamatan pelajar di kelasnya.

2.0
2.1.

Kebersihan Dan Keceriaan Kelas


Menjaga kebersihan dan keceriaan kelas masing-masing.

2.2.

Menjaga dan memastikan semua peralatan yang berada di kelas


berada dalam keadaan baik. Apa juga kerosakan hendaklah dilaporkan
kepada pihak pentadbiran.

2.3.

Sentiasa memastikan papan kenyataan kelas dilengkapkan dengan


jadual waktu kelas, senarai buku teks, senarai jenis-jenis yuran, jadual
tugasan, kata hikmat, pekeliling sekolah, peraturan kecemasan, maklumatmaklumat terkini dan guntingan dari akhbar dan majalah dapat membantu ke
46

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

arah matlamat tersebut. Galakan pelajar mewujudkan sudut mata pelajaran di


papan kenyataan kelas tersebut.
2.4.

Galakan pelajar mewujudkan sudut bacaan kelas.

2.5.

Pastikan kelas dalam jagaannya sentiasa ceria dan selesa untuk


proses pengajaran dan pembelajaran.

3.0

Jadual Kedatangan Kelas ( Dokumen Rasmi Kementerian Pendidikan)

3.1.

Buku tersebut adalah hak milik Kementerian Pendidikan dan sentiasa


di audit oleh Juruaudit Kementerian. Oleh itu, segala butir kewangan,
kedatangan dan peribadi pelajar hendaklah sempurna, kemas dan lengkap.

3.2.

Nama pelajar hendaklah mengikut ejaan di dalam Kad Pengenalan


atau Surat Beranak .

3.3.

Pastikan alamat pelajar lengkap.

3.4.

Pada setiap bulan Guru Tingkatan hendaklah menutup Buku


Kedatangan Pelajar. Sempurnakan bahagian-bahagian penting berkaitan
dengan jumlah kehadiran, jumlah hari bersekolah dan kedatangan kelas.

3.5.

Rekod kedatangan hendaklah diisi sebelum waktu rehat (masa ke


dua) dan hendaklah sentiasa berada di pejabat selepas waktu rehat.

3.6.
3.7.

Pelajar tidak dibenarkan mengisi Buku Rekod Kedatangan.


Sekiranya guru bercuti atau tidak hadir ke sekolah mintalah
pertolongan rakan sejawat atau GPK HEM mengisi buku tersebut.

3.8.

Pelajar ponteng sekolah:3.8.1.

Pelajar yang tidak hadir 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa


sebarang kenyataan dikira ponteng.

3.8.2.

Pelajar yang tidak hadir ke sekolah secara berselang


seli tanpa sebarang kenyataan selama SATU PERTIGA dari jumlah
hari persekolahan bulan berkenaan, dikira ponteng sekolah.

4.0

Pengawasan Bilik Darjah

4.1.

Pelantikan Ketua tingkatan dan Penolongnya serta Penubuhan


Jawatankuasa Kelas.

4.2.

Menentukan bilangan kerusi/ meja pelajar mencukupi untuk kelasnya.

4.3.

Menentukan alat-alat pemadam, kayu pembaris, bakul sampah dan


lain-lain dijaga dengan baik.

4.4.

Menentukan kerusi meja dan perkakas lain dalam kelas dijaga


sempurna oleh pelajar-pelajar.

4.5.

Menentukan jadual waktu tingkatan, jadual giliran bertugas dan


kenyataan lain digantung.
47

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

4.6.

Seelok-eloknya dapatkan sebuah kalendar untuk digantung di dalam


kelas.

4.7.

Menentukan pelajar-pelajar mengetahui dan memahami peraturan


sekolah.

4.8.

Setiap papan kenyataan hendaklah digunakan dengan sempurna dan


sepenuhnya.

4.9.

Memeriksa dan menentukan keseragaman dan kesihatan pelajarpelajar seperti:


4.9.1.
4.9.2.
4.9.3.
4.9.4.
4.9.5.
4.9.6.

5.0

AM

5.1.

Memaklumkan dan menjelaskan kepada pelajar-pelajar tentang


pemilihan nama pelajar ( Peperiksaan PMR dan SPM ), kegiatan Kokurikulum dan sebarang arahan sekolah.

5.2.

Mewujudkan suasana harmoni supaya tersemai rasa hormat antara


pelajar dengan guru dan pelajar dengan pelajar.

5.3.

Menentukan pelajar-pelajar mempunyai adab sopan dan tingkah laku


yang baik.

5.4.

Mengetahui serba sedikit latar belakang pelajar-pelajar dan kegiatan


luar mereka.

5.5.

3.

Rambut
Kuku
Pakaian
Gigi
Kasut
Lencana nama

Mengambil berat tentang kemajuan pelajar-pelajar.

5.6.

Merujuk pelajar-pelajar yang bermasalah kepada Guru Penolong


Kanan
( HEM )/ Guru Bimbingan dan Kerjaya.

5.7.

Mengesan dan mengambil tindakan sewajarnya terhadap pelajarpelajar yang lembam, miskin, menghadapi masalah keluarga dan
sebagainya.

5.8.

Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan yang diarahkan oleh


pengetua dari masa ke masa.

GURU BERTUGAS HARIAN/MINGGUAN


48

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

Senarai Tugas
1.

Guru bertugas harian hendaklah datang sekurang-kurangnya 15 minit


sebelum persekolahan bermula dan pulang sekurang-kurangnya 15 minit
setelah sekolah berakhir.

2.

Memastikan bilik-bilik darjah telah disapu, sampah-sarap telah dibuang dan


lampu serta kipas / tingkap telah ditutup setelah tamat persekolahan.

3.

Mengawasi disiplin pelajar di luar waktu belajar seperti waktu rehat dan waktu
sebelum loceng pertama dibunyikan, sekitar kawasan sekolah dan
mengambil tindakan yang segera dan munasabah jika perlu.

4.

Mengawasi kebersihan bilik-bilik darjah, tandas, kantin, bilik-bilik khas dan


kawasan sekolah.

5.

Memeriksa kebersihan makanan yang dijual di kantin sekolah.

6.

Menguruskan rawatan pelajar yang sakit dan menghantar mereka ke


hospital/ke rumah.

7.

Mengeluarkan surat kebenaran ke hospital dan merekodkan nama pelajar


yang memohon.

8.

Mengawasi pelajar menepati waktu datang dan pulang ke sekolah, masa


rehat dan masa pertukaran guru.

9.

Mengurus hal-hal bersabit dengan kehilangan barang-barang.

10.

Menentukan keselamatan pelajar di sekitar kawasan sekolah dan mengawasi


harta benda sekolah.

11.

Mencatat kegiatan-kegiatan sekolah seperti sukan, persatuan- persatuan unit


beruniform dan aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan.

12.

Membuat catatan mengenai perkara-perkara penting yang berlaku sepanjang


hari/minggu/persekolahan dalam Buku laporan Bertugas, antara perkara yang
dicatat ialah :12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

kedatangan pelajar , guru dan staff sokongan


pelajar ponteng, tidak hadir atau sakit.
lawatan-lawatan/pelawat
ucapan/pengumuman dalam perhimpunan.
laporan hari Isnin ditulis di dalam buku khas mengenai perhimpunan.

13.

Membuat laporan di dalam Buku Laporan Bertugas yang disediakan dan


kalau perlu laporkan terus kepada Pengetua supaya tindakan segera dapat
diambil.

14.

Perhimpunan
14.1.
14.2.
14.3.

Memastikan semua guru dan pelajar menghadiri perhimpunan


Memastikan bendera-bendera, pembesar suara dan tempat duduk
guru telah disediakan
Memastikan pelajar telah beratur dengan kemas.

49

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

4.

GURU PENYELARAS TINGKATAN


Senarai Tugas
1.

Bertanggungjawab membuat pembahagian pelajar tingkatan di bawah


jagaannya. Persetujuan Guru Penolong Kanan/Penolong Kanan Petang perlu
diminta terlebih dahulu.

2.

Kuota pelajar mengikut kaum mestilah diikuti. Guru


Kanan/Penolong Kanan Petang/ Pengetua mesti dimaklumkan.

3.

Menerima kemasukan pelajar baru dan membuat penempatan mengikut


kelulusan dan minat/aliran bagi pelajar tingkatan 4 dan 5.

4.

Membantu guru tingkatan membuat pengagihan buku bantuan kerajaan


(SPBT).

5.

Membantu Penolong Kanan HEM dan Guru Biasiswa memilih pelajar yang
layak untuk diberi bantuan/biasiswa.

6.

Memaklumkan kepada Pengetua/Penolong Kanan/Penolong Kanan Petang


tentang jumlah pelajar dalam setiap kelas dari masa semasa.

7.

Penyelaras Tingkatan 3 dan 5 sekali gus bertindak sebagai penyelaras


peperiksaan PMR/SPM.

8.

Memastikan surat-surat kelulusan kemasukan pelajar baru disimpan di dalam


daftar masuk (ikut tingkatan ) dengan kemas dan teratur.

9.

Bekerjasama dengan Guru Bimbingan dan Kaunseling bagi mendapatkan


kad-kad berikut untuk dihantar ke sekolah baru jika berlaku pertukaran
pelajar:9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

Penolong

Buku Kad Kemajuan Pelajar


Kad Gerko/Buku Gerko.
Kad 001 dan 002
Borang Kelulusan Pinjaman SPBT
Keterangan-keterangan kerja kursus Kemahiran Hidup, Pendidikan
Islam, Sejarah, Geografi dan Pendidikan Seni bagi pelajar tingkatan 3.

10.

Sentiasa mengemas kini fail-fail pertukaran pelajar. Fail tersebut mesti


disimpan di pejabat. Kerjasama Pembantu Am Rendah (Pejabat) perlu
diminta.

11.

Bekerjasama dengan guru tingkatan bagi menyiapkan sijil-sijil di peringkat


sekolah iaitu:11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

Sijil Ujian Lisan Bahasa Melayu.


Sijil Ujian Lisan Bahasa Inggeris.
Sijil Pendidikan Seni.
Sijil Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.
Sijil Berhenti dan lain-lain.

12.

Bekerjasama menyempurnakan analisis peperiksaan PMR/SPM.

13.

Bekerjasama dengan penyelaras peperiksaan bagi menyediakan bilik-bilik


peperiksaan.
50

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

BAHAGIAN E :
SENARAI TUGAS MENGIKUT JAWATANKUASA
1.

JAWATANKUASA PIBG
Senarai Tugas

2.

1.

Membantu pihak sekolah dalam hal-hal kewangan.

2.

Membantu pihak sekolah dalam peningkatan prestasi akademik dan


kokurikulum.

3.

Membantu pihak sekolah meningkatkan mutu disiplin dan sahsiah pelajar


sekolah.

4.

Membantu pihak sekolah mempertingkatkan keceriaan/kebersihan sekolah.

5.

Membantu
memperlengkapkan
kemudahan-kemudahan
fizikal
kelengkapan bagi mempertimbangkan pengajaran dan pembelajaran.

6.

Mempererat hubungan antara pihak sekolah dengan pihak ibu bapa.

7.

Menghadiri upacara rasmi sekolah.

8.

Mengadakan mesyuarat ahli jawatankuasa dan mesyuarat agung tahunan.

dan

JAWATANKUASA MAJLIS BILIK GURU


51

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

Senarai Tugas
1.

Mengadakan mesyuarat bagi membincangkan program-program


tahunan dan menetapkan yuran/sumbangan guru.

2.

Menjadi orang perantaraan antara staff dengan Pengetua.

3.

Merancang program untuk meningkatkan kebajikan staff.

4.

Bertanggungjawab menjaga kebersihan dan keceriaan bilik-bilik staff.

5.

Bertanggungjawab mengadakan majlis perpisahan untuk staff yang


akan bertukar/pencen dan menyambut staff baru.

6.

Bertanggungjawab mengeluarkan sagu hati kerana kemalangan atau


melangsungkan perkahwinan dan waris staff yang meninggal dunia.

7.

Bertanggungjawab mengelolakan Hari Guru dengan kerjasama GuruGuru Kanan dan Lembaga Pengawas.

8.

Bertanggungjawab mengelolakan pertandingan/kegiatan sukan atau


riadah untuk ahli.

9.
10.

Memastikan semua guru dan staff sokongan menjadi ahli PSKPP.


Membantu pihak sekolah menguruskan lawatan terancang/lawatan
sambil belajar untuk meningkatkan profesional keguruan dan kesejawatan.

11.

Bertanggungjawab mengelolakan jamuan akhir tahun untuk semua


staff.

3.

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ( TAK ALIH KERAJAAN)


Senarai Tugas
1.

Membaca, memahami dan melaksanakan semua arahan yang dihantar oleh


Kementerian, Jabatan Pendidikan dan PPD.

2.

Semua penerimaan dan pembelian hendaklah direkodkan dalam Kad Harta


Modal, Kad Inventori dan Buku Bekalan Pejabat.

3.

Mengurus semua harta benda sekolah yang hendak dihapus kira mengikut
peraturan.

4.

Mengenal pasti keperluan perabot.

5.

Memastikan sistem inventori dilaksanakan.

6.

Memastikan semakan inventori dibuat pada pertengahan dan akhir tahun.

7.

Mengurus semua harta modal termasuk membaiki dan menyelenggarakan


apabila perlu.

8.

Memastikan semua harta benda sekolah disimpan dengan selamat.


52

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

9.

4.

Menetapkan dan melaksanakan peraturan-peraturan menjaga keselamatan


perabot dan harta benda sekolah serta jenis denda yang akan dikenakan
kepada pelajar.

JAWATANKUASA PENGURUSAN STOK


Senarai Tugas
1.

Selain dari kakitangan pejabat yang


bertanggungjawab menyimpan Buku Stok:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20

berkenaan

guru-guru

berikut

Ketua Panitia Sains


Ketua Panitia Kemahiran Hidup
Ketua Panitia Sains Pertanian
Ketua Panitia Kemahiran Manipulatif Tambahan (KMT)
Ketua Panitia Ekonomi Rumah Tangga
Ketua Panitia Perdagangan/Ekonomi Asas/Prinsip Akaun
Ketua Panitia Teknologi Kejuruteraan
Ketua Panitia Pendidikan Seni
Ketua Panitia Geografi
Ketua Panitia Sejarah
Ketua Panitia Bahasa Melayu
Ketua Panitia Bahasa Inggeris
Guru Perpustakaan
Guru Pusat Sumber
Guru Sukan dan Permainan
Guru SPBT (Sidang Pagi dan Petang)
Penyelaras Naskhah Guru
Penyelaras Bilik Gerakan (KBSM)
Guru Pembangunan dan Perabot
Guru Koperasi/Kedai Buku

2.

Penjaga stok adalah bertanggungjawab tentang Buku Stok masing-masing.

3.

Semua barang / peralatan di bawah jagaan / kelolaan masing-masing


hendaklah direkodkan dan dicatatkan ke dalam bil-bil pembelian segala
rujukan yang diperlukan.

4.

Setiap barang / peralatan yang baru dibeli / diterima hendaklah direkodkan


terlebih dahulu sebelum boleh digunakan.

5.

Sebarang barang /peralatan yang dikeluarkan hendaklah ditandatangani oleh


penerima / pengguna.

6.

Penerima / pengguna adalah bertanggungjawab di atas barang / peralatan


yang dikeluarkan.

7.

Barang / peralatan yang berupa pinjaman barang-barang yang mesti


dikembalikan semula hendaklah dikembalikan semula sebaik-baik sahaja
selesai penggunaannya.

8.

Penjaga stok hendaklah memastikan barang-barang / peralatan kegunaan


harian seperti peta-peta dan alat bantuan mengajar sentiasa dikembalikan ke
tempat simpanannya setelah selesai penggunaannya.
53

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

5.

9.

Penjaga stok hendaklah mengawasi semua barang-barang / peralatan


kegunaan harian seperti peta-peta dan alat bantam mengajar sentiasa
dikembalikan ke tempat simpanannya setelah selesai penggunaannya.

10.

Penjaga stok hendaklah menguruskan satu sistem tentang urusan pinjammeminjam yang kemas lagi teratur.

11.

Barang-barang / peralatan yang betul-betul rosak dan tidak boleh digunakan


lagi jika perlu dihapus kira, kebenaran Pengetua hendaklah diperoleh terlebih
dahulu dan sediakan satu laporan ringkas mengenainya.

12.

Penjaga-penjaga stok hendaklah menyemak stok masing-masing pada tiaptiap akhir penggal persekolahan dan menyerahkan Buku Stok kepada pejabat
untuk pemeriksaan oleh Pengetua.

13.

Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan yang diarahkan oleh Pengetua


dari masa ke masa.

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN, BEKALAN DAN PERABOT


Senarai Tugas
1.0

Pembangunan Fizikal Sekolah

1.1.

Membantu Pengetua merancang program pembangunan fizikal sekolah.

1.2.

Menghadiri mesyuarat yang berkaitan dengan pembangunan sekolah.

1.3.

Melaporkan kepada Pengetua sebarang


pembangunan dan keadaan fizikal sekolah.

1.4.

Melaporkan kepada Pengetua sebarang kerosakan fizikal sekolah seperti


keadaan tandas, perabot, bangunan, padang sekolah dan kemudahankemudahan sukan yang lain dan sebagainya.

1.5.

Mencadangkan langkah-langkah atau tindakan yang sewajarnya untuk


mengatasi masalah fizikal sekolah.

1.6.

Menguruskan maklumat, perangkaan dan butir-butir berkaitan dengan


pembangunan atau penyenggaraan fizikal sekolah.

1.7.

Menghubungi pihak-pihak luar yang berkaitan


pembangunan atau penyelenggaraan sekolah.

1.8.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan yang diarahkan oleh


Pengetua dari masa ke masa.

masalah

berkaitan

untuk

dengan

menguruskan

54

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

2.0

Pengurusan Perabot

2.1.

Menyimpan maklumat mengenai alat-alat perabot yang ada di dalam bilikbilik darjah, bilik-bilik kelas, pejabat dan sebagainya.

2.2.

Memastikan tiap-tiap tingkatan mempunyai bilangan kerusi, meja dan papan


hijau yang mencukupi seperti mana yang diperlukan.

2.3.

Menombori dan memastikan kerusi dan meja berada dalam bilik-bilik yang
telah ditetapkan.

2.4.

Menyimpankan perabot yang rosak di tempat / bilik yang dikhaskan.

2.5.

Mengenal pasti perabot yang rosak dan menyelaraskan kerja-kerja membaik


pulih perabot oleh pekerja-pekerja.

2.6.

Menerima dan menentukan alat-alat perabot yang dibekalkan adalah dalam


keadaan yang baik dan betul bilangan dan seterusnya merekodkan butir-butir
yang berkenaan ke dalam Buku Stok.

2.7.

Mengemas kini tugas-tugas lain yang berkaitan yang diarahkan oleh


Pengetua dari masa ke masa.

6. JAWATANKUASA PENCATAT MINIT MESYUARAT /DIARI SEKOLAH


Senarai Tugas
.1

Mencatat Minit Mesyuarat guru-guru setiap kali diadakan mesyuarat dalam


buku khas yang disediakan.

.2

Menyediakan draf Minit Mesyuarat guru-guru untuk ditaip pada stensil.

.3

Membantu Pengetua mengedarkan minit mesyuarat kepada guru-guru.

.4

Menyimpan fail khas untuk semua minit Mesyuarat guru-guru.

.5

Merekodkan setiap peristiwa / kejadian /kunjungan dan sebagainya setiap


dalam Buku diari Sekolah.

.6

Menyimpan Buku Diari Sekolah dalam keadaan selamat dan sentiasa kemas
kini.

.7

Menyelaras dengan Guru Majalah Sekolah untuk mencatatkan peristiwaperistiwa yang perlu dilaporkan dalam Majalah Tahunan Sekolah.

.8

Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan yang diarahkan oleh Pengetua


dari masa ke masa.

7. JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH


Senarai Tugas
1.0

Guru Pusat Sumber


55

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

1.1.

Mengurus pelantikan pengawas PSS.

1.2.

Menyediakan peraturan penggunaan perpustakaan.

1.3.

Memastikan peraturan ini difahami dan dipatuhi oleh semua pelajar.

1.4.

Melatih pengawas PSS yang baru dilantik supaya mahir dengan peraturan
dan keadaan di perpustakaan.

1.5.

Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan.

1.6.

Menyediakan senarai buku yang patut dibeli mengikut keutamaan.

1.7.

Menguruskan pembelian buku.

1.8.

Merekodkan buku perolehan dalam buku stok.

1.9.

Mengelaskan buku mengikut sistem yang digunakan di sekolah.

1.10.

Melaksanakan aktiviti yang telah dirancang

1.11.

Merawat buku.

1.12.

Menguruskan hapus kira buku.

1.13.

Membuat laporan tahunan untuk rekod.

2.0.

Guru Bahan Bantu Mengajar ABBM/APD

2.1.

Memastikan alat-alat BBM/APD yang berkuasa elektrik dan bahan software


sentiasa dalam keadaan baik.

2.2.

Melaporkan kepada penyelaras PSS jika berlaku sebarang kerosakan atau


kehilangan.

2.3.

Mengemas, menyimpan dan menentukan bahawa alat-alat tersebut sentiasa


selamat dan tidak rosak selepas digunakan.

2.4.

Mengadakan peraturan dan cara-cara penggunaan BBM/APD.

2.5.

Menguruskan Penggunaan BBM/APD.

2.6.

Menyelaras rancangan TV Pendidikan mengikut jadual waktu sekolah.

2.7.

Memastikan keselamatan BBM/APD.

2.8.

Membantu Pengetua dalam urusan pemilihan, sebut harga alat-alat


BBM/APD.

2.9.

Menggalakkan penggunaan alat BBM/APD dalam pengajaran dan direkodkan


dengan kemas.

2.10.

Memastikan bilik BBM/APD sentiasa kemas dan ceria.

2.11.

Menyediakan Laporan Tahunan BBM/APD.


56

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

8. JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAFF


Senarai Tugas
1.

Merangka program tahunan bagi meningkatkan tahap profesionalisme staff


sekolah.

2.

Merancang belanjawan aktiviti.

3.

Mengadakan mesyuarat atau perbincangan sebelum memulakan sesuatu


program

4.

Membuat laporan atau post mortem selepas sesuatu program dijalankan.

5.

Menguruskan hal-hal seperti pengangkutan, tempat penginapan dan


sebagainya jika melakukan program di luar sekolah.

6.

Menguruskan hal surat-menyurat.

7.

Berbincang dengan Pengetua dari masa ke masa berkaitan dengan program


yang dijalankan.

9. JAWATANKUASA AKADEMIK/KURIKULUM
Senarai Tugas
1.

Memastikan objektif dan matlamat akademik sekolah tercapai.

2.

Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.

3.

Mencadangkan, membina dan mengurus alat bantuan mengajar.

4.

Membuat penilaian tentang prestasi pembelajaran.

5.

Merancang strategi pengajaran/pembelajaran.

6.

Menetapkan garis panduan penyediaan Rancangan Kerja.

7.

Menentukan pembahagian masa bagi penyediaan Jadual Waktu.

8.

Mengadakan mesyuarat.

9.

Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bagi meninggikan lagi


prestasi pelajar.

10.

Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan yang diarahkan oleh pengetua


dari masa ke masa

10. JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN


Senarai Tugas
57

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

1.

Guru-guru mata pelajaran berkenaan menjadi anggota panitia.

2.

Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi pencapaian akademik


dalam peperiksaan PMR dan SPM.

3.

Membincangkan hal-hal yang berikut:3.1.


3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

Rancangan Pelajaran.
Buku Teks
Sukatan Pelajaran dan huraian
Peningkatan pengajaran dan pembelajaran
Peperiksaan dan penilaian.
Bahan Alat Bantu Mengajar
Pemulihan
Kerja Latihan
Implementasi Rancangan Akademik Sekolah Jangka Panjang dan
Jangka Pendek.
Meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran.

4.

Menjaga keselamatan dan kebersihan bilik-bilik khas (jika ada) dan alat-alat
bagi mata pelajaran yang ada dan menyediakan peraturan penggunanya.

5.

Melaksana rancangan lima tahun akademik sekolah.

11. JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN


Senarai Tugas
1.0

Setiausaha Peperiksaan Luar (PMR dan SPM)

1.1.

Mengurus segala arahan dan kehendak yang berkaitan dengan


peperiksaan PMR/SPM dari Lembaga Peperiksaan dari awal hingga akhir
tahun.

1.2.

Menyediakan kalendar peperiksaan PMR/SPM sekolah untuk guruguru dan pelajar-pelajar.

1.3.

Menguruskan taklimat peperiksaan bagi pelajar-pelajar dengan tujuan:


1.3.1
1.3.2
1.3.3

Pengisian boring-borang kemasukan


Pemilihan mata pelajaran
Persiapan menghadapi peperiksaan

1.4.

Menyediakan boring-borang bagi pelajar-pelajar untuk memilih matamata pelajaran peperiksaan PMR/SPM dan memberi boring-borang tersebut
kepada guru-guru tingkatan.

1.5.

Memungut semula boring-borang yang telah dilengkapkan dan


menentukan semua pelajar telah menjelaskan semua bayaran peperiksaan
mereka.

1.6.

Menyusun serta mendaftarkan boring kemasukan peperiksaan


PMR/SPM dan menyerahkan kepada jurutaip.
58

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

1.7.

Menyerahkan semula boring-borang kemasukan peperiksaan


PMR/SPM yang telah ditaip kepada guru-guru tingkatan untuk disemak dan
ditandatangani.

1.8.

Menyerah borang-borang tersebut kepada Pengetua untuk disemak


dan ditandatangani dan dipos kepada pihak berkenaan.

1.9.

Penyemakan akhir boring-borang komputer yang telah berisi namanama dan perkara-perkara serta lain-lain keterangan diserahkan kepada guru
tingkatan untuk disemak semula oleh pelajar dan ditandatangani dan
kemudian dipos kepada pihak yang berkenaan.

1.10.

Menentukan kerusi meja disusun di bilik-bilik peperiksaan, serta


menampalkan slip-slip meja untuk nama dan angka giliran calon-calon
dengan kerjasama dari guru tingkatan.

1.11.

Menyediakan pelan-pelan bilik peperiksaan dan papan tanda di


tempat-tempat yang tertentu serta menentukan adanya alat-alat yang
diperlukan di dalam peperiksaan.

1.12.

Menyelaras penyediaan bilik-bilik ujian lisan dan papan-papan tanda.

1.13.

Menyusun dan mengatur pelajar-pelajar mengikut angka giliran bagi


memudahkan mereka mengambil ujian lisan.

1.14.

Berurusan dengan ketua pengawas pusat-pusat


PMR/SPM bagi melicinkan perjalanan peperiksaan berkenaan.

1.15.

Menyediakan borang-borang untuk butir-butir keputusan peperiksaan


PMR/SPM dan memberikan kepada pelajar-pelajar berkenaan setelah
disahkan dengan dibantu oleh guru-guru tingkatan dan kakitangan pejabat
sekolah.

1.16.

peperiksaan

Membuat analisa keseluruhan keputusan peperiksaan PMR/SPM.

1.17.

Membantu menyediakan senarai pelajar-pelajar yang layak belajar


semula dalam tingkatan 3 dan 5 dan menguruskan mereka ke tingkatan
tertentu.

1.18.

Menyimpan baki kertas-kertas soalan PMR/SPM dan menyimpan


kertas-kertas untuk rujukan.

1.19.

Menyimpan dan menentukan Buku-buku Sifir Empat Angka/Sifir Tiga


Angka cukup untuk digunakan dalam peperiksaan umum.

1.20.

Melengkapkan data-data yang berhubung dengan peperiksaan dari


masa ke masa apabila diperlukan oleh Pengetua.

1.21.

Membantu menyediakan Jadual Guru Pengawas


termasuk penjaga masa Peperiksaan Lisan PMR/SPM.

1.22.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan yang diarahkan oleh


Pengetua dari masa ke masa.

2.0

Setiausaha Peperiksaan Dalaman

Peperiksaan

59

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

2.1.

Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah.

2.2.

Menguruskan segala arahan dan kehendak yang berkaitan dengan


Ujian/Peperiksaan termasuk Peperiksaan Percubaan PMR dan SPM.

2.3.

Membantu menyelaras urusan-urusan ujian bulanan sekolah bagi


bulan-bulan yang diperlukan.

2.4.
2.5.

Menyediakan jadual pembina soalan.


Menguruskan percetakan pembahagian dan tempat menyimpan
kertas soalan.

2.6.
2.7.

Memastikan keselamatan kertas-kertas soalan.


Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas
peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan.

2.8.

Memastikan skema jawapan disediakan oleh ahli panel penggubalan


soalan.

2.9.
2.10.

Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut


jangka masa yang ditetapkan.
Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan.

2.11.

Menetapkan tarikh perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk


membincangkan kemajuan pelajar.

2.12.

Mengedar, mengumpul dan menyelaras boring-borang analisa, rekod


prestasi dan Laporan Peperiksaan Dalaman daripada semua guru mata
pelajaran.

2.13.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan diarahkan oleh


Pengetua dari masa ke masa.

12. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU


Senarai Tugas
1.

Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru.

2.

Menyediakan peruntukan waktu mengajar mengikut mata pelajaran.

3.

Pengagihan mata pelajaran dan bilangan waktu yang sesuai.

4.

Menentukan kesesuaian masa untuk mata pelajaran tertentu.

5.

Menentukan penggunaan bengkel dan makmal.

6.

Menentukan corak jadual waktu yang digunakan seperti jadual waktu anjal
dan jadual waktu blok.

7.

Menentukan guru tingkatan berdasarkan kelas yang diajar.

60

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

8.

Memastikan jadual waktu induk dan persendirian disediakan pada waktu


ditentukan

9.

Membuat pindaan jika perlu.

10.

Memastikan salinan jadual waktu dihantar kepada Pengetua dan dipaparkan


untuk makluman semua

13. JAWATANKUASA HAL EHWAL PELAJAR


Senarai Tugas
1.

Melibatkan guru-guru dalam meningkatkan kebajikan sekolah dengan


memberi fikiran dan pandangan melalui perbincangan dalam menggubal
peraturan-peraturan sekolah dan jika perlu dan mengkaji semula dari masa
ke masa.

2.

Kes-kes disiplin yang berat perlu dirujuk kepada Pengetua sebelum tindakan
diambil ke atas pelajar berkenaan.

3.

Membincangkan masalah kebajikan murid dengan tujuan untuk membimbing


dan membantu dalam menangani masalah tersebut.

4.

Menimbangkan dan menerima pandangan dan cadangan pada pelajar , guru


serta ibu bapa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin sekolah.

5.

Memberi bimbingan dan panduan dalam hal pelantikan pengawas-pengawas


sekolah.

6.

Mesyuarat:6.1.

Ada dua jenis mesyuarat jawatankuasa ini iaitu mesyuarat sidang


penuh dan mesyuarat sidang kes. Kekerapan kedua-dua mesyuarat
ini diadakan adalah terpulang kepada keperluan dan budi bicara
Pengetua.

6.2.

Mesyuarat sidang penuh ialah mesyuarat yang diadakan bagi


membentangkan dan membincangkan cadangan tambahan dan
pindaan kepada peraturan yang ada dan membincangkan perkaraperkara yang berkaitan dengan kebajikan pelajar-pelajar. Semua Ahli
Jawatankuasa dikehendaki hadir.

6.3.

Mesyuarat sidang kes ialah mesyuarat yang diadakan dari masa ke


masa mengikut keperluan tertentu apabila Pengetua/Pengerusi
berpendapat bahawa sidang demikian perlu diadakan.

6.4.

Dalam semua mesyuarat sidang kes ahli Jawatankuasa dikehendaki


hadir.

14. LEMBAGA DISIPLIN PELAJAR


Senarai Tugas
61

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

1.0 Penyelaras Guru Disiplin


1.1.

Merangka dan menentukan dasar-dasar disiplin dan peraturan sekolah


berpandukan Pekeliling Kementerian dan Jabatan Pendidikan.

1.2.

Memastikan semua guru adalah guru disiplin dalam usaha menguatkuasakan


peraturan sekolah.

1.3.

Membantu menyelesaikan masalah-masalah disiplin yang tidak dapat


diselesaikan oleh pengawas.

1.4.

Membantu Lembaga Disiplin Sekolah untuk mengesan dan mengesahkan


kesalahan-kesalahan serius yang boleh membawa hukuman penggantungan
sementara atau hukuman buang sekolah berpandukan Surat Pekeliling
Ikhtisas Bil. 9/1975. Setiausaha Lembaga Disiplin atas nasihat Pengetua
boleh memanggil mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes-kes berat
mengenai disiplin.

1.5.

Bekerjasama dengan pengawas sekolah untuk menguruskan kawalan disiplin


dalam semua majlis sekolah.

1.6.

Mewujudkan sistem rekod disiplin kelas dan sistem pemantauan yang


berkesan.

1.7.

Berusaha menanam semangat cintakan sekolah dan mengamalkan PrinsipPrinsip Rukun negara.

1.8.

Menerima laporan pengawas/guru pengawas dan seterusnya mengambil


tindakan yang sewajarnya.

1.9.

Menanam semangat kekitaan melalui slogan SEKOLAHKU RUMAHKU


supaya peraturan sekolah menjadi satu budaya.

1.10.

Menjalankan hukuman disiplin sekiranya diwakilkan oleh Pengetua.

1.11.

Menjalankan rondaan (dengan bantuan Guru Bertugas harian) untuk


mengesan pelajar yang ponteng dan melanggar disiplin sekolah.

1.12.

Menyediakan dan membekalkan data


Kementerian/Jabatan Pendidikan/PPD.

1.13.

Merancang dan melaksanakan program dalam meningkatkan kesedaran dan


penghayatan disiplin pelajar.

1.14.

Menjadi Pengawal Perhubungan antara ibu bapa/penjaga dalam menangani


masalah disiplin.

2.0

Setiausaha Lembaga Disiplin

2.1.

Memanggil mesyuarat dan mencatat minit mesyuarat Lembaga


Disiplin.

2.2.

Menyampaikan minit mesyuarat dan keputusan Lembaga Disiplin


kepada semua guru.

maklumat

disiplin

kepada

62

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

2.3.

Menyampaikan maklumat dan perkembangan disiplin dari masa ke


masa di perhimpunan sekolah.

2.4.

Bertanggungjawab:2.4.1.

Menyenaraikan dan mengemukakan calon pengawas kepada


Penolong Kanan HEM.

2.4.2.

Menyediakan dan menerangkan bidang tugas dan jadual.

2.4.3.

Membimbing
dan
membantu
menguatkuasakan peraturan pengawas.

2.4.4.

Mengadakan
pengawas.

2.4.5.

kursus

kepimpinan

pengawas
dan

kesedaran

dalam
untuk

Menyediakan Sijil Penghargaan kepada pengawas.

3.0.

Guru Disiplin

3.1.

Membantu Pengetua merangka peraturan sekolah.

3.2.

Memastikan penerapan dan penghayatan nilai-nilai murni dipraktikkan di


sekolah.

3.3.

Memastikan peraturan sekolah dikuatkuasakan dan dipatuhi.

3.4.

Memimpin Lembaga Pengawas dan Disiplin Sekolah atas nasihat dan arahan
Pengetua.

3.5.

Menentukan pelajar-pelajar sentiasa mematuhi dan mengamalkan peraturan


sekolah dan lain-lain peraturan, misalnya persatuan, kelab dan permainan,
bilik makmal, perpustakaan dan sebagainya.

3.6.

Memastikan peraturan sekolah dan gambar rajah tentang pakaian dan


potongan rambut pelajar dipaparkan di setiap kelas di tempat-tempat tertentu.

3.7.

Menentukan senarai tugas pengawas disediakan mengikut jadual dan


sentiasa dipatuhi.

3.8.

Menentukan adanya kerjasama daripada guru-guru lain dalam usaha


melaksanakan
segala
peraturan/
undang-undang
sekolah
yang
dikuatkuasakan.

3.9.

Menguruskan pelantikan pengawas-pengawas sekolah melalui temu duga


daripada calon-calon yang layak yang dikemukakan oleh guru-guru.

3.10.

Menyelaras penyediaan laporan dan pengumpulan data-data berkaitan


dengan pelanggaran disiplin untuk sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah,
Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan.

3.11.

Sebagai penasihat, sentiasa memikirkan dan mengawasi kewibawaan


pengawas, kemajuan akademik dan kebajikan mereka.

3.12.

Mengambil tindakan terhadap kes-kes salah laku pelajar.


63

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

3.13.

Mengadakan dan menyemak rekod-rekod disiplin pelajar dan seterusnya


mengambil tindakan yang sewajarnya.

3.14.

Menerima laporan pengawas/ guru pengawas dan seterusnya mengambil


tindakan yang sewajarnya.

3.15.

Merancang dan mengendalikan kursus


peningkatan disiplin dari masa ke masa.

3.16.

Melaksanakan hukuman disiplin sekiranya diwakilkan oleh pengetua.

3.17.

Menjadi pegawai perhubungan antara pihak


bapa/penjaga dalam menangani masalah disiplin.

3.18.

Bertanggungjawab menimbulkan semangat kekitaan dan semangat cintakan


sekolah di kalangan pelajar dan guru.

3.19.

Mencatatkan semua kes disiplin yang telah diambil tindakan dalam borang
disiplin/Buku Laporan Disiplin.

3.20.

Melaporkan kes disiplin yang diambil tindakan dalaman kepada Penolong


Kanan HEM seminggu sekali.

3.21.

Menghubungi pihak polis jika perlu.

3.22.

Bekerjasama dengan semua guru bertugas untuk meronda kawasan sekolah


(Spot check).

3.23.

Memberi maklumat kepada Penolong Kanan HEM berhubung kes-kes yang


serius seperti :-

kepimpinan

pengawas

sekolah

dengan

atau

ibu

3.23.1. Penyalahgunaan dadah.


3.23.2. Gambar lucah.
3.23.3. Video lucah.
3.23.4. Majalah lucah.
3.23.5. Peras ugut
3.23.6. Kumpulan haram.
3.23.7. Bohsia.
3.23.8. Bohjan dan lain-lain.
3.24.

Bersedia bertugas pada bila-bila masa terutama pada hari-hari yang difikirkan
perlu seperti:3.24.1. Hari terakhir peperiksaan awam.
3.24.2. Hari Sukan.
3.24.3. Hari Keluarga.
3.24.4. Majlis-majlis rasmi sekolah.

15.

JAWATANKUASA KESELAMATAN, KECERIAAN DAN KEBERSIHAN


Senarai Tugas
1.0

Keselamatan
64

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

1.1.

Membantu Pengetua memastikan keselamatan bangunan , harta benda dan


kelengkapan peralatan sekolah daripada:1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

Kebakaran
Kecurian
Kerosakan
Kehilangan
Anasir-anasir jahat/subversif

1.2.

Mengadakan dan menyelia latihan kebakaran (fire drill).

1.3.

Membantu Pengetua menyediakan peraturan-peraturan berhubung dengan


keselamatan latihan kebakaran atau kecemasan-kecemasan lain berlaku dan
seterusnya mengambil langkah-langkah positif untuk memperbaiki keadaan
jika perlu.

1.4.

Membantu Pengetua menentukan tempat-tempat untuk berlindung dan jalanjalan yang akan dilalui apabila latihan kebakaran diadakan. Satu peta bagi
maksud ini hendaklah disediakan dan dipamerkan.

1.5.

Memastikan alat-alat pemadam api lengkap dan boleh digunakan.

1.6.

Memastikan keadaan pagar dan tindakan lain bagi keselamatan sekolah


dalam keadaan yang sentiasa baik.

1.7.

Melaporkan kepada Pengetua dan pihak-pihak tertentu dengan serta-merta


sekiranya berlaku/terdapat kebakaran, kecurian atau tanda-tanda unsur
subversif di kawasan sekolah.

1.8.

Bertindak terhadap orang-orang luar yang masuk ke kawasan sekolah yang


keadaannya meragukan.

1.9.

Mengambil tindakan yang difikirkan perlu atau yang diarahkan oleh Pengetua.

2.0

Keselamatan Jalan Raya

2.1

Membuat dan melaksanakan peraturan-peraturan keselamatan penggunaan


jalan raya untuk pelajar-pelajar.

2.2

Mengambil tindakan-tindakan tertentu bagi menjamin keselamatan pelajarpelajar waktu pergi dan balik dari sekolah.

2.3

Bekerjasama dengan Guru Pengawas dan Disiplin untuk menentukan


bahawa pelajar-pelajar mematuhi peraturan dijalankan dan di kawasan
sekolah.

2.4

Menentukan bahawa pelajar-pelajar yang menaiki motosikal ke sekolah


mempunyai lesen memandu, cukai jalan dan insurans serta telah mendapat
kelulusan dari Pengetua.

2.5 Menentukan bahawa pelajar-pelajar menggunakan basikal yang lengkap dengan


brek, lampu hadapan dan lampu belakang.
2.6 Meminta kerjasama daripada pemandu bas sekolah supaya menghantar pelajarpelajar sekolah pada waktu yang ditetapkan supaya pelajar-pelajar tidak
datang lewat.
65

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

2.7 Meminta kerjasama daripada pemandu-pemandu bas sekolah supaya mengawal


disiplin pelajar-pelajar serta melaporkan sekiranya ada pelajar yang tidak
melanggar peraturan kepada pihak sekolah.
2.8 Mendapatkan penceramah-penceramah jemputan dari Majlis Keselamatan Jalan
Raya untuk memberi ceramah keselamatan jalan raya kepada pelajar-pelajar.
2.9 Mendapatkan komen keselamatan jalan raya dan menunjukkan peraturanperaturan yang mesti dipatuhi oleh pelajar-pelajar.
2.10 Membuat peraturan meletak kereta, motosikal, dan basikal di kawasan pada
hari biasa persekolahan dan upacara perayaan sekolah.
2.11 Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan yang berkaitan yang diarahkan
oleh Pengetua dari masa ke masa.
3.0

Keceriaan Dan Kebersihan

3.1.

Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan dan


keceriaan sekolah dari masa ke masa.

3.2.

Menyediakan pelan induk landskap sekolah.

3.3.

Merancang dan menaja berbagai-bagai projek kebersihan dan keceriaan


sekolah seperti:2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.

16.

Kempen Kebersihan
Pertandingan Kebersihan Kelas
Pertandingan Mengarang Esei Kebersihan
Ceramah-Ceramah Kebersihan
Pertandingan Poster Kebersihan
Menanam pokok/bunga di kawasan sekolah.
Lawatan ke sekolah-sekolah lain.

3.4.

Mengadakan projek-projek bersama antara pihak sekolah dengan pihak luar


(PIBG , Persatuan Bekas Pelajar dan sebagainya) bagi mempertingkatkan
mutu kebersihan sekolah.

3.5.

Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai


kebersihan dan keceriaan dan menyelia kerja-kerja yang dijalankan oleh AJK
ini.

3.6.

Menyusun jadual kerja yang dijalankan oleh jawatankuasa ini dari masa ke
masa dan membuat laporan kemajuan kerja.

JAWATANKUASA DAKWAH DAN KEROHANIAN


Senarai Tugas
1.

Merancang program pembangunan Insan Kamil.

2.

Melaksanakan program-program Nadwah Islamiah.

3.

Mengadakan sambutan Hari Kebesaran Islam.


66

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

4.

Mengadakan Program Penghayatan Islam sepanjang bulan Ramadhan.

5.

Merancang dan menyelenggarakan surau sekolah.

6.

Menyediakan Jadual Waktu Beribadah secara berjemaah di surau.

7.

Menyelaras program-program Nadwah Islamiah yang dianjurkan oleh agensiagensi luar.

17. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING


Senarai Tugas
1.

Khidmat Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) meliputi semua aspek


bimbingan dan kaunseling iaitu:1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Bimbingan Pelajar
Bimbingan Kerjaya
Bimbingan Sosial
Bimbingan Sahsiah
Bimbingan Psikologi
Bimbingan Pencegahan Dadah/AIDS.

2.

Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah dan berkesan.

3.

Mengelolakan program orientasi:3.1.


3.2.
3.3.
3.4.

Penerapan budaya sekolah bagi tingkatan peralihan dan satu.


Penerangan mengenai sukatan dan pemilihan mata pelajaran di
peringkat sekolah (KBSM).
Pemilihan mata pelajaran elektif di peringkat menengah atas.
Bimbingan peluang-peluang melanjutkan pelajaran dan kerjaya.

4.

Mengelolakan dan mengurus Bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK)


secara berkesan.

5.

Membentuk pasukan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS).

6.

Menubuhkan dan mengelolakan Kelab Kerjaya.

16.

Menyediakan dan memaklumkan jadual tugas, temu janji dan aktiviti Unit
Bimbingan dan Kaunseling (UBK).

17.

Menyelaraskan hubungan dengan Jabatan/agensi luar untuk mendapat


khidmat nasihat.

18.

Menjalankan soal-selidik untuk mendapat maklum balas mengenai budaya


sekolah (Sampling).

19.

Menjalankan ujian khas untuk mengesan potensi, minat dan sahsiah pelajar.

20.

Mengadakan program khas bagi kumpulan pelajar yang bermasalah (risiko


tinggi).

21.

Mengadakan program khas pencegahan dadah/AIDS.


67

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

18.

22.

Membimbing pelajar-pelajar mengenai


berdasarkan keadaan mereka.

cara

belajar

yang

sistematik

23.

Mengadakan penyiasatan latar belakang pelajar dengan menemui penjaga


sekiranya mendapat pelajar yang menimbulkan masalah berat pada sekolah.
Hasil penyiasatannya hendaklah direkodkan dan dirahsiakan. Tindakan
sewajarnya diambil selepas penyiasatan rapi itu dijalankan.

24.

Menghadapi pelajar-pelajar memilih mata pelajaran dalam peperiksaan


sekiranya ada yang menghadapi masalah.

25.

Menyampaikan maklumat-maklumat bimbingan dan kerjaya kepada pelajar


melalui papan kenyataan.

26.

Mengurus dan melengkapkan Bilik Bimbingan dan Kaunseling sebagai bilik


rundingan dan tempat menyimpan/ mempamerkan bahan- bahan dan
maklumat- maklumat yang berkaitan dengan Bimbingan dan Kerjaya, Kad
001, Penyata Kemajuan, Fail Peribadi Pelajar, dan sebagainya.

JAWATANKUASA BIASISWA DAN KEBAJIKAN


Senarai Tugas
1.0

Biasiswa

1.1.

Meneliti pekeliling dari Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan


dan pihak penaja untuk memastikan syarat dipatuhi.

1.2.

Menyimpan rekod pemegang biasiswa mengikut jenis dan tingkatan.

1.3.

Mengedarkan borang biasiswa kepada pelajar tingkatan satu dan


empat mengikut masa tawaran.

1.4.

Menyemak permohonan biasiswa, menentukan tarikh penghantaran,


membuat penilaian dan perakuan.

1.5.

Memastikan bantuan biasiswa dimasukkan ke dalam bank dan


diagihkan dengan segara.

1.6.

Menyemak daftar pemegang biasiswa mengikut tingkatan setiap


semester.

1.7.
1.8.

Memberitahu ibu bapa/penjaga pelajar yang mendapat biasiswa.


Menyemak prestasi pemegang biasiswa dan menyampaikan laporan
kepada Penolong Kanan HEM.

68

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

1.9.

Menghantar surat amaran kepada ibu bapa/penjaga bagi pemegang


biasiswa yang prestasinya merosot.

10.

Menentukan semua pemegang biasiswa mempunyai Akaun Simpanan Giro


(tanpa kad) di Bank Simpanan Nasional.

11.

Menentukan daftar buku/rekod penerimaan cek/baucar di pejabat.

12.

Mewujudkan borang kawalan pengeluaran dan penggunaan wang biasiswa.

13.

Memastikan semua buku akaun pemegang biasiswa disimpan di pejabat.

14.

Menentukan semua dokumen disimpan dengan selamat.

2.0

Biasiswa

2.1.

Mengurus hal ehwal kebajikan pelajar yang memerlukan bantuan khusus


seperti:2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

Pelajar miskin
Kemalangan
Rawatan berterusan (penyakit kronik)
Kematian
Kecemasan/bencana.

2.2.

Bertanggungjawab mewujudkan satu tabung untuk menjaga kebajikan pelajarpelajar.

2.3.

Mendapatkan senarai nama pelajar


berdasarkan keutamaan dan keperluan.

2.4.

Merancang program untuk mengutip sumbangan di samping meningkatkan


keprihatinan terhadap kebajikan pelajar.

2.5.

Mendapatkan wang daripada sumber yang sesuai untuk mengisi tabung


kebajikan pelajar. Antaranya ialah:
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
2.5.6.

yang

layak

mendapat

bantuan

Persatuan Ibu Bapa dan Guru


Bilik Guru
Derma daripada pelajar-pelajar
Derma daripada guru-guru
Projek-projek tertentu
Lain-lain

2.6.

Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang kemas kini dan
disahkan oleh Pengetua.

2.7.

Melancarkan pungutan derma kilat di kalangan guru-guru dan pelajar-pelajar


sekiranya ibu bapa atau penjaga pelajar atau pelajar yang meninggal dunia
dan menyerahkan derma itu kepada pihak pelajar atau penjaga.

2.8.

Menubuhkan Unit Hilang/Jumpa.

2.9.

Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan yang diarahkan oleh Pengetua


dari masa ke masa
69

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

19.

JAWATANKUASA MAJALAH SEKOLAH


Senarai Tugas

20.

1.

Membentuk biro-biro untuk tugas khas penerbitan Majalah Sekolah..

2.

Menentukan dasar mengenai percetakan kandungan dan aspek-aspek lain


Majalah Sekolah.

3.

Menentukan mutu dan bentuk majalah.

4.

Merancang jadual kerja dari awal tahun sehingga Majalah Sekolah diterbitkan
dan diedarkan.

5.

Menyediakan anggaran belanjawan.

6.

Mengurus segala surat-menyurat yang diperlukan serta kata alu-aluan


kepada individu tertentu.

7.

Mengumpul, menilai dan memilih segala jenis sumbangan kreatif guru dan
pelajar.

8.

Mengumpul atau menyunting segala rekod, laporan aktiviti dan kegiatan


sekolah untuk dimuatkan dalam majalah sekolah.

9.

Mendapatkan seberapa banyak iklan sebagai satu sumber kewangan.

10.

Mengumpul dan memilih gambar-gambar yang sesuai untuk dimuatkan


dalam majalah.

11.

Mengurus penghantaran bahan cetakan kepada pihak pencetak dan


bertanggungjawab menyemak kandungannya dari segi format, bahasa dan isi
sehingga sempurna.

JAWATANKUASA KESIHATAN DAN RAWATAN


Senarai Tugas
1.

Mengurus dan memastikan bilik rawatan dan peti disediakan serta dilengkapi.

2.

Menyediakan peraturan penggunaan bilik rawatan (sick bay).

3.

Mengumpulkan dan menguruskan kad kesihatan dengan kerjasama guru


tingkatan.

4.

Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan kesihatan/gigi oleh Jabatan


Kesihatan.

5.

Menyediakan Jadual Tugas bilik rawatan.

6.

Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah, pameran,


tayangan dan lain-lain.

7.

Menguruskan pelajar yang memerlukan rawatan.


70

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

21.

JAWATANKUASA BUKU TEKS (SPBT)


Senarai Tugas
1.0

Mengedarkan Borang-Borang

1.1.

Mengedarkan dan memungut balik borang SPBT (1) dan SPBT (1A) daripada
pelajar melalui guru tingkatan.

1.2.

Menyemak tiap-tiap helai borang bagi memastikan yang ia diisi dengan betul
oleh pelajar.

1.3.

Mengasingkan borang SPBT (1) murid-murid yang layak dengan yang tidak
layak.

1.4.

Membuat penyiasatan jika terdapat keraguan maklumat yang diberi dalam


borang.

1.5.

Menyerahkan borang SPBT (1) kepada jawatankuasa Buku Teks untuk


pengesahan.

2.0

Memesan Buku Teks

2.1.

Menyediakan draf-draf nama buku teks yang akan digunakan pada tahun
hadapan bagi tiap-tiap tingkatan dengan menggunakan borang SPBT 3 (5R).

2.2.

Menyediakan borang SPBT 4R dalam 3 salinan dan memindahkan


maklumat-maklumat ke dalam borang SPBT 3 (5R).

2.3.

Menghantar salinan asal borang SPBT 2 (4R) dan borang SPBT 3 (5R)
kepada Biro Buku Teks, salinan ke dua SPBT 2 (4R) kepada Jabatan
Pendidikan Negeri dan salinan ke tiga disimpan di sekolah.

2.4.

Jika berlaku pertambahan pelajar secara mendadak pesanan buku teks


hendaklah dibuat segera.

3.0

Penerimaan Buku Daripada Pembekal

3.1.

Memastikan jenis dan bilangan buku teks yang diterima mencukupi


sebagaimana tercatat dalam borang penyerahan.

3.2.

Menyemak keadaan fizikal dan kualiti buku-buku itu seperti mutu


kertas yang digunakan, kesilapan ejaan, silap cetak, membukukan dan lainlain.

3.3.

Memasukkan ke dalam buku stok.

3.4.

Menyerahkan invois kepada pengetua untuk ditandatangani,


kemudian di- hantar satu salinan kepada Jabatan Pendidikan Negeri.

3.5.

Jika sekolah ada menerima buku teks dari sekolah lain langkah
a,b,c,d,e, hendaklah dilakukan.

71

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

4.0

Memproses Buku Teks

4.1

Mengecop semua buku.

4.2

Menulis nombor kod dan bilangan siri bagi tiap-tiap buah buku.

5.0

Membahagi Buku-Buku Kepada Pelajar Melalui Guru Tingkatan

5.1.

Memproses kembali borang SPBT (1) dan (1A) mengetahui bilangan


murid yang layak menerima buku teks.

5.2.

Menentukan bilangan siri bagi satu-satu jenis buku untuk satu kelas.

5.3.

Membahagi buku-buku kepada pelajar yang layak melalui guru kelas.

5.4.

Menyediakan dan
penggunaan buku teks.

5.5.

Mengedarkan borang kepada guru kelas untuk dipenuhkan dalam dua


salinan.

5.6.

Memungut satu salinan borang G, menyemak supaya tidak berlaku


kesilapan dan seterusnya menyimpan dalam fail khas.

6.0

Urusan Pemulangan Buku Teks

6.1.

Menentukan tarikh bagi tiap-tiap tingkatan memulangkan buku-buku


pinjaman.

6.2.

Menyerahkan balik borang G kepada guru kelas supaya ditandakan


pelajar yang memulangkan buku teks mereka.

6.3.

Membilang dan menyemak bilangan buku yang telah dipulangkan


sama ada sama atau tidak dengan buku yang telah dipinjamkan.

6.4.

Menyimpan tiap-tiap judul di tempat yang dikhaskan mengikut turutan


nombor siri.

6.5.

Memastikan pelajar menggantikan buku yang dirosakkannya dengan


sengaja atau hilang.

6.6.

Menyediakan senarai pelajar yang tidak menyerahkan balik buku.


pinjaman dan tidak menggantikan atau membayar harga buku berdasarkan
borang G.

6.7.

Memberitahu ibu bapa atau penjaga yang tidak memulangkan buku


pinjaman.

6.8.
7.0

menyemak

serta

menyebarkan

peraturan

Menyatakan senarai pelajar seperti (G) kepada pengetua.


Menyediakan Senarai Buku Teks Untuk Kegunaan Sekolah
72

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

7.1.

Menyediakan senarai buku teks bagi semua tingkatan yang akan digunakan
oleh sekolah dan mengedarkan kepada guru dan murid.

2.1.

Menghantar satu salinan buku bagi tiap-tiap tingkatan ke BBT atau JPN.

8.0

Menjaga Buku Stok, Borang-Borang Dan Fail

4.5.

Mengawal dan menjaga keselamatan buku

4.6.

Buku stok berada dalam keadaan kemas kini.

4.7.

Segala barang dan fail mesti dijaga dengan selamat sepanjang masa dan
sentiasa dikemas kini.

4.8.

Membaiki buku yang rosak dari segi kulit, muka surat dan sebagainya

9.0

Pengagihan Buku Teks

9.1.

Membilang buku-buku yang lebih dan mengikut jumlah yang


diarahkan.

9.2.

Menghantar buku itu ke sekolah yang telah ditetapkan.

9.3.

Menyediakan borang-borang untuk ditandatangani oleh sekolah


penerima.

10.0

Menilai Buku Teks

10.1.

Memilih jenis-jenis buku yang dipasarkan oleh BBT.

10.2.

Mengesyorkan kepada pengetua supaya membeli satu atau dua


naskhah bagi tiap-tiap judul buku.

10.3.

Mengemukakan kepada panitia mata pelajaran berkenaan untuk


memilih sebuah buku yang sesuai untuk sekolah.

10.4.

Mengemukakan kepada Jawatankuasa Pemilih Buku Teks, syor


daripada panitia mata pelajaran bagi mendapatkan keputusan muktamad.

11.0

Menghapuskan Buku Teks

11.1.

Membilang jumlah bagi tiap-tiap buku yang hendak dihapuskan dan


menunjukkan kepada jawatankuasa untuk disemak .

11.2.

Mengisi Borang B dan Borang C untuk tindakan selanjutnya.

12.0

Tugas-tugas lain

12.1

Menerima pekeliling dan soal selidik dari BBT atau JPN untuk diteliti dan
diambil tindakan.
73

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

12.2

22.

Tugas-tugas berhubung dengan buku teks akan diberitahu dari masa ke


masa.

JAWATANKUASA KEHADIRAN MURID DAN E KEHADIRAN


Senarai Tugas
.1

Menyemak dan memastikan guru-guru tingkatan mengisi dan melengkapkan


butir-butir diri pelajar ke dalam Buku Pendaftaran dan Daftar Kedatangan.

.2

Menyemak dan memastikan guru-guru tingkatan melengkapkan dan menutup


Daftar Kedatangan pada akhir bulan dan juga akhir tahun.

.3

Memaklumkan kepada guru-guru tingkatan sebarang kekurangan dan


kesilapan yang terdapat dalam Buku Pendaftaran atau Daftar Kedatangan
supaya dapat dibetulkan segera,

.4

Mengumpulkan perangkaan kedudukan pelajar (enrolment) setiap kelas dari


guru-guru tingkatan pada setiap akhir bulan dan menyerahkannya ke pejabat
untuk tindakan selanjutnya.

.5

Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan diarahkan oleh Pengetua dari


masa ke masa.

23.

JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH


Senarai Tugas
1.

Memastikan pengusaha kantin mematuhi


Kementerian Pendidikan/Kesihatan

peraturan

dan

Pekeliling

2.

Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat


perjanjian.

3.

Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan mengikut syaratsyarat perjanjian dan senarai harga hendaklah dipamerkan.

4.

Memastikan tidak ada makanan yang bahannya tidak halal seperti minyak
babi (lard), makanan yang menggunakan lemak binatang campuran dalam
mee dan sebagainya.

5.

Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat


serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan.

6.

Memastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih, kemas dan
ceria.

7.

Memastikan semua pekerja kantin telah menjalani pemeriksaan kesihatan


dan memiliki kad kesihatan yang sah.

8.

Memastikan pihak penguasa kantin berada di premis supaya mudah


dihubungi.

74

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

9.

Memastikan semua penjual dan kakitangan di kantin sentiasa memakai


apron, tutup kepala yang bersih dan kemas mengikut Pekeliling Kementerian
Kesihatan.

10.

Memastikan semua makanan ditutup


maslin/disimpan dalam bekas yang bertutup.

11.

Memaklumkan kepada pihak kantin hari-hari persekolahan dan hari cuti

12.

Memaklumkan dan menentukan pihak kantin menjual makanan pada hari-hari


Peperiksaan PMR, SPM dan pada hari-hari tertentu yang lain yang
diperlukan.

13.

Mendapatkan kerjasama dari pengawas-pengawas sekolah, guru pengawas


dan guru bertugas untuk menjaga disiplin pelajar-pelajar dan menjamin
kebersihan kantin.

14.

Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan yang diarahkan oleh Pengetua


dari masa ke masa

24.

dengan

tudung

saji/kain

JAWATANKUASA KOKURIKULUM
Senarai Tugas
1.

Keanggotaan Jawatankuasa Ko- Kurikulum adalah seperti berikut:


1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Pengerusi
: Pengetua
Tim. Pengerusi
: Guru Penolong Kanan 1
Naib Pengerusi 1
: Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi 2
: Penolong Kanan Petang
Setiausaha
: Penyelaras Ko-Kurikulum
Ahli-ahli
1.6.1. Semua Guru Kanan Mata Pelajaran
1.6.2. Setiausaha Sukan
1.6.3. Guru-guru Persatuan/ Kelab
1.6.4. Guru-guru Persatuan Pakaian Seragam
1.6.5. Guru-guru Penasihat Sukan dan Permainan

2.

Merancang
aktiviti
Panjang/Pendek).

kokurikulum

3.

Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

4.

Menentukan peraturan kokurikulum sekolah.

5.

Menentukan takwim dan jadual aktiviti.

6.

Memastikan penglibatan pelajar menyeluruh.

7.

Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum


peringkat daerah/negeri/kebangsaan.

8.

Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum.

9.

Menentukan tarikh Temasya


Kokurikulum dan kegiatan lain.

Sukan

sekolah

Sekolah,

(Rancangan

Merentas

Jangka

Desa,

Hari
75

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

10.

Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan.

11.

Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di
sekolah.

12.

Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan


yang akan digunakan.

13.

Memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang


telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing.

25.

MAJLIS SUKAN SEKOLAH


Senarai Tugas
1.

Menentukan objektif sukan sekolah tercapai.

2.

Merancang aktiviti sekolah (Jangka Panjang/Pendek).

3.

Mengenal pasti T.O.V. (Take of Value) dan merancang aktiviti sukan.

4.

Merancang strategi peningkatan dan penglibatan dalam sukan.

5.

Menggunakan sepenuhnya kepakaran dalam bidang sukan yang ada di


sekolah.

6.

Meningkatkan kemahiran guru melalui klinik sukan.

7.

Menambah kepakaran untuk peningkatan sukan sekolah melalui kursus


dalaman/luaran.

8.

Memastikan adanya peraturan berkaitan dengan aktiviti sekolah bagi


menjamin keselamatan, kelancaran dan kelicinan pelaksanaannya.

26.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA SUKAN


1.

Mengatur rancangan atau jadual sukan sekolah sesuai dengan rancangan


MSSD, MSSJ dan MSSM sepanjang tahun.

2.

Membahagikan murid-murid mengikut pasukan.

3.

Membantu Pengetua menetapkan guru kanan rumah dan guru-guru rumah


lain.

4.

Membantu Pengetua membahagikan tugas sukan kepada guru-guru.

5.

Menyelaras kegiatan, latihan dan pertandingan antara rumah-rumah dan


sekolah-sekolah supaya sesuai dengan hari, masa, tempat, gelanggang dan
padang.

6.

Menyatukan dan mengatur rancangan lengkap untuk kejohanan olahraga


tahunan.

76

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

7.

Membantu Pengetua menyediakan anggaran perbelanjaan sukan untuk


tahun berkenaan.

8.

Menyelaras penyertaan sekolah dalam kegiatan sukan yang dianjurkan oleh


badan-badan sukan yang lain.

9.

Mengawal dan menjaga alat sukan supaya berada dalam keadaan baik.

10.

Mengemas kini buku stok sukan.

11.

Mengatur pengangkutan dan kenaikan untuk pasukan sukan sekolah


sekiranya perlu.

12.

Mencadangkan peralatan dan kemudahan yang patut dibeli atau dibaiki


mengikut keutamaan.

13.

Menyediakan laporan sukan tahunan.

14.

Menjadi AJK Pengawas.

15.

Mencadangkan penerima anugerah sukan olahragawan dan olahragawati


sekolah.

16.

Mencadangkan langkah-langkah untuk meninggikan prestasi sekolah.

17.

Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa.

27.

KETUA RUMAH SUKAN


Senarai Tugas

28.

1.

Memastikan adanya senarai ahli Rumah Sukan yang lengkap (guru dan
pelajar).

2.

Membuat pengagihan tugas kepada ahli rumah sukan.

3.

Membentuk jawatankuasa rumah di kalangan pelajar yang meliputi olahraga


dan permainan.

4.

Menjalankan mesyuarat tahunan rumah sukan dan permainan.

5.

Menentukan guru rumah untuk menjadi pengadil dalam pertandingan


peringkat sekolah.

6.

Sentiasa berbincang dengan Setiausaha Sukan/Penolong Kanan HEM/Kanan


Kokurikulum sekiranya menghadapi masalah.

7.

Memastikan laporan aktiviti Rumah Sukan disediakan untuk edaran dan


rekod.

8.

Merekodkan dan melaporkan pencapaian cemerlang pelajar


Setiausaha Sukan untuk dicalonkan sebagai wakil

kepada

GURU RUMAH SUKAN


77

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

Senarai Tugas
1.

Memastikan adanya senarai ahli Rumah Sukan yang lengkap (guru dan
pelajar).

2.

Membuat pengagihan tugas kepada semua ahli rumah sukan.

3.

Membentuk jawatankuasa rumah di kalangan pelajar yang meliputi olahraga


dan permainan.

4.

Menjalankan mesyuarat agung rumah sukan dan permainan.

5.

Menentukan guru rumah untuk menjadi pengadil dalam pertandingan


peringkat sekolah.

6.

Sentiasa berbincang dengan Setiausaha Sukan/Penolong Kanan HEM/Kanan


Kokurikulum sekiranya menghadapi masalah.

7.

Memastikan laporan aktiviti Rumah Sukan disediakan untuk edaran dan


rekod.

8.

Merekodkan dan melaporkan pencapaian cemerlang pelajar


Setiausaha Sukan untuk dicalonkan sebagai wakil sekolah.

29.

kepada

GURU PERMAINAN
Senarai Tugas
1.

Membentuk jawatankuasa.

2.

Merancang meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat pelajar dalam


permainan.

3.

Berusaha mendapatkan khidmat nasihat dari mereka yang pakar.

4.

Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi.

5.

Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim


kokurikulum sekolah.

6.

Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan/kelas/tingkatan/sekolah.

7.

Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar.

8.

Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pertandingan luar


sekolah.

9.

Melaporkan dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang


disertai.

10.

Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan.

11.

Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar.

12.

Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan


baik, selamat dan mencukupi untuk digunakan.
78

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

13.

Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan.

14.

Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk


mempertingkatkannya.

15.

Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang (johan


daerah/negeri/, wakil daerah/negeri dan negara).

16.

Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa.

30.

GURU PENGURUS PASUKAN


Senarai Tugas

31.

1.

Menyediakan dan memilih pemain untuk menyertai pertandingan di semua


peringkat.

2.

Menentu dan menguruskan masa dan hari latihan pasukan.

3.

Mengurus dan merekodkan kedatangan pemain dalam sesuatu latihan.

4.

Menubuhkan peralatan pasukan dan memastikan peraturan tersebut dipatuhi


(utamakan ciri-ciri keselamatan).

5.

Mengurus peralatan sukan ketika dan selepas pertandingan.

6.

Menyediakan pengangkutan, ubat, makan minum, peralatan bermalam (jika


perlu) dan keperluan-keperluan untuk pemain serta pasukan.

7.

Memberi perhatian
pertandingan.

8.

Mengurus perbelanjaan pertandingan.

9.

Mengedar dan mengumpulkan borang kebenaran ibu bapa.

10.

Mengemaskinikan fail pengurus serta menulis laporan pertandingan.

11.

Fail dan laporan hendaklah diserahkan kepada pihak


kokurikulum selewat-lewatnya 2 minggu selepas pertandingan.

kepada

kebajikan

pemain

ketika

latihan

dan

pentadbiran

JURULATIH PASUKAN
Senarai Tugas
1.

Membantu pengurus pasukan memilih pemain untuk menyertai pertandingan


di semua peringkat.

2.

Membantu pengurus menentukan masa dan hari latihan.

3.

Membantu pengurus menubuhkan peraturan pasukan dan memastikan


peraturan tersebut dipatuhi.

79

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

4.

Mengambil tindakan yang perlu bagi menyemaikan semangat kesukanan,


cinta dan bangga terhadap sekolah serta negara.

5.

Memastikan keselamatan pemain ketika latihan dan permainan.

6.

Memastikan pakaian pemain sesuai ketika latihan dan mengikut peraturan


sekolah.

7.

Latihan mestilah mengikut masa dan hari yang ditetapkan.

8.

Setiap latihan yang diadakan mestilah mempunyai tujuannya dan pastikan ia


tercapai.

9.

Menjaga keselamatan alatan sukan yang digunakan. Segala kerosakan


hendaklah dilaporkan kepada setiausaha sukan.

10.

Pastikan juga alatan sukan telah dibersihkan sebelum dipulangkan.

11.

Menyediakan rancangan latihan terperinci pada tiap hari latihan.

12.

Melengkapkan laporan jurulatih dan dimasukkan ke dalam fail pengurus


untuk diajukan kepada pentadbiran sekolah.

NOTA :

32.

Adalah digalakkan menyediakan pasukan pelapis bagi pasukan masingmasing.

PENYELARAS PERSATUAN/KELAB/UNIT BERUNIFORM


Senarai Tugas
1.

Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/unit beruniform.

2.

Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat.

3.

Menyelaras semua aktiviti.

4.

Menentukan aktiviti, surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan


baik.

5.

Memastikan peraturan perlembagaan dan Minit Mesyuarat Agung direkodkan


dan difailkan.

6.

Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun


pada tarikh yang ditetapkan.

7.

Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum:7.1.


7.2.

8.

Mengagihkan Kad Kokurikulum kepada guru untuk diedarkan kepada


semua pelajar.
Mengutip kembali dari guru pada akhir tahun untuk simpanan dan
rekod di Bilik Bimbingan dan Kaunseling.

Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti:8.1.


8.2.

Borang memasuki persatuan


Borang senarai AJK dan ahli
80

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

8.3.
8.4.

33.

Buku Laporan Kegiatan


Fail-fail yang diperlukan.

9.

Mengumpulkan rancangan tahunan pada awal tahun untuk edaran, rujukan


dan rekod.

10.

Mengumpulkan laporan tahunan dan buku kegiatan untuk edaran, rujukan


dan rekod.

11.

Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian


kokurikulum sekolah.

GURU PENASIHAT PERSATUAN /KELAB


Senarai Tugas

34.

1.

Membentuk jawatankuasa persatuan/kelab.

2.

Memastikan aktiviti persatuan selaras dengan objektif sekolah.

3.

Memastikan adanya peraturan/perlembagaan.

4.

Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti yang dicatatkan dalam


perlembagaan.

5.

Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar dan menyerahkannya


kepada Penyelaras untuk simpanan dan rekod.

6.

Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.

7.

Merancang strategi untuk peningkatan persatuan/kelab cara yang sesuai.

8.

Membuat anggaran pendapatan dan perbelanjaan.

9.

Mengurus kewangan, harta benda dan peralatan persatuan/kelab.

10.

Memastikan minit mesyuarat dan laporan kegiatan disediakan dan difailkan.

11.

Melaporkan kepada Penolong Kanan HEM/Penolong Kanan Kokurikulum


tentang perkembangan persatuan/kelab.

12.

Bekerjasama dengan pihak sekolah untuk menjayakan aktiviti-aktiviti seperti


Hari Kokurikulum, Hari Sukan, Hari Ucapan, Hari Guru dan lain-lain.

13.

Menguruskan surat-menyurat dan segala keperluan untuk kegiatan luar


sekolah

14.

Menentukan papan kenyataan digunakan sepenuhnya.

15.

Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar/disebarkan di kalangan ahli.

16.

Mencadangkan nama ahli-ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan


kepada Jawatankuasa Kokurikulum.

KOPERASI SEKOLAH
81

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

1.0

Senarai Tugas Umum

1.1.

Mengatur rancangan jangka panjang dan jangka pendek serta menentukan


pelaksanaannya.

1.2.

Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa sebulan sekali.

1.3.

Mengawasi perjalanan Koperasi seperti yang ditetapkan oleh UndangUndang Kecil Koperasi.

1.4.

Memastikan pengurusan jual beli dijalankan dengan baik dan betul.

1.5.

Memastikan buku stok sentiasa kemas kini.

1.6.

Memastikan kewangan diuruskan dengan baik.

1.7.

Memastikan Laporan Kewangan dan kegiatan koperasi sentiasa kemas kini


dan disediakan untuk dihantar ke pihak Pembangunan Koperasi sebelum
Mesyuarat Agung.

1.8.

Mewujudkan hubungan dengan Jabatan Pembangunan Koperasi Kawasan.

2.0

Setiausaha Koperasi Sekolah

2.1.

Memanggil dan menghadiri semua jenis mesyuarat.

2.2.

Menyediakan dan menyampaikan


pertimbangan mesyuarat.

2.3.

Menyimpan Data Nama Ahli serta Buku Laporan Kegiatan dan surat
menyurat yang berkaitan.

2.4.

Menentukan tarikh, masa dan tempat mesyuarat dengan persetujuan


Pengerusi.

2.5.

Menyediakan dan mengedarkan agenda mesyuarat sebelum mesyuarat


diadakan kepada ahli dan menyediakan bahan keperluan untuk mesyuarat.

2.6.

Membantu pengerusi memberikan maklumat dan penerangan.

2.7.

Memastikan daftar kehadiran ahli ketika mesyuarat dan menulis minit


mesyuarat untuk edaran seterusnya.

2.8.

Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang ditentukan oleh Ahli Lembaga


Pengarah atau Pengerusi dari masa ke masa.

2.0

Bendahari Koperasi

2.1.

Menerima dan menjaga kewangan koperasi serta membuat pembayaran


mengikut arahan Lembaga.

2.2.

Memastikan wang yang diterima dimasukkan ke bank dalam masa 24 jam


selepas penerimaan.

laporan

serta

dokumen

untuk

82

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

2.3.

Memastikan wang tunai dalam tangan pada satu-satu masa tidak melebihi
RM200.00 (atau yang ditetapkan oleh Lembaga).

2.4.

Menyediakan resit, baucar dan dokumen sokongan untuk bayaran serta


menyimpannya dengan baik.

2.5.

Mengemas kini semua buku akaun koperasi supaya dapat diperiksa pada
bila-bila masa dan menyimpannya dengan baik.

2.6.

Menyediakan akaun tahunan dan laporan koperasi untuk dihantar kepada


pihak Pembangunan Koperasi dan dibentangkan dalam mesyuarat agung.

2.7.

Memastikan pembayaran dividen kepada ahli dikemas kini dan direkodkan.

BAHAGIAN E :
SENARAI TUGAS STAFF SOKONGAN
1.

PEMBANTU TADBIR ( PERKHIDMATAN )


Senarai Tugas
1.

Menyimpan Daftar Murid.

2.

Menyimpan / menyelenggarakan Daftar Sekolah (School Admission Book).

3.

Menyimpan / menjaga /menyelenggarakan fail-fail sekolah dan menyimpan


surat-surat ke dalam fail-fail berkenaan.

4.

Menyelenggarakan dan mengemas kini fail sekolah, persendirian guru dan


kakitangan.

83

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

5.

Menyediakan penyata-penyata Bulanan, Suku Tahunan, Setengah Tahun,


Penyata Tindakan Tatatertib dan lain-lain penyata diperlukan.

6.

Menyelenggarakan Buku Stok Setem dan mencatatkan surat-surat keluar ke


dalam Buku Rekod Setem atau Buku Surat Keluar dan merekodkan suratsurat yang diterima ke dalam Buku Penerimaan Surat.

7.

Membantu Pengetua menyedia dan menjawab surat-surat berkaitan dengan


pentadbiran serta kerja-kerja menaip mengenai tugas-tugas yang berkaitan.

8.

Menyedia /mengisi/mencatat maklumat-maklumat berikut:


8.1

Kew.8 berkaitan dengan :


8.1.1 Pelantikan baru.
8.1.2 Pengesahan pelantikan
8.1.3 Pengesahan dalam jawatan.
8.1.4 Pertukaran guru / kakitangan
8.1.5 Penempatan guru / kakitangan.
8.1.6 Kemasukan ke Dalam Perjawatan Berpencen

8.2

Am 227 berkaitan dengan kenaikan gaji guru / kakitangan.

8.3

Fin 101 berkaitan dengan Sijil Bayaran Gaji Akhir.

8.4

Am 274B-Pin 3/77 berkaitan dengan Kenyataan Perkhidmatan.

8.5

Kenyataan cuti guru / kakitangan.

8.6

Permohonan permit mengajar / buku pendaftaran guru.

8.7

Perakuan menduduki Peperiksaan Am Kerajaan.

8.8

Pendaftaran guru / kakitangan.

9.

Menerima barang-barang yang dibeli oleh sekolah dan memasukkan ke


dalam buku-buku stok yang berkenaan.

10.

Menjaga serta menjamin buku-buku stok serta alatan sekolah dari sebarang
kerosakan dan kehilangan.

11.

Memegang kunci peti kabinet dan meja.

12.

Menerima dan merekodkan sijil-sijil seperti PMR/SPM dan lain-lain lagi.

13.

Menyediakan /menyelenggarakan borang pertukaran murid.

14.

Menguruskan permohonan mengulang Tingkatan 3 dan 5.

15.

Menguruskan pemilihan /penempatan/rayuan murid-murid ke Tingkatan 6.

16.

Menyelenggarakan permohonan menukar jurusan Sains ke Sastera dan


Sastera ke Sains.

17.

Mengambil tindakan terhadap segala perkara yang perlu diambil tindakan


berkaitan dengan tugas-tugas.

84

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

18.

2.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke


masa.

PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN)


Senarai Tugas
1.

Menyediakan borang gaji dan borang-borang berkaitan.

2.

Menyediakan tunggakan Gaji, Tuntutan Elaun Bahasa Sambilan (POL),


Tuntutan Perbantuan LPBT / LPK dan lain-lain tuntutan.

3.

Menyedia dan menyelenggarakan Buku-buku Akaun Wang Kerajaan dan


Wang SUWA.

4.

Menerima dan mengumpulkan segala bil pembelian Wang Kerajaan dan


Wang SUWA atau membuat baucar kerana bayaran bil-bil serta menyimpan
resit-resit rasminya.

5.

Menulis cek-cek bayaran.

6.

Mengutip dan menerima yuran sekolah, yuran peperiksaan dan lain-lain


bayaran.

7.

Menguruskan penerimaan dan pembayaran Biasiswa.

8.

Mengeluarkan resit bagi segala penerimaan wang.

9.

Menyediakan pendapatan tahunan perseorangan bagi semua kakitangan


sekolah untuk cukai pendapatan.

10.

Menyediakan Penyata Pendapatan dan perbelanjaan tahunan untuk di audit


(Laporan Kewangan belum di audit).

11.

Membantu pengetua menyediakan Anggaran perbelanjaan Tahunan Sekolah.

12.

Menyelenggarakan stok buku resit kutipan yuran dan yuran pelbagai serta
buku-buku cek.

13.

Menyedia dan menaip semua surat-menyurat mengenai kewangan sekolah


dan surat-surat yang bersangkutan dengan kerja-kerjanya.

14.

Menyediakan tuntutan sewa kantin tiap-tiap bulan.

15.

Menyediakan borang pesanan bagi pembelian alatan tulis dan sebagainya


untuk kegunaan pejabat, murid dan sebagainya.

16.

Menyediakan segala dokumen serah-menyerah tugas semasa berlaku


pertukaran Pengetua.

17.

Menguruskan segala fail dan pekeliling berkaitan kewangan.

18.

Menyediakan Tuntutan Elaun Lebih Masa Jaga.

19.

Menyediakan Borang Bulanan KWSP.


85

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

3.

20.

Menyediakan permohonan kebenaran untuk membuka Kelas Bahasa


Sambilan (POL).

21.

Mengawal pembelian minyak dan alatan serta keperluan untuk kegunaan


pekerja-pekerja.

22.

Menyelia stok alat tulis dan pejabat.

23.

Menjaga stok segala kunci bilik-bilik di sekolah.

24.

Mengawas serta menyelia pekerja-pekerja lain di bawah jagaannya.

25.

Pergi bank atas urusan penyimpanan wang sekolah bersama-sama dengan


Penolong Kanan.

26.

Melaksanakan tugasnya lain yang berkaitan yang diarahkan oleh Pengetua


dari masa ke masa.

PEMBANTU MAKMAL, PEMBANTU MAKMAL RENDAH DAN PEMBANTU AM


RENDAH (MAKMAL)
Senarai Tugas
1.0

Tugas-tugas Am

1.1

Atendan Makmal, Pembantu Makmal dan Pembantu Makmal Muda


mesti berada di dalam atau berhampiran dengan makmal sains yang mereka
itu bertanggungjawab. Jika perlu mereka itu pergi ke makmal-makmal lain,
bilik-bilik stor, pejabat sekolah dan Atendan, Pembantu dan Pembantu
Makmal Muda mesti berada di makmal tatkala kelas latihan amali sedang
berjalan kecuali dengan kebenaran guru yang menjalankan kelas latihan
amali itu.

1.2

Atendan, Pembantu dan Pembantu Makmal Muda mesti


bertanggungjawab bagi kebersihan am dan pengawasan makmal-makmal,
bilik-bilik stor, bilik persediaan dan kawasan berhampiran dengan makmal.

1.3

Atendan, Pembantu dan Pembantu Makmal Muda juga


bertanggungjawab pada pengawasan dan penyimpanan bagi alatan-alatan,
kimia-kimia dan lain-lain bahan sains. Kekurangan bahan-bahan kimia atau
pembaikan-pembaikan yang dikehendaki segera diadukan kepada Guru
Pengelola.

2.0

Tugas-tugas Harian

2.1.

Sebelum sekolah dimulai, Atendan , Pembantu dan Pembantu


Makmal Muda mesti buka segala tingkap, sapu makmal, kebaskan debudebu pada alatan-alatan yang terdedah terletak di tingkat atau pada bangkubangku tepian tembok dan periksa air, gas dan bekalan tenaga elektrik di
makmal bagi menentukan yang segala-galanya berkenaan yang memuaskan.

2.2.
2.3.

Segala besin mesti dibasuh bersih.


Papan-papan hitam mesti dikesat bersih, kapur mesti diberikan
kiranya perlu.
86

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

2.4.

Periksa segala alatan biasa seperti bikar-bikar balang-balang


penyukat, tabung-tabung uji, pendiri-pendiri kaki tiga dan lain-lain lagi,
tersedia pada bangku-bangku kerja penuntut atau pada tetingkat di sisinya
agar berada kesemuanya di situ dengan keadaan yang memuaskan.

2.5.

Periksa balang-balang gas bagi melihat yang pembekalan gas


mencukupi. Maklumkan kepada guru yang berkenaan jika bekalan ini hampir
habis.

2.6.

Periksa kotak-kotak neraca dan timbangan.

2.7.

Apa-apa bateri yang dikehendaki dicas mesti disempurnakan jua.

2.8.

Selepas sekolah, periksa akan keadaan makmal. Hendaklah


berkeadaan sempurna dengan segala alatan mesti diletakkan di tempat
asalnya. Tutupkan segala lampu, kipas angin dan lain-lain lagi. Periksa
kesemua gas dan pili air agar tertutup keadaannya, tutup segala tingkap dan
pintu betul-betul; pergi mengelilingi bangunan makmal sekali lagi bagi
menentukan tiada pintu atau tingkap yang terbuka dan kemudiannya pulang.

3.0

Tugas-tugas Waktu Kelepasan (Cuti Penggal);

3.1.

Keluarkan kesemua alatan dari sebuah almari ke sebuah almari,


bersihkan, kemudian letakkan balik dengan sempurna dan aturkannya.
Tentukan pelekat-pelekat yang betul telah tertampal pada almari bagi
menunjukkan kandungannya.

3.2.

Bahan-bahan kimia mesti diperbaharui mana-mana yang perlu,


selepas dibuang yang lama dan tidak berguna lagi.

3.3.

Apa-apa alatan yang diperlukan Pembersihan Keseluruhan atau


Pembetulanmesti dilakukan di bawah pengelolaan Guru Pengelola.

3.4.

Sempurnakan tugas-tugas lain yang Guru Pengelola telah masukkan


ke dalam buku yang tersedia untuk kegunaan ini (atau di papan hitam).

3.5.

Periksa bekalan alatan-alatan dan bahan-bahan kimia dan adukan


kepada Guru Pengelola bagi pembelian tambahan untuknya itu yang patut
dibuat, mana-mana yang perlu.
Periksa alat-alat pemadam api dan perkakas-perkakas tentang api,
almari-almari pertolongan cemas dan lain-lain lagi dan adukan kiranya ada
kerosakan atau kecacatan.

3.6.

4.

4.0

Tugas-tugas lain:

4.1

Melaksanakan tugas-tugas lain seperti mana yang diarahkan oleh Pengetua


dari masa ke masa.

JURUTEKNIK KOMPUTER
Senarai Tugas
1.

Membantu merancang, mengurus, menyelia dan melaksanakan


87

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi untuk menjalankan


aktiviti-aktiviti Sekolah Bestari seperti:
Penggunaan Sistem Pengurusan Sekolah Bestari (Smart
School Management System atau SSMS) untuk pengurusan
sekolah.
Penggunaan Bahan-bahan Pengajaran dan Pembelajaran
(Teaching Learning Materials atau TLM atau Courseware)
dalam pengajaran dan pembelajaran.
Akses Internet
1.1

Melapor dan bertanggungjawab kepada Guru Penyelaras Bestari.

1.2

Membantu memastikan rangkaian LAN dan WAN berjalan dengan baik setiap
hari termasuk peralatan rangkaian router, modem dan sebagainya.

1.3

Menyedia inventori bagi kemudahan infrastruktur teknologi yang dibekalkan.

1.4

Membantu menyenggara kemudahan infrastruktur teknologi yang dibekalkan.

1.5

Menjalankan penyenggaraan preventive bagi peralatan IT dan bukan IT.

1.6

Membantu mengurus akaun pengguna dan e-mel.

1.7

Memastikan kesemua kemudahan Infrastruktur Teknologi berada keadaan


baik dan bersedia untuk digunakan.

1.8

Memastikan kebersihan dan keselesaan persekitaran bilik di mana


kemudahan infrastruktur teknologi ditempatkan.

1.9

Memastikan garis panduan/peratuan/tatacara penggunaan kemudahan


infrastruktur teknologi dipatuhi.

1.10

Membantu menyediakan keperluan infrastrutur teknologi untuk kegunaan


guru dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya
dalam aktiviti Sekolah Bestari.

2.

1.11

Mengenal pasti masalah yang timbul sama ada masalah berkaitan


dengan perkakasan, Sistem Pengoperasian Rangkaian atau Perisian
seperti Sistem Pengurusan Sekolah Bestari dan Bahan PengajaranPembelajaran serta menyelesaikan masalah tersebut.

1.12

Membantu merancang dan menguruskan pembelian bahan habis


guna (consumables).

1.13

Menjalankan kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan computer


yang rosak.

Memastikan keselamatan Kemudahan Infrastruktur Teknologi dan Data


2.1

Memastikan keselamatan kemudahan infrastruktur teknologi melalui


langkah-langkah berikut:
2.1.1

Memastikan bilik pelayan hanya dimasuki oleh pihak diberi


kuasa sahaja.
88

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

2.2

2.1.2

Memastikan alat hawadingin yang dibekalkan berfungsi


dengan baik.

2.1.3

Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik


dan berada di tempat yang telah dikenalpasti

Memastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut:


2.2.1

Memastikan komputer bebas dari virus.

2.2.2 Membantu membuat backup dan replikasi maklumat apabila


diarahkan oleh Guru Penyelaras Bestari.
3.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari


masa ke masa.

Masa Bertugas
Tempoh masa bertugas adalah berdasarkan waktu pejabat. (Rujukan: Pekeliling
Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2000).
Kumpulan A: Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu
Minggu Pertama dan Ketiga
Hari
Ahad Rabu
Khamis

Waktu Bekerja
(Pagi)
8.00 1.00
8.00 1.00

Waktu Rehat

Waktu Bekerja
(Pagi)
8.00 1.00
8.00 1.00

Waktu Rehat

1.00 2.00
1.00 2.00

Waktu Bekerja
(Petang)
2.00 4.15
2.00 4.15

Minggu-minggu lain
Hari
Sabtu Rabu
Khamis

1.00 2.00

Waktu Bekerja
(Petang)
2.00 4.15

Hari Rehat Sabtu pada minggu pertama dan ketiga setiap bulan (Masa bertugas
mungkin perlu dilanjutkan bergantung kepada keperluan).
Kumpulan B : Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak,
Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka,
Johor, Pahang, Wilayah Persekutuan Labuan, Sabah dan Sarawak.
Minggu Pertama dan Ketiga
Hari
Isnin Khamis
Jumaat
Sabtu

Waktu Bekerja
(Pagi)
8.00 1.00
8.00 1.00
8.00 12.15

Waktu Rehat
1.00 2.00
1.00 2.00

Waktu Bekerja
(Petang)
2.00 4.30
2.45 4.30

Hari Rehat Sabtu pada minggu pertama dan ketiga setiap bulan
(Masa bertugas mungkin perlu dilanjutkan bergantung kepada keperluan)
89

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

5.

PEMBANTU AM PEJABAT
Senarai Tugas
1. Menjalankan tugas selama 8 jam sehari. Waktu bertugas ialah:
1.1 7.00 pagi 3.00 petang / 11.00 pagi 7.00 petang (Isnin hingga Jumaat)
1.2 7.00 pagi 11.45 pagi / 11.00 pagi 3.45 petang (Sabtu)
(Ketepatan waktu datang dan balik hendaklah dicatat di dalam buku kedatangan).
2. Membuka dan menutup Pejabat Am dan Pejabat Pengetua setiap hari serta
menyapu lantai dan mengemas bilik-bilik tersebut pada pukul 7.00 pagi dan
6.30 petang.
3. Menghantar surat-surat melalui pos atau dengan tangan dan membantu kerani
merekodkan surat-surat tersebut ke dalam Buku Surat Keluar / Despatch
Book.
4. Menentukan sema jenis Buku Rekod, Register, Fail, borang, kotak-kotak kapur
dan lain-lain di dalam kedua-dua Pejabat Am dan Pengetua sentiasa kemas
sepanjang masa.
5. Mencatat kedatangan harian semua tingkatan di Buku Rekod Kedatangan dan
diserahkan kepada guru bertugas untuk kiraan peratus.
6. Mendapatkan butir-butir murid daripada guru-guru tingkatan untuk Penyata
Bulanan dan sebagainya yang diperlukan.
7. Memanggil pelajar, guru atau pekerja apabila diminta berbuat demikian oleh
Pengetua.
8. Mencari fail-fail dan lain-lain maklumat yang diarahkan oleh Pengetua.
9. Membantu kerani menyimpan surat-surat dan pekeliling ke dalam fail-fail
berkenaan.
10. Menyerahkan Buku-buku Kedatangan Guru, Pekerja dan Jaga Bertugas ke
Pejabat Pengetua.
11. Menghantar Jadual Ganti Guru kepada guru-guru berkenaan.
12. Menghantar surat-surat pekeliling atau arahan-arahan kepada guru-guru atau
kakitangan bukan guru.
13. Membantu menyediakan semua borang yang digunakan di pejabat sekolah.
14. Mensiklostil kertas-kertas soalan peperiksaan, nota-nota dan borang-borang
yang diperlukan.
15. Mengumpulkan semua Buku Rekod Kemajuan murid untuk ditandatangani oleh
Pengetua.
16. Mengumpulkan semua buku persediaan mengajar guru-guru, membubuh cop
Pengetua untuk diperiksa dan ditandatangani oleh Pengetua / Guru Penolong
Kanan.
90

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

17. Membantu kerja-kerja kerani.


18. Sentiasa mematuhi arahan-arahan Pengetua, Guru Penolong Kanan, Kerani dan
pegawai-pegawai yang diwakilkan oleh Pengetua.
19. Melaksanakan tugas-tugas lain seperti mana yang diarahkan oleh Pengetua dari
masa ke masa.

BAHAGIAN F
PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM
(KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993
1)

Seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa dan pada setiap ketika memberi
taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Yang Dipertuan Agong Negara dan
Kerajaan

2)

Seseorang pegawai tidak boleh :a)

Membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan persendiriannya.

b)

Berkelakuan dengan sedemikian yang mungkin menyebabkan kepentingan


persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya.
91

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

3)

c)

Berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang


munasabah bahawa:(i)
Dia telah membiarkan kepentingan persendiriannya bercanggah
dengan tugas awamnya hingga menjejaskan kegunaannya sebagai
pegawai awam atau
(ii)
dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedah sendiri

d)

Berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau


mencemarkan nama perkhidmatan awam

e)

Kurang cekap atau kurang berusaha

f)

Tidak jujur atau tidak amanah

g)

Tidak bertanggungjawab

h)

Membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar
untuk menyokong atau memajukan tuntutan berhubungan dengan
perkhidmatan awam sama ada tuntutan itu adalah tuntutan berhubungan
dengan perkhidmatan awam, sama ada tuntutan itu adalah tuntutannya
sendiri atau tuntutan anggota-anggota perkhidmatan awam yang lain.

i)

Cuai dalam melaksanakan tugasnya.

a)

Seseorang pegawai semasa bertugas hendaklah sentiasa berpakaian


dengan sepatutnya mengikut apa-apa cara yang ditentukan oleh kerajaan
melalui arahan
yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dari masa ke
masa.

b) Seseorang pegawai yang dikehendaki menghadiri sesuatu upacara rasmi


hendaklah berpakaian sebagaimana yang ditentukan bagi upacara tersebut
dan jika pakaian untuk upacara itu tidak ditentukan, dia hendaklah berpakaian
sepatutnya bagi upacara tersebut.
4)

Ketua Jabatan boleh membenarkan pungutan sumbangan secara spontan oleh


pegawai-pegawai di bawahnya bagi maksud membuat sesuatu penyampaian kepada
seseorang pegawai dalam jabatannya sempena persaraan, pertukaran atau
perkahwinan sempena perkahwinan anak pegawai tersebut atau sempena apa-apa
upacara lain yang sesuai.

5)

Seseorang pegawai hendaklah, semasa pelantikannya di dalam perkhidmatan awam


atau bila-bila selepas itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Kerajaan ,
mengisytiharkan secara bertulis kepada pihak berkuasa Tatatertib yang berkenaan
melalui Ketua Jabatan segala harta yang dipunyai olehnya atau isteri atau suaminya
atau anaknya atau yang dipegang oleh mana-mana orang bagi pihaknya atau bagi
pihak isterinya atau suaminya atau anaknya. Seseorang pegawai yang tidak
mempunyai apa-apa harta hendaklah dengan demikian mengisytiharkan secara
bertulis keadaan sedemikian.

6)

6.1)

Seseorang pegawai tidak boleh, sama ada secara lisan atau bertulis atau
dengan apa-apa cara lain:a)
b)

Membuat apa-apa pertanyaan awam berhubung dengan apa-apa


dasar, program atau keputusan di atas apa-apa isu.
Memberikan apa-apa maklumat, fakta berhubungan jabatannya
atau
92

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

c) Memberikan apa-apa penjelasan berkenaan apa-apa insiden atau laporan


berhubungan dengan jabatannya
6.2)

Bagi maksud peraturan ini pertanyaan awam termasuklah apa-apa


penyataan atau ulasan yang dibuat kepada akhbar atau kepada orang ramai
atau semasa memberi syarahan awam atau ucapan awam atau dalam manamana penyiaran melalui bunyi atau penglihatan atau kedua-duanya.

7)

7.1)

Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam Sub-peraturan (3)


seseorang pegawai adalah dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan
Kumpulan Pengurusan dan Profesional adalah dilarang mengambil bahagian
aktif dalam aktiviti politik atau memakai mana-mana lambang sesuatu parti
politik.

8)

8.1)

Ketidakhadiran daripada bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih


dahulu atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan seseorang
pegawai dikenakan tindakan tatatertib

8.2)

Jika seseorang pegawai tidak hadir daripada bertugas , Ketua Jabatan


hendaklah dengan seberapa segera melaporkan fakta itu kepada pihak
berkuasa Tatatertib yang berkenaan berserta dengan tarikh dan hal keadaan
ketidakhadiran itu apa-apa maklumat selanjutnya yang mungkin dikehendaki
berkenaan dengan pegawai itu.

8.3)

Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh, setelah menimbangkan


laporan dalam sub-peraturan (2) mengambil tindakan tatatertib terhadap
pegawai itu mengikut peraturan 27 atau 28

9) Bagi maksud ini, ketidakhadiran termasuklah kegagalan untuk hadir bagi apa-apa jua
tempoh masa pun pada satu-satu masa dan tempat di mana pegawai itu dikehendaki
hadir bagi melaksanakan tugas-tugasnya;

10)

9.1)

Adalah menjadi tugas tiap-tiap pegawai untuk menjalankan kawalan


pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya yang melanggar manamana peruntukkan peraturan-peraturan ini.

9.2)

Seseorang pegawai yang tidak menjalankan kawalan dan pengawasan


tatatertib ke atas pegawai bawahannya atau tidak mengambil tindakan
tatatertib terhadap pegawai bawahannya yang melakukan pelanggaran
tatatertib hendaklah disifatkan cuai dalam melaksanakan tugasnya dan tidak
bertanggungjawab dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib.

10.1) Jika seseorang pegawai didapati bersalah kerana tidak hadir bertugas tanpa
cuti atau kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah,
segala emolumen bagi apa-apa tempoh yang tidak hadir hendaklah dilucutkan
walaupun pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan tidak mengarahkan
perlucutan itu.
10.2) Seseorang pegawai yang emolumen dilucutkan di bawah ini hendaklah diberi
notis bertulis mengenai perlucutan tersebut.
10.3) Bagi maksud peraturan ini, perlucutan bukanlah suatu hukuman tatatertib
dalam pengertian peraturan 38.

11)

Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh jika ia mendapat seseorang


pegawai bersalah kerana melanggar mana-mana peraturan-peraturan ini dan setelah
93

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

mengambil kira seriusnya kesalahan itu mengenakan ke atas pegawai itu manamana satu daripada hukuman yang berikut atau apa-apa gabungan atau lebih.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Amaran
Denda
Lucut Hak Emolumen
Turun Gaji
Turun Pangkat
Buang Kerja

12)

Tiap-tiap tindakan tatatertib yang diambil terhadap seseorang pegawai yang


berkeputusan dengan suatu hukuman ke atas pegawai itu di bawah peraturanPeraturan ini hendaklah direkodkan dalam Buku Perkhidmatan Kerajaan itu dengan
menyatakan butir-butir kesalahan yang dilakukan dalam hukuman yang dikenakan.

13)

Tiap-tiap pegawai hendaklah memberitahu kepada Ketua Jabatan alamat


kediamannya atau apa-apa perubahan alamat itu yang akan menjadi alamatnya bagi
maksud menyampaikan kepadanya apa-apa notis atau dokumen yang dikehendaki
disampaikan di bawah peraturan-peraturan ini atau bagi maksud memberitahunya
mengenai apa-apa perkara yang berhubung dengan peraturan-peraturan ini.

94

Anda mungkin juga menyukai