Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 5

Mata Pelajaran

: Pendidikan Jasmani

Tarikh

: 14 September 2015 (Isnin)

Tahun

: 5 jaya

Bilangan Murid

: 33 Orang

Masa

: 7.45pagi 8.15 pagi

Modul

:Kemahiran

Tajuk

: Mari membaling (softbol)

Aktiviti

: Membaling bola getah dengan tangan lurus mengikut arah pusingan jam.

Standard Kandungan

: 1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran membaling bola dengan tangan lurus mengikut arah pusingan jam ke petak sasaran

Standard Pembelajaran

: 1.8.1 Membaling bola dengan tangan lurus mengikut arah pusingan jam ke petak sasaran.

dengan lakuan yang betul.


2.8.1 Menyatakan teknik membaling bola dengan tangan lurus ke petak sasaran.
5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan.
Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat :

1. Psikomotor

: Melakukan kemahiran balingan dengan tangan lurus mengikut arah pusingan jam tepat ke sasaran dalam jarak 3 meter sebanyak 4 daripada 5

2. Kognitif

: Menyatakan 3 lakuan balingan mengikut arah pusingan jam dengan betul semasa sesi soal jawab.

3. Afektif

: Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.

Penggabungjalinan

: Matematik

EMK
:Nilai Murni- bekerjasama dalam kumpulan.
Pengetahuan sedia ada : Murid pernah bermain permainan softbol di sekolah.
Kemahiran Generik
: Apakah tujuan membuat balingan secara pusingan penuh semasa membaling bola.
Bahan Bantu Mengajar : skitel(4), kon (4), bola getah (4 bakul). Gelung (6), pagar (2).

percubaan balingan.

Langkah / Masa
Permulaan
(5 Minit)

Aktiviti
Memanaskan
badan

Berlari

Regangan
otot utama

Fokus Pembelajaran / Butiran Mengajar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perkembangan

Aktiviti 1:

(10 minit)

balingan arah
pusingan jam
tanpa bola

Separuh
pusingan
Statik

Memastikan semua otot diregang


dengan betul agar bersedia untuk
melakukan aktiviti selepas ini.
Murid berada dalam kawasan yang
ditanda.
Murid berlari dan berhenti melakukan
regangan pada hujung skitel.
Guru menunjukkan tunjuk cara
sebelum dan semasa melakukan
regangan dinamik.
Melibatkan semua anggota badan
dalam regangan dinamik. (dimulakan
daripada kepala sehingga kaki).
Memastikan semua otot regang bagi
mengelakkan kecederaan.
Murid akan memulakan atau berhenti
melakukan aktiviti apabila menerima
arahan daripada guru.
Cara balingan mengikut arah pusingan
jam.
1. Berdiri dengan dua kaki rapat
menghadap sasaran.
2. Melangkah dan membaling bola
mengikut arah pusingan jam
dengan siku ekstensi (lurus).
3. Lepaskan bola apabila tangan
berada di sisi paha.
4. Ikut lajak selepas membaling.

Pengelolaan P&P

balingan mengikut
arah pusingan jam
dengan bola

Separuh
pusingan

Cara balingan mengikut arah pusingan


jam.
1. Berdiri dengan dua kaki rapat
menghadap sasaran.
2. Melangkah dan membaling bola
mengikut arah pusingan jam

Alatan:

kedudukan kelas

Skitel
Nilai:

M
M
M
M G
M
M

Patuh pada arahan,


keselamatan.
Strategi:
Berpusatkan guru
Arahan

Petunjuk :
M : Murid
G : Guru

Alatan:

Kedudukan U

Skitel

Nilai:

M
M

Patuh pada arahan,


keselamatan.
Strategi:

G
Petunjuk :
M : Murid
G : Guru

Aktiviti 2 :

Catatan

M
M
M
M
M
M

Berpusatkan guru
Arahan

Alatan:
Bola getah, kon

Nilai: patuh pada arahan,


menerapkan nilai
keselamatan.