Anda di halaman 1dari 3

UJIAN DIAGNOSTIK KEMAHIRAN MEMBACA

A. MAKLUMAT MURID
NAMA MURID :
UMUR
:
JANTINA
:
B. MAKLUAMT PENGUJI
NAMA PENGUJI :
TARIKH UJIAN :
MASA
:

AKTIVITI 1 : Membunyikan gabungan dua vokal


ARAHAN

: Bunyikan gabungan dua vokal


PENCAPAIAN MURID

SOALAN

CATATAN
DAPAT
MENGUASAI

TIDAK DAPAT
MENGUASAI

ai
au
oi
AKTIVITI 2 : Membaca perkataan diftong
ARAHAN

: Membaca perkataan diftong di bawah ini

PENCAPAIAN MURID
SOALAN

CATATAN
DAPAT
MENGUASAI

TIDAK DAPAT
MENGUASAI

surau
daun
sekoi
kain
harimau
pulau
sepoi
petai

sungai