Anda di halaman 1dari 1

Bagaimana untuk membina idea yang kreatif

Dalam setiap manusia mempunyai cara berfikir yang tersendiri yang mampu
menghasilkan sesuatu yang dapat menarik dan lain daripada yang lain untuk kegunaan
seluruh masyarakat. Oleh yang demikian terdapat beberapa teknik untuk memperbaiki
kreativiti dalam diri seseorang itu agar lebih berfikiran maju kehadapan. Diantaranya
adalah seperti berikut :

1.

Brainstorming
Brainstorming adalah merupakan salah satu teknik yang berpengaruh
dan selalu digunakan bagi menghasilkan sesuatu idea mampu melahirkan
sesuatu benda yang baru dan berkualiti. Semasa sessi brainstorming, setiap
ahli kumpulan akan mencadangkan beberapa idea-idea dan idea-idea tersebut
kemudiannya akan dibincangkan dan dibahaskan bersama untuk mendapatkan
satu keputusan yang baik. Kumpulan brainstorming selalunya diantara empat
hingga tujuh orang. William, 2000 menjelaskan terdapat empat perturan
apabila melakukan brainstorming :

2.