Anda di halaman 1dari 2

PKE 3043E PROGRAM KESIHATAN SEKOLAH

30/9/2015

Kerja Kumpulan
Terangkan peranan guru baru tentang pelaksanaan PBSS supaya warga
sekolah dapat meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kesihatan diri
dalam kehidupan seharian.

Berbincang dengan guru besar


Menjemput pegawai untuk memberikan ceramah
Mewujudkan hubungan yang baik dengan guru

Kumpulan Winnie

Mencadangkan penubuhan jawatankuasa PBSS


Menjalankan aktiviti yang diwajibkan oleh KPM.Cth: p.susu 1M, RMT
Guru yang bertanggungjawab boleh menyebarkan maklumat tentang
PBSS
Bekerjasama dengan pihak luar seperti agensi kesihatan, PIBG
Guru menjadi role model
Aktiviti dan usaha yang dilaksanakan perlu berterusan
Guru membuat soal selidik , pemantauan dan penilaian
Guru membuat taklimat kesihatan
Guru menerapkan nilai berkaitan dengan kesihatan diri dalam diri
murid-murid
Guru hendaklah mengamalkan hubungan baik dengan ibu bapa dan
bekerjasama denga pihak PIBG bagi melaksanakan pelbagai aktiviti
PBSS.
Sentiasa peka terhadap tingkah laku murid dan mengawal disiplin
sekolah. Pendidikan bimbingan & kaunseling dapat membantu murid
dalam perkembangan emosi dan sosial yang positif.
Berganding bahu dengan pihak KKP untuk mendapat pelbagai
pekhidmatan kesihatan untuk murid demi menjaga kebajikan murid
dapat rawatan pergigian.
Guru diri sendiri hendaklah bertingkah laku baik dan menjaga
kesihatan diri demi menjadi contoh murid.
Merancang pelbagai aktiviti yang seronok dan kreatif cthnya aktiviti
program bebas denggi, membimbing murid untuk mencipta sesuatu
bahan/ peralatan untuk menangkap/ menjauhi nyamuk dengan
menerapkan unsur inovasi.

PKE 3043E PROGRAM KESIHATAN SEKOLAH

30/9/2015

Langkah Penyediaan Jawatankuasa PBSS dan Peranan Guru Baru.

Kemukakan idea berkaitan dengan kepentingan PBSS kepada pihak


pentadbir dan guru semsa mesyuarat tahunan sekolah termasuk
matlamat, rasional, objektif dan sebagainya.
Sediakan kertas makluman dan kertas kerja PBSS
Panggilan mesyuarat dengan semua ahli yang telah dilantik dan
merangka aktiviti tahunan.
Pemantauan dan penilaian aktiviti
Sediakan pelaporan

SoalanTutorial Hari Rabu


Bagaimana cara guru dapat meningkatkan kesedaran dan kefahaman tentang
penjagaan kebersihan mulut dan gigi terhadap warga sekolah.