Anda di halaman 1dari 5

EKONOMI

TAMADUN
INDIA

LATAR
BELAKANG
TAMADUN INDIA
Kedatangan orang Aryan telah
meruntuhkan Tamadun Indus.
Kedatangan orang Aryan telah
membawa budaya baru kepada
masyarakat lembah Indus
Zaman ini
Zaman Vedik

dikenali

sebagai

Zaman Vedik diambil sempena


kelahiran kitab-kitab Veda
Merupakan permulaan kehidupan
beragama dan kelahiran agama
Hindu
Selepas bertapak di lembah
sungai Indus, mereka beralih ke
lembah Ganges
Terdapat dua bentuk
dalam tamadun Indus,

kerajaan

Kerajaan
Janapada (kerajaan
kecil)
dan
Mahajanapada
(kerajaan besar).
Chandragupta
Maurya
membentuk empayar pertama
India setelah menyatukan seluruh
kerajaan kecil di India Utara

PETA TAMADUN INDIA

KEGIATAN EKONOMI
TAMADUN INDIA

Berkembang
ketiga.

pesat

sejak

abad

Melibatkan
perdagangan
kawasan di dalam wilayah India
dan perdagangan dengan luar
negara.
Pusat perdagangan penting ialah
Anga, Kalinga dan Karusa.
Pusat-pusat
ini
menghasilkan
gading, senjata, emas, berlian
dan
mutiara
untuk
diperdagangkan.
Kerajaan Maurya menjalankan
hubungan perdagangan dengan
Macedonia,
Sri
Lanka,
Asia
Tenggara dan Asia Tengah.
Pelabuhan
utamanya
menghubungkan India dengan
negara
luar
ialah
Broach,
Chaul,Kalyan dan Cambay.
Terdapat persatuan perdagangan
dan
perusahaan(stresthin)
di
setiap bandar.
Persatuan
itu
termasuklah
persatuan tukang kayu, tukang
logam dan tukang kulit.
Matlamat stresthin adalah untuk
mengawal harga, kualiti barang
dan gaji pekerja.
Terdapat undang-undang
mengawal stresthin.

untuk

Pelaksanaan
undang-undang
diawasi oleh raja.
Mata wang digunakan sebagai
medium jual beli.
Semasa Zaman Gupta , bentuk
wang emas telah digunakan.
Aktiviti perdagangan
sangat
disokong
oleh
perkembangan
dalam
sektor
perusahaan
terutama tekstil, kain kapas dan
sutera
Perusahaan
barangan
emas,
mutiara dan batu permata turut
berkembang.
Pelbagai jenis cukai dikenakan
terhadap hasil perdagangan.
Contohnya hasil pertanian dan
buah-buahan.
Cukai ini bertujuan menyara
anggota tentera, para pentadbir
dan raja.
Perdagangan maritim antara
India
dengan
Alam
Melayu
meningkat pada zaman Gupta.
Pedagang
India
memperolehi
rempah, bedak wangi, gading
gajah dari Alam Melayu.

Memperolehi tembikar, barang


kaca dan minyak wangi dari
China.
Perdagangan
maritim
dengan
Rom
dan
Sri
Lanka
juga
berkembang.

ekonomi
diperkemaskan
lagi
dengan
menyuruh
golongan
Sudra membersihkan tanah baru
untuk
dijadikan
kawasan
pertanian.

PENINGKATAN
EKONOMI TAMADUN
INDIA

Kegiatan ekonomi utama


ialah pertanian, perdagangan dan
perusahaan.
Pada
zaman
tamadun awal di Lembah Indus,
tanaman
kapas
diusahakan.
Kemudian
muncul
perusahan
memintal kapas. Di kawasan
Harappa
penduduk
telah
menanam barli, kacang, gandum
dan
kapas.
Mereka
juga
menternak
ayam,
kambing,
kerbau, unta, gajah , anjing dan
khinzir.
Roda digunakan sebagai
kincir air untuk mengangkut air
dari sungai. Empayar Maurya di
bawah
Chandragupta
Maurya
telah membenarkan petani-petani
menggunakan
tanah
milik
kerajaan untuk kegiatan pertanian
dan 1/3 daripada hasil perkapita
mestilah
diserahkan
kepada
kerajaan. Beliau juga membina
sistem
pengairan
untuk
meningkatkan lagi pengeluaran
hasil
pertanian.
Semasa
pemerintahan
Asoka,
sistem

Perusahaan utamanya ialah


menenum
kain
kapas,
pertukangan gangsa, tembaga,
emas, perak dan tembikar (tanah
liat). Di peringkat antara bangsa,
India telah membuat hubungan
perdagangan
dengan
Mesopotamia, Parsi, Saurashtra,
Rajasthan, Afghanistan, Tibet,dan
Asia
Tengah.
India
telah
mengimport kulit siput (dari
Saurashtra dan Deccan), gangsa
(dari Parsi), perak , firus, dan lapis
lazuli (dari Parsi dan Afghanistan)
dan batu jed (dari Tibet dan Asia
Tengah).
Kain tenun merupakan
eksport utama tamadun ini di
samping
alat-alatan
daripada

gangsa, emas, tembaga, perak


dantanah
liat.
Pada
zaman
Maurya, perdagangan peringkat
antara bangwsa bertambah aktif.
Perdagangan melibatkan negaranegara Greek, Ceylon, Timur
Tengah, China dan Asia Tenggara.
Perdagangan dengan Asia Barat
ialah melalui laut. Perlombongan
turut diusahakan seperti emas,
perak dan tembaga. Di laut
mereka mengusahakan kutipan
mutiara, berlian dan garam.
Orang India Selatan merupakan
peniaga yang giat menjalankan
perniagaan dengan dunia luar.

Mata wang digunakan sebagai


medium jual beli.

Roda digunakan sebagai kincir air


untuk mengangkut air dari sungai.

RUJUKAN
1)

peningkatan
ekonomi
tamadun
india,remtokimiya.blogspot.c
om,2013.
Perusahaan perak dan
tembaga dalam perniagaan.

2)

peningkatan
ekonomi
tamadun
india,tamadunislamdanasia.b
logspot.com,2012.
3) Ejah.tamadun
india,cikgujchekjah.blogspot.
com,2013.