Anda di halaman 1dari 15

Sudut Dan Garis

BAB 1

Berapakah jumlah
sudut dalam satu segi
tiga?

RECALL

Berapakah jumlah
sudut pada satu garis
lurus?

180

180

a+b+c=
180

Apakah ciri-ciri bagi


sudut silang?

180

x
y

y
x

GARIS RENTAS
LINTANG

Garis Rentas
Lintang
Garis Selari

Garis Selari
2
Garis Rentas
Lintang

GARIS RENTAS
LINTANG

Garis Selari

Garis Rentas
Lintang

Garis Selari

Garis Rentas
Lintang

SUDUT SEPADAN

a
b

a dan b adalah
SUDUT SEPADAN.
a = b

c dan d adalah
SUDUT SEPADAN.
c = d

SUDUT SEPADAN

3
D

e dan f adalah
SUDUT SEPADAN.
e = f

g
g dan h adalah
SUDUT SEPADAN.

4
h

g = h

SUDUT SELANG SELI

p
D

p dan q adalah
SUDUT SELANG SELI.
p = q

r dan s adalah
SUDUT SELANG SELI.
s
r = s

SUDUT PEDALAMAN

v
w

x
y

v dan w adalah
SUDUT PEDALAMAN.
v + w = 180

x dan y adalah
SUDUT PEDALAMAN.
x +y = 180

CONTOH 1
Tentukan nilai x.
b

a
x
110

70

Jawapan :
x = 110

x
D 120

Jawapan :
x = 180 120 =
60

CONTOH 1
Tentukan nilai x dan y.
d

75

100

100

x
Jawapan :
x = 180 75 =
105 ,

Jawapan :
y = 75

x = 100 y = 100
,

CONTOH 2
Lengkapkan semua sudut dalam gambar rajah berikut :
a

60
120

60
120

60
120

60

120
60

120
60

120

140
140 40 140
40
40

D
40
140 40 140 40
140

CONTOH 3
Cari nilai x bagi setiap rajah berikut :
a

Jawapan :
x = 70

70
70

40

70
x

CONTOH 3
Cari nilai x bagi setiap rajah berikut :
b
110

Jawapan :

50
70
x
240

x = 360 50
70
= 240

CONTOH 3
Cari nilai x bagi setiap rajah berikut :
c

40
140
x

40

40
140 140
40
140

100
80

80
100
100

80

80
100

Jawapan :
x = 180 100
40
= 40

CONTOH 3
Cari nilai x bagi setiap rajah berikut :
d
130
50

50
130

130
3x

2x

Jawapan :
130 + 3x + 90 + 2x =
360
5x + 220 =
360 5x = 360
220
5x = 140
x = 28